Browsing by Author Phạm, Văn Thắm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050000092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hoài;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2010)

 • Khái lược về bộ máy hành chính triều Nguyễn và một số nét cơ bản về tổ chức chính quyền triều Minh Mệnh. Tổng quan về châu bản triều Nguyễn và tình hình châu bản triều Minh Mệnh. Cấu trúc nội tại của loại hình châu bản trên cứ liệu châu bản thời Minh Mệnh (1820-1840)

 • V_L2_01764.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Văn Thành;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2009)

 • Khái quát đôi nét đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân cư, văn hóa và lịch sử của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tìm hiểu cơ sở hình thành bản hương ước huyện Thạch Thất. Giới thiệu chung về hương ước cũng như tình hình văn bản hương ước huyện Thạch Thất. Đi sâu nghiên cứu các văn bản hương ước Hán Nôm huyện Thạch Thất về: niên đại (thời Lê Trung hưng và thời Tây Sơn, thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX), văn bản hương ước không ghi niên đại lập); tác giả của các bản hương ước; các đặc điểm về hình thức và nội dung; sự phân bố hương ước Hán Nôm huyện Thạch Thất theo địa danh hiện nay. Làm sáng tỏ các văn bản hương ước huyện Thạch Thất góp phần nghiên cứu về cơ cấu, tổ chức làng xã, về các h...

 • V_L2_01764_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Văn Thành;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2009)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân cư, văn hóa và lịch sử của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tìm hiểu cơ sở hình thành bản hương ước huyện Thạch Thất. Giới thiệu chung về hương ước cũng như tình hình văn bản hương ước huyện Thạch Thất. (...); Electronic Resources

 • 02050001546_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Giới thiệu thân thế và sự nghiệp của tác giả Lê Quý Đôn. Nghiên cứu về Văn bản “Thư kinh diễn nghĩa”. Trình bày những ý kiến bàn về giá trị của tác phẩm “Thư kinh diễn nghĩa”. Nghiên cứu các phương thức thể hiện diễn nghĩa của Lê Quí Đôn trong “Thư kinh di (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phạm, Văn Thắm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050000092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hoài;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2010)

 • Khái lược về bộ máy hành chính triều Nguyễn và một số nét cơ bản về tổ chức chính quyền triều Minh Mệnh. Tổng quan về châu bản triều Nguyễn và tình hình châu bản triều Minh Mệnh. Cấu trúc nội tại của loại hình châu bản trên cứ liệu châu bản thời Minh Mệnh (1820-1840)

 • V_L2_01764.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Văn Thành;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2009)

 • Khái quát đôi nét đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân cư, văn hóa và lịch sử của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tìm hiểu cơ sở hình thành bản hương ước huyện Thạch Thất. Giới thiệu chung về hương ước cũng như tình hình văn bản hương ước huyện Thạch Thất. Đi sâu nghiên cứu các văn bản hương ước Hán Nôm huyện Thạch Thất về: niên đại (thời Lê Trung hưng và thời Tây Sơn, thời Nguyễn (thế kỷ XIX - XX), văn bản hương ước không ghi niên đại lập); tác giả của các bản hương ước; các đặc điểm về hình thức và nội dung; sự phân bố hương ước Hán Nôm huyện Thạch Thất theo địa danh hiện nay. Làm sáng tỏ các văn bản hương ước huyện Thạch Thất góp phần nghiên cứu về cơ cấu, tổ chức làng xã, về các h...

 • V_L2_01764_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Văn Thành;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2009)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân cư, văn hóa và lịch sử của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tìm hiểu cơ sở hình thành bản hương ước huyện Thạch Thất. Giới thiệu chung về hương ước cũng như tình hình văn bản hương ước huyện Thạch Thất. (...); Electronic Resources

 • 02050001546_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Giới thiệu thân thế và sự nghiệp của tác giả Lê Quý Đôn. Nghiên cứu về Văn bản “Thư kinh diễn nghĩa”. Trình bày những ý kiến bàn về giá trị của tác phẩm “Thư kinh diễn nghĩa”. Nghiên cứu các phương thức thể hiện diễn nghĩa của Lê Quí Đôn trong “Thư kinh di (...); Electronic Resources