USSH - Dissertations : [745]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 745
 • 02050003242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Châu Loan;  Advisor: Lưu, Minh Văn; Nguyễn, Hữu Vui (2014)

 • Luận án này là công trình nghiên cứu chuyên sâu và có tính hệ thống đầu tiên ở Việt Nam về triết học chính trị Rousseau ở phương diện ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Luận án phân tích một cách khái quát những điều kiện và tiền đề ra đời các tư tưởng triết học chính trị Rousseau. Luận án phân tích một cách có hệ thống những tư tưởng cơ bản của triết học chính trị Rousseau, đặc biệt thông qua các văn bản không chỉ trong tác phẩm của ông đã dịch ra tiếng Việt như Bàn về khế ước xã hội, mà còn trong các tác phẩm khác của ông chưa được dịch ra tiếng Việt như Luận về sự bất bình đẳng, Luận về khoa học và nghệ thuật, Về kinh tế chính trị. Luận án...

 • 02050005917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Trang;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2020-03-26)

 • Nghiên cứu, hệ thống tổng quan tình hình nghiên cứu về xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp vào lưu trữ cơ quan nói chung và của QH nói riêng. Qua đó đưa ra những nhận xét, đánh giá chung về các kết quả nghiên cứu trước và rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu lý luận liên quan xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan: Làm rõ một số khái niệm cơ bản liên quan nội dung luận án, nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan; từ đó vận dụng xác định nguồn và thành phần tài liệu của QH vào lưu trữ cơ quan. Nghiên cứu, hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước ta về ...

 • 02050000391.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Hà;  Advisor: Vũ, Hào Quang (2011)

 • Mô tả đặc điểm hộ gia đình tại khu chung cư cao tầng khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Mô tả các đặc trưng về môi trường sống trong và ngoài gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Tìm hiểu điều kiện sống, các đặc trưng của kiến trúc đô thị mới có ảnh hưởng tới nếp sống, sinh hoạt gia đình thế nào. Phân tích những đặc điểm của nếp sống gia đình sống ở chung cư cao tầng khu đô thị Trung Hòa thông qua các mối quan hệ tương tác giữa các thành viên trong gia đình, những đặc trưng trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình và các mối quan hệ xã hội của gia đình ; qua đó làm sáng tỏ phần nào nếp sống gia đình ở khu đô thị mới.

 • 02050001169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2012)

 • Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với chiến tranh du kích trong kháng chiến chống Pháp. Làm sáng tỏ hiệu quả thực hiện sự lãnh đạo nói trên. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và bước đầu rút ra những kinh nghiệm lịch sử. Tập hợp các nguồn tài liệu có liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hệ thống hoá những tư liệu đó theo các giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến ở Hải Phòng gắn liền với những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Trình bày kết hợp với phân tích đánh giá những chủ trương, biện pháp của Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhằm phát động và lãnh đạo chiến tranh du kích. Từ thực tiễn lịch sử rút ra một số đánh giá n...

 • 02050004891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Hoa;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2017)

 • Trên cơ sở nhận diện, phân tích những ảnh hưởng của thời đại có liên quan mật thiết đến việc hình thành những đặc trưng cơ bản của hồi ký sau năm 1975, luận án một mặt chỉ ra những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm hồi ký giai đoạn này, mặt khác phác họa khuynh hướng vận động của hồi ký trong tiến trình giao thoa và biến thể đầy phong phú và phức tạp

 • 02050000242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hòa;  Advisor: Lê, Mậu Hãn; Vũ, Quang Hiển (2010)

 • Hệ thống hoá, khái quát hoá những tư liệu đã có, bổ sung những tư liệu mới, góp phần khôi phục một cách khách quan quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua hai giai đoạn 1954 - 1965 ; 1965 – 1975. Đi sâu phân tích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với quá trình tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975). Bước đầu đưa ra những đánh giá, nhận xét một cách khoa học về thành tựu, hạn chế trong quá trình lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Đảng, từ đó rút ra những kinh nghiệm chủ yếu, phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

 • 02050004893.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Minh Sơn;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2017)

 • Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu là: Đánh giá thực trạng công tác thu thập TLNN của các TTLTQG Việt Nam và công tác lưu trữ TLNN tại các cơ quan sản sinh ra tài liệu. Xác định các tiêu chuẩn về nguồn nộp lưu; phương pháp xây dựng Danh mục nguồn và xác định Danh mục nguồn nộp lưu TLNN vào các TTLTQG Việt Nam. Xác định các tiêu chuẩn về thành phần TLNN và xác định được danh mục thành phần TLNN cần nộp lưu vào các TTLTQG Việt Nam.

 • 02050004890.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Luận án được nghiên cứu một cách hệ thống những nét cơ bản của ảnh hưởng phương Tây đối với văn hóa Nhật Bản dưới thời Minh Trị, người đọc có thể hiểu được vấn đề một cách khái quát và hệ thống. Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên từ góc độ của nhà nghiên cứu Việt Nam về ảnh hưởng của phương Tây đối với văn hóa Nhật Bản thời kỳ Minh Trị trên cơ sở khai thác các nguồn tư liệu gốc viết về thời kỳ Minh Trị như hồi ký, ghi chép của Fukuzawa Yukichi. Luận án là chuyên đề tham khảo về lịch sử, văn hóa dành cho sinh viên và học viên cao học, và những độc giả quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, lịch sử Nhật Bản và lịch sử thế giới cận đại. Luận án gợi ý một số bài học kinh ng...

 • 02050004892.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Quang Hùng;  Advisor: Phùng, Hữu Phú (2017)

 • Đề tài luận giải và làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng của niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng, củng cố niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

 • 02050004558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Luận án tiếp cận vấn đề đa ngữ xã hội trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học xã hội, sử dụng kết hợp phương pháp ngôn ngữ học điền dã, phương pháp ngôn ngữ học xã hội để nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Mường Chà hiện nay. Luận án đã có những đóng góp mới như sau: Miêu tả và phân tích cảnh huống ngôn ngữ ở Mường Chà như chỉ ra những nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm về sự phân bố dân cư cũng như đời sống của người dân tộc thiểu số ở Mường Chà, đặc điểm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số được sử dụng ở Mường Chà. Xây dựng bản đồ phân bố ngôn ngữ ở Mường Chà hiện nay. Phân tích các đặc điểm của cộng đồng đa ngữ ở Mường Chà (đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thi...

 • 02050004934.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2017)

 • Mục đích của luận án là áp dụng ngôn ngữ học chức năng hệ thống để nghiên cứu bản chất của ẩn dụ ngữ pháp, khảo sát các phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học, tìm hiểu một cách có hệ thống về ẩn dụ ngữ pháp và cách thức sử dụng chúng trong một thể loại ngôn bản cụ thể là các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt. Để đạt được mục đích nói trên, luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: • Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết đặc trưng về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh, tìm hiểu hiện tượng này trong nghiên cứu tiếng Việt và xây dựng khung lý thuyết về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt. • Khảo sát các cách diễn đạt sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản kh...

 • 02050004935.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hà, Thị Đan;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh (2017)

 • Mục đích của luận án là làm sáng tỏ những biến thể của Jataka Ấn Độ trong truyện kể dân gian ở một số nước Đông Nam Á trên các phương diện như: cốt truyện, kết cấu, hình thức kể chuyện… Trên cơ sở đó, xem xét con đường và quá trình bản địa hóa Jataka Ấn Độ ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, rút ra quy luật tiếp biến văn hóa của khu vực này. Để đạt được mục đích trên, chúng tôi xác định nhiệm vụ phải tiến hành khảo sát bộ Jataka của Ấn Độ và kho tàng truyện dân gian của ba nước Myanmar, Campuchia, Lào. Căn cứ vào các văn bản này, chúng tôi tiến hành phân loại và xem truyện dân gian các nước đã vay mượn cốt truyện, hình thức kể chuyện, kết cấu từ Jataka như thế nào. Từ đó, sẽ có những...

 • 02050004936.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Võ, Thị Minh Hà;  Advisor: Vũ, Đức Nghiệu (2017)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm hiểu (khảo chứng và phân tích) tổ chức của danh ngữ và động ngữ tiếng Việt thế kỉ XVII (về các mặt: thành tố cấu tạo, sự phân bố trong tổ chức nội bộ của chúng, năng lực hoạt động và mối quan hệ giữa các thành tố với nhau…)

 • 02050004937.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Mục đích chính của luận án là phân tích ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á trong bối cảnh các quốc gia khu vực phải đối diện với áp lực bành trướng mạnh mẽ của các thế lực phương Tây nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Qua phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nhà cải cách, luận án tập trung luận giải tác động của ý thức này đối với việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nước Đông Á trước làn sóng xâm thực của các nước tư bản phương Tây. Trên cơ sở làm rõ những thách thức, áp lực mà các quốc gia Đông Á phải đương đầu ở thế kỷ XIX, luận án cũng mong muốn trìn...

 • 02050004937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Mục đích chính của luận án là phân tích ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á trong bối cảnh các quốc gia khu vực phải đối diện với áp lực bành trướng mạnh mẽ của các thế lực phương Tây nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Qua phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nhà cải cách, luận án tập trung luận giải tác động của ý thức này đối với việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nước Đông Á trước làn sóng xâm thực của các nước tư bản phương Tây. Trên cơ sở làm rõ những thách thức, áp lực mà các quốc gia Đông Á phải đương đầu ở thế kỷ XIX, luận án cũng mong muốn trìn...

 • 02050004938.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Lệ;  Advisor: Lâm, Quang Đông (2017)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hai mục đích chính sau đây: Thông qua khảo sát đặc điểm riêng của một số khía cạnh ngữ pháp trong tiếng Anh và tiếng Việt và dựa vào kết quả của những công trình đã có, luận án tổng kết một số điểm khác biệt cơ bản trên bình diện ngữ pháp giữa hai hệ thống ngôn ngữ. Trên cơ sở những khác biệt ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, luận án hướng vào việc nghiên cứu những ảnh hưởng tiêu cực từ những khác biệt đó đối với việc diễn đạt ngôn ngữ thứ hai trong các luận văn của học viên cao học Việt Nam.

 • 02050004939.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Vinh;  Advisor: Lương, Đình Hải (2017)

 • Làm rõ thực trạng biến đổi quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay và những vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi đó. Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, phân tích thực trạng biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay trên cả ba mặt của quan hệ sản xuất là quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất và quan hệ phân phối. Hai là, phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

 • 02050004940.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Thảo;  Advisor: Lê, Nguyễn; Quốc, Bảo Mậu Hãn (2017)

 • Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, luận án thực hiện nhiệm vụ cơ bản: + Phân tích, làm rõ khái niệm, quá trình phát triển và đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc + Phân tích, luận giải hệ thống lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, từ nhu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc đến con đường, phương thức và những nhân tố, điều kiện bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá giá trị thời đại và dân tộccủa tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng đó góp phần soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, tiếp tục định hướng con đường đổi mới ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 745

USSH - Dissertations : [745]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 745
 • 02050003242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Châu Loan;  Advisor: Lưu, Minh Văn; Nguyễn, Hữu Vui (2014)

 • Luận án này là công trình nghiên cứu chuyên sâu và có tính hệ thống đầu tiên ở Việt Nam về triết học chính trị Rousseau ở phương diện ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Luận án phân tích một cách khái quát những điều kiện và tiền đề ra đời các tư tưởng triết học chính trị Rousseau. Luận án phân tích một cách có hệ thống những tư tưởng cơ bản của triết học chính trị Rousseau, đặc biệt thông qua các văn bản không chỉ trong tác phẩm của ông đã dịch ra tiếng Việt như Bàn về khế ước xã hội, mà còn trong các tác phẩm khác của ông chưa được dịch ra tiếng Việt như Luận về sự bất bình đẳng, Luận về khoa học và nghệ thuật, Về kinh tế chính trị. Luận án...

 • 02050005917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Trang;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2020-03-26)

 • Nghiên cứu, hệ thống tổng quan tình hình nghiên cứu về xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp vào lưu trữ cơ quan nói chung và của QH nói riêng. Qua đó đưa ra những nhận xét, đánh giá chung về các kết quả nghiên cứu trước và rút ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu lý luận liên quan xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan: Làm rõ một số khái niệm cơ bản liên quan nội dung luận án, nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định nguồn và thành phần tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan; từ đó vận dụng xác định nguồn và thành phần tài liệu của QH vào lưu trữ cơ quan. Nghiên cứu, hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước ta về ...

 • 02050000391.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Hà;  Advisor: Vũ, Hào Quang (2011)

 • Mô tả đặc điểm hộ gia đình tại khu chung cư cao tầng khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Mô tả các đặc trưng về môi trường sống trong và ngoài gia đình ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Tìm hiểu điều kiện sống, các đặc trưng của kiến trúc đô thị mới có ảnh hưởng tới nếp sống, sinh hoạt gia đình thế nào. Phân tích những đặc điểm của nếp sống gia đình sống ở chung cư cao tầng khu đô thị Trung Hòa thông qua các mối quan hệ tương tác giữa các thành viên trong gia đình, những đặc trưng trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình và các mối quan hệ xã hội của gia đình ; qua đó làm sáng tỏ phần nào nếp sống gia đình ở khu đô thị mới.

 • 02050001169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2012)

 • Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hải Phòng đối với chiến tranh du kích trong kháng chiến chống Pháp. Làm sáng tỏ hiệu quả thực hiện sự lãnh đạo nói trên. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và bước đầu rút ra những kinh nghiệm lịch sử. Tập hợp các nguồn tài liệu có liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hệ thống hoá những tư liệu đó theo các giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến ở Hải Phòng gắn liền với những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Trình bày kết hợp với phân tích đánh giá những chủ trương, biện pháp của Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhằm phát động và lãnh đạo chiến tranh du kích. Từ thực tiễn lịch sử rút ra một số đánh giá n...

 • 02050004891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Hoa;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2017)

 • Trên cơ sở nhận diện, phân tích những ảnh hưởng của thời đại có liên quan mật thiết đến việc hình thành những đặc trưng cơ bản của hồi ký sau năm 1975, luận án một mặt chỉ ra những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm hồi ký giai đoạn này, mặt khác phác họa khuynh hướng vận động của hồi ký trong tiến trình giao thoa và biến thể đầy phong phú và phức tạp

 • 02050000242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hòa;  Advisor: Lê, Mậu Hãn; Vũ, Quang Hiển (2010)

 • Hệ thống hoá, khái quát hoá những tư liệu đã có, bổ sung những tư liệu mới, góp phần khôi phục một cách khách quan quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua hai giai đoạn 1954 - 1965 ; 1965 – 1975. Đi sâu phân tích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với quá trình tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975). Bước đầu đưa ra những đánh giá, nhận xét một cách khoa học về thành tựu, hạn chế trong quá trình lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Đảng, từ đó rút ra những kinh nghiệm chủ yếu, phục vụ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

 • 02050004893.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Minh Sơn;  Advisor: Đào, Xuân Chúc (2017)

 • Đề tài đặt mục tiêu nghiên cứu là: Đánh giá thực trạng công tác thu thập TLNN của các TTLTQG Việt Nam và công tác lưu trữ TLNN tại các cơ quan sản sinh ra tài liệu. Xác định các tiêu chuẩn về nguồn nộp lưu; phương pháp xây dựng Danh mục nguồn và xác định Danh mục nguồn nộp lưu TLNN vào các TTLTQG Việt Nam. Xác định các tiêu chuẩn về thành phần TLNN và xác định được danh mục thành phần TLNN cần nộp lưu vào các TTLTQG Việt Nam.

 • 02050004890.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Luận án được nghiên cứu một cách hệ thống những nét cơ bản của ảnh hưởng phương Tây đối với văn hóa Nhật Bản dưới thời Minh Trị, người đọc có thể hiểu được vấn đề một cách khái quát và hệ thống. Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên từ góc độ của nhà nghiên cứu Việt Nam về ảnh hưởng của phương Tây đối với văn hóa Nhật Bản thời kỳ Minh Trị trên cơ sở khai thác các nguồn tư liệu gốc viết về thời kỳ Minh Trị như hồi ký, ghi chép của Fukuzawa Yukichi. Luận án là chuyên đề tham khảo về lịch sử, văn hóa dành cho sinh viên và học viên cao học, và những độc giả quan tâm đến lĩnh vực văn hóa, lịch sử Nhật Bản và lịch sử thế giới cận đại. Luận án gợi ý một số bài học kinh ng...

 • 02050004892.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Quang Hùng;  Advisor: Phùng, Hữu Phú (2017)

 • Đề tài luận giải và làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng của niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng, củng cố niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

 • 02050004558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Luận án tiếp cận vấn đề đa ngữ xã hội trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học xã hội, sử dụng kết hợp phương pháp ngôn ngữ học điền dã, phương pháp ngôn ngữ học xã hội để nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Mường Chà hiện nay. Luận án đã có những đóng góp mới như sau: Miêu tả và phân tích cảnh huống ngôn ngữ ở Mường Chà như chỉ ra những nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm về sự phân bố dân cư cũng như đời sống của người dân tộc thiểu số ở Mường Chà, đặc điểm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số được sử dụng ở Mường Chà. Xây dựng bản đồ phân bố ngôn ngữ ở Mường Chà hiện nay. Phân tích các đặc điểm của cộng đồng đa ngữ ở Mường Chà (đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thi...

 • 02050004934.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2017)

 • Mục đích của luận án là áp dụng ngôn ngữ học chức năng hệ thống để nghiên cứu bản chất của ẩn dụ ngữ pháp, khảo sát các phương thức sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản khoa học, tìm hiểu một cách có hệ thống về ẩn dụ ngữ pháp và cách thức sử dụng chúng trong một thể loại ngôn bản cụ thể là các văn bản khoa học xã hội tiếng Việt. Để đạt được mục đích nói trên, luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau: • Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết đặc trưng về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Anh, tìm hiểu hiện tượng này trong nghiên cứu tiếng Việt và xây dựng khung lý thuyết về ẩn dụ ngữ pháp trong tiếng Việt. • Khảo sát các cách diễn đạt sử dụng ẩn dụ ngữ pháp trong các văn bản kh...

 • 02050004935.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hà, Thị Đan;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh (2017)

 • Mục đích của luận án là làm sáng tỏ những biến thể của Jataka Ấn Độ trong truyện kể dân gian ở một số nước Đông Nam Á trên các phương diện như: cốt truyện, kết cấu, hình thức kể chuyện… Trên cơ sở đó, xem xét con đường và quá trình bản địa hóa Jataka Ấn Độ ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, rút ra quy luật tiếp biến văn hóa của khu vực này. Để đạt được mục đích trên, chúng tôi xác định nhiệm vụ phải tiến hành khảo sát bộ Jataka của Ấn Độ và kho tàng truyện dân gian của ba nước Myanmar, Campuchia, Lào. Căn cứ vào các văn bản này, chúng tôi tiến hành phân loại và xem truyện dân gian các nước đã vay mượn cốt truyện, hình thức kể chuyện, kết cấu từ Jataka như thế nào. Từ đó, sẽ có những...

 • 02050004936.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Võ, Thị Minh Hà;  Advisor: Vũ, Đức Nghiệu (2017)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm hiểu (khảo chứng và phân tích) tổ chức của danh ngữ và động ngữ tiếng Việt thế kỉ XVII (về các mặt: thành tố cấu tạo, sự phân bố trong tổ chức nội bộ của chúng, năng lực hoạt động và mối quan hệ giữa các thành tố với nhau…)

 • 02050004937.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Mục đích chính của luận án là phân tích ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á trong bối cảnh các quốc gia khu vực phải đối diện với áp lực bành trướng mạnh mẽ của các thế lực phương Tây nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Qua phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nhà cải cách, luận án tập trung luận giải tác động của ý thức này đối với việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nước Đông Á trước làn sóng xâm thực của các nước tư bản phương Tây. Trên cơ sở làm rõ những thách thức, áp lực mà các quốc gia Đông Á phải đương đầu ở thế kỷ XIX, luận án cũng mong muốn trìn...

 • 02050004937.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Văn Kim (2017)

 • Mục đích chính của luận án là phân tích ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của một số nhà cải cách ở khu vực Đông Á trong bối cảnh các quốc gia khu vực phải đối diện với áp lực bành trướng mạnh mẽ của các thế lực phương Tây nửa cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Qua phân tích những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến ý thức về chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nhà cải cách, luận án tập trung luận giải tác động của ý thức này đối với việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của các nước Đông Á trước làn sóng xâm thực của các nước tư bản phương Tây. Trên cơ sở làm rõ những thách thức, áp lực mà các quốc gia Đông Á phải đương đầu ở thế kỷ XIX, luận án cũng mong muốn trìn...

 • 02050004938.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Lệ;  Advisor: Lâm, Quang Đông (2017)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hai mục đích chính sau đây: Thông qua khảo sát đặc điểm riêng của một số khía cạnh ngữ pháp trong tiếng Anh và tiếng Việt và dựa vào kết quả của những công trình đã có, luận án tổng kết một số điểm khác biệt cơ bản trên bình diện ngữ pháp giữa hai hệ thống ngôn ngữ. Trên cơ sở những khác biệt ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng Anh, luận án hướng vào việc nghiên cứu những ảnh hưởng tiêu cực từ những khác biệt đó đối với việc diễn đạt ngôn ngữ thứ hai trong các luận văn của học viên cao học Việt Nam.

 • 02050004939.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Vinh;  Advisor: Lương, Đình Hải (2017)

 • Làm rõ thực trạng biến đổi quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay và những vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi đó. Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, phân tích thực trạng biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay trên cả ba mặt của quan hệ sản xuất là quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất và quan hệ phân phối. Hai là, phân tích một số vấn đề đặt ra từ thực trạng biến đổi của quan hệ sản xuất ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

 • 02050004940.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Thảo;  Advisor: Lê, Nguyễn; Quốc, Bảo Mậu Hãn (2017)

 • Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, luận án thực hiện nhiệm vụ cơ bản: + Phân tích, làm rõ khái niệm, quá trình phát triển và đặc điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc + Phân tích, luận giải hệ thống lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh, từ nhu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc đến con đường, phương thức và những nhân tố, điều kiện bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Phân tích, đánh giá giá trị thời đại và dân tộccủa tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng đó góp phần soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, tiếp tục định hướng con đường đổi mới ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 745