USSH - Undergraduate Theses : [139]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139
 • KL00021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Giới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.

 • KL00020.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệp Hà (2009)

 • Góp phần giúp người khiếm thị được quan tâm thỏa đáng hơn trong việc tiếp nhận thông tin, kiến thức. Qua đó góp phần giúp hoạt động thư viện dành cho NKT tại Thư viện Hà Nội cũng như các thư viện công cộng hiệu quả hơn và được biết đến nhiều hơn.

 • KL00016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Khánh Vân (2010)

 • Đề tài được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc của học sinh tiểu học và công tác giáo dục nhu cầu đọc cho các em học sinh. Qua kết quả nghiên cứu đóng góp một vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục giữa gia đình – nhà trường –thư viện đối với nhu cầu đọc của học sinh. Từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc của học sinh, hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển nhu cầu đọc của con em mình.

 • KL00085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2010)

 • Tìm hiểu và triển khai phần mềm quản trị thư viện ILib là việc làm cần thiết, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện xu thế phát triển của Trung tâm.; Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm ILIB tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 3. Một số nhận xét và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản trị thư viện ILIB tại Trung tâm Thông tin trong thời gian tới.

 • KL00083b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thu Thuý (2010)

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác biên mục, khoá luận đi sâu vào tìm hiểu công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia nhằm mục đích tìm hiểu công tác biên mục tại Thư viện Quốc gia, mong muốn có được cái nhìn toàn diện và cụ thể về công tác biên mục mô tả của Thư viện; Khảo sát công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia, đánh giá ưu nhược điểm trong công tác mô tả tài liệu tại Thư viện; Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác biên mục mô tả của thư viện.

 • KL00082b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang (2010)

 • Khóa luận tập trung tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của Quyền tác giả theo một số hệ thống luật trên thế giới và tại Việt Nam như: đối tượng, chủ thể, nội dung và các hành vi xâm phạm Quyền tác giả; bám sát vào các quy định tại Luật SHTT của Việt Nam năm 2005, có sửa đổi bổ sung.; Chương 1: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ. Chương 2: Quyền tác giả. Chương 3: Quyền tác giả trong hoạt động thông tin thư viện. Chương 4: Việc thực hiện Quyền tác giả hiện nay và một số nhận xét, đánh giá.

 • KL00081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thơm; Trần, Thị Minh Nguyệt (2010)

 • Tìm hiểu ý nghĩa, vai trò của công tác bảo quản tài liệu trong hoạt động thông tin – thư viện nói chung và công tác bảo quản tài liệu tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Nghiên cứu thực trạng công tác bảo quản tài liệu tại Trung tâmThông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội; Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm, tìm ra các nguyên nhân và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo quản tài liệu tại Trung tâm Thông tin -Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • KL00078.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Thị Đoan; Chu, Ngọc Lâm (2010)

 • Tìm hiểu khái quátvề Trung tâm TT-TV ĐHSP Hà Nội; Nghiên cứu đặc điểm NDT và NCT của NDT tại Trung tâm; Tìm hiểu vai trò của SP&DV TT-TV đối với hoạt động của Trung tâm; Tìm hiểu thực trạng các SP&DV TT-TV của Trung tâm; Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Trung tâm; Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của SP&DV tại Trung tâm; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng SP&DV TT-TV tại Trung tâm.

 • KL00076b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Cúc;  Advisor: Đào, Thị Uyên (2011)

 • Mô tả thực trạng công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Thư viện Đại học Thuỷ lợi; Phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu của Thư viện Đại học Thuỷ lợi; Đưa ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu.

 • KL00075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Trang (2010)

 • Khảo sát thực trạng thực tiễn hoạt động đào tạo KTTT dành cho sinh viên tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Hà Nội. Phân tích số liệu thu được và đưa ra những nhận định ban đầu về hiệu quả hoạt động đào tạo KTTT của thư viện; Đưa ra những nhận xét và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo KTTT tại thư viện, cố gắng trong tương lai không xa đưa KTTT trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp.

 • KL00074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc (2010)

 • Nghiên cứu các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin, các phương thức phân phối và các hoạt động chiêu thị sản phẩm và dịch vụ TT-TV tại Cục Thông tin KH&CN; Nhận xét, đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing tại Cục Thông tin; Đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện hoạt động marketing trong hoạt động TT-TV tại Cục Thông tin KH&CN.

 • KL00073b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu (2010)

 • Trên cơ sở tìm hiểu nghiên cứu hệ thống sản phẩm chuyên phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, tác giả tìm hiểu cách xây dựng và sử dụng sản phẩm này. Đồng thời phân tích, đánh giá nhận xét những mặt đã đạt được và chưa đạt được của hệ thống sản phẩm đã đến được với người dân, nông thôn giống như mục đích khi tiến hành xây dựng hệ thống sản phẩm này hay chưa.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139

USSH - Undergraduate Theses : [139]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139
 • KL00021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Giới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.

 • KL00020.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệp Hà (2009)

 • Góp phần giúp người khiếm thị được quan tâm thỏa đáng hơn trong việc tiếp nhận thông tin, kiến thức. Qua đó góp phần giúp hoạt động thư viện dành cho NKT tại Thư viện Hà Nội cũng như các thư viện công cộng hiệu quả hơn và được biết đến nhiều hơn.

 • KL00016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Khánh Vân (2010)

 • Đề tài được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc của học sinh tiểu học và công tác giáo dục nhu cầu đọc cho các em học sinh. Qua kết quả nghiên cứu đóng góp một vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục giữa gia đình – nhà trường –thư viện đối với nhu cầu đọc của học sinh. Từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc của học sinh, hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển nhu cầu đọc của con em mình.

 • KL00085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2010)

 • Tìm hiểu và triển khai phần mềm quản trị thư viện ILib là việc làm cần thiết, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện xu thế phát triển của Trung tâm.; Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm ILIB tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 3. Một số nhận xét và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản trị thư viện ILIB tại Trung tâm Thông tin trong thời gian tới.

 • KL00083b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thu Thuý (2010)

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác biên mục, khoá luận đi sâu vào tìm hiểu công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia nhằm mục đích tìm hiểu công tác biên mục tại Thư viện Quốc gia, mong muốn có được cái nhìn toàn diện và cụ thể về công tác biên mục mô tả của Thư viện; Khảo sát công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia, đánh giá ưu nhược điểm trong công tác mô tả tài liệu tại Thư viện; Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác biên mục mô tả của thư viện.

 • KL00082b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang (2010)

 • Khóa luận tập trung tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của Quyền tác giả theo một số hệ thống luật trên thế giới và tại Việt Nam như: đối tượng, chủ thể, nội dung và các hành vi xâm phạm Quyền tác giả; bám sát vào các quy định tại Luật SHTT của Việt Nam năm 2005, có sửa đổi bổ sung.; Chương 1: Giới thiệu về Sở hữu trí tuệ. Chương 2: Quyền tác giả. Chương 3: Quyền tác giả trong hoạt động thông tin thư viện. Chương 4: Việc thực hiện Quyền tác giả hiện nay và một số nhận xét, đánh giá.

 • KL00081.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thơm; Trần, Thị Minh Nguyệt (2010)

 • Tìm hiểu ý nghĩa, vai trò của công tác bảo quản tài liệu trong hoạt động thông tin – thư viện nói chung và công tác bảo quản tài liệu tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; Nghiên cứu thực trạng công tác bảo quản tài liệu tại Trung tâmThông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội; Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm, tìm ra các nguyên nhân và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo quản tài liệu tại Trung tâm Thông tin -Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • KL00078.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thân, Thị Đoan; Chu, Ngọc Lâm (2010)

 • Tìm hiểu khái quátvề Trung tâm TT-TV ĐHSP Hà Nội; Nghiên cứu đặc điểm NDT và NCT của NDT tại Trung tâm; Tìm hiểu vai trò của SP&DV TT-TV đối với hoạt động của Trung tâm; Tìm hiểu thực trạng các SP&DV TT-TV của Trung tâm; Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Trung tâm; Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của SP&DV tại Trung tâm; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng SP&DV TT-TV tại Trung tâm.

 • KL00076b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Kim Cúc;  Advisor: Đào, Thị Uyên (2011)

 • Mô tả thực trạng công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Thư viện Đại học Thuỷ lợi; Phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu của Thư viện Đại học Thuỷ lợi; Đưa ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu.

 • KL00075.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Huyền Trang (2010)

 • Khảo sát thực trạng thực tiễn hoạt động đào tạo KTTT dành cho sinh viên tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Trường Đại học Hà Nội. Phân tích số liệu thu được và đưa ra những nhận định ban đầu về hiệu quả hoạt động đào tạo KTTT của thư viện; Đưa ra những nhận xét và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo KTTT tại thư viện, cố gắng trong tương lai không xa đưa KTTT trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp.

 • KL00074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc (2010)

 • Nghiên cứu các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin, các phương thức phân phối và các hoạt động chiêu thị sản phẩm và dịch vụ TT-TV tại Cục Thông tin KH&CN; Nhận xét, đánh giá hiệu quả của hoạt động marketing tại Cục Thông tin; Đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện hoạt động marketing trong hoạt động TT-TV tại Cục Thông tin KH&CN.

 • KL00073b.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu (2010)

 • Trên cơ sở tìm hiểu nghiên cứu hệ thống sản phẩm chuyên phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, tác giả tìm hiểu cách xây dựng và sử dụng sản phẩm này. Đồng thời phân tích, đánh giá nhận xét những mặt đã đạt được và chưa đạt được của hệ thống sản phẩm đã đến được với người dân, nông thôn giống như mục đích khi tiến hành xây dựng hệ thống sản phẩm này hay chưa.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139