Browsing by Author Trần, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 68
 • 01050002448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Trần, Văn Tuấn (2015)

 • Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện Công nghiệp Thực phẩm là khai thác nguồn gen thiên nhiên Việt Nam nhằm tạo enzyme tái tổhợp phục vụ ứng dụng trong chăn nuôi. Với phytase, đã có 24 gen từ các loài khác nhau thuộc chi Aspergillus được tách dòng và nghiên cứu. Trong số đó, phytase từ A. niger được tách dòng và biểu hiện trên Pichia pastoris. Giống như các phytase tự nhiên khác từ A. niger, enzyme thu nhận được chưa đảm bảo được tính bền nhiệt như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: “Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ ca...

 • 01050003195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của UBND thành phố; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ tài chính xác định giá đất và khung giá đất. Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội và công tác định giá đất trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2016-Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2013 đến năm 2016 và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm -TP Hà Nội. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về giá đất ở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội.

 • 01050002975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Tùng;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu về dự án nghiên cứu. Nghiên cứu giá các loại đất và hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, giá bồi thƣờng trong quá trình thực hiện dự án. Phân tích đánh giá thực trạng giá đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư số 3 thị trấn Thắng – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang. So sánh giá bồi thường của Nhà nước khi thu hồi đất với giá thị trường. So sánh, phân tích đánh giá mức độ chênh lệch giữa giá đất tính thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước so với giá đất xác định bằng phương pháp thặng dư. Đề xuất giải pháp, kiến nghị về giá đất trong thực hiện dự án đầu tư.

 • DT_01008.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Thị Bích Hảo; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống sử dụng đất và vai trò của nó đối với phát triển bền vững. Phân tích đặc điểm của các hệ thống sử dụng đất của từng nhóm dân tộc trên địa bàn xã Đông Sang huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong mối quan hệ với tập quán canh tác, khai thác sử dụng. Đánh giá hiện trạng các hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc tại khu vực nghiên cứu đối với yêu cầu phát triển bền vững. Đánh giá tiềm năng đất đai và mức độ thích nghi sinh thái của đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất chính trên đại bàn nghiên cứu. Đề xuất định hướng sử dụng đất, các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất tại khu vực nghiên cứu

 • 01050003177.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyến;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Xác nhận các chủng A. oryzaean toàn, có thể sử dụng làm đối tượng chuyển gen. - Tạo chủng A. oryzae đột biến trợ dưỡng uridine/uracil bằng cách xóa gen pyrG. - Tạo một số vector nhị thể(binary vector) sửdụng cho chuyển gen và biểu hiện gen ở nấm sợi A. oryzae. - Đánh giá hiệu quả của hệ thống chuyển gen sửdụng các gen chỉ thị huỳnh quang GFP và DsRed. - Bước đầu ứngdụng hệ thống chuyển gen mới tạo được để biểu hiện gen phyA mã hóa enzyme phytase từnấm sợi Aspergillus fumigatus.

 • DT_00351.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng; Nguyễn, Anh Bảo; Nguyễn, Thế Hoà; Nguyễn, Thị My; Trần, Văn Tuấn (2004)

 • Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình đưa các chất chống nấm Termitomyces vào trong quần thể mối Macrotermes trước khi đưa vào thực tiễn sản xuất Áp dụng trong các trung tâm nghiên cứu phòng trừ mối, lựa chọn các chất có khả năng kiềm chế hoặc tiêu diệt nấm Termitomyces sau khi đi qua ruột mối vẫn giữ được hoạt tính kháng nấm Nghiên cứu cơ sở khoa học của biện pháp phòng chống mối Macrotermes thông qua con đường kiềm chế nấm Termitomyces. Qua đó thử nghiệm một số loại thuốc có khả năng kiềm chế nấm Termitomyces

 • DT_00217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Khả; Phạm, Quang Anh; Phạm, Quang Tuấn; Thái, Thị Quỳnh Như; Trần, Anh Tuấn; Trần, Văn Tuấn (2002)

 • Quy mô và đối tượng áp dụng nghiên cứu trên địa bàn cấp quận của thành phố, cả lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và quản lý môi trường Biến động trong sử dụng tài nguyên đất ở quận Tây Hồ Biến động về môi trường - kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở quận Tây Hồ Create the database for natural resouces, social and economic, environmental conditions in Tay Ho district Diễn biến quá trình đô thị hoá ở quận Tây Hồ Evaluation of environment- economic- social conditions in urbanization process Evaluation of landuse change in study area Evatuate the managenment and urban landuse in Tay Ho diatrict Hoạch định các chính sách quản lý và sử dụng bền vững đất đô thị ở quận Tây Hồ I...

 • 01050004039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Ngọc Mai;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Thành phố Thái Bình tiền thân là thị xã Thái Bình, được thành lập cách đây hơn 100 năm. Năm 2004, thị xã Thái Bình được Chính phủ công nhận là thành phố Thái Bình. Thành phố Thái Bình có diện tích tự nhiên là 6.809,85 ha bao gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc, là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quốc phòng... của tỉnh và cũng là một trong 8 thành phố của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Luận văn nghiên cứu thực trạng giá đất ở thị trường và giá đất cụ thể tại một số dự án thu hồi đất ở trên địa bàn thành phố Thái Bình trong giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá đất và quản lý giá đất trên địa bàn nghiên cứu...

 • 01050003839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hậu;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Nước ta đang trong tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Trước bối cảnh lịch sử mới, chúng ta có những thời cơ mới song cũng phải đối mặt với những thách thức hết sức to lớn, đặc biệt là nhu cầu giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong thời gian ngắn tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến một bộ phận không nhỏ dân cư nông thôn cả về đời sống và việc làm là một thực tế khách quan. Tình trạng thiếu việc làm cho người lao động hiện nay đang diễn ra hết sức bức thiết, đặc biệt là đối với lao động nông thôn, lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình đô thị hoá ...

 • 01050003862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Anh;  Advisor: Ngô, Đức Phúc; Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Vấn đề vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động sử dụng đất của người dân cũng như các tổ chức. Cơ quan nhà nước xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hết sức cần thiết để giúp nhà nước trong lỗ lực xác lập cơ chế trong xử lý vi phạm hành chính về đất đai một cách có hiệu quả; góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, qua đó góp phần lập lại trật tự kỷ cương, phòng chống vi phạm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo sự công bằng ổn định trong hoạt động sử dụng đất. Nh...

Browsing by Author Trần, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 68
 • 01050002448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Kim Anh;  Advisor: Vũ, Nguyên Thành; Trần, Văn Tuấn (2015)

 • Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Vi sinh vật Công nghiệp, Viện Công nghiệp Thực phẩm là khai thác nguồn gen thiên nhiên Việt Nam nhằm tạo enzyme tái tổhợp phục vụ ứng dụng trong chăn nuôi. Với phytase, đã có 24 gen từ các loài khác nhau thuộc chi Aspergillus được tách dòng và nghiên cứu. Trong số đó, phytase từ A. niger được tách dòng và biểu hiện trên Pichia pastoris. Giống như các phytase tự nhiên khác từ A. niger, enzyme thu nhận được chưa đảm bảo được tính bền nhiệt như mong muốn. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu: “Cải biến gen mã hóa enzyme phytase từ nấm mốc Aspergillus niger nhằm tăng khả năng hồi tính của phytase sau khi bị biến tính ở nhiệt độ ca...

 • 01050003195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thị Oanh;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan chính sách, pháp luật liên quan đến giá đất như: Luật đất đai; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của UBND thành phố; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ tài chính xác định giá đất và khung giá đất. Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội và công tác định giá đất trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2016-Điều tra giá đất ở thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ năm 2013 đến năm 2016 và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm -TP Hà Nội. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về giá đất ở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm –TP Hà Nội.

 • 01050002975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Tùng;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu về dự án nghiên cứu. Nghiên cứu giá các loại đất và hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư, giá bồi thƣờng trong quá trình thực hiện dự án. Phân tích đánh giá thực trạng giá đất trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư số 3 thị trấn Thắng – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang. So sánh giá bồi thường của Nhà nước khi thu hồi đất với giá thị trường. So sánh, phân tích đánh giá mức độ chênh lệch giữa giá đất tính thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước so với giá đất xác định bằng phương pháp thặng dư. Đề xuất giải pháp, kiến nghị về giá đất trong thực hiện dự án đầu tư.

 • DT_01008.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Thị Bích Hảo; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống sử dụng đất và vai trò của nó đối với phát triển bền vững. Phân tích đặc điểm của các hệ thống sử dụng đất của từng nhóm dân tộc trên địa bàn xã Đông Sang huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong mối quan hệ với tập quán canh tác, khai thác sử dụng. Đánh giá hiện trạng các hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc tại khu vực nghiên cứu đối với yêu cầu phát triển bền vững. Đánh giá tiềm năng đất đai và mức độ thích nghi sinh thái của đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất chính trên đại bàn nghiên cứu. Đề xuất định hướng sử dụng đất, các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất tại khu vực nghiên cứu

 • 01050003177.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyến;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2016)

 • Xác nhận các chủng A. oryzaean toàn, có thể sử dụng làm đối tượng chuyển gen. - Tạo chủng A. oryzae đột biến trợ dưỡng uridine/uracil bằng cách xóa gen pyrG. - Tạo một số vector nhị thể(binary vector) sửdụng cho chuyển gen và biểu hiện gen ở nấm sợi A. oryzae. - Đánh giá hiệu quả của hệ thống chuyển gen sửdụng các gen chỉ thị huỳnh quang GFP và DsRed. - Bước đầu ứngdụng hệ thống chuyển gen mới tạo được để biểu hiện gen phyA mã hóa enzyme phytase từnấm sợi Aspergillus fumigatus.

 • DT_00351.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Quảng; Nguyễn, Anh Bảo; Nguyễn, Thế Hoà; Nguyễn, Thị My; Trần, Văn Tuấn (2004)

 • Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình đưa các chất chống nấm Termitomyces vào trong quần thể mối Macrotermes trước khi đưa vào thực tiễn sản xuất Áp dụng trong các trung tâm nghiên cứu phòng trừ mối, lựa chọn các chất có khả năng kiềm chế hoặc tiêu diệt nấm Termitomyces sau khi đi qua ruột mối vẫn giữ được hoạt tính kháng nấm Nghiên cứu cơ sở khoa học của biện pháp phòng chống mối Macrotermes thông qua con đường kiềm chế nấm Termitomyces. Qua đó thử nghiệm một số loại thuốc có khả năng kiềm chế nấm Termitomyces

 • DT_00217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Khả; Phạm, Quang Anh; Phạm, Quang Tuấn; Thái, Thị Quỳnh Như; Trần, Anh Tuấn; Trần, Văn Tuấn (2002)

 • Quy mô và đối tượng áp dụng nghiên cứu trên địa bàn cấp quận của thành phố, cả lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và quản lý môi trường Biến động trong sử dụng tài nguyên đất ở quận Tây Hồ Biến động về môi trường - kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở quận Tây Hồ Create the database for natural resouces, social and economic, environmental conditions in Tay Ho district Diễn biến quá trình đô thị hoá ở quận Tây Hồ Evaluation of environment- economic- social conditions in urbanization process Evaluation of landuse change in study area Evatuate the managenment and urban landuse in Tay Ho diatrict Hoạch định các chính sách quản lý và sử dụng bền vững đất đô thị ở quận Tây Hồ I...

 • 01050004039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Ngọc Mai;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Thành phố Thái Bình tiền thân là thị xã Thái Bình, được thành lập cách đây hơn 100 năm. Năm 2004, thị xã Thái Bình được Chính phủ công nhận là thành phố Thái Bình. Thành phố Thái Bình có diện tích tự nhiên là 6.809,85 ha bao gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc, là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quốc phòng... của tỉnh và cũng là một trong 8 thành phố của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Luận văn nghiên cứu thực trạng giá đất ở thị trường và giá đất cụ thể tại một số dự án thu hồi đất ở trên địa bàn thành phố Thái Bình trong giai đoạn 2015 - 2018. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá đất và quản lý giá đất trên địa bàn nghiên cứu...

 • 01050003839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hậu;  Advisor: Trần, Văn Tuấn (2017)

 • Nước ta đang trong tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Trước bối cảnh lịch sử mới, chúng ta có những thời cơ mới song cũng phải đối mặt với những thách thức hết sức to lớn, đặc biệt là nhu cầu giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong thời gian ngắn tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến một bộ phận không nhỏ dân cư nông thôn cả về đời sống và việc làm là một thực tế khách quan. Tình trạng thiếu việc làm cho người lao động hiện nay đang diễn ra hết sức bức thiết, đặc biệt là đối với lao động nông thôn, lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình đô thị hoá ...

 • 01050003862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Anh;  Advisor: Ngô, Đức Phúc; Trần, Văn Tuấn (2018)

 • Vấn đề vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là điều không thể tránh khỏi trong hoạt động sử dụng đất của người dân cũng như các tổ chức. Cơ quan nhà nước xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hết sức cần thiết để giúp nhà nước trong lỗ lực xác lập cơ chế trong xử lý vi phạm hành chính về đất đai một cách có hiệu quả; góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, qua đó góp phần lập lại trật tự kỷ cương, phòng chống vi phạm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; đảm bảo sự công bằng ổn định trong hoạt động sử dụng đất. Nh...