Browsing by Author Trịnh, Quốc Toản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97
 • 00050007116(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Sơn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2016)

 • Luận văn đi sâu vào việc giải quyết các vấn đề làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về Người chưa thành niên (NCTN) và NCTN phạm tội. Phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các quy định đối với NCTN phạm tội theo quy định của Luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam về tính phù hợp, hợp lý và tương thích. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật đối với việc bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội. Trách nhiệm bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội, phân biệt bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội trong các giai đoạn tố tụng khác. Trên cơ sở đó Luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn để đề xuất một số kiến nghị, các giải pháp hoàn thiện các quy đị...

 • 00050005899.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đoàn, Quang Huy;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Luận văn đã nêu lên một số vấn đề cơ bản về lý luận có liên quan đến hoạt động quản lý của nhà nước về kinh tế; sự cần thiết khách quan phải bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự. Đồng thời, nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ trật tự quản lý kinh tế từ năm 1945 cho đến quy định hiện hành trong Bộ luật hình sự năm 1999, làm rõ pháp luật hình sự luôn có sự phụ thuộc, thay đổi và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, chính sách kinh tế của Nhà nước ta qua từng thời kỳ lịch sử. Từ thực trạng đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận văn cũng chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn ...

 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng; Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về những vấn đề lý luận của biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại”như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của biện pháp tư pháp này; phân biệt biện pháp này với biện pháp tư pháp “Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm” và với một số hình phạt mang tính kinh tế; có sự nghiên cứu so sánh với pháp luật hình sự Liên bang Nga và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. Trong luận văn, chúng tôi phân tích làm sáng tỏ các quy định biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại” trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Trên cơ sở đối c...

 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Một số vấn đề chung về biện pháp tư pháp "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại" theo luật hình sự Việt Nam. Những quy định về biện pháp tư pháp: "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại"trong Bộ luật hình sựnăm 1999 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về biện pháp"Trả lại tài sản, sửa chữahoặc bồi thường thiệt hại"trong pháp luật hình sự Việt Nam và nâng cao hiệu quả áp dụng.

 • V_L0_02554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hòa (2010)

 • Nghiên cứu, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về hình phạt, như: khái niệm, đặc điểm, mục đích của hình phạt, hình phạt bổ sung (HPBS); phân biệt HPBS với các biện pháp cưỡng chế hình sự khác; khái quát lịch sử hình thành và phát triển của HPBS trong Luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999. Phân tích những quy định về HPBS trong PLHS hiện hành của Việt Nam, trong sự so sánh với LHS một số nước, phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định về HPBS trong PLHS cần khắc phục. Nghiên cứu, đánh giá tình hình áp dụng các quy định về HPBS của các tòa án, từ đó chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và những nguyên nhân của...

 • V_L0_02554_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hòa (2010)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về hình phạt, như: khái niệm, đặc điểm, mục đích của hình phạt, hình phạt bổ sung (HPBS); phân biệt HPBS với các biện pháp cưỡng chế hình sự khác; khái quát lịch sử hình thành và phát triển của HPBS trong (...)

 • 00050010066.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Anh Sơn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2019)

 • Làm sáng tỏ khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, trách nhiệm hình sự của người phạm tội, quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay quy định về các tội cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Phân tích các quy định của BLHS và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm làm sáng tỏ các dấu hiệu pháp lý của các tội cụ thể các tội cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Khái quát về tình hình vi phạm cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, tình hình tội phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ những...

 • 00050005331.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Triết;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Đánh giá thực trạng tham nhũng trên địa bàn tỉnh DakLac trong những năm gần đây (2009-2014); nghiên cứu các nội dung cơ bản của pháp luật về PCTN được thể hiện trong Luật hình sự Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành về tội phạm tham nhũng trong Luật Hình sự Việt Nam; nghiên cứu khái niệm về tham nhũng, PCTN, pháp luật về PCTN, hoàn thiện pháp luật về PCTN và các tiêu chí đưa ra để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về PCTN; Phân tích pháp Luật hình sự Việt Nam và một số nước trên thế giới về tội phạm tham nhũng để chỉ ra khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định tội phạm này trong Luật hình sự Việt Nam; Chỉ ra các chủ trương đường lối của Đảng và nhà ...

 • 00050005333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Toàn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Nghiên cứu đánh giá pháp luật hiện hành đối với các tội xâm phạm tình dục; Làm sáng tỏ những tồn tại và hạn chế của thực tiễn pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với các tội XPTD, cũng như những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế đó; Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định đối với các tội phạm XPTD trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp hiện nay ở Việt Nam.

 • 00050004095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo; Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận để đánh giá một cách khách quan trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma tuý của Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 2000 đến năm 2010. Luận văn đã nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma tuý của Toà án nhân dân, tình hình tội phạm ma tuý và thực tiễn xét xử sơ thẩm án ma tuý của Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Ninh, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và những vướng mắc trong quá trình xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma tuý của Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, nêu lên những kiến nghị và đề x...

 • 00050004095_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014; 2015-01-05)

 • Luận văn là làm sáng tỏ các vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xét xử các về ma túy. Luận văn nêu lên những đặc điểm, phân tích thực trạng thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma túy tại Tòa án nhân dân từ năm 2009 đến năm 2013 và các giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự và nâng cao hiệu quả xét xử các tội phạm về ma túy trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 • 00050003828_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hương;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những quy định của pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và pháp luật Việt Nam, nghiên cứu những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn đấu tranh phòng ngừa các tội xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam để làm rõ những bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Luận văn cũng đưa ra một số giải pháp để sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện hơn pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • 00050006516.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Na;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về “các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ trong pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn đưa ra các cơ sở của sự cần thiết quy định các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Luận văn đã khái quát lịch sử Luật hình sự Việt Nam quy định về tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ..Luận văn đã nêu và phân tích làm rõ những khiếm khuyết của pháp luật hiện hành và áp dụng pháp luật điều chỉnh các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ hiện nay trên cơ sở khảo cứu số liệu thực tiễn của ngành Tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó, nhận định những nguyên nhân để làm tiền đề cho các định hướng hoàn thiện. Tác giả luận văn nêu lên cơ sở hình thành...

 • 00050009693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hải;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận văn đã hệ thống các quy định của LHS hiện hành về các tội phạm xâm phạm ATGT đường bộ, đường sắt và đối chiếu luật với thực tiễn xã hội cho thấy về cơ bản các quy định của pháp luật hiện hành đã bảo đảm là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các tội phạm trong lĩnh vực này. Luận văn chỉ ra được những điểm bất cập của LHS hiện hành đã dẫn đến một số vụ vi phạm an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng chưa được được xử lý hoặc xử lý không triệt để. Một số quy định trong các tội phạm cụ thể của BLHS chưa thực sự cụ thể, rõ ràng, còn mang nặng tính định tính mà chưa được định lượng, dẫn đến có sự khác biệt trong cách nhận diện bản ...

 • 00050006970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuấn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Luận văn làm rõ được một số vấn đề lý luận về các tội xâm phạm chế độ gia đình, phân tích được quy định của pháp luật về các tội này và đề xuất một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về nhóm tội này.

Browsing by Author Trịnh, Quốc Toản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97
 • 00050007116(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Sơn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2016)

 • Luận văn đi sâu vào việc giải quyết các vấn đề làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về Người chưa thành niên (NCTN) và NCTN phạm tội. Phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các quy định đối với NCTN phạm tội theo quy định của Luật nhân quyền quốc tế và pháp luật Việt Nam về tính phù hợp, hợp lý và tương thích. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật đối với việc bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội. Trách nhiệm bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội, phân biệt bảo vệ quyền con người của NCTN phạm tội trong các giai đoạn tố tụng khác. Trên cơ sở đó Luận văn chỉ ra một số vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn để đề xuất một số kiến nghị, các giải pháp hoàn thiện các quy đị...

 • 00050005899.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đoàn, Quang Huy;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Luận văn đã nêu lên một số vấn đề cơ bản về lý luận có liên quan đến hoạt động quản lý của nhà nước về kinh tế; sự cần thiết khách quan phải bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự. Đồng thời, nghiên cứu các quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ trật tự quản lý kinh tế từ năm 1945 cho đến quy định hiện hành trong Bộ luật hình sự năm 1999, làm rõ pháp luật hình sự luôn có sự phụ thuộc, thay đổi và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước, chính sách kinh tế của Nhà nước ta qua từng thời kỳ lịch sử. Từ thực trạng đấu tranh, xử lý tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, luận văn cũng chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn ...

 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng; Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về những vấn đề lý luận của biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại”như: khái niệm, đặc điểm, vai trò của biện pháp tư pháp này; phân biệt biện pháp này với biện pháp tư pháp “Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm” và với một số hình phạt mang tính kinh tế; có sự nghiên cứu so sánh với pháp luật hình sự Liên bang Nga và Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. Trong luận văn, chúng tôi phân tích làm sáng tỏ các quy định biện pháp tư pháp “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại” trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Trên cơ sở đối c...

 • 00050003383.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phượng;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Một số vấn đề chung về biện pháp tư pháp "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại" theo luật hình sự Việt Nam. Những quy định về biện pháp tư pháp: "Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại"trong Bộ luật hình sựnăm 1999 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định về biện pháp"Trả lại tài sản, sửa chữahoặc bồi thường thiệt hại"trong pháp luật hình sự Việt Nam và nâng cao hiệu quả áp dụng.

 • V_L0_02554.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hòa (2010)

 • Nghiên cứu, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về hình phạt, như: khái niệm, đặc điểm, mục đích của hình phạt, hình phạt bổ sung (HPBS); phân biệt HPBS với các biện pháp cưỡng chế hình sự khác; khái quát lịch sử hình thành và phát triển của HPBS trong Luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999. Phân tích những quy định về HPBS trong PLHS hiện hành của Việt Nam, trong sự so sánh với LHS một số nước, phát hiện những vướng mắc, bất cập của các quy định về HPBS trong PLHS cần khắc phục. Nghiên cứu, đánh giá tình hình áp dụng các quy định về HPBS của các tòa án, từ đó chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và những nguyên nhân của...

 • V_L0_02554_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Quốc Toản;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hòa (2010)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu, phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về hình phạt, như: khái niệm, đặc điểm, mục đích của hình phạt, hình phạt bổ sung (HPBS); phân biệt HPBS với các biện pháp cưỡng chế hình sự khác; khái quát lịch sử hình thành và phát triển của HPBS trong (...)

 • 00050010066.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Anh Sơn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2019)

 • Làm sáng tỏ khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, trách nhiệm hình sự của người phạm tội, quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay quy định về các tội cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Phân tích các quy định của BLHS và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm làm sáng tỏ các dấu hiệu pháp lý của các tội cụ thể các tội cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Khái quát về tình hình vi phạm cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không, tình hình tội phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ những...

 • 00050005331.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Triết;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Đánh giá thực trạng tham nhũng trên địa bàn tỉnh DakLac trong những năm gần đây (2009-2014); nghiên cứu các nội dung cơ bản của pháp luật về PCTN được thể hiện trong Luật hình sự Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành về tội phạm tham nhũng trong Luật Hình sự Việt Nam; nghiên cứu khái niệm về tham nhũng, PCTN, pháp luật về PCTN, hoàn thiện pháp luật về PCTN và các tiêu chí đưa ra để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về PCTN; Phân tích pháp Luật hình sự Việt Nam và một số nước trên thế giới về tội phạm tham nhũng để chỉ ra khái niệm, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định tội phạm này trong Luật hình sự Việt Nam; Chỉ ra các chủ trương đường lối của Đảng và nhà ...

 • 00050005333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Toàn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Nghiên cứu đánh giá pháp luật hiện hành đối với các tội xâm phạm tình dục; Làm sáng tỏ những tồn tại và hạn chế của thực tiễn pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với các tội XPTD, cũng như những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế đó; Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định đối với các tội phạm XPTD trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp hiện nay ở Việt Nam.

 • 00050004095.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo; Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận để đánh giá một cách khách quan trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma tuý của Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 2000 đến năm 2010. Luận văn đã nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma tuý của Toà án nhân dân, tình hình tội phạm ma tuý và thực tiễn xét xử sơ thẩm án ma tuý của Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Ninh, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và những vướng mắc trong quá trình xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma tuý của Toà án nhân dân ở tỉnh Bắc Ninh. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, nêu lên những kiến nghị và đề x...

 • 00050004095_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thảo;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014; 2015-01-05)

 • Luận văn là làm sáng tỏ các vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009 - 2013. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xét xử các về ma túy. Luận văn nêu lên những đặc điểm, phân tích thực trạng thực tiễn xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về ma túy tại Tòa án nhân dân từ năm 2009 đến năm 2013 và các giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự và nâng cao hiệu quả xét xử các tội phạm về ma túy trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 • 00050003828_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hương;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những quy định của pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và pháp luật Việt Nam, nghiên cứu những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn đấu tranh phòng ngừa các tội xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam để làm rõ những bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Luận văn cũng đưa ra một số giải pháp để sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện hơn pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • 00050006516.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Na;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về “các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ trong pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn đưa ra các cơ sở của sự cần thiết quy định các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Luận văn đã khái quát lịch sử Luật hình sự Việt Nam quy định về tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ..Luận văn đã nêu và phân tích làm rõ những khiếm khuyết của pháp luật hiện hành và áp dụng pháp luật điều chỉnh các tội vi phạm an toàn giao thông đường bộ hiện nay trên cơ sở khảo cứu số liệu thực tiễn của ngành Tòa án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Từ đó, nhận định những nguyên nhân để làm tiền đề cho các định hướng hoàn thiện. Tác giả luận văn nêu lên cơ sở hình thành...

 • 00050009693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Hải;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận văn đã hệ thống các quy định của LHS hiện hành về các tội phạm xâm phạm ATGT đường bộ, đường sắt và đối chiếu luật với thực tiễn xã hội cho thấy về cơ bản các quy định của pháp luật hiện hành đã bảo đảm là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các tội phạm trong lĩnh vực này. Luận văn chỉ ra được những điểm bất cập của LHS hiện hành đã dẫn đến một số vụ vi phạm an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng chưa được được xử lý hoặc xử lý không triệt để. Một số quy định trong các tội phạm cụ thể của BLHS chưa thực sự cụ thể, rõ ràng, còn mang nặng tính định tính mà chưa được định lượng, dẫn đến có sự khác biệt trong cách nhận diện bản ...

 • 00050006970.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuấn;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2015)

 • Luận văn làm rõ được một số vấn đề lý luận về các tội xâm phạm chế độ gia đình, phân tích được quy định của pháp luật về các tội này và đề xuất một số ý kiến hoàn thiện pháp luật về nhóm tội này.