UED - Undergraduate Theses : [146]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 146
 • [Thesis title] Hua-Ngan - 14E2_[Thesis content] Hua-Ngan - 14E2.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hứa, Kim Ngân;  Advisor: Vũ, Thị Việt Hương (2018)

 • Debate is a notable activity applied in different fields, especially in teaching and learning English as a second language. Henceforth, this research scrutinized into the debate activity of 59 double-degree sophomores in FELTE, ULIS. After a long process of data analysis and synthesis with the assistance of qualitative and quantitative methods (via observation, questionnaire and interview), it has been unveiled that there were a large number of not only plus points but also drawbacks when implementing debate on these kinds of participants. Students claimed that their language skills, idea brainstorming skill, argumentation skill, critical thinking skills, several language elements, so...

 • KY_01226.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Xuân Hằng (2001)

 • Thực tiễn đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong năm mươi năm qua, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và trường tồn của ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc. Phát huy thành quả Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đang khơi nguồn nội lực để tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh

 • SPV_14-18_HoangHaThu.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hoàng, Hà Thu;  Advisor: Lã, Phương Thúy (2018)

 • Xây dựng và đề xuất vận dụng hình thức dạy học dự án vào dạy học thơ Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945. Từ đó, thay đổi cách dạy mới phần thơ nói riêng cũng như môn Ngữ văn nói chung để tăng hứng thú học tập của học sinh, giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức, phát triển năng lực chung và cả năng lực chuyên biệt

 • SPT_14-18_VuongThiNgat.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vương, Thị Ngát (2018)

 • Muốn trau dồi và bổ sung kiến thức về nội dung bất đẳng thức, một nội dung mà bản thân còn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình học tập cũng như giảng dạy. Sau znghiên cứu này, em hy vọng các kỹ năng về BĐT của em sẽ được cải thiện. Tạo cho mình một tài liệu riêng bằng ngôn ngữ và theo cách hiểu của bản thân, phục vụ cho quá trình giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học. Đồng thời, có thể gửi tới cho học sinh một tài liệu tham khảo về BĐT theo lối viết đơn giản và dễ hiểu nhất. Có cơ hội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn bè đồng nghiệp, những con người có chung niềm đam mê với BĐT gần xa

 • SPT_14-18_NguyenThiThuyLinh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2018)

 • Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung chính sau:Chương I. Chương này bao gồm một số kiến thức chuẩn bị về các định nghĩa, bổ đề, khái niệm có liên quan đến chương II như: Không gian metric, dãy Cauchy, điểm bất động, không gian định chuẩn, các không gian con bất biến,... Chương II. Chương này tìm hiểu về phương trình vi phân phi tuyến autonomous x˙ = f(x) với năm tính chất chính đó là: sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm, khoảng nghiệm cực đại và dòng của phương trình vi phân, định lý đa tạp ổn định, định lý Hartman-Grobman, khái niệm ổn định và hàm Lyapunov. Nhưng tổng kết lại, chương này tập chung vào ba định lý chính đó là định lý đa tạp ổn định, định lý HartmanGrobman, và cuối c...

 • SPT_14-18_NguyenThiHongNhung.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung (2018)

 • Tài liệu gồm những nội dung chính sau: Hệ thống lý thuyết: tọa độ của vec tơ và tọa độ của điểm; Biểu thức tọa độ của tính vô hướng; Phương trình tổng quát của đường thẳng; Các dạng đặc biệt của phương trình tổng quát; Phương trình đoạn chắn; Phương trình theo hệ số góc; Phương trình tham số của đường thẳng; Khoảng cách và góc...; Hệ thống bài tập

 • SPT_14-18_NguyenThiBichNgoc.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Đào, Phương Bắc (2018)

 • Mục đích chính của khóa luận này là trình bày những hiểu biết cơ bản về phương trình Pell và những biến thể của nó. Ngoài ra tác giả còn đưa ra một số ví dụ về bài tập số học liên quan đến phương trình Pell xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi và một số bài tập áp dụng lý thuyết phương trình Pell trong cuốn sách Edward, J. Barbeau, Pell’s Equation, Problem books in mathermatics(2003)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 146

UED - Undergraduate Theses : [146]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 146
 • [Thesis title] Hua-Ngan - 14E2_[Thesis content] Hua-Ngan - 14E2.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hứa, Kim Ngân;  Advisor: Vũ, Thị Việt Hương (2018)

 • Debate is a notable activity applied in different fields, especially in teaching and learning English as a second language. Henceforth, this research scrutinized into the debate activity of 59 double-degree sophomores in FELTE, ULIS. After a long process of data analysis and synthesis with the assistance of qualitative and quantitative methods (via observation, questionnaire and interview), it has been unveiled that there were a large number of not only plus points but also drawbacks when implementing debate on these kinds of participants. Students claimed that their language skills, idea brainstorming skill, argumentation skill, critical thinking skills, several language elements, so...

 • KY_01226.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Xuân Hằng (2001)

 • Thực tiễn đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong năm mươi năm qua, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và trường tồn của ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc. Phát huy thành quả Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đang khơi nguồn nội lực để tiếp tục phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh

 • SPV_14-18_HoangHaThu.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Hoàng, Hà Thu;  Advisor: Lã, Phương Thúy (2018)

 • Xây dựng và đề xuất vận dụng hình thức dạy học dự án vào dạy học thơ Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945. Từ đó, thay đổi cách dạy mới phần thơ nói riêng cũng như môn Ngữ văn nói chung để tăng hứng thú học tập của học sinh, giúp học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức, phát triển năng lực chung và cả năng lực chuyên biệt

 • SPT_14-18_VuongThiNgat.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vương, Thị Ngát (2018)

 • Muốn trau dồi và bổ sung kiến thức về nội dung bất đẳng thức, một nội dung mà bản thân còn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình học tập cũng như giảng dạy. Sau znghiên cứu này, em hy vọng các kỹ năng về BĐT của em sẽ được cải thiện. Tạo cho mình một tài liệu riêng bằng ngôn ngữ và theo cách hiểu của bản thân, phục vụ cho quá trình giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học. Đồng thời, có thể gửi tới cho học sinh một tài liệu tham khảo về BĐT theo lối viết đơn giản và dễ hiểu nhất. Có cơ hội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những bạn bè đồng nghiệp, những con người có chung niềm đam mê với BĐT gần xa

 • SPT_14-18_NguyenThiThuyLinh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Trịnh, Viết Dược (2018)

 • Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung chính sau:Chương I. Chương này bao gồm một số kiến thức chuẩn bị về các định nghĩa, bổ đề, khái niệm có liên quan đến chương II như: Không gian metric, dãy Cauchy, điểm bất động, không gian định chuẩn, các không gian con bất biến,... Chương II. Chương này tìm hiểu về phương trình vi phân phi tuyến autonomous x˙ = f(x) với năm tính chất chính đó là: sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm, khoảng nghiệm cực đại và dòng của phương trình vi phân, định lý đa tạp ổn định, định lý Hartman-Grobman, khái niệm ổn định và hàm Lyapunov. Nhưng tổng kết lại, chương này tập chung vào ba định lý chính đó là định lý đa tạp ổn định, định lý HartmanGrobman, và cuối c...

 • SPT_14-18_NguyenThiHongNhung.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung (2018)

 • Tài liệu gồm những nội dung chính sau: Hệ thống lý thuyết: tọa độ của vec tơ và tọa độ của điểm; Biểu thức tọa độ của tính vô hướng; Phương trình tổng quát của đường thẳng; Các dạng đặc biệt của phương trình tổng quát; Phương trình đoạn chắn; Phương trình theo hệ số góc; Phương trình tham số của đường thẳng; Khoảng cách và góc...; Hệ thống bài tập

 • SPT_14-18_NguyenThiBichNgoc.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Đào, Phương Bắc (2018)

 • Mục đích chính của khóa luận này là trình bày những hiểu biết cơ bản về phương trình Pell và những biến thể của nó. Ngoài ra tác giả còn đưa ra một số ví dụ về bài tập số học liên quan đến phương trình Pell xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi và một số bài tập áp dụng lý thuyết phương trình Pell trong cuốn sách Edward, J. Barbeau, Pell’s Equation, Problem books in mathermatics(2003)

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 146