Browsing by Author Trần, Quang Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050007371.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Vũ Thắng (2016)

 • Về lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực ...

 • 00050009479.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Đỗ, Kiều Oanh (2018)

 • Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh phù hợp với mục tiêu phát triển ngành...

 • 01050000372_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương , người hướng dẫn (2011)

 • 75 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Nêu lên các kiến thức cơ bản trong hình học phẳng, chủ yếu các vấn đề về cực trị, các kết quả quan trọng trong tam giác, tứ giác, hình tròn…Các nguyên lý như nguyên lý cùng các bất đẳng thức đại số thường được sử dụng. Tập hợp một số phương pháp giải quyết (...)

Browsing by Author Trần, Quang Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 00050007371.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Vũ Thắng (2016)

 • Về lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực ...

 • 00050009479.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Đỗ, Kiều Oanh (2018)

 • Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh phù hợp với mục tiêu phát triển ngành...

 • 01050000372_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Lương , người hướng dẫn (2011)

 • 75 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Nêu lên các kiến thức cơ bản trong hình học phẳng, chủ yếu các vấn đề về cực trị, các kết quả quan trọng trong tam giác, tứ giác, hình tròn…Các nguyên lý như nguyên lý cùng các bất đẳng thức đại số thường được sử dụng. Tập hợp một số phương pháp giải quyết (...)