Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) : [1529]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1529
 • 00060000518.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thảo; Hoa, Hữu Thu; Đặng, Văn Long; Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn, Anh Tuấn; Hoàng, Hiếu (2015)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu điều chế hai lọ xúc tác có tỉ lệ La-Co-Cu và La-Ce-Co khác nhau bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiền trộn. Các mẫu nanoperovskit tổng được thử hoạt tính đối với phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren nhận thấy họ thứ nhất La-Co-Cu có khả năng xúc tác phản ứng oxi hóa stiren ở điều kiện bằng oxi không khí nhưng sản phẩm cho độ chuyển hóa thấp. Ở 100 độ C, độ chuyển hóa stiren duy trì khoảng 2-5% và sản phẩm thu được duy nhất là benzandehit. Khi phân tán nanoperovskit La-Co-Cu trên chất mang mesoporous silica SBA-15 đã cải thiện đáng kể độ chuyển hóa stiren và thu được sản phẩm hỗn hợp sản phẩm benzandehit, axitbenzoic, stiren oxit, ...

 • 00060000515.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Lê, Thu Hà; Phạm, Thị Dậu; Bùi, Thị Hoa; Nguyễn, Thành Nam; Phạm, Thị Minh Uyên (2015)

 • Đánh giá hệ số tích tụ của từng kim loại nặng (Cd, Pb và Cu) của các loài cá nước ngọt: cá rô phi (Oreochromis niloticus), cá chép (Cyprinus carpio) và cá trôi (Labeo rohita). Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố pH và độ cứng tổng số (CaCO3) của nước đối với sự tích tụ kim loại nặng (Pb) của loài cá Rô phi (Oreochromis niloticus). Xác định mối quan hệ giữa sự tích tụ sinh học của kim loại nặng và sự biến động của một số chỉ tiêu sinh hóa trong gan cá (Catalaza và Glutathione S-Transferase).

 • 00060000498.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Phân tích quá trình hội nhập khu vực ở Đông Á và sự hình thành Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP). Phân tích các mục tiêu, nội dung và một số vấn đề đàm phán trong Hiệp định RCEP. Nghiên cứu sự tăng trưởng, cơ cấu, các đặc điểm và cấu trúc thương mại của Việt Nam với các nước đối tác RCEP. Đánh giá tác động của Hiệp định kinh tế khu vực toàn diện RCEP đến nền kinh tế Việt Nam sử dụng mô hình cân bằng khả toán toàn cầu (CGE) và mô hình trọng lực. Rút ra một số vấn đề chính sách và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực.; Phân tích quá trình hội nhập khu vực ở Đông Á và sự hình thành Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện (R...

 • 00060000495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Hoan; Nguyễn, Cẩm Nhung; Nguyễn, Thu Hương; Mai, Thế Hùng; Nguyễn, Thị Oanh (2015)

 • Đề xuất được cơ chế tài chính phù hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trong giai đoạn 2015-2020 với tầm nhìn tới năm 2030, bao hàm cả cơ chế tài chính của Nhà nước áp dụng cho ĐHQGHN và cơ chế tài chính nội tại của ĐHQGHN. Cơ chế tài chính này nhằm góp phần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ĐHQGHN do Chính phủ quy định; đồng thời thực hiện mục tiêu chiến lược của ĐHQGHN là trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực, trong đó có một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến châu Á, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

 • 00060000487.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hải; Lê, Anh Tuấn; Bùi, Việt Hà; Vũ, Đức Lợi; Hà, Thị Thanh Hương (2015)

 • Đề xuất mô hình và hoạt động của vườn cây thuốc nhằm phục vụ cho mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khu vực Ba Vì, Hà Nội. Đánh giá tiềm năng và điều kiện phát triển dược liệu vùng Ba Vì. Đề xuất xây dựng vườn bảo tồn nguồn gen cây thuốc ở khu vực. Nghiên cứu phương pháp nhân giống 2 cây thuốc tiềm năng của vùng, phục vụ phát triển dược liệu.

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.

 • 00060000485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Vân; Đào, Thị Nhung; Nguyễn, Thị Thanh Phượng; Bùi, Thị Vân; Lê, Tuấn Anh (2018)

 • Các nghiên cứu tích hợp đồng thời vòng crown ether và dị vòng đang được tập trung phát triển. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, áp dụng kỹ thuật phản ứng ngưng tụ đa tác nhân, tổng hợp được các dẫn xuất azacrown ether có chứa nhân γ-arylpyridine và vòng crown ether. Căn cứ trên sự tương đồng về cấu trúc với các hợp chất crown ether có hoạt tính sinh học cáo đã được nghiên cứu, các azacrown ether mới có khả năng thể hiện hoạt tính gây độc tế bào cao. Sử dụng phương pháp chiếu xạ vi sóng nhằm thu được các sản phẩm mới với hiệu suất cao và thân thiện với môi trường. Cụ thể: xây dựng phương pháp mới tổng hợp đa tác nhân các dẫn xuất mới chứa nhân γ-arylpyridine. Tổng hợp và xác định cấu...

 • 00060000484.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Trịnh, Ngọc Châu; Triệu, Thị Nguyệt; Vũ, Đăng Độ; Nguyễn, Thị Bích Hường (2014)

 • Tổng hợp một số phối tử là Thiosemicacbazon có nhóm thế no (metyl), không no (allyl) hay thơm (phenyl) ở vị trí N(4) với các hợp chất cacbonyl khác nhau là benzanđehit và axetophenon. Tổng hợp các phức chất của các phối tử trên với Pd(II) và Ni (II) là hai kim loại thuộc nhóm VIIIB, cùng với nhóm platin. Phân tích hàm lượng kim loại trong các phức chất. Nghiên cứu các hợp chất tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại để xác định công thức phân tử, cách phối trí của các phối tử và công thức cấu tạo của các phức chất. Thử khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và khả năng gây độc với tế bào thường của các phối tử và phức chấ...

 • 00060000480.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Bùi, Văn Tuấn; Giang, Văn Trọng; Hoàng, Thu Hương; Nguyễn, Đức Minh (2018)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn biến đổi sinh kế của cộng đồng dân cư ven đô dưới tác động của quá quá trình đô thị hóa, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa ngày nay.

 • 00060000479.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Phạm, Hồng Tung; Tống, Văn Lợi; Trần, Văn Quyết; Phạm, Minh Thế (2016)

 • Làm rõ cơ sở thực tiễn của việc xây dựng và phát triển ngành Hà Nội học, trong đó tập trung vào làm sáng tỏ những đặc điểm, thành tựu và hạn chế của công việc nghiên cứu về Hà Nội trong thời gian qua, nhất là làm rõ những yêu cầu mà thực tiễn phát triển bền vững Thủ đô đang đặt ra, đòi hỏi phải nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó một cách hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu, xác lập những cơ sở khoa học, những nguyên tắc và định hướng cơ bản về lý thuyết, phương pháp, cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu chính của ngành Hà Nội học. Nghiên cứu này tiếp tục đi sâu, cụ thể hoá và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản của ngành Hà Nội họ...

 • 00060000478.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Thị Cẩm; Nguyễn, Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Dung (2014)

 • Tạo lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn kim loại thân thiện môi trường thông qua việc nghiên cứu hoạt tính và bản chất của lớp phủ polyme nano compozit nền epoxy sử dụng oxit kim loại kích thước nanomet để bảo vệ chống ăn mòn thép cacbon. Xác định khả năng bảo vệ của các lớp phủ trên cơ sở sử dụng các hạt nano oxit sắt từ (Fe3O4), oxit sắt từ hữu cơ hoá (được tổng hợp tại phòng thí nghiệm) và so sánh với pigment oxit sắt truyền thống là oxit sắt đỏ (α-Fe2O3, hematit thương mại, tổng hợp tại Phòng thí nghiệm).

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1529

Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) : [1529]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1529
 • 00060000518.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thảo; Hoa, Hữu Thu; Đặng, Văn Long; Nguyễn, Mạnh Hà; Nguyễn, Anh Tuấn; Hoàng, Hiếu (2015)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu điều chế hai lọ xúc tác có tỉ lệ La-Co-Cu và La-Ce-Co khác nhau bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiền trộn. Các mẫu nanoperovskit tổng được thử hoạt tính đối với phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren nhận thấy họ thứ nhất La-Co-Cu có khả năng xúc tác phản ứng oxi hóa stiren ở điều kiện bằng oxi không khí nhưng sản phẩm cho độ chuyển hóa thấp. Ở 100 độ C, độ chuyển hóa stiren duy trì khoảng 2-5% và sản phẩm thu được duy nhất là benzandehit. Khi phân tán nanoperovskit La-Co-Cu trên chất mang mesoporous silica SBA-15 đã cải thiện đáng kể độ chuyển hóa stiren và thu được sản phẩm hỗn hợp sản phẩm benzandehit, axitbenzoic, stiren oxit, ...

 • 00060000515.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Lê, Thu Hà; Phạm, Thị Dậu; Bùi, Thị Hoa; Nguyễn, Thành Nam; Phạm, Thị Minh Uyên (2015)

 • Đánh giá hệ số tích tụ của từng kim loại nặng (Cd, Pb và Cu) của các loài cá nước ngọt: cá rô phi (Oreochromis niloticus), cá chép (Cyprinus carpio) và cá trôi (Labeo rohita). Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố pH và độ cứng tổng số (CaCO3) của nước đối với sự tích tụ kim loại nặng (Pb) của loài cá Rô phi (Oreochromis niloticus). Xác định mối quan hệ giữa sự tích tụ sinh học của kim loại nặng và sự biến động của một số chỉ tiêu sinh hóa trong gan cá (Catalaza và Glutathione S-Transferase).

 • 00060000498.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Cẩm Nhung (2018)

 • Phân tích quá trình hội nhập khu vực ở Đông Á và sự hình thành Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP). Phân tích các mục tiêu, nội dung và một số vấn đề đàm phán trong Hiệp định RCEP. Nghiên cứu sự tăng trưởng, cơ cấu, các đặc điểm và cấu trúc thương mại của Việt Nam với các nước đối tác RCEP. Đánh giá tác động của Hiệp định kinh tế khu vực toàn diện RCEP đến nền kinh tế Việt Nam sử dụng mô hình cân bằng khả toán toàn cầu (CGE) và mô hình trọng lực. Rút ra một số vấn đề chính sách và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực.; Phân tích quá trình hội nhập khu vực ở Đông Á và sự hình thành Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện (R...

 • 00060000495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Hoan; Nguyễn, Cẩm Nhung; Nguyễn, Thu Hương; Mai, Thế Hùng; Nguyễn, Thị Oanh (2015)

 • Đề xuất được cơ chế tài chính phù hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), trong giai đoạn 2015-2020 với tầm nhìn tới năm 2030, bao hàm cả cơ chế tài chính của Nhà nước áp dụng cho ĐHQGHN và cơ chế tài chính nội tại của ĐHQGHN. Cơ chế tài chính này nhằm góp phần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ĐHQGHN do Chính phủ quy định; đồng thời thực hiện mục tiêu chiến lược của ĐHQGHN là trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực, trong đó có một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến châu Á, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

 • 00060000487.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hải; Lê, Anh Tuấn; Bùi, Việt Hà; Vũ, Đức Lợi; Hà, Thị Thanh Hương (2015)

 • Đề xuất mô hình và hoạt động của vườn cây thuốc nhằm phục vụ cho mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khu vực Ba Vì, Hà Nội. Đánh giá tiềm năng và điều kiện phát triển dược liệu vùng Ba Vì. Đề xuất xây dựng vườn bảo tồn nguồn gen cây thuốc ở khu vực. Nghiên cứu phương pháp nhân giống 2 cây thuốc tiềm năng của vùng, phục vụ phát triển dược liệu.

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.

 • 00060000485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Vân; Đào, Thị Nhung; Nguyễn, Thị Thanh Phượng; Bùi, Thị Vân; Lê, Tuấn Anh (2018)

 • Các nghiên cứu tích hợp đồng thời vòng crown ether và dị vòng đang được tập trung phát triển. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, áp dụng kỹ thuật phản ứng ngưng tụ đa tác nhân, tổng hợp được các dẫn xuất azacrown ether có chứa nhân γ-arylpyridine và vòng crown ether. Căn cứ trên sự tương đồng về cấu trúc với các hợp chất crown ether có hoạt tính sinh học cáo đã được nghiên cứu, các azacrown ether mới có khả năng thể hiện hoạt tính gây độc tế bào cao. Sử dụng phương pháp chiếu xạ vi sóng nhằm thu được các sản phẩm mới với hiệu suất cao và thân thiện với môi trường. Cụ thể: xây dựng phương pháp mới tổng hợp đa tác nhân các dẫn xuất mới chứa nhân γ-arylpyridine. Tổng hợp và xác định cấu...

 • 00060000484.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Trịnh, Ngọc Châu; Triệu, Thị Nguyệt; Vũ, Đăng Độ; Nguyễn, Thị Bích Hường (2014)

 • Tổng hợp một số phối tử là Thiosemicacbazon có nhóm thế no (metyl), không no (allyl) hay thơm (phenyl) ở vị trí N(4) với các hợp chất cacbonyl khác nhau là benzanđehit và axetophenon. Tổng hợp các phức chất của các phối tử trên với Pd(II) và Ni (II) là hai kim loại thuộc nhóm VIIIB, cùng với nhóm platin. Phân tích hàm lượng kim loại trong các phức chất. Nghiên cứu các hợp chất tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại để xác định công thức phân tử, cách phối trí của các phối tử và công thức cấu tạo của các phức chất. Thử khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và khả năng gây độc với tế bào thường của các phối tử và phức chấ...

 • 00060000480.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Bùi, Văn Tuấn; Giang, Văn Trọng; Hoàng, Thu Hương; Nguyễn, Đức Minh (2018)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn biến đổi sinh kế của cộng đồng dân cư ven đô dưới tác động của quá quá trình đô thị hóa, qua đó đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa ngày nay.

 • 00060000479.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Phạm, Hồng Tung; Tống, Văn Lợi; Trần, Văn Quyết; Phạm, Minh Thế (2016)

 • Làm rõ cơ sở thực tiễn của việc xây dựng và phát triển ngành Hà Nội học, trong đó tập trung vào làm sáng tỏ những đặc điểm, thành tựu và hạn chế của công việc nghiên cứu về Hà Nội trong thời gian qua, nhất là làm rõ những yêu cầu mà thực tiễn phát triển bền vững Thủ đô đang đặt ra, đòi hỏi phải nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó một cách hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu, xác lập những cơ sở khoa học, những nguyên tắc và định hướng cơ bản về lý thuyết, phương pháp, cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu chính của ngành Hà Nội học. Nghiên cứu này tiếp tục đi sâu, cụ thể hoá và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản của ngành Hà Nội họ...

 • 00060000478.pdf.jpg
 • Research Project


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Thị Cẩm; Nguyễn, Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Dung (2014)

 • Tạo lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn kim loại thân thiện môi trường thông qua việc nghiên cứu hoạt tính và bản chất của lớp phủ polyme nano compozit nền epoxy sử dụng oxit kim loại kích thước nanomet để bảo vệ chống ăn mòn thép cacbon. Xác định khả năng bảo vệ của các lớp phủ trên cơ sở sử dụng các hạt nano oxit sắt từ (Fe3O4), oxit sắt từ hữu cơ hoá (được tổng hợp tại phòng thí nghiệm) và so sánh với pigment oxit sắt truyền thống là oxit sắt đỏ (α-Fe2O3, hematit thương mại, tổng hợp tại Phòng thí nghiệm).

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1529