USSH - Dissertations : [897]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 897
 • 02050006391.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Chí Hiếu (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam.

 • 02050006339.LA.Bùi Bá Quân.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Bá Quân;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Thông qua nghiên cứu văn bản các tác phẩm Dịch đồ học Hán Nôm, luận án xác lập hệ thống tư liệu Dịch đồ học Chu Tử của Nho gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả luận án phân tích các cách tiếp cận của Nho gia Việt Nam để làm rõ sự luận giải của họ đối với Dịch đồ học Chu Từ từ góc độ vì sao (lý do luận giải) và như thế nào (quan điểm, phương pháp, nội dung luận giải)

 • 02050006338.LA.Phan Văn Kiền.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Văn Kiền;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2020)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về phản biện xã hội và hướng dẫn dư luận xã hội của báo điện tử, luận án khảo sát, đánh giá vai trò phản biện xã hội và hướng dẫn dư luận xã hội của báo điện tử Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả phản biện xã hội và hướng dẫn dư luận xã hội của báo điện tử Việt Nam hiện nay.

 • 02050006334.LA.Nguyễn Trung Hải.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Trung Hải;  Advisor: Lê, Thị Quý (2020)

 • Trước sự biến đổi về đời sống kinh tế - xã hội của NCT, đề tài tập trung nghiên cứu “Chân dung xã hội của người cao tuổi có việc làm tại Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội” nhằm phân tích một phần thực trạng cuộc sống của nhóm dân số này trong bối cảnh xã hội hiện nay ở Việt Nam, qua đó cho thấy những thuận lợi và khó khăn, cũng như khả năng hòa nhập xã hội của họ.

 • 02050006332.LA.Tạ Diễm My.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Diễm My;  Advisor: Phạm, Quang Long (2020)

 • Luận án tìm hiểu những vấn đề lí thuyết về đề kết cấu, điểm nhìn, người kể chuyện trong tác phẩm tự sự; hướng tiếp cận tự sự học văn hoá trong nghiên cứu văn học. Luận án là công trình vận dụng lí thuyết tự sự học trong nghiên cứu truyện của Tô Hoài: khảo sát trên phương diện kiểu loại kết cấu của truyện ngắn, tiểu thuyết, tự truyện Tô Hoài; khảo sát trên các bình diện cảm quan văn hoá: về thiên nhiên, về xã hội - phong tục, về con người… qua các vùng văn hoá gắn với các mảng đề tài trong sáng tác của Tô Hoài, khảo sát trên phương diện người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật, nét độc đáo của hình tượng người kể chuyện, các kiểu loại người kể chuyện nổi bật (gắn với chức năng của người...

 • 02050006326.LA.Lê Phương Duy.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Trước hết, luận án thông qua công tác nghiên cứu văn bản học tiến hành khảo sát các văn bản Xuân thu quản kiến hiện còn để có thể mô tả đánh giá một cách đầy đủ, xác thực về tình hình, chất ượng của từng văn bản, từ đó lựa chọn được thiện bản dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy phục vụ việc công bố và dịch thuật, nghiên cứu. Thứ tới, qua việc khai thác trực tiếp nguyên đi n Xuân thu quản kiến, luận án tập trung nghiên cứu nhằm làm rõ diện mạo đặ đi m, nội dung của tác phẩm Kinh học này và tư tưởng Nho học của Ngô Thì Nhậm thể hiện trong đó góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề của lịch sử Nho học Việt Nam thế kỷ X...

 • 02050006331.LA.Vũ Thị Hải.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2020)

 • Tác giả tập trung khảo cứu tác phẩm Tự thuật (Confessiones) - một trong những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của Augustino. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các trích dẫn từ một số tác phẩm khác như: Độc thoại (Soliloquia), Về sự bất tử của linh hồn (De immortalitate animae), Về tự do ý chí (De libero arbitrio), Chúa Ba Ngôi (De Trinitate), Thành đô Thiên Chúa (De civitate Dei),… Để từ đó làm sáng tỏ tư tưởng triết học của Augustino trong những nội dung cơ bản sau: bản thể luận, nhân học, nhận thức luận và đạo đức học

 • 02050006327.LA.Vũ Huy Thắng.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Huy Thắng;  Advisor: Trần, Thị Quý (2020)

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những chính sách nhằm phát triển hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam. Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải; nghiên cứu cơ sở lý luận cho hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải. Đánh giá, khảo sát thực trạng, các mặt ưu nhược điểm trong lịch sử phát triển chính sách, phân tích các tác động khi thực thi chính sách tại các cơ quan thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

 • 02050006325.LA.Trần Thị Hợi.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Hợi;  Advisor: Lại, Quốc Khánh (2020)

 • Đóng góp mới của luận án là góp phần làm rõ khái niệm, hệ thống hóa, phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức. Hai là, góp phần đánh giá đúng thực trạng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 đến nay. Ba là, đề xuất được phương hướng và một số giải pháp có giá trị tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • 02050006324.LA.Đoàn Hữu Dũng.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đoàn, Hữu Dũng;  Advisor: Vũ, Đức Nghiệu (2020)

 • Xuất phát từ mục tiêu nâng cao hiệu quả dạy - học tiếng Việt và tiếng Nga với tư cách là ngoại ngữ, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Sự thể hiện ý nghĩa ngữ pháp công cụ trong tiếng Việt và tiếng Nga” để giúp người học thông hiểu, sử dụng đúng ngữ pháp, đặc biệt là ý nghĩa ngữ pháp công cụ trong hai ngôn ngữ. Tác giả sẽ nghiên cứu việc sử dụng các phương tiện ngữ pháp và cách thức thể hiện ý nghĩa ngữ pháp công cụ trong hai ngôn ngữ, trên cơ sở đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy - học tập tiếng Việt và tiếng Nga, hoạt động phiên biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga và ngược lại, cũng như hoạt động biên soạn các loại từ điển liên qu...

 • 02050006322.LA.Đào Lan Hương.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đào, Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hằng (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án này là làm mới lý luận, nhận diện thực trạng cảm nhận hạnh phúc của thanh thiếu niên và ảnh hưởng của các yếu tố gia đình đến cảm nhận hạnh phúc của thanh thiếu niên, từ đó đề xuất các kiến nghị góp phần cải thiện các yếu tố gia đình nhằm tăng cảm nhận hạnh phúc ở thanh thiếu niên.

 • 02050006317.LV.Vũ Thị Phương Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Hoa;  Advisor: Trần, Thu Hương (2020)

 • Nhiều nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra tác động của căng thẳng liên quan đến học tập tác động đến năng lực học tập, kết quả học tập, các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và sử dụng chất gây nghiện (Michaela C & cs, 2019). Trước tình hình đó, để có thể tìm hiểu và đưa ra những giải pháp hỗ trợ hiệu quả các vấn đề về stress liên quan đến học sinh tác giả quyết định nghiên cứu đề tài “Hỗ trợ tâm lý cho một trường hợp học sinh có rối loạn stress”.

 • 02050006316.LA.Phạm Minh Hoàng.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Gia Thơ; Phạm, Quỳnh (2020)

 • Luận án tập trung khảo cứu các công trình tiêu biểu trong nước và nước ngoài có nội dung liên quan đến đề tài. Trình bày và phân tích các điều kiện, tiền đề cho sự hình thành và phát triển tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap; khái lược về cuộc đời và sự nghiệp của ông.Trình bày và phân tích các nội dung chính trong tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap và rút ra những giá trị, hạn chế của chúng.Từ đó phân tích và tổng hợp một cách hệ thống những nội dung cơ bản trong tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap, từ đó nêu lên giá trị và hạn chế của chúng.

 • 0205000631.LA.Trịnh Thanh Hương.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trịnh, Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Sinh Phúc (2020)

 • Luận án tập trung nghiên cứu lí luận và thực tiễn nhận thức của cha mẹ về chăm sóc sức khỏe tâm thần trên cơ sở con mắc rối loạn tâm thần. Từ đó tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện nhận thức của cha mẹ về rối loạn tâm thần, chăm sóc sức khỏe tâm thần và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần của cha mẹ có con mắc rối loạn tâm thần.

 • 02050006311.LA. Phạm Hoàng Mạnh Hà.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Hoàng Mạnh Hà;  Advisor: Đinh, Khắc Thuân (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm hiểu định chế phong tước thời Lê Sơ để làm rõ quá trình phát sinh, tiếp nối; chỉ ra những đặc trưng cơ bản, trong sự so sánh với điển chế ban phong tước vị ở Đại Việt và Trung Hoa trên cả hai phương diện: Đồng đại và lịch đại, từ đó có thể đem tới những nhận thức mới, sâu sắc hơn về vấn đề này. Mặt khác, tìm hiểu hệ thống tước vị thời Lê Sơ còn là một trong những nghiên cứu lâu dài mà tác giả Luận án đã và đang theo đuổi.

 • 02050006309.LA.Tạ Thị Tâm.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tạ, Thị Tâm Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính; Nguyễn, Thị Thanh Bình (2020)

 • Mục đích chính của luận án là nghiên cứu chuyên sâu về những năng động kinh tế - xã hội ở chợ vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay. Từ đó, luận án chỉ ra những đặc điểm của hệ thống chợ vùng biên giới Việt - Trung trên cơ sở tìm hiểu các tương tác, trao đổi kinh tế - xã hội và giao lưu văn hóa trong không gian xã hội vùng biên giới cũng như vai trò và tác động của chợ trong đời sống kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển vùng biên giới Việt - Trung. Cụ thể làm rõ ba mục tiêu: chỉ ra đặc điểm của chợ ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay; làm rõ sự năng động kinh tế - xã hội ở chợ vùng biên giới Việt – Trung; nhận diện vai trò, tác động của chợ tới đời sống k...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 897

USSH - Dissertations : [897]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 897
 • 02050006391.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Chí Hiếu (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam, luận án đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy những tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam.

 • 02050006339.LA.Bùi Bá Quân.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Bá Quân;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Thông qua nghiên cứu văn bản các tác phẩm Dịch đồ học Hán Nôm, luận án xác lập hệ thống tư liệu Dịch đồ học Chu Tử của Nho gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả luận án phân tích các cách tiếp cận của Nho gia Việt Nam để làm rõ sự luận giải của họ đối với Dịch đồ học Chu Từ từ góc độ vì sao (lý do luận giải) và như thế nào (quan điểm, phương pháp, nội dung luận giải)

 • 02050006338.LA.Phan Văn Kiền.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phan, Văn Kiền;  Advisor: Vũ, Văn Hà (2020)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về phản biện xã hội và hướng dẫn dư luận xã hội của báo điện tử, luận án khảo sát, đánh giá vai trò phản biện xã hội và hướng dẫn dư luận xã hội của báo điện tử Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả phản biện xã hội và hướng dẫn dư luận xã hội của báo điện tử Việt Nam hiện nay.

 • 02050006334.LA.Nguyễn Trung Hải.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Trung Hải;  Advisor: Lê, Thị Quý (2020)

 • Trước sự biến đổi về đời sống kinh tế - xã hội của NCT, đề tài tập trung nghiên cứu “Chân dung xã hội của người cao tuổi có việc làm tại Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội” nhằm phân tích một phần thực trạng cuộc sống của nhóm dân số này trong bối cảnh xã hội hiện nay ở Việt Nam, qua đó cho thấy những thuận lợi và khó khăn, cũng như khả năng hòa nhập xã hội của họ.

 • 02050006332.LA.Tạ Diễm My.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Diễm My;  Advisor: Phạm, Quang Long (2020)

 • Luận án tìm hiểu những vấn đề lí thuyết về đề kết cấu, điểm nhìn, người kể chuyện trong tác phẩm tự sự; hướng tiếp cận tự sự học văn hoá trong nghiên cứu văn học. Luận án là công trình vận dụng lí thuyết tự sự học trong nghiên cứu truyện của Tô Hoài: khảo sát trên phương diện kiểu loại kết cấu của truyện ngắn, tiểu thuyết, tự truyện Tô Hoài; khảo sát trên các bình diện cảm quan văn hoá: về thiên nhiên, về xã hội - phong tục, về con người… qua các vùng văn hoá gắn với các mảng đề tài trong sáng tác của Tô Hoài, khảo sát trên phương diện người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật, nét độc đáo của hình tượng người kể chuyện, các kiểu loại người kể chuyện nổi bật (gắn với chức năng của người...

 • 02050006326.LA.Lê Phương Duy.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Phương Duy;  Advisor: Nguyễn, Kim Sơn (2020)

 • Trước hết, luận án thông qua công tác nghiên cứu văn bản học tiến hành khảo sát các văn bản Xuân thu quản kiến hiện còn để có thể mô tả đánh giá một cách đầy đủ, xác thực về tình hình, chất ượng của từng văn bản, từ đó lựa chọn được thiện bản dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy phục vụ việc công bố và dịch thuật, nghiên cứu. Thứ tới, qua việc khai thác trực tiếp nguyên đi n Xuân thu quản kiến, luận án tập trung nghiên cứu nhằm làm rõ diện mạo đặ đi m, nội dung của tác phẩm Kinh học này và tư tưởng Nho học của Ngô Thì Nhậm thể hiện trong đó góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề của lịch sử Nho học Việt Nam thế kỷ X...

 • 02050006331.LA.Vũ Thị Hải.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2020)

 • Tác giả tập trung khảo cứu tác phẩm Tự thuật (Confessiones) - một trong những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của Augustino. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các trích dẫn từ một số tác phẩm khác như: Độc thoại (Soliloquia), Về sự bất tử của linh hồn (De immortalitate animae), Về tự do ý chí (De libero arbitrio), Chúa Ba Ngôi (De Trinitate), Thành đô Thiên Chúa (De civitate Dei),… Để từ đó làm sáng tỏ tư tưởng triết học của Augustino trong những nội dung cơ bản sau: bản thể luận, nhân học, nhận thức luận và đạo đức học

 • 02050006327.LA.Vũ Huy Thắng.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Huy Thắng;  Advisor: Trần, Thị Quý (2020)

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những chính sách nhằm phát triển hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam. Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải; nghiên cứu cơ sở lý luận cho hệ thống thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải. Đánh giá, khảo sát thực trạng, các mặt ưu nhược điểm trong lịch sử phát triển chính sách, phân tích các tác động khi thực thi chính sách tại các cơ quan thông tin KH&CN trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam.

 • 02050006325.LA.Trần Thị Hợi.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trần, Thị Hợi;  Advisor: Lại, Quốc Khánh (2020)

 • Đóng góp mới của luận án là góp phần làm rõ khái niệm, hệ thống hóa, phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức. Hai là, góp phần đánh giá đúng thực trạng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 đến nay. Ba là, đề xuất được phương hướng và một số giải pháp có giá trị tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • 02050006324.LA.Đoàn Hữu Dũng.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đoàn, Hữu Dũng;  Advisor: Vũ, Đức Nghiệu (2020)

 • Xuất phát từ mục tiêu nâng cao hiệu quả dạy - học tiếng Việt và tiếng Nga với tư cách là ngoại ngữ, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Sự thể hiện ý nghĩa ngữ pháp công cụ trong tiếng Việt và tiếng Nga” để giúp người học thông hiểu, sử dụng đúng ngữ pháp, đặc biệt là ý nghĩa ngữ pháp công cụ trong hai ngôn ngữ. Tác giả sẽ nghiên cứu việc sử dụng các phương tiện ngữ pháp và cách thức thể hiện ý nghĩa ngữ pháp công cụ trong hai ngôn ngữ, trên cơ sở đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy - học tập tiếng Việt và tiếng Nga, hoạt động phiên biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga và ngược lại, cũng như hoạt động biên soạn các loại từ điển liên qu...

 • 02050006322.LA.Đào Lan Hương.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Đào, Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hằng (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án này là làm mới lý luận, nhận diện thực trạng cảm nhận hạnh phúc của thanh thiếu niên và ảnh hưởng của các yếu tố gia đình đến cảm nhận hạnh phúc của thanh thiếu niên, từ đó đề xuất các kiến nghị góp phần cải thiện các yếu tố gia đình nhằm tăng cảm nhận hạnh phúc ở thanh thiếu niên.

 • 02050006317.LV.Vũ Thị Phương Hoa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Hoa;  Advisor: Trần, Thu Hương (2020)

 • Nhiều nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra tác động của căng thẳng liên quan đến học tập tác động đến năng lực học tập, kết quả học tập, các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và sử dụng chất gây nghiện (Michaela C & cs, 2019). Trước tình hình đó, để có thể tìm hiểu và đưa ra những giải pháp hỗ trợ hiệu quả các vấn đề về stress liên quan đến học sinh tác giả quyết định nghiên cứu đề tài “Hỗ trợ tâm lý cho một trường hợp học sinh có rối loạn stress”.

 • 02050006316.LA.Phạm Minh Hoàng.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Minh Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Gia Thơ; Phạm, Quỳnh (2020)

 • Luận án tập trung khảo cứu các công trình tiêu biểu trong nước và nước ngoài có nội dung liên quan đến đề tài. Trình bày và phân tích các điều kiện, tiền đề cho sự hình thành và phát triển tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap; khái lược về cuộc đời và sự nghiệp của ông.Trình bày và phân tích các nội dung chính trong tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap và rút ra những giá trị, hạn chế của chúng.Từ đó phân tích và tổng hợp một cách hệ thống những nội dung cơ bản trong tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap, từ đó nêu lên giá trị và hạn chế của chúng.

 • 0205000631.LA.Trịnh Thanh Hương.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Trịnh, Thanh Hương;  Advisor: Nguyễn, Sinh Phúc (2020)

 • Luận án tập trung nghiên cứu lí luận và thực tiễn nhận thức của cha mẹ về chăm sóc sức khỏe tâm thần trên cơ sở con mắc rối loạn tâm thần. Từ đó tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện nhận thức của cha mẹ về rối loạn tâm thần, chăm sóc sức khỏe tâm thần và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần của cha mẹ có con mắc rối loạn tâm thần.

 • 02050006311.LA. Phạm Hoàng Mạnh Hà.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Hoàng Mạnh Hà;  Advisor: Đinh, Khắc Thuân (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm hiểu định chế phong tước thời Lê Sơ để làm rõ quá trình phát sinh, tiếp nối; chỉ ra những đặc trưng cơ bản, trong sự so sánh với điển chế ban phong tước vị ở Đại Việt và Trung Hoa trên cả hai phương diện: Đồng đại và lịch đại, từ đó có thể đem tới những nhận thức mới, sâu sắc hơn về vấn đề này. Mặt khác, tìm hiểu hệ thống tước vị thời Lê Sơ còn là một trong những nghiên cứu lâu dài mà tác giả Luận án đã và đang theo đuổi.

 • 02050006309.LA.Tạ Thị Tâm.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Tạ, Thị Tâm Thị Tâm;  Advisor: Nguyễn, Văn Chính; Nguyễn, Thị Thanh Bình (2020)

 • Mục đích chính của luận án là nghiên cứu chuyên sâu về những năng động kinh tế - xã hội ở chợ vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay. Từ đó, luận án chỉ ra những đặc điểm của hệ thống chợ vùng biên giới Việt - Trung trên cơ sở tìm hiểu các tương tác, trao đổi kinh tế - xã hội và giao lưu văn hóa trong không gian xã hội vùng biên giới cũng như vai trò và tác động của chợ trong đời sống kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển vùng biên giới Việt - Trung. Cụ thể làm rõ ba mục tiêu: chỉ ra đặc điểm của chợ ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay; làm rõ sự năng động kinh tế - xã hội ở chợ vùng biên giới Việt – Trung; nhận diện vai trò, tác động của chợ tới đời sống k...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 897