Browsing by Author Trần, Thị Mỹ Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 13. TranThiMyHanh-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2017)

 • Nhằm làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về môi giới bất động sản dưới góc độ pháp lý và vai trò của nó đối với sự phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện nay. Giải quyết những bất cập, những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Bên cạnh đó tạo dần môi trường làm việc, cũng như tâm lý người dân về sự chuyên nghiệp hơn của nghề môi giới Bất động sản. Qua đó góp phần hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam.

 • 315(2001-2)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Hạnh (2001)

 • Ở Vĩnh Long trước năm 1918 hầu hết cac xí nghiệp tiểu thủ công nghiệp là do người Hoa nắm giữ.Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất , thương nhân người Việt mới có ý thức cạnh tranh với phong trào "tranh thương" , từ đó các loại hàng hóa cũng phong phú và đa dạng hơn. Nhưng tình hình sáng sủa đó chưa được bao lâu thì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 làm cho nền kinh tế của Nam Kỳ nói chung, của Vĩnh Long nói riêng bị sa sút nghiêm trọng. Hoạt động nông nghiệp ở Vình Long bị suy thoái, người Pháp đã cố tìm cách cứu vãn mà không thể.

 • 330(2003-5)_p29-38.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Hạnh (2003)

 • Nói đến đất Vĩnh Long là nói đến vùng đất của dinh Long Hồ-Châu Định Viễn (1733-1779), dinh Vĩnh Tuấn (1779-1806), trấn Vĩnh Thanh ( 1806-1867).Trong đó nói đến Vĩnh Long trong các giai đoạn lịch sử ,người viết đề cập đến địa giới của dinh Long Hồ , dinh Vĩnh Trấn, trấn Vĩnh Thanh, và tỉnh Vĩnh Long, tức là đề cập chủ yếu đến vùng đất thuộc tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, và một phần tỉnh Đồng Tháp ngày nay.

Browsing by Author Trần, Thị Mỹ Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 13. TranThiMyHanh-K58.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2017)

 • Nhằm làm sáng tỏ những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về môi giới bất động sản dưới góc độ pháp lý và vai trò của nó đối với sự phát triển của thị trường bất động sản nước ta hiện nay. Giải quyết những bất cập, những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Bên cạnh đó tạo dần môi trường làm việc, cũng như tâm lý người dân về sự chuyên nghiệp hơn của nghề môi giới Bất động sản. Qua đó góp phần hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam.

 • 315(2001-2)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Hạnh (2001)

 • Ở Vĩnh Long trước năm 1918 hầu hết cac xí nghiệp tiểu thủ công nghiệp là do người Hoa nắm giữ.Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất , thương nhân người Việt mới có ý thức cạnh tranh với phong trào "tranh thương" , từ đó các loại hàng hóa cũng phong phú và đa dạng hơn. Nhưng tình hình sáng sủa đó chưa được bao lâu thì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933 làm cho nền kinh tế của Nam Kỳ nói chung, của Vĩnh Long nói riêng bị sa sút nghiêm trọng. Hoạt động nông nghiệp ở Vình Long bị suy thoái, người Pháp đã cố tìm cách cứu vãn mà không thể.

 • 330(2003-5)_p29-38.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Hạnh (2003)

 • Nói đến đất Vĩnh Long là nói đến vùng đất của dinh Long Hồ-Châu Định Viễn (1733-1779), dinh Vĩnh Tuấn (1779-1806), trấn Vĩnh Thanh ( 1806-1867).Trong đó nói đến Vĩnh Long trong các giai đoạn lịch sử ,người viết đề cập đến địa giới của dinh Long Hồ , dinh Vĩnh Trấn, trấn Vĩnh Thanh, và tỉnh Vĩnh Long, tức là đề cập chủ yếu đến vùng đất thuộc tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, và một phần tỉnh Đồng Tháp ngày nay.