USSH - Dissertations : [862]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 862
 • 02050006221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Hoài Anh;  Advisor: Đặng, Nguyên Anh; Trịnh, Văn Tùng (2020)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về tiếp cận giáo dục và hoà nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và tại Việt Nam. Tìm hiểu khái quát thực trạng trẻ em nhiễm HIV/AIDS hiện nay tại Hà Nội. Tìm hiểu nhu cầu được tiếp cận giáo dục và hòa nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng tiếp cận giáo dục của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng hòa nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới quyền được tiếp cận giáo dục và hòa nhập trong trƣờng học của trẻ nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Đề xuất các giải pháp trợ giúp cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục và học tập hòa nh...

 • 02050006220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Duy Luân (2020)

 • Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề nhà ở xã hội (NƠXH), chính sách phát triển nhà ở đô thị ở Việt Nam hiện nay và một số nước trong khu vực. Rà soát, phân tích những văn bản chính sách, pháp luật về NƠXH của Việt Nam, tập trung giai đoạn từ năm 2005. Tìm hiểu quy trình pháp lý và quá trình thực tế người dân tiếp cận thông tin NƠXH, chính sách NƠXH và vay vốn ngân hàng khi mua NƠXH. Tìm hiểu về các hình thức sở hữu NƠXH và đánh giá của người dân trong quá trình sử dụng. Đề xuất một số khuyến nghị chính sách và giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận và sở hữu NƠXH ở Hà Nội hiện nay.

 • 02050006219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Đặng, Cảnh Khanh (2020)

 • Luận giải cơ sở lý luận nghiên cứu về hoạt động công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện, từ đó cho phép giải thích thực trạng triển khai hoạt động CTXH dành cho trẻ VTN điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động CTXH dành cho trẻ VTN điều trị nội trú nhằm chỉ ra những thành công, hạn chế, cũng như nhu cầu mở rộng của các hoạt động này. Đánh giá hoạt động thực nghiệm CTXH nhóm với trẻ VTN điều trị nội trú nhằm tìm kiếm mô hình can thiệp CTXH phù hợp. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CTXH trong bệnh viện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả khám/chữa bệnh.

 • 02050006218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Trường;  Advisor: Nguyễn, Vũ Hảo (2020)

 • Làm rõ những điều kiện và tiền đề ra đời triết học của Martin Heidegger, bao gồm cuộc đời và sự nghiệp của ông như là yếu tố chủ quan; những điều kiện kinh tế xã hội và văn hóa và những tiền đề tư tưởng như là các yếu tố khách quan cho sự ra đời triết học của ông. Phân tích một cách hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Martin Heidegger, đặc biệt là bản thể luận, đạo đức học và triết học ngôn ngữ. Làm rõ được ý nghĩa hiện thời trong tư tưởng triết học của M.Heidegger trên cơ sở đánh giá và so sánh có phê phán trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tìm ra những “hạt nhân hợp lý” và giá trị gợi mở của triết học của Martin Heidegger cho việc giải quyết các vấn đề thực...

 • 02050006217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Giang;  Advisor: Lâm, Bá Nam (2019)

 • Tìm hiểu những nét khái quát về nhà Joglo và quá trình xây dựng nhà Joglo của người Jawa ở Kotagede, Yogyakarta, Indonesia. Phân tích mặt bằng sinh hoạt và các chức năng không gian sinh hoạt trong ngôi nhà, phân tích các biểu tượng trang trí, thông qua đó so sánh nhà ở Joglo của người Jawa, Indonesia với nhà ở người Chăm ở Ninh Thuận, Việt Nam qua một số tiêu chí cụ thể để thấy được sự tương đồng và khác biệt. Phân tích các giá trị đặc trưng của nhà Joglo về tín ngưỡng, nếp sống, sự giao thoa văn hóa, và sự phát triển, những biến đổi và bước đầu đưa ra hướng bảo tồn cho những ngôi nhà ở truyền thống.

 • 02050006216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2020)

 • Khái quát, làm rõ nội hàm và các đặc trưng cơ bản của văn hóa tâm linh để có cái nhìn tổng quát, hệ thống về văn hóa tâm linh nói chung và văn hóa tâm linh trong văn học nói riêng. Khảo sát, phân tích và làm rõ vai trò kép mã văn hóa và mã nghệ thuật của những yếu tố văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại; phân tích các đặc trưng của các loại hình nhân vật tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Phân tích các phương thức nghệ thuật xây dựng văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

 • 02050006215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Duẩn;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020)

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn 2001-2016. Phân tích quan điểm, mục tiêu và cách thức triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2016. Nhận xét về đặc điểm của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn này. Nghiên cứu hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ trong quan hệ với Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác ngoại giao văn hóa trong quan hệ với Mỹ

 • 02050006214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hà Thu;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà; Lê, Văn Hảo (2019)

 • Tổng quan các nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc (TTCX), TTCX của thanh thiếu niên. Tổng quan các nghiên cứu về TTCX, TTCX của thanh thiếu niên. Đánh giá mức độ và biểu hiện TTCX của học sinh THCS. Đánh giá mối quan hệ giữa TTCX với các mối quan hệ cá nhân của học sinh. Đánh giá mối quan hệ giữa TTCX và đặc điểm tính cách của học sinh. Đánh giá mối quan hệ giữa TTCX và hành vi ứng xử của cha mẹ đối với học sinh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao TTCX cho học sinh THCS.

 • 02050006213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đỗ Hồng Nhung;  Advisor: Lê, Văn Hảo (2020)

 • Tổng quan về các cách tiếp cận, xu hướng nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu liên quan đến định hướng giá trị gia đình. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng định hướng giá trị gia đình của thanh niên và sự khác biệt về định hướng giá trị gia đình ở các nhóm khách thể (nhân khẩu) khác nhau. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hỗ trợ thanh niên có định hướng giá trị gia đình hợp lý, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

 • 02050006222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Duyên;  Advisor: Hồ, Khang (2020)

 • Làm rõ những yếu tố tác động đến việc xác định chủ trương phát triển KTNN của Đảng bộ tỉnh Thái Bình từ năm 1979 đến năm 1996. Làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo phát triển KTNN từ năm 1979 đến năm 1996. Phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đúc rút những kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triên KTNN những năm 1979 - 1996.

 • 02050006212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thục Oanh;  Advisor: Phạm, Thị Mai Hương; Đặng, Thanh Nga (2019)

 • Nghiên cứu tổng quan tài liệu về tình hình nghiên cứu thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam ở trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó hệ thống hoá một số vấn đề lý luận như: khái niệm thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù tại trại giam; cấu trúc thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ; các yếu tố dự báo thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam. Khảo sát và phân tích thực trạng thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam; các yếu tố dự báo thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại gi...

 • 02050006211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Sinh Phúc; Trần, Thu Hương (2019)

 • Khái quát hóa các nghiên cứu liên quan đến hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở, PCGD của cha mẹ, mối quan hệ giữa hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và PCGD của cha mẹ. Xây dựng cơ sở lí luận nghiên cứu đề tài, làm sáng tỏ một số khái niệm công cụ như: hành vi, hành vi bắt nạt, PCGD, PCGD của cha mẹ, mối quan hệ giữa PCGD của cha mẹ và hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở. Làm rõ kết quả nghiên cứu thực tiễn hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và mối quan hệ của nó với PCGD của cha mẹ. Cụ thể, nghiên cứu thực trạng hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở, thực trạng PCGD của cha mẹ, mối quan hệ giữa hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ...

 • 02050006209.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Giang;  Advisor: Đặng, Ngọc Dinh; Nguyễn, Tuấn Anh (2019)

 • Nhận dạng đặc điểm của nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Làm rõ thực tế sử dụng vốn xã hội trong hoạt động KH&CN của nhóm nghiên cứu mạnh. Đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của vốn xã hội trong hoạt động KH&CN của các nhóm nghiên cứu mạnh. Đề xuất giải pháp làm giàu vốn xã hội và phát huy những tác động tích cực, hạn chế những biểu hiện tiêu cực của vốn xã hội trong hoạt động KH&CN của các nhóm nghiên cứu mạnh.

 • 02050006208.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2020)

 • Phục dựng lại quá trình nhận thức về biển và chính sách hướng biển của các chúa Nguyễn từ thế kỷ XVI cho đến hết thế kỷ XVIII. Làm rõ tiền đề nhận thức về biển của chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ yếu tố địa chính trị, dân cư đến nhu cầu nội tại... làm nền tảng, cơ sở bên trong cho nhận thức và chính sách hướng biển của chúa Nguyễn. Nghiên cứu mối giao thương biển của khu vực và thế giới thế kỷ XVI – XVIII với sự phát triển của “Thời đại thương mại” với sự tham gia đông đảo các nhóm thương nhân ngoại quốc và chính sách biển của các quốc gia trong khu vực trong cùng thời kỳ làm cơ sở bên ngoài cho nhận thức và chính sách hướng biển của các chúa Nguyễn. Nghiên cứu sự phát triển về nhận thứ...

 • 02050006207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Nhung;  Advisor: Hồ, Khang (2020)

 • Làm rõ các yếu tố tác động đến sự lãnh đạo phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2015. Phân tích chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015. Trình bày và làm rõ quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo thực hiện phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015. Nêu lên những nhận xét về ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo phát triển NNLCLC của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó, rút ra một số kinh nghiệm tham khảo cho hiện tại.

 • 02050006206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Trang;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức; Bùi, Thị Hồng Thái (2020)

 • Khảo sát thử các bộ công cụ đánh giá, kiểm định số liệu và điều tra chính thức. Phân tích thực trạng hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân và các yếu tố dự báo xu hướng ảnh hưởng tới hoạt động tham vấn của họ ở trại giam. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân ở trại giam.

 • 02050006205.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan: Tổng quan các nghiên cứu về thích ứng, thích ứng với việc giải quyết các THKC của cảnh sát PCCC và CNCH nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho luận án. Nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng thích ứng với việc giải quyết các THKC của cảnh sát PCCC và CNCH, chỉ ra một số biểu hiện tâm lý trong quá trình giải quyết và cách ứng phó của chiến sĩ sau khi giải quyết các THKC. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng thích ứng cho các chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH

 • 02050006204.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Lịch;  Advisor: Trần, Thu Hương; Phạm, Thị Thu Hoa (2020)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới về sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân; trong đó, nêu ra các hướng tiếp cận chính, những điểm nổi bật về phương pháp, kết quả nghiên cứu. Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu và hệ thống hóa các khái niệm căn bản: Hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng; Xác định một số yếu tố tâm lí - xã hội ảnh hưởng tới sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Phân tích sự tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng và sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Đề xuất một số giải pháp làm tăng mức độ hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng đang trong giai đoạn 5 năm đầu chung sống.

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 862

USSH - Dissertations : [862]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 862
 • 02050006221.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lê Hoài Anh;  Advisor: Đặng, Nguyên Anh; Trịnh, Văn Tùng (2020)

 • Xây dựng cơ sở lý luận về tiếp cận giáo dục và hoà nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS trên thế giới và tại Việt Nam. Tìm hiểu khái quát thực trạng trẻ em nhiễm HIV/AIDS hiện nay tại Hà Nội. Tìm hiểu nhu cầu được tiếp cận giáo dục và hòa nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng tiếp cận giáo dục của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng hòa nhập học đường của trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới quyền được tiếp cận giáo dục và hòa nhập trong trƣờng học của trẻ nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội. Đề xuất các giải pháp trợ giúp cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục và học tập hòa nh...

 • 02050006220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Duy Luân (2020)

 • Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề nhà ở xã hội (NƠXH), chính sách phát triển nhà ở đô thị ở Việt Nam hiện nay và một số nước trong khu vực. Rà soát, phân tích những văn bản chính sách, pháp luật về NƠXH của Việt Nam, tập trung giai đoạn từ năm 2005. Tìm hiểu quy trình pháp lý và quá trình thực tế người dân tiếp cận thông tin NƠXH, chính sách NƠXH và vay vốn ngân hàng khi mua NƠXH. Tìm hiểu về các hình thức sở hữu NƠXH và đánh giá của người dân trong quá trình sử dụng. Đề xuất một số khuyến nghị chính sách và giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận và sở hữu NƠXH ở Hà Nội hiện nay.

 • 02050006219.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Đặng, Cảnh Khanh (2020)

 • Luận giải cơ sở lý luận nghiên cứu về hoạt động công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện, từ đó cho phép giải thích thực trạng triển khai hoạt động CTXH dành cho trẻ VTN điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động CTXH dành cho trẻ VTN điều trị nội trú nhằm chỉ ra những thành công, hạn chế, cũng như nhu cầu mở rộng của các hoạt động này. Đánh giá hoạt động thực nghiệm CTXH nhóm với trẻ VTN điều trị nội trú nhằm tìm kiếm mô hình can thiệp CTXH phù hợp. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CTXH trong bệnh viện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả khám/chữa bệnh.

 • 02050006218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Trường;  Advisor: Nguyễn, Vũ Hảo (2020)

 • Làm rõ những điều kiện và tiền đề ra đời triết học của Martin Heidegger, bao gồm cuộc đời và sự nghiệp của ông như là yếu tố chủ quan; những điều kiện kinh tế xã hội và văn hóa và những tiền đề tư tưởng như là các yếu tố khách quan cho sự ra đời triết học của ông. Phân tích một cách hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Martin Heidegger, đặc biệt là bản thể luận, đạo đức học và triết học ngôn ngữ. Làm rõ được ý nghĩa hiện thời trong tư tưởng triết học của M.Heidegger trên cơ sở đánh giá và so sánh có phê phán trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Tìm ra những “hạt nhân hợp lý” và giá trị gợi mở của triết học của Martin Heidegger cho việc giải quyết các vấn đề thực...

 • 02050006217.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Giang;  Advisor: Lâm, Bá Nam (2019)

 • Tìm hiểu những nét khái quát về nhà Joglo và quá trình xây dựng nhà Joglo của người Jawa ở Kotagede, Yogyakarta, Indonesia. Phân tích mặt bằng sinh hoạt và các chức năng không gian sinh hoạt trong ngôi nhà, phân tích các biểu tượng trang trí, thông qua đó so sánh nhà ở Joglo của người Jawa, Indonesia với nhà ở người Chăm ở Ninh Thuận, Việt Nam qua một số tiêu chí cụ thể để thấy được sự tương đồng và khác biệt. Phân tích các giá trị đặc trưng của nhà Joglo về tín ngưỡng, nếp sống, sự giao thoa văn hóa, và sự phát triển, những biến đổi và bước đầu đưa ra hướng bảo tồn cho những ngôi nhà ở truyền thống.

 • 02050006216.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thu (2020)

 • Khái quát, làm rõ nội hàm và các đặc trưng cơ bản của văn hóa tâm linh để có cái nhìn tổng quát, hệ thống về văn hóa tâm linh nói chung và văn hóa tâm linh trong văn học nói riêng. Khảo sát, phân tích và làm rõ vai trò kép mã văn hóa và mã nghệ thuật của những yếu tố văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại; phân tích các đặc trưng của các loại hình nhân vật tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Phân tích các phương thức nghệ thuật xây dựng văn hóa tâm linh trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

 • 02050006215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Duẩn;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020)

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn 2001-2016. Phân tích quan điểm, mục tiêu và cách thức triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2016. Nhận xét về đặc điểm của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn này. Nghiên cứu hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ trong quan hệ với Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác ngoại giao văn hóa trong quan hệ với Mỹ

 • 02050006214.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hà Thu;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà; Lê, Văn Hảo (2019)

 • Tổng quan các nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc (TTCX), TTCX của thanh thiếu niên. Tổng quan các nghiên cứu về TTCX, TTCX của thanh thiếu niên. Đánh giá mức độ và biểu hiện TTCX của học sinh THCS. Đánh giá mối quan hệ giữa TTCX với các mối quan hệ cá nhân của học sinh. Đánh giá mối quan hệ giữa TTCX và đặc điểm tính cách của học sinh. Đánh giá mối quan hệ giữa TTCX và hành vi ứng xử của cha mẹ đối với học sinh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao TTCX cho học sinh THCS.

 • 02050006213.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đỗ Hồng Nhung;  Advisor: Lê, Văn Hảo (2020)

 • Tổng quan về các cách tiếp cận, xu hướng nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu liên quan đến định hướng giá trị gia đình. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng định hướng giá trị gia đình của thanh niên và sự khác biệt về định hướng giá trị gia đình ở các nhóm khách thể (nhân khẩu) khác nhau. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hỗ trợ thanh niên có định hướng giá trị gia đình hợp lý, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho bản thân và gia đình.

 • 02050006222.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Duyên;  Advisor: Hồ, Khang (2020)

 • Làm rõ những yếu tố tác động đến việc xác định chủ trương phát triển KTNN của Đảng bộ tỉnh Thái Bình từ năm 1979 đến năm 1996. Làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong lãnh đạo phát triển KTNN từ năm 1979 đến năm 1996. Phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đúc rút những kinh nghiệm từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triên KTNN những năm 1979 - 1996.

 • 02050006212.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thục Oanh;  Advisor: Phạm, Thị Mai Hương; Đặng, Thanh Nga (2019)

 • Nghiên cứu tổng quan tài liệu về tình hình nghiên cứu thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam ở trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó hệ thống hoá một số vấn đề lý luận như: khái niệm thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù tại trại giam; cấu trúc thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ; các yếu tố dự báo thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam. Khảo sát và phân tích thực trạng thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại giam; các yếu tố dự báo thích ứng tâm lý của phạm nhân nữ với việc chấp hành án phạt tù có thời hạn tại trại gi...

 • 02050006211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Sinh Phúc; Trần, Thu Hương (2019)

 • Khái quát hóa các nghiên cứu liên quan đến hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở, PCGD của cha mẹ, mối quan hệ giữa hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và PCGD của cha mẹ. Xây dựng cơ sở lí luận nghiên cứu đề tài, làm sáng tỏ một số khái niệm công cụ như: hành vi, hành vi bắt nạt, PCGD, PCGD của cha mẹ, mối quan hệ giữa PCGD của cha mẹ và hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở. Làm rõ kết quả nghiên cứu thực tiễn hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và mối quan hệ của nó với PCGD của cha mẹ. Cụ thể, nghiên cứu thực trạng hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở, thực trạng PCGD của cha mẹ, mối quan hệ giữa hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ...

 • 02050006209.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Giang;  Advisor: Đặng, Ngọc Dinh; Nguyễn, Tuấn Anh (2019)

 • Nhận dạng đặc điểm của nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Làm rõ thực tế sử dụng vốn xã hội trong hoạt động KH&CN của nhóm nghiên cứu mạnh. Đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của vốn xã hội trong hoạt động KH&CN của các nhóm nghiên cứu mạnh. Đề xuất giải pháp làm giàu vốn xã hội và phát huy những tác động tích cực, hạn chế những biểu hiện tiêu cực của vốn xã hội trong hoạt động KH&CN của các nhóm nghiên cứu mạnh.

 • 02050006208.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Hoàng, Anh Tuấn (2020)

 • Phục dựng lại quá trình nhận thức về biển và chính sách hướng biển của các chúa Nguyễn từ thế kỷ XVI cho đến hết thế kỷ XVIII. Làm rõ tiền đề nhận thức về biển của chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ yếu tố địa chính trị, dân cư đến nhu cầu nội tại... làm nền tảng, cơ sở bên trong cho nhận thức và chính sách hướng biển của chúa Nguyễn. Nghiên cứu mối giao thương biển của khu vực và thế giới thế kỷ XVI – XVIII với sự phát triển của “Thời đại thương mại” với sự tham gia đông đảo các nhóm thương nhân ngoại quốc và chính sách biển của các quốc gia trong khu vực trong cùng thời kỳ làm cơ sở bên ngoài cho nhận thức và chính sách hướng biển của các chúa Nguyễn. Nghiên cứu sự phát triển về nhận thứ...

 • 02050006207.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Nhung;  Advisor: Hồ, Khang (2020)

 • Làm rõ các yếu tố tác động đến sự lãnh đạo phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2015. Phân tích chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015. Trình bày và làm rõ quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo thực hiện phát triển NNLCLC từ năm 2006 đến năm 2015. Nêu lên những nhận xét về ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo phát triển NNLCLC của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó, rút ra một số kinh nghiệm tham khảo cho hiện tại.

 • 02050006206.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Trang;  Advisor: Trần, Thị Minh Đức; Bùi, Thị Hồng Thái (2020)

 • Khảo sát thử các bộ công cụ đánh giá, kiểm định số liệu và điều tra chính thức. Phân tích thực trạng hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân và các yếu tố dự báo xu hướng ảnh hưởng tới hoạt động tham vấn của họ ở trại giam. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tham vấn của cán bộ quản giáo cho phạm nhân ở trại giam.

 • 02050006205.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan: Tổng quan các nghiên cứu về thích ứng, thích ứng với việc giải quyết các THKC của cảnh sát PCCC và CNCH nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho luận án. Nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng thích ứng với việc giải quyết các THKC của cảnh sát PCCC và CNCH, chỉ ra một số biểu hiện tâm lý trong quá trình giải quyết và cách ứng phó của chiến sĩ sau khi giải quyết các THKC. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng thích ứng cho các chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH

 • 02050006204.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Lịch;  Advisor: Trần, Thu Hương; Phạm, Thị Thu Hoa (2020)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới về sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân; trong đó, nêu ra các hướng tiếp cận chính, những điểm nổi bật về phương pháp, kết quả nghiên cứu. Xây dựng cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu và hệ thống hóa các khái niệm căn bản: Hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng; Xác định một số yếu tố tâm lí - xã hội ảnh hưởng tới sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Phân tích sự tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng và sự hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng. Đề xuất một số giải pháp làm tăng mức độ hài lòng về cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng đang trong giai đoạn 5 năm đầu chung sống.

 • 02050006202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2020)

 • Khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, từ đó rút ra những nội dung cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Khái quát hoàn cảnh lịch sử và phân tích chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Phân tích thực tiễn chỉ đạo đối ngoại sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015. Nhận xét sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015 và rút ra kinh nghiệm

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 862