Economics and Business : [446]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 446
 • 9k.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trọng Hòa (2020)

 • Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống kê đối với bộ dữ liệu thu thập dựa trên khung khảo sát của Dự án Sản xuất hiệu suất cao (High Performance Manufacturing Project) trong giai đoạn 2014-2015 tại Việt Nam và thế giới, với mục đích tìm hiểu thực tiễn về chiến lược sản xuất và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam với trọng tâm là yếu tố công nghệ. Các kết quả đạt được đã khẳng định vai trò và tác động tích cực của Chiến lược sản xuất và yếu tố công nghệ đối với Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cũng mang lại những hiểu biết giá trị dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ch...

 • 8j.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hùng; Nguyễn, Thành Tâm; Phạm, Thành Luân (2020)

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế (NNT) tại Cục Thuế Tỉnh Long An. Với mẫu dữ liệu là 204 khách hàng nộp thuế tại Cục Thuế Tỉnh Long An được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên có giao dịch với Cục Thuế Tỉnh Long An năm 2019 và cùng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22. Phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy bội được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế của NNT trên địa bàn tỉnh Long An đó là: (i) PLCS: Pháp luật và chính sách thuế; (ii) DDNNT: Đặc điểm NNT; (iii) NKD: Ngành kinh doanh; (iv) KT: Yếu tố kinh tế; (v) TL: Yếu tố tâm lý; (vi) CQQLT: Cơ quan QLT; và (vii) XH: Yếu tố...

 • 7g.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Viên, Thế Giang (2020)

 • Trong nền kinh tế xanh, các định chế tài chính vừa đóng vai trò là cung cấp nguồn lực đáp ứng cho các ngành kinh tế theo tiêu chí tăng trưởng xanh bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính theo tiêu chí tăng trưởng xanh. Ở Việt Nam, nội dung chính sách, pháp luật cho phát triển hệ thống tài chính xanh chủ yếu là các chính sách ưu đãi dành riêng cho một số ngành, lĩnh vực nên chưa bảo đảm được tính thống nhất. Thực tế này đặt ra đòi hỏi cần nhanh chóng xây dựng, triển khai chính sách, pháp luật thống nhất cho phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam.

 • 6f.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Xuân Hòa; Trịnh, Mai Vân (2020)

 • Tại Việt Nam có hơn 40 quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Quỹ tài chính ngoài Ngân sách - QTCNNS) đang hoạt động. Đây là một định chế tài chính của Nhà nước hoạt động độc lập với Ngân sách Nhà nước (NSNN), do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập để huy động thêm nguồn lực từ xã hội thực hiện các nhiệm vụ được xác định. Trong thời gian qua, các quỹ này đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo một số mục tiêu xã hội, thu hút vốn trong và ngoài nước, bổ sung thêm nguồn tài chính hỗ trợ NSNN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên theo đánh giá, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát còn chưa triệt để, nhất là hệ thống chính sách đối ...

 • 5e.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vĩnh, Bảo Ngọc (2020)

 • Nền nông nghiệp của Thái Lan phát triển như hiện nay không thể nhắc đến tầm nhìn chiến lược dài hạn của Chính phủ. Từ những năm 1980, Thái Lan áp dụng mạnh hơn nguyên lý thị trường trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm hài hoà với đời sống nông thôn. Chính sách xây dựng phát triển nông thôn ở Thái Lan là một loạt chính sách ra đời từ thách thức của nền nông nghiệp Thái Lan, đó là diện tích canh tác bị thu hẹp, nông dân bỏ ruộng vườn đi làm thuê, nông dân không được hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ. Bài viết tập trung nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thái Lan gắn với những điểm nhấn chính trong chính sách khuyến nông, hỗ trợ nông nghiệp, chính sách công ...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • 2b.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2020)

 • Báo cáo tài chính (BCTC) là hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, nhận thức của nhà đầu tư hay doanh nghiệp kiểm toán về việc kiểm soát chất lượng kiểm toán vẫn còn hạn chế. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng và phân tích hồi quy đa biến, bài viết xác định 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY), gồm: (1) Quy mô công ty kiểm toán (CTKT), (2) Mức độ chuyên sâu của kiểm toán viên, (3) Thủ tục kiểm soát chất lượng tại CTKT, (4) Giá phí kiểm toán, (5) Phạm vi cung cấp dịch vụ của CTKT. Từ đó, bài viết đưa ra ...

 • 1a.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chu, Tiến Minh (2020)

 • Việc tham gia ngày càng sâu và rộng vào các tổ chức kinh tế thế giới đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt với thực trạng nhiều nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng những kẽ hở trong chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ nhằm tránh thuế. Điều này gây ra những hao tổn và thâm hụt nghiêm trong ngân sách nhà nước. Nó không chỉ làm nhà nước thất thu một khoản tiền lớn mà các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp mà nó còn tạo ra tiền lệ xấu, làm mất đi tính công bằng về thuế của các doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích và đánh giá thực trạng chinh sách ưu đãi thuế của Chính phủ và hình thức tránh...

 • Renovating the View of Cost Sharing for the Underground Low Voltage Cable Projects in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thu Ha; Phan, Dieu Huong (2019)

 • Underground power grid projects in Hanoi is so urgent that it requires immediate implementation. To synchronously and quickly implement the underground power grid projects, people in charge should not follow the outdated perspectives of just including the power industry, but also need to call for the support and cost sharing responsibility from consumers. This paper aims at approaching the subject both from the producers and consumers’ perspectives to together sharing the cost of putting the power grid underground not only in Hanoi but other metropolitans in Vietnam as well. Field studies (including 104 families) at Hoan Kiem District, Hanoi and CBA method were applied to inves...

 • Thailand’s Experience of Developing Special Border Economic Zones and Some Policy Implications for Vietnam in Developing Border Economic Zones.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Minh; Hà, Văn Hội (2019)

 • Thái Lan là một trong những quốc gia sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế ở biên giới (SBEZ) của nước này với các nước khác gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau 5 năm theo đuổi kế hoạch này, Chính phủ Thái Lan buộc phải điều chỉnh chiến lược phát triển SBEZ. Nghiên cứu này làm rõ mục đích, lộ trình thực hiện và mô hình SBEZ của Thái Lan trước khi có sự điều chỉnh mang tính chiến lược, đồng thời có sự so sánh với khu kinh tế cửa khẩu (BEZ) của Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển BEZ của Việt Nam thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới (BCEZ) trong thời gian tới.

 • Studying Application of Self Financing Methods in Autonomized Vietnam Public Universities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thu Giang (2019)

 • Bài viết phân tích thực trạng nguồn thu tại các trường đại học công lập ở Việt Nam, đánh giá cơ cấu nguồn thu của các trường trong điều kiện tự chủ tài chính, đồng thời xem xét kinh nghiệm huy động nguồn thu của các trường đại học công lập ở một số nước. Kết quả cho thấy, các trường đại học có thể huy động 6 nguồn thu, gồm: ngân sách nhà nước, học phí, tài trợ, dịch vụ hỗ trợ, hợp tác tư vấn - nghiên cứu khoa học và hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, có ba nguồn thu có tính tự tài trợ, bền vững, kỳ hạn dài và lãi suất huy động linh hoạt là học phí, dịch vụ hỗ trợ và hoạt động đầu tư. Từ đó, bài viết đề xuất các phương thức để huy động ba nguồn tự tài trợ này.

 • The Conflict of Interest Between the Enterprises and the Laborers for the Social Insurance (SI), Unemployment Insurance (UI) - Policy Suggestions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Kiều Oanh; Nguyễn, Thị Chín; Nguyễn, Thu Hương; Nguyễn, Thị Kim Trọng (2019)

 • Mỗi người lao động (NLĐ) khi tham gia làm việc ở các doanh nghiệp (DN) đều mong muốn sau những năm tháng cống hiến sẽ được hưởng các quyền lợi đầy đủ từ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Tuy nhiên, mong muốn này của NLĐ nhiều khi không được hiện thực hóa. Các DN đã lợi dụng những kẻ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi trốn (tránh) thực hiện các nghĩa vụ này đối với NLĐ, dẫn đến quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như các cơ quan quản lý quỹ BHXH bị thất thu. Do đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ và p...

 • The Difference in Geographical Culture and Borrowing Consumer Behavior of People in Hanoi and Ho Chi Minh City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung; Cung, Thị Lan Anh (2019)

 • Bài viết xem xét sự khác nhau về văn hóa địa lý và hành vi vay tiêu dùng của người dân tại hai thành phố lớn (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) trong điều kiện thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang phát triển rất nhanh những năm gần đây. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết văn hóa của Hofstede (1980, 1991) và sự phát triển khía cạnh văn hóa cấp cá nhân của Sharma (2010), gồm các khía cạnh: Tính độc lập và tính phụ thuộc, Quyền lực và thiếu công bằng trong xã hội, Sợ rủi ro và không chấp nhận sự mơ hồ, Nam quyền và bình đẳng giới, Sự truyền thống và khôn ngoan. Các nhóm khía cạnh văn hóa trên được vận dụng để lý giải sự khác biệt về văn hóa địa lý tác động thế nào đến hành vay ti...

 • The Effect of Capital Structure, Size and Revenue Growth on the Effectiveness of Garment Businesses Listed on Vietnam’s Stock Market.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huy Thưởng; Trần, Lưu Ngọc; Nguyễn, Thị Phương Hồng (2019)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm chỉ rõ ảnh hưởng của các yếu tố gồm cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp may mặc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, được đại diện bởi chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu chỉ rõ trong khi tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, quy mô và tăng trưởng doanh thu có tác động cùng chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, thì tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản lại có tác động ngược chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở mức ý nghĩa thống kê 5%.

 • Organizational Commitment Among Employees in Post-Merger Enterprises A Case study in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Van, Thi Bich; Tran, Thi My Huong (2019)

 • Understanding employee reactions to post-merger is important in assessing the dynamics of acquisitions and their possible success or failure. This study analyzes the factors affecting employees' commitment to post-merger enterprises. Findings from a survey sample of 289 employees in post-merger enterprises in retail and pharmaceutical industries showed influences impact on employee commitment, including (i) Job satisfaction, (ii) Leadership styles, (iii) Cultural conflict, and (iv) Job stress and pressure. The results of this study provide a foundation of theory and practice for post-merger or acquisition businesses can efficiently exploit the human resource for the development...

 • Improving Socio-economic Efficiency of Ho Chi Minh City's FDI Enterprises Towards Sustainable Development.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Duc Hoang Tho (2019)

 • Ho Chi Minh City (HCMC) is known as the economic leader of Vietnam. This city also contributes majorly to Vietnam’s state budget revenue. The reality of socio-economic development of HCMC reveals that the FDI sector has made important and effective contributions in terms of exports, state budget revenues, job creation and income. However, the investment efficiency of this sector and technology transfer through FDI has not been as high as expected. Using secondary data, this article analyzes and assesses the socio-economic efficiency of the FDI sector in HCMC according to some criteria: investment efficiency, export, state budget revenue, technology transfer, job creation and in...

 • Lao PDR and Vietnam Border Trade and Economic Linkages Performance and Prospects.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Walsh, John; Southiseng, Nittana; Nguyen, Quang Trung (2019)

 • Lao PDR and Vietnam share an extensive land border and there are a number of points at which border crossings can be made and border trade conducted. The connectivity of these crossings is to be intensified by cross-border transportation infrastructure such as the VientianeBolikhamsay-Vung Anh deep seaport railroad, which would facilitate exports from landlocked Lao PDR. Such infrastructure will improve existing Vietnamese investment in its western neighbour, where more than 400 projects worth more than US$5 billion have already been licensed in activities such as hydropower, industrial tree plantation and mining. Meanwhile, Star Telecom, which is a joint venture between Viettel...

 • Implementing Circular Economy International Experience and Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Nguyễn, Trọng Hạnh (2019)

 • Trong những năm gần đây, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng trên thế giới. Tuy nhiên, cách thức thực hiện của mỗi nước có thể khác nhau, với những lĩnh vực ưu tiên riêng. Bài viết tổng hợp và phân tích lịch sử khái niệm và kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn của một số quốc gia tiêu biểu. Theo đó, kinh tế tuần hoàn không phải là một mô hình đồng nhất cho cả nền kinh tế, mà nó là nhiều mô hình khác nhau được xây dựng theo cùng một triết lý, đó là triết lý tái tạo và khôi phục. Những kinh nghiệm quốc tế được tổng hợp trong bài viết là cơ sở để rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 446

Economics and Business : [446]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 446
 • 9k.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trọng Hòa (2020)

 • Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thống kê đối với bộ dữ liệu thu thập dựa trên khung khảo sát của Dự án Sản xuất hiệu suất cao (High Performance Manufacturing Project) trong giai đoạn 2014-2015 tại Việt Nam và thế giới, với mục đích tìm hiểu thực tiễn về chiến lược sản xuất và mối liên hệ giữa chiến lược sản xuất với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo Việt Nam với trọng tâm là yếu tố công nghệ. Các kết quả đạt được đã khẳng định vai trò và tác động tích cực của Chiến lược sản xuất và yếu tố công nghệ đối với Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cũng mang lại những hiểu biết giá trị dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ch...

 • 8j.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hùng; Nguyễn, Thành Tâm; Phạm, Thành Luân (2020)

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế (NNT) tại Cục Thuế Tỉnh Long An. Với mẫu dữ liệu là 204 khách hàng nộp thuế tại Cục Thuế Tỉnh Long An được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên có giao dịch với Cục Thuế Tỉnh Long An năm 2019 và cùng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22. Phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy bội được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế của NNT trên địa bàn tỉnh Long An đó là: (i) PLCS: Pháp luật và chính sách thuế; (ii) DDNNT: Đặc điểm NNT; (iii) NKD: Ngành kinh doanh; (iv) KT: Yếu tố kinh tế; (v) TL: Yếu tố tâm lý; (vi) CQQLT: Cơ quan QLT; và (vii) XH: Yếu tố...

 • 7g.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Viên, Thế Giang (2020)

 • Trong nền kinh tế xanh, các định chế tài chính vừa đóng vai trò là cung cấp nguồn lực đáp ứng cho các ngành kinh tế theo tiêu chí tăng trưởng xanh bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính theo tiêu chí tăng trưởng xanh. Ở Việt Nam, nội dung chính sách, pháp luật cho phát triển hệ thống tài chính xanh chủ yếu là các chính sách ưu đãi dành riêng cho một số ngành, lĩnh vực nên chưa bảo đảm được tính thống nhất. Thực tế này đặt ra đòi hỏi cần nhanh chóng xây dựng, triển khai chính sách, pháp luật thống nhất cho phát triển hệ thống tài chính xanh ở Việt Nam.

 • 6f.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Xuân Hòa; Trịnh, Mai Vân (2020)

 • Tại Việt Nam có hơn 40 quỹ tài chính ngoài Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Quỹ tài chính ngoài Ngân sách - QTCNNS) đang hoạt động. Đây là một định chế tài chính của Nhà nước hoạt động độc lập với Ngân sách Nhà nước (NSNN), do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập để huy động thêm nguồn lực từ xã hội thực hiện các nhiệm vụ được xác định. Trong thời gian qua, các quỹ này đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo một số mục tiêu xã hội, thu hút vốn trong và ngoài nước, bổ sung thêm nguồn tài chính hỗ trợ NSNN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên theo đánh giá, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát còn chưa triệt để, nhất là hệ thống chính sách đối ...

 • 5e.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vĩnh, Bảo Ngọc (2020)

 • Nền nông nghiệp của Thái Lan phát triển như hiện nay không thể nhắc đến tầm nhìn chiến lược dài hạn của Chính phủ. Từ những năm 1980, Thái Lan áp dụng mạnh hơn nguyên lý thị trường trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm hài hoà với đời sống nông thôn. Chính sách xây dựng phát triển nông thôn ở Thái Lan là một loạt chính sách ra đời từ thách thức của nền nông nghiệp Thái Lan, đó là diện tích canh tác bị thu hẹp, nông dân bỏ ruộng vườn đi làm thuê, nông dân không được hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ. Bài viết tập trung nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Thái Lan gắn với những điểm nhấn chính trong chính sách khuyến nông, hỗ trợ nông nghiệp, chính sách công ...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • 2b.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Tú Uyên (2020)

 • Báo cáo tài chính (BCTC) là hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, nhận thức của nhà đầu tư hay doanh nghiệp kiểm toán về việc kiểm soát chất lượng kiểm toán vẫn còn hạn chế. Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng và phân tích hồi quy đa biến, bài viết xác định 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY), gồm: (1) Quy mô công ty kiểm toán (CTKT), (2) Mức độ chuyên sâu của kiểm toán viên, (3) Thủ tục kiểm soát chất lượng tại CTKT, (4) Giá phí kiểm toán, (5) Phạm vi cung cấp dịch vụ của CTKT. Từ đó, bài viết đưa ra ...

 • 1a.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chu, Tiến Minh (2020)

 • Việc tham gia ngày càng sâu và rộng vào các tổ chức kinh tế thế giới đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt với thực trạng nhiều nhà đầu tư nước ngoài lợi dụng những kẽ hở trong chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ nhằm tránh thuế. Điều này gây ra những hao tổn và thâm hụt nghiêm trong ngân sách nhà nước. Nó không chỉ làm nhà nước thất thu một khoản tiền lớn mà các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp mà nó còn tạo ra tiền lệ xấu, làm mất đi tính công bằng về thuế của các doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích và đánh giá thực trạng chinh sách ưu đãi thuế của Chính phủ và hình thức tránh...

 • Renovating the View of Cost Sharing for the Underground Low Voltage Cable Projects in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Thu Ha; Phan, Dieu Huong (2019)

 • Underground power grid projects in Hanoi is so urgent that it requires immediate implementation. To synchronously and quickly implement the underground power grid projects, people in charge should not follow the outdated perspectives of just including the power industry, but also need to call for the support and cost sharing responsibility from consumers. This paper aims at approaching the subject both from the producers and consumers’ perspectives to together sharing the cost of putting the power grid underground not only in Hanoi but other metropolitans in Vietnam as well. Field studies (including 104 families) at Hoan Kiem District, Hanoi and CBA method were applied to inves...

 • Thailand’s Experience of Developing Special Border Economic Zones and Some Policy Implications for Vietnam in Developing Border Economic Zones.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Minh; Hà, Văn Hội (2019)

 • Thái Lan là một trong những quốc gia sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế ở biên giới (SBEZ) của nước này với các nước khác gồm Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau 5 năm theo đuổi kế hoạch này, Chính phủ Thái Lan buộc phải điều chỉnh chiến lược phát triển SBEZ. Nghiên cứu này làm rõ mục đích, lộ trình thực hiện và mô hình SBEZ của Thái Lan trước khi có sự điều chỉnh mang tính chiến lược, đồng thời có sự so sánh với khu kinh tế cửa khẩu (BEZ) của Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy phát triển BEZ của Việt Nam thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới (BCEZ) trong thời gian tới.

 • Studying Application of Self Financing Methods in Autonomized Vietnam Public Universities.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thu Giang (2019)

 • Bài viết phân tích thực trạng nguồn thu tại các trường đại học công lập ở Việt Nam, đánh giá cơ cấu nguồn thu của các trường trong điều kiện tự chủ tài chính, đồng thời xem xét kinh nghiệm huy động nguồn thu của các trường đại học công lập ở một số nước. Kết quả cho thấy, các trường đại học có thể huy động 6 nguồn thu, gồm: ngân sách nhà nước, học phí, tài trợ, dịch vụ hỗ trợ, hợp tác tư vấn - nghiên cứu khoa học và hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, có ba nguồn thu có tính tự tài trợ, bền vững, kỳ hạn dài và lãi suất huy động linh hoạt là học phí, dịch vụ hỗ trợ và hoạt động đầu tư. Từ đó, bài viết đề xuất các phương thức để huy động ba nguồn tự tài trợ này.

 • The Conflict of Interest Between the Enterprises and the Laborers for the Social Insurance (SI), Unemployment Insurance (UI) - Policy Suggestions.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Kiều Oanh; Nguyễn, Thị Chín; Nguyễn, Thu Hương; Nguyễn, Thị Kim Trọng (2019)

 • Mỗi người lao động (NLĐ) khi tham gia làm việc ở các doanh nghiệp (DN) đều mong muốn sau những năm tháng cống hiến sẽ được hưởng các quyền lợi đầy đủ từ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Tuy nhiên, mong muốn này của NLĐ nhiều khi không được hiện thực hóa. Các DN đã lợi dụng những kẻ hở của pháp luật để thực hiện các hành vi trốn (tránh) thực hiện các nghĩa vụ này đối với NLĐ, dẫn đến quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như các cơ quan quản lý quỹ BHXH bị thất thu. Do đó, trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, bài viết đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ và p...

 • The Difference in Geographical Culture and Borrowing Consumer Behavior of People in Hanoi and Ho Chi Minh City.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung; Cung, Thị Lan Anh (2019)

 • Bài viết xem xét sự khác nhau về văn hóa địa lý và hành vi vay tiêu dùng của người dân tại hai thành phố lớn (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) trong điều kiện thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang phát triển rất nhanh những năm gần đây. Nghiên cứu sử dụng lý thuyết văn hóa của Hofstede (1980, 1991) và sự phát triển khía cạnh văn hóa cấp cá nhân của Sharma (2010), gồm các khía cạnh: Tính độc lập và tính phụ thuộc, Quyền lực và thiếu công bằng trong xã hội, Sợ rủi ro và không chấp nhận sự mơ hồ, Nam quyền và bình đẳng giới, Sự truyền thống và khôn ngoan. Các nhóm khía cạnh văn hóa trên được vận dụng để lý giải sự khác biệt về văn hóa địa lý tác động thế nào đến hành vay ti...

 • The Effect of Capital Structure, Size and Revenue Growth on the Effectiveness of Garment Businesses Listed on Vietnam’s Stock Market.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Huy Thưởng; Trần, Lưu Ngọc; Nguyễn, Thị Phương Hồng (2019)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm chỉ rõ ảnh hưởng của các yếu tố gồm cấu trúc vốn, quy mô, tăng trưởng doanh thu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp may mặc niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018, được đại diện bởi chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu chỉ rõ trong khi tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, quy mô và tăng trưởng doanh thu có tác động cùng chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, thì tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản lại có tác động ngược chiều tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở mức ý nghĩa thống kê 5%.

 • Organizational Commitment Among Employees in Post-Merger Enterprises A Case study in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Van, Thi Bich; Tran, Thi My Huong (2019)

 • Understanding employee reactions to post-merger is important in assessing the dynamics of acquisitions and their possible success or failure. This study analyzes the factors affecting employees' commitment to post-merger enterprises. Findings from a survey sample of 289 employees in post-merger enterprises in retail and pharmaceutical industries showed influences impact on employee commitment, including (i) Job satisfaction, (ii) Leadership styles, (iii) Cultural conflict, and (iv) Job stress and pressure. The results of this study provide a foundation of theory and practice for post-merger or acquisition businesses can efficiently exploit the human resource for the development...

 • Improving Socio-economic Efficiency of Ho Chi Minh City's FDI Enterprises Towards Sustainable Development.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Duc Hoang Tho (2019)

 • Ho Chi Minh City (HCMC) is known as the economic leader of Vietnam. This city also contributes majorly to Vietnam’s state budget revenue. The reality of socio-economic development of HCMC reveals that the FDI sector has made important and effective contributions in terms of exports, state budget revenues, job creation and income. However, the investment efficiency of this sector and technology transfer through FDI has not been as high as expected. Using secondary data, this article analyzes and assesses the socio-economic efficiency of the FDI sector in HCMC according to some criteria: investment efficiency, export, state budget revenue, technology transfer, job creation and in...

 • Lao PDR and Vietnam Border Trade and Economic Linkages Performance and Prospects.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Walsh, John; Southiseng, Nittana; Nguyen, Quang Trung (2019)

 • Lao PDR and Vietnam share an extensive land border and there are a number of points at which border crossings can be made and border trade conducted. The connectivity of these crossings is to be intensified by cross-border transportation infrastructure such as the VientianeBolikhamsay-Vung Anh deep seaport railroad, which would facilitate exports from landlocked Lao PDR. Such infrastructure will improve existing Vietnamese investment in its western neighbour, where more than 400 projects worth more than US$5 billion have already been licensed in activities such as hydropower, industrial tree plantation and mining. Meanwhile, Star Telecom, which is a joint venture between Viettel...

 • Implementing Circular Economy International Experience and Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Nguyễn, Trọng Hạnh (2019)

 • Trong những năm gần đây, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng trên thế giới. Tuy nhiên, cách thức thực hiện của mỗi nước có thể khác nhau, với những lĩnh vực ưu tiên riêng. Bài viết tổng hợp và phân tích lịch sử khái niệm và kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn của một số quốc gia tiêu biểu. Theo đó, kinh tế tuần hoàn không phải là một mô hình đồng nhất cho cả nền kinh tế, mà nó là nhiều mô hình khác nhau được xây dựng theo cùng một triết lý, đó là triết lý tái tạo và khôi phục. Những kinh nghiệm quốc tế được tổng hợp trong bài viết là cơ sở để rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 446