USSH - Undergraduate Theses : [274]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 274
 • KLTrần Thu Hà. QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thu Hà;  Advisor: Phạm, Hoàng Giang (2019)

 • Một là, khái quát về Phật giáo ở Việt Nam và nghi lễ tang ma tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hai là, nghiên cứu những nội dung ảnh hưởng của Phật giáo trong phong tục tang ma tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ba là, đưa ra đánh giá ảnh hưởng của Phật giáo đối với phong tục tang ma tại địa phương.

 • KL VŨ NHẬT LỆ QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vũ, Nhật Lệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan (2019)

 • Xác định rõ khái niệm về văn hóa và làng; phân biệt được làng văn hóa và văn hóa làng; những nội dung trong xây dựng làng văn hóa để làm cơ sở lý luận chung cho toàn bộ khóa luận. Phân tích thực trạng xây dựng làng văn hóa ở huyện Mỹ Hào hiện nay, đề xuất các phương hướng và giải pháp xây dựng làng văn hóa ở Mỹ Hào.

 • KL trịnh Ngọc Anh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trịnh, Ngọc Anh;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Trình bày khái lược chung về Thánh ca Công giáo và lịch sử phát triển của Thánh ca tại Việt Nam và trên thế giới. Phân tích vai trò của Thánh ca đối với nền âm nhạc Việt Nam. Khảo sát những vai trò của Thánh ca với người Công giáo để làm rõ những đóng góp của Thánh ca với công cuộc giáo dục đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra những giá trị Thánh ca Công giáo đem lại cho đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

 • KL Trần Thị Hồng Nhung QH 2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2019)

 • Phân tích, khái quát những nội dung cơ bản của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Trình bày phân tích những biểu hiện cơ bản của mối quan hệ biện chứng giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích một số giá trị của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ.

 • KL THÁI THỊ CHÚC QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Thái, Thị Chúc;  Advisor: Trần, Ngọc Liêu (2019)

 • Trình bày quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và của Đảng về sở hữu. Đánh giá vấn đề sở hữu tập trung vào các hình thức sở hữu ở Việt Nam. Nêu ra những hạn chế và luận giải những vấn đề đặt ra đối với sở hữu trong bối cảnh nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

 • KL Tạ Thu Hằng QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Tạ, Thu Hằng;  Advisor: Hà, Thị Bắc (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Phân tích nội dung tinh thần nhập thế trong lễ Hằng Thuận của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Rút ra ý nghĩa của lễ Hằng Thuận đối với đời sống hôn nhân gia đình ở Việt Nam hiện nay.

 • KL Phan Hoàng Hoàng QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phan, Hoàng Hoàng (2019)

 • Làm rõ điều kiện lịch sử - xã hội ra đời về phương pháp quy nạp trong tư tưởng của Bacon. Làm rõ nội dung cơ bản của các loại ngẫu tượng đó trong tác phẩm “Bộ công cụ mới”.

 • KL PHẠM THỊ HOA QH 2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Trình bày những điều kiện và tiền đề cho sự hình thành và phát triển tư tưởng đạo đức học trong Phân tâm học của Freud. Phân tích những nội dung chủ yếu của đạo đức học trong phân tâm học Freud trên các phương diện để thấy được những đóng góp mới của ông trong quan niệm về đạo đức học. Trình bày một số đánh giá về tư tưởng đạo đức học của S.Freud, những mặt tích cực và tiêu cực bổ sung vào hệ thống tri thức về đạo đức học hiện nay

 • KL Nguyễn-Thị-Khánh-Linh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Đỗ, Thị Minh Thảo (2019)

 • Hệ thống hóa các dữ liệu còn rời rạc, tiếp thu các nghiên cứu của các tiền bối đi trước nhằm hoàn thiện hơn những nghiên cứu về triều phục. Mô tả thực trạng, phân tích và đánh giá từ đó đưa ra biện pháp bảo tồn nét đẹp hoàng phục triều Nguyễn.

 • KL Nguyễn Thị Mỹ Linh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh;  Advisor: Lương, Đình Hải (2019)

 • Một là, giới thiệu khái quát về tác giả Klaus Schwab và tác phẩm “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hai là, trình bày nội dung chủ yếu của quan niệm về cách mạng công nghiệp 4.0 của Klaus Schwab. Trong đó có cả nội dung về những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống kinh tế - xã hội, được nêu trong tác phẩm “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Ba là, nêu một vài nhận xét, nhận định về cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay.

 • KL NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Lương, Thùy Liên (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những nội dung liên quan đến tư duy lý luận và đổi mới tư duy lý luận, khóa luận làm rõ quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về mô hình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam nhằm tìm ra tính quy luật của quá trình này. Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp đổi mới tư duy lý luận về mô hình phát triển kinh tế thị trường của nước ta hiện nay.

 • Phạm Thị Ngọc Hoa - QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Hoa;  Advisor: Phạm, Quỳnh Chinh (2020)

 • Trong những năm gần đây, hòa mình vào quá trình đổi mới của đất nước, Hải Phòng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các lễ hội truyền thống, trong đó có lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn bởi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp có thể có cơ hội được lan tỏa.

 • Phạm Hải Yến K61-QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phan, Thị Yến;  Advisor: Hà, Thị Bắc (2020)

 • Hiện nay, hôn nhân chính là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự thiết lập một gia đình và với người dân Công giáo cũng vậy, con người sống không thể tách rời gia đình và gia đình hay giáo dục gia đình luôn in dấu ấn đậm nét nhất trong cuộc đời của mỗi con người bởi gia đình có vai trò trực tiếp tới sự hình thành thể lực, trí lực và nhân cách, văn hóa của mỗi con người.

 • NGUYỄN XUÂN QUANG-QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Xuân Quang;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2020)

 • Jean Jacques Rousseau là một trong những đại diện tiêu biểu của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII, đồng thời cũng là một trong những người đã đặt nền móng tư tưởng cho cuộc đại cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) và cho cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Với tinh thần đấu tranh cho sự phát triển xã hội, ông đã dành toàn bộ thời gian, sức lực viết những tác phẩm để bênh vực quyền tự do, bình đẳng. Tư tưởng về ý chí chung, khế ước xã hội, về quyền lực tối cao hay quyền lập pháp đã trở thành chất xúc tác cho tư tưởng cách mạng của giai cấp tư sản Pháp. Đặc biệt tư tưởng về tự do và bình đẳng của Rousseau đã trở thành một nội dung cơ bản của Tuyên ngôn nhân qu...

 • NGUYỄN THU TRANG - QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2020)

 • Càng ngày các quan niệm về nữ quyền ở Hàn Quốc càng phát triển hơn, phụ nữ Hàn Quốc không còn bó buộc mình trong các lễ giáo hà khắc trong gia đình, trong các mối quan hệ xã hội, họ đã biết đấu tranh để lấy lại vị thế của mình bằng nhiều cách khác nhau, và văn học nghệ thuật chính là một trong những phương thức họ lựa chọn. Vào đầu thế kỉ XXI văn học đã có hàng loạt các tựa sách với chủ đề về phụ nữ và mang trong mình tiếng nói bênh vực nửa kia của thế giới, trong đó có "Kim Ji Young – Born" 1982 của nhà văn Cho Nam Joo – tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn của phong trào nữ quyền tại Hàn Quốc.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 274

USSH - Undergraduate Theses : [274]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 274
 • KLTrần Thu Hà. QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thu Hà;  Advisor: Phạm, Hoàng Giang (2019)

 • Một là, khái quát về Phật giáo ở Việt Nam và nghi lễ tang ma tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hai là, nghiên cứu những nội dung ảnh hưởng của Phật giáo trong phong tục tang ma tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ba là, đưa ra đánh giá ảnh hưởng của Phật giáo đối với phong tục tang ma tại địa phương.

 • KL VŨ NHẬT LỆ QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vũ, Nhật Lệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan (2019)

 • Xác định rõ khái niệm về văn hóa và làng; phân biệt được làng văn hóa và văn hóa làng; những nội dung trong xây dựng làng văn hóa để làm cơ sở lý luận chung cho toàn bộ khóa luận. Phân tích thực trạng xây dựng làng văn hóa ở huyện Mỹ Hào hiện nay, đề xuất các phương hướng và giải pháp xây dựng làng văn hóa ở Mỹ Hào.

 • KL trịnh Ngọc Anh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trịnh, Ngọc Anh;  Advisor: Trần, Thị Kim Oanh (2019)

 • Trình bày khái lược chung về Thánh ca Công giáo và lịch sử phát triển của Thánh ca tại Việt Nam và trên thế giới. Phân tích vai trò của Thánh ca đối với nền âm nhạc Việt Nam. Khảo sát những vai trò của Thánh ca với người Công giáo để làm rõ những đóng góp của Thánh ca với công cuộc giáo dục đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay. Từ đó rút ra những giá trị Thánh ca Công giáo đem lại cho đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

 • KL Trần Thị Hồng Nhung QH 2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2019)

 • Phân tích, khái quát những nội dung cơ bản của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Trình bày phân tích những biểu hiện cơ bản của mối quan hệ biện chứng giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Phân tích một số giá trị của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ.

 • KL THÁI THỊ CHÚC QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Thái, Thị Chúc;  Advisor: Trần, Ngọc Liêu (2019)

 • Trình bày quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin và của Đảng về sở hữu. Đánh giá vấn đề sở hữu tập trung vào các hình thức sở hữu ở Việt Nam. Nêu ra những hạn chế và luận giải những vấn đề đặt ra đối với sở hữu trong bối cảnh nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

 • KL Tạ Thu Hằng QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Tạ, Thu Hằng;  Advisor: Hà, Thị Bắc (2019)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Phân tích nội dung tinh thần nhập thế trong lễ Hằng Thuận của Phật giáo Việt Nam hiện nay. Rút ra ý nghĩa của lễ Hằng Thuận đối với đời sống hôn nhân gia đình ở Việt Nam hiện nay.

 • KL Phan Hoàng Hoàng QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phan, Hoàng Hoàng (2019)

 • Làm rõ điều kiện lịch sử - xã hội ra đời về phương pháp quy nạp trong tư tưởng của Bacon. Làm rõ nội dung cơ bản của các loại ngẫu tượng đó trong tác phẩm “Bộ công cụ mới”.

 • KL PHẠM THỊ HOA QH 2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Trình bày những điều kiện và tiền đề cho sự hình thành và phát triển tư tưởng đạo đức học trong Phân tâm học của Freud. Phân tích những nội dung chủ yếu của đạo đức học trong phân tâm học Freud trên các phương diện để thấy được những đóng góp mới của ông trong quan niệm về đạo đức học. Trình bày một số đánh giá về tư tưởng đạo đức học của S.Freud, những mặt tích cực và tiêu cực bổ sung vào hệ thống tri thức về đạo đức học hiện nay

 • KL Nguyễn-Thị-Khánh-Linh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Đỗ, Thị Minh Thảo (2019)

 • Hệ thống hóa các dữ liệu còn rời rạc, tiếp thu các nghiên cứu của các tiền bối đi trước nhằm hoàn thiện hơn những nghiên cứu về triều phục. Mô tả thực trạng, phân tích và đánh giá từ đó đưa ra biện pháp bảo tồn nét đẹp hoàng phục triều Nguyễn.

 • KL Nguyễn Thị Mỹ Linh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Linh;  Advisor: Lương, Đình Hải (2019)

 • Một là, giới thiệu khái quát về tác giả Klaus Schwab và tác phẩm “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hai là, trình bày nội dung chủ yếu của quan niệm về cách mạng công nghiệp 4.0 của Klaus Schwab. Trong đó có cả nội dung về những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống kinh tế - xã hội, được nêu trong tác phẩm “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Ba là, nêu một vài nhận xét, nhận định về cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay.

 • KL NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Lương, Thùy Liên (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những nội dung liên quan đến tư duy lý luận và đổi mới tư duy lý luận, khóa luận làm rõ quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về mô hình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam nhằm tìm ra tính quy luật của quá trình này. Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự nghiệp đổi mới tư duy lý luận về mô hình phát triển kinh tế thị trường của nước ta hiện nay.

 • Phạm Thị Ngọc Hoa - QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Hoa;  Advisor: Phạm, Quỳnh Chinh (2020)

 • Trong những năm gần đây, hòa mình vào quá trình đổi mới của đất nước, Hải Phòng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các lễ hội truyền thống, trong đó có lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn bởi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp có thể có cơ hội được lan tỏa.

 • Phạm Hải Yến K61-QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phan, Thị Yến;  Advisor: Hà, Thị Bắc (2020)

 • Hiện nay, hôn nhân chính là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự thiết lập một gia đình và với người dân Công giáo cũng vậy, con người sống không thể tách rời gia đình và gia đình hay giáo dục gia đình luôn in dấu ấn đậm nét nhất trong cuộc đời của mỗi con người bởi gia đình có vai trò trực tiếp tới sự hình thành thể lực, trí lực và nhân cách, văn hóa của mỗi con người.

 • NGUYỄN XUÂN QUANG-QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Xuân Quang;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2020)

 • Jean Jacques Rousseau là một trong những đại diện tiêu biểu của triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII, đồng thời cũng là một trong những người đã đặt nền móng tư tưởng cho cuộc đại cách mạng tư sản Pháp (1789-1794) và cho cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ ở khắp nơi trên thế giới. Với tinh thần đấu tranh cho sự phát triển xã hội, ông đã dành toàn bộ thời gian, sức lực viết những tác phẩm để bênh vực quyền tự do, bình đẳng. Tư tưởng về ý chí chung, khế ước xã hội, về quyền lực tối cao hay quyền lập pháp đã trở thành chất xúc tác cho tư tưởng cách mạng của giai cấp tư sản Pháp. Đặc biệt tư tưởng về tự do và bình đẳng của Rousseau đã trở thành một nội dung cơ bản của Tuyên ngôn nhân qu...

 • NGUYỄN THU TRANG - QH-2016-X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2020)

 • Càng ngày các quan niệm về nữ quyền ở Hàn Quốc càng phát triển hơn, phụ nữ Hàn Quốc không còn bó buộc mình trong các lễ giáo hà khắc trong gia đình, trong các mối quan hệ xã hội, họ đã biết đấu tranh để lấy lại vị thế của mình bằng nhiều cách khác nhau, và văn học nghệ thuật chính là một trong những phương thức họ lựa chọn. Vào đầu thế kỉ XXI văn học đã có hàng loạt các tựa sách với chủ đề về phụ nữ và mang trong mình tiếng nói bênh vực nửa kia của thế giới, trong đó có "Kim Ji Young – Born" 1982 của nhà văn Cho Nam Joo – tác phẩm được coi là bản tuyên ngôn của phong trào nữ quyền tại Hàn Quốc.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 274