Economics and Business : [415]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 415
 • Renovating the View of Cost Sharing for the Underground Low Voltage Cable Projects in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thu Ha; Phan, Dieu Huong (2019)

 • Underground power grid projects in Hanoi is so urgent that it requires immediate implementation. To synchronously and quickly implement the underground power grid projects, people in charge should not follow the outdated perspectives of just including the power industry, but also need to call for the support and cost sharing responsibility from consumers. This paper aims at approaching the subject both from the producers and consumers’ perspectives to together sharing the cost of putting the power grid underground not only in Hanoi but other metropolitans in Vietnam as well. Field studies (including 104 families) at Hoan Kiem District, Hanoi and CBA method were applied to inves...

 • Thailand’s Experience of Developing Special Border Economic Zones and Some Policy Implications for Vietnam in Developing Border Economic Zones.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Minh; Hà, Văn Hội (2019)

 • Thái Lan là một trong những quốc gia sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế ở biên giới (SBEZ) của nước này với các nước khác gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau 5 năm theo đuổi kế hoạch này, Chính phủ Thái Lan buộc phải điều chỉnh chiến lược phát triển SBEZ. Nghiên cứu này làm rõ mục đích, lộ trình thực hiện và mô hình SBEZ của Thái Lan trước khi có sự điều chỉnh mang tính chiến lược, đồng thời có sự so sánh với khu kinh tế cửa khẩu (BEZ) của Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển BEZ của Việt Nam thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới (BCEZ) trong thời gian tới.

 • Studying Application of Self Financing Methods in Autonomized Vietnam Public Universities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thu Giang (2019)

 • Bài viết phân tích thực trạng nguồn thu tại các trường đại học công lập ở Việt Nam, đánh giá cơ cấu nguồn thu của các trường trong điều kiện tự chủ tài chính, đồng thời xem xét kinh nghiệm huy động nguồn thu của các trường đại học công lập ở một số nước. Kết quả cho thấy, các trường đại học có thể huy động 6 nguồn thu, gồm: ngân sách nhà nước, học phí, tài trợ, dịch vụ hỗ trợ, hợp tác tư vấn - nghiên cứu khoa học và hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, có ba nguồn thu có tính tự tài trợ, bền vững, kỳ hạn dài và lãi suất huy động linh hoạt là học phí, dịch vụ hỗ trợ và hoạt động đầu tư. Từ đó, bài viết đề xuất các phương thức để huy động ba nguồn tự tài trợ này.

 • The Conflict of Interest Between the Enterprises and the Laborers for the Social Insurance (SI), Unemployment Insurance (UI) - Policy Suggestions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Kiều Oanh; Nguyễn, Thị Chín; Nguyễn, Thu Hương; Nguyễn, Thị Kim Trọng (2019)

 • Mỗi người lao động (NLĐ) khi tham gia làm việc ở các doanh nghiệp (DN) đều mong muốn sau những năm tháng cống hiến sẽ được hưởng các quyền lợi đầy đủ từ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Tuy nhiên, mong muốn này của NLĐ nhiều khi không được hiện thực hóa. Các DN đã lợi dụng những kẻ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi trốn (tránh) thực hiện các nghĩa vụ này đối với NLĐ, dẫn đến quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như các cơ quan quản lý quỹ BHXH bị thất thu. Do đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ và p...

 • The Difference in Geographical Culture and Borrowing Consumer Behavior of People in Hanoi and Ho Chi Minh City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung; Cung, Thị Lan Anh (2019)

 • Bài viết xem xét sự khác nhau về văn hóa địa lý và hành vi vay tiêu dùng của người dân tại hai thành phố lớn (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) trong điều kiện thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang phát triển rất nhanh những năm gần đây. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết văn hóa của Hofstede (1980, 1991) và sự phát triển khía cạnh văn hóa cấp cá nhân của Sharma (2010), gồm các khía cạnh: Tính độc lập và tính phụ thuộc, Quyền lực và thiếu công bằng trong xã hội, Sợ rủi ro và không chấp nhận sự mơ hồ, Nam quyền và bình đẳng giới, Sự truyền thống và khôn ngoan. Các nhóm khía cạnh văn hóa trên được vận dụng để lý giải sự khác biệt về văn hóa địa lý tác động thế nào đến hành vay ti...

 • The Effect of Capital Structure, Size and Revenue Growth on the Effectiveness of Garment Businesses Listed on Vietnam’s Stock Market.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huy Thưởng; Trần, Lưu Ngọc; Nguyễn, Thị Phương Hồng (2019)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm chỉ rõ ảnh hưởng của các yếu tố gồm cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp may mặc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, được đại diện bởi chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu chỉ rõ trong khi tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, quy mô và tăng trưởng doanh thu có tác động cùng chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, thì tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản lại có tác động ngược chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở mức ý nghĩa thống kê 5%.

 • Organizational Commitment Among Employees in Post-Merger Enterprises A Case study in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Van, Thi Bich; Tran, Thi My Huong (2019)

 • Understanding employee reactions to post-merger is important in assessing the dynamics of acquisitions and their possible success or failure. This study analyzes the factors affecting employees' commitment to post-merger enterprises. Findings from a survey sample of 289 employees in post-merger enterprises in retail and pharmaceutical industries showed influences impact on employee commitment, including (i) Job satisfaction, (ii) Leadership styles, (iii) Cultural conflict, and (iv) Job stress and pressure. The results of this study provide a foundation of theory and practice for post-merger or acquisition businesses can efficiently exploit the human resource for the development...

 • Improving Socio-economic Efficiency of Ho Chi Minh City's FDI Enterprises Towards Sustainable Development.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Duc Hoang Tho (2019)

 • Ho Chi Minh City (HCMC) is known as the economic leader of Vietnam. This city also contributes majorly to Vietnam’s state budget revenue. The reality of socio-economic development of HCMC reveals that the FDI sector has made important and effective contributions in terms of exports, state budget revenues, job creation and income. However, the investment efficiency of this sector and technology transfer through FDI has not been as high as expected. Using secondary data, this article analyzes and assesses the socio-economic efficiency of the FDI sector in HCMC according to some criteria: investment efficiency, export, state budget revenue, technology transfer, job creation and in...

 • Lao PDR and Vietnam Border Trade and Economic Linkages Performance and Prospects.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Walsh, John; Southiseng, Nittana; Nguyen, Quang Trung (2019)

 • Lao PDR and Vietnam share an extensive land border and there are a number of points at which border crossings can be made and border trade conducted. The connectivity of these crossings is to be intensified by cross-border transportation infrastructure such as the VientianeBolikhamsay-Vung Anh deep seaport railroad, which would facilitate exports from landlocked Lao PDR. Such infrastructure will improve existing Vietnamese investment in its western neighbour, where more than 400 projects worth more than US$5 billion have already been licensed in activities such as hydropower, industrial tree plantation and mining. Meanwhile, Star Telecom, which is a joint venture between Viettel...

 • Implementing Circular Economy International Experience and Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Nguyễn, Trọng Hạnh (2019)

 • Trong những năm gần đây, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng trên thế giới. Tuy nhiên, cách thức thực hiện của mỗi nước có thể khác nhau, với những lĩnh vực ưu tiên riêng. Bài viết tổng hợp và phân tích lịch sử khái niệm và kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn của một số quốc gia tiêu biểu. Theo đó, kinh tế tuần hoàn không phải là một mô hình đồng nhất cho cả nền kinh tế, mà nó là nhiều mô hình khác nhau được xây dựng theo cùng một triết lý, đó là triết lý tái tạo và khôi phục. Những kinh nghiệm quốc tế được tổng hợp trong bài viết là cơ sở để rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

 • How is the Embodiment of Women Leadership to Alter the Stereotypically Masculine Schema for Leadership A case of Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Lan Anh (2019)

 • Nowadays, the perception on leadership has been different from traditional ones that used to align to agentic characteristics. However, for the top of mind, people normally think about masculine characteristics when referring to leadership concept. It could be so disadvantageous for female leaders that they can be trapped in the line between two perspectives: one for their nature characteristics, one for their changes to be suitable for stereotypical definitions of leadership characteristics. By in-depth interview with nine women in top management positions in Vietnam, the study aims to investigate how is the embodiment of female leadership to change the stereotypically masculi...

 • Factors Influencing Business Angel’s Investment Decision.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Linh (2019)

 • Sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nguồn trích dẫn chính thống, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của thiên thần dựa trên hai góc độ: góc độ từ startup và góc độ từ chính phủ, môi trường kinh doanh. Bài viết cũng đưa ra ví dụ về một số quốc gia để minh chứng cho từng nhóm yếu tố. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra hàm ý cho các startup để chuẩn bị đầy đủ những điều kiện mà nhà đầu tư thiên thần quan tâm, đồng thời gợi ý chính sách để chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh từ đó thúc đẩy đầu tư thiên thần.

 • Exploring the Vietnamese Consumer’s Trust in E-commerce.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Mai Anh; Pham, Thi Thanh Huong (2019)

 • Trust has been one of the main items of focus in e-commerce and many previous studies have provided useful contributions (e.g., Gefen 2000; McKnight, et al., 2000; 2002; Oliveira, et al., 2017, etc.). Prior research has found trust to play a significant role in shaping purchase intentions of a consumer (Oliveira, et al., 2017). In this paper, we explored the Vietnamese consumer trust in Internet shopping using three well identified dimensions of trust named personal; institutional and cognitive-based trust. A sample of 387 individuals from Hanoi was surveyed using a previously validated measurement instrument. Concerning the level of trust, it is revealed that online vendors wh...

 • Diversion Effect of Economic Integration Agreements.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Hoang Oanh; Duong, Thi Thuy Linh (2019)

 • Signing Economic Integration Agreements has proliferated during last three decades. A country signs more and more agreements. Owning the agreements not only generates trade creation but also trade diversion. The diversion effect of Economic Integration Agreements (EIAs) on the probability of products survival and export growth in a market is found in current paper. Using the probit function for 149 countries in SITC 4-digit level from 1962 to 2000, we find the hazard rate of product ceasing increases if a country signs any other EIAs other than its partner (both importer and exporter), and the export growth decreases in the case of an importer owns any other EIA other than its ...

 • Customer Based Brand Equity and University Brand Management.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Việt Dũng (2019)

 • Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, số lượng các trường đại học ngày càng tăng thì mức độ cạnh tranh ngày càng cao, do đó quản trị thương hiệu đại học ngày càng đóng vai trò quan trọng. Dựa trên lý thuyết về tài sản thương hiệu và các mô hình tài sản thương hiệu dựa vào khách hàng (customer based brand equity – CBBE), bài viết đưa ra khung phân tích về quản trị thương hiệu theo tiếp cận mô hình CBBE, sử dụng bốn thành phần chính trong mô hình do Aaker (1991) đề xuất, gồm nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu, nhằm nâng cao thương hiệu của các trường đại học tại Việt Nam.

 • A Study of Customers’ Satisfaction with Korean Dramas in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Thi Nguyet Ha (2019)

 • Along with the spread of the Korean wave (Hallyu) since the 1990s, Korean dramas have become popular worldwide and became a global phenomenon. Entering the Vietnamese market from 1996, Korean dramas have been successful in both attracting audiences interest and filmmakers' attention. In order to explore the reasons behind the success of Korean films , this paper explored the factors affecting Vietnamese customers' satisfaction with Korean TV dramas. Based on research of factors affecting customer satisfaction by the authors Philip Kotler, Oliver, McColl and Truong, the authors have builded up a model to explore audience satisfaction with TV drama of 4 factors: actor (regarding ...

 • Enhance Market Entry Skills for Vietnamese Agricultural Small and Medium Sized Enterprises to Penetrate International Markets.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Tien Dat (2019)

 • In the era of industrial revolution 4.0, despite of great potential in export of agricultural products, the engagement of Vietnamese small and medium sized enterprises (SMEs) in this activity is rather small and is almost through indirect export. Particularly, the current US-China trade war may lead to more stringent technical barriers to the export of Vietnamese agricultural products when both sides doubt about the origin of Vietnamese agricultural products. In this context, supports provided for Vietnamese SMEs to enhance their export management capacity is necessary. This paper focuses on developing skills to assist SMEs in penetrating international markets such as market research...

 • Current Situation of the Efficiency of National Budget Allocation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trọng Vinh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Bài viết đánh giá hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009-2015 bằng các mô hình kinh tế lượng OLS, FEM, REM, FGLS. Kết quả cho thấy……….., Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách và giải pháp nhằm phân bổ ngân sách nhà nước hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian tới.

 • Factors Affect Green Food Consumption Intention of Consumers in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Bảo Thoa; Hoàng, Lê Kiên; Nguyễn, Thu Uyên; Nguyễn, Thị Uyên (2019)

 • Trong bối cảnh an toàn thực phẩm trở thành mối lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng, Khoảng 50% đã từng nghe nói tới thuật ngữ “hữu cơ” nhưng lại không hiểu về nó, và chỉ khoảng 10% tổng số người tiêu dùng ở Hà Nội là có hiểu biết đúng/đầy đủ về thực phẩm hữu cơ (Ngô Minh Hải và Vũ Quỳnh Hoa, 2016) việc thiếu hiểu biết về thực phẩm hữu cơ sẽ dẫn đến khả năng người tiêu dùng hạn chế ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các nhân tố ảnh hưởng theo hướng thúc đẩy hoặc cản trở ý định tiêu dùng sản phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất các chương trình, chính sách nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 415

Economics and Business : [415]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 415
 • Renovating the View of Cost Sharing for the Underground Low Voltage Cable Projects in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thu Ha; Phan, Dieu Huong (2019)

 • Underground power grid projects in Hanoi is so urgent that it requires immediate implementation. To synchronously and quickly implement the underground power grid projects, people in charge should not follow the outdated perspectives of just including the power industry, but also need to call for the support and cost sharing responsibility from consumers. This paper aims at approaching the subject both from the producers and consumers’ perspectives to together sharing the cost of putting the power grid underground not only in Hanoi but other metropolitans in Vietnam as well. Field studies (including 104 families) at Hoan Kiem District, Hanoi and CBA method were applied to inves...

 • Thailand’s Experience of Developing Special Border Economic Zones and Some Policy Implications for Vietnam in Developing Border Economic Zones.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Minh; Hà, Văn Hội (2019)

 • Thái Lan là một trong những quốc gia sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế ở biên giới (SBEZ) của nước này với các nước khác gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau 5 năm theo đuổi kế hoạch này, Chính phủ Thái Lan buộc phải điều chỉnh chiến lược phát triển SBEZ. Nghiên cứu này làm rõ mục đích, lộ trình thực hiện và mô hình SBEZ của Thái Lan trước khi có sự điều chỉnh mang tính chiến lược, đồng thời có sự so sánh với khu kinh tế cửa khẩu (BEZ) của Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển BEZ của Việt Nam thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới (BCEZ) trong thời gian tới.

 • Studying Application of Self Financing Methods in Autonomized Vietnam Public Universities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thu Giang (2019)

 • Bài viết phân tích thực trạng nguồn thu tại các trường đại học công lập ở Việt Nam, đánh giá cơ cấu nguồn thu của các trường trong điều kiện tự chủ tài chính, đồng thời xem xét kinh nghiệm huy động nguồn thu của các trường đại học công lập ở một số nước. Kết quả cho thấy, các trường đại học có thể huy động 6 nguồn thu, gồm: ngân sách nhà nước, học phí, tài trợ, dịch vụ hỗ trợ, hợp tác tư vấn - nghiên cứu khoa học và hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, có ba nguồn thu có tính tự tài trợ, bền vững, kỳ hạn dài và lãi suất huy động linh hoạt là học phí, dịch vụ hỗ trợ và hoạt động đầu tư. Từ đó, bài viết đề xuất các phương thức để huy động ba nguồn tự tài trợ này.

 • The Conflict of Interest Between the Enterprises and the Laborers for the Social Insurance (SI), Unemployment Insurance (UI) - Policy Suggestions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Kiều Oanh; Nguyễn, Thị Chín; Nguyễn, Thu Hương; Nguyễn, Thị Kim Trọng (2019)

 • Mỗi người lao động (NLĐ) khi tham gia làm việc ở các doanh nghiệp (DN) đều mong muốn sau những năm tháng cống hiến sẽ được hưởng các quyền lợi đầy đủ từ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Tuy nhiên, mong muốn này của NLĐ nhiều khi không được hiện thực hóa. Các DN đã lợi dụng những kẻ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi trốn (tránh) thực hiện các nghĩa vụ này đối với NLĐ, dẫn đến quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như các cơ quan quản lý quỹ BHXH bị thất thu. Do đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ và p...

 • The Difference in Geographical Culture and Borrowing Consumer Behavior of People in Hanoi and Ho Chi Minh City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung; Cung, Thị Lan Anh (2019)

 • Bài viết xem xét sự khác nhau về văn hóa địa lý và hành vi vay tiêu dùng của người dân tại hai thành phố lớn (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) trong điều kiện thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang phát triển rất nhanh những năm gần đây. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết văn hóa của Hofstede (1980, 1991) và sự phát triển khía cạnh văn hóa cấp cá nhân của Sharma (2010), gồm các khía cạnh: Tính độc lập và tính phụ thuộc, Quyền lực và thiếu công bằng trong xã hội, Sợ rủi ro và không chấp nhận sự mơ hồ, Nam quyền và bình đẳng giới, Sự truyền thống và khôn ngoan. Các nhóm khía cạnh văn hóa trên được vận dụng để lý giải sự khác biệt về văn hóa địa lý tác động thế nào đến hành vay ti...

 • The Effect of Capital Structure, Size and Revenue Growth on the Effectiveness of Garment Businesses Listed on Vietnam’s Stock Market.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huy Thưởng; Trần, Lưu Ngọc; Nguyễn, Thị Phương Hồng (2019)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm chỉ rõ ảnh hưởng của các yếu tố gồm cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp may mặc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, được đại diện bởi chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu chỉ rõ trong khi tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, quy mô và tăng trưởng doanh thu có tác động cùng chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, thì tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản lại có tác động ngược chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở mức ý nghĩa thống kê 5%.

 • Organizational Commitment Among Employees in Post-Merger Enterprises A Case study in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Van, Thi Bich; Tran, Thi My Huong (2019)

 • Understanding employee reactions to post-merger is important in assessing the dynamics of acquisitions and their possible success or failure. This study analyzes the factors affecting employees' commitment to post-merger enterprises. Findings from a survey sample of 289 employees in post-merger enterprises in retail and pharmaceutical industries showed influences impact on employee commitment, including (i) Job satisfaction, (ii) Leadership styles, (iii) Cultural conflict, and (iv) Job stress and pressure. The results of this study provide a foundation of theory and practice for post-merger or acquisition businesses can efficiently exploit the human resource for the development...

 • Improving Socio-economic Efficiency of Ho Chi Minh City's FDI Enterprises Towards Sustainable Development.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Duc Hoang Tho (2019)

 • Ho Chi Minh City (HCMC) is known as the economic leader of Vietnam. This city also contributes majorly to Vietnam’s state budget revenue. The reality of socio-economic development of HCMC reveals that the FDI sector has made important and effective contributions in terms of exports, state budget revenues, job creation and income. However, the investment efficiency of this sector and technology transfer through FDI has not been as high as expected. Using secondary data, this article analyzes and assesses the socio-economic efficiency of the FDI sector in HCMC according to some criteria: investment efficiency, export, state budget revenue, technology transfer, job creation and in...

 • Lao PDR and Vietnam Border Trade and Economic Linkages Performance and Prospects.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Walsh, John; Southiseng, Nittana; Nguyen, Quang Trung (2019)

 • Lao PDR and Vietnam share an extensive land border and there are a number of points at which border crossings can be made and border trade conducted. The connectivity of these crossings is to be intensified by cross-border transportation infrastructure such as the VientianeBolikhamsay-Vung Anh deep seaport railroad, which would facilitate exports from landlocked Lao PDR. Such infrastructure will improve existing Vietnamese investment in its western neighbour, where more than 400 projects worth more than US$5 billion have already been licensed in activities such as hydropower, industrial tree plantation and mining. Meanwhile, Star Telecom, which is a joint venture between Viettel...

 • Implementing Circular Economy International Experience and Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Nguyễn, Trọng Hạnh (2019)

 • Trong những năm gần đây, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng trên thế giới. Tuy nhiên, cách thức thực hiện của mỗi nước có thể khác nhau, với những lĩnh vực ưu tiên riêng. Bài viết tổng hợp và phân tích lịch sử khái niệm và kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn của một số quốc gia tiêu biểu. Theo đó, kinh tế tuần hoàn không phải là một mô hình đồng nhất cho cả nền kinh tế, mà nó là nhiều mô hình khác nhau được xây dựng theo cùng một triết lý, đó là triết lý tái tạo và khôi phục. Những kinh nghiệm quốc tế được tổng hợp trong bài viết là cơ sở để rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

 • How is the Embodiment of Women Leadership to Alter the Stereotypically Masculine Schema for Leadership A case of Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoang, Lan Anh (2019)

 • Nowadays, the perception on leadership has been different from traditional ones that used to align to agentic characteristics. However, for the top of mind, people normally think about masculine characteristics when referring to leadership concept. It could be so disadvantageous for female leaders that they can be trapped in the line between two perspectives: one for their nature characteristics, one for their changes to be suitable for stereotypical definitions of leadership characteristics. By in-depth interview with nine women in top management positions in Vietnam, the study aims to investigate how is the embodiment of female leadership to change the stereotypically masculi...

 • Factors Influencing Business Angel’s Investment Decision.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Linh (2019)

 • Sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nguồn trích dẫn chính thống, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của thiên thần dựa trên hai góc độ: góc độ từ startup và góc độ từ chính phủ, môi trường kinh doanh. Bài viết cũng đưa ra ví dụ về một số quốc gia để minh chứng cho từng nhóm yếu tố. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra hàm ý cho các startup để chuẩn bị đầy đủ những điều kiện mà nhà đầu tư thiên thần quan tâm, đồng thời gợi ý chính sách để chính phủ cải thiện môi trường kinh doanh từ đó thúc đẩy đầu tư thiên thần.

 • Exploring the Vietnamese Consumer’s Trust in E-commerce.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Mai Anh; Pham, Thi Thanh Huong (2019)

 • Trust has been one of the main items of focus in e-commerce and many previous studies have provided useful contributions (e.g., Gefen 2000; McKnight, et al., 2000; 2002; Oliveira, et al., 2017, etc.). Prior research has found trust to play a significant role in shaping purchase intentions of a consumer (Oliveira, et al., 2017). In this paper, we explored the Vietnamese consumer trust in Internet shopping using three well identified dimensions of trust named personal; institutional and cognitive-based trust. A sample of 387 individuals from Hanoi was surveyed using a previously validated measurement instrument. Concerning the level of trust, it is revealed that online vendors wh...

 • Diversion Effect of Economic Integration Agreements.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Thi Hoang Oanh; Duong, Thi Thuy Linh (2019)

 • Signing Economic Integration Agreements has proliferated during last three decades. A country signs more and more agreements. Owning the agreements not only generates trade creation but also trade diversion. The diversion effect of Economic Integration Agreements (EIAs) on the probability of products survival and export growth in a market is found in current paper. Using the probit function for 149 countries in SITC 4-digit level from 1962 to 2000, we find the hazard rate of product ceasing increases if a country signs any other EIAs other than its partner (both importer and exporter), and the export growth decreases in the case of an importer owns any other EIA other than its ...

 • Customer Based Brand Equity and University Brand Management.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Việt Dũng (2019)

 • Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, số lượng các trường đại học ngày càng tăng thì mức độ cạnh tranh ngày càng cao, do đó quản trị thương hiệu đại học ngày càng đóng vai trò quan trọng. Dựa trên lý thuyết về tài sản thương hiệu và các mô hình tài sản thương hiệu dựa vào khách hàng (customer based brand equity – CBBE), bài viết đưa ra khung phân tích về quản trị thương hiệu theo tiếp cận mô hình CBBE, sử dụng bốn thành phần chính trong mô hình do Aaker (1991) đề xuất, gồm nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu, nhằm nâng cao thương hiệu của các trường đại học tại Việt Nam.

 • A Study of Customers’ Satisfaction with Korean Dramas in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Hoang Anh; Nguyen, Thi Nguyet Ha (2019)

 • Along with the spread of the Korean wave (Hallyu) since the 1990s, Korean dramas have become popular worldwide and became a global phenomenon. Entering the Vietnamese market from 1996, Korean dramas have been successful in both attracting audiences interest and filmmakers' attention. In order to explore the reasons behind the success of Korean films , this paper explored the factors affecting Vietnamese customers' satisfaction with Korean TV dramas. Based on research of factors affecting customer satisfaction by the authors Philip Kotler, Oliver, McColl and Truong, the authors have builded up a model to explore audience satisfaction with TV drama of 4 factors: actor (regarding ...

 • Enhance Market Entry Skills for Vietnamese Agricultural Small and Medium Sized Enterprises to Penetrate International Markets.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Le, Tien Dat (2019)

 • In the era of industrial revolution 4.0, despite of great potential in export of agricultural products, the engagement of Vietnamese small and medium sized enterprises (SMEs) in this activity is rather small and is almost through indirect export. Particularly, the current US-China trade war may lead to more stringent technical barriers to the export of Vietnamese agricultural products when both sides doubt about the origin of Vietnamese agricultural products. In this context, supports provided for Vietnamese SMEs to enhance their export management capacity is necessary. This paper focuses on developing skills to assist SMEs in penetrating international markets such as market research...

 • Current Situation of the Efficiency of National Budget Allocation in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Trọng Vinh; Nguyễn, Cẩm Nhung (2019)

 • Bài viết đánh giá hiệu quả phân bổ ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009-2015 bằng các mô hình kinh tế lượng OLS, FEM, REM, FGLS. Kết quả cho thấy……….., Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách và giải pháp nhằm phân bổ ngân sách nhà nước hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian tới.

 • Factors Affect Green Food Consumption Intention of Consumers in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Bảo Thoa; Hoàng, Lê Kiên; Nguyễn, Thu Uyên; Nguyễn, Thị Uyên (2019)

 • Trong bối cảnh an toàn thực phẩm trở thành mối lo ngại hàng đầu của người tiêu dùng, Khoảng 50% đã từng nghe nói tới thuật ngữ “hữu cơ” nhưng lại không hiểu về nó, và chỉ khoảng 10% tổng số người tiêu dùng ở Hà Nội là có hiểu biết đúng/đầy đủ về thực phẩm hữu cơ (Ngô Minh Hải và Vũ Quỳnh Hoa, 2016) việc thiếu hiểu biết về thực phẩm hữu cơ sẽ dẫn đến khả năng người tiêu dùng hạn chế ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các nhân tố ảnh hưởng theo hướng thúc đẩy hoặc cản trở ý định tiêu dùng sản phẩm hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất các chương trình, chính sách nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 415