USSH - Conference Papers : [1366]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1366
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thanh Vũ; Quan, Minh Nhựt (2022-10-28)

 • Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả cùng với phân tích hồi quy bình phương bé nhất (OLS) để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân tộc Khmer tại tỉnh Kiên Giang. Sau khi khảo sát 83 hộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, kết quả cho thấy tỷ lệ chủ hộ là nam giới chiếm đến 81,93%, độ tuổi trung bình của chủ hộ là 52, trình độ học vấn trung bình là lớp 6, số người trung bình trong gia đình là 4 người, những chủ hộ được đào tạo nghề chỉ chiếm 1,2%, số hộ có phương tiện sản xuất chiếm tỷ lệ 39,7%, tỷ lệ hộ gia đình có vay vốn chiếm 25,3%, diện tích đất sản xuất trung bình là 17.849,88m2, tỷ lệ người có tham gia các hiệp hội, tổ chức xã hội chiếm 15,66%...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Tố Loan; Nguyễn, Thị Phương Thùy (2022-10-28)

 • This research examines the rhetorical structure of introduction section of research articles in English and Vietnamese in Economics, adopting Swales’ Create - A -Research - Space framework (1990, 2004). The data encompassed introduction sections of 20 English and 20 Vietnamese journal articles. The articles are all indexed in reputable Economics journals nationally and internationally. Frequencies of moves, move patterns and steps are statistically synthesized in the two corpora for analysis. Results indicated that all English articles and the majority of Vietnamese counterparts utilize all the moves in the model. However, it also revealed that English - medium articles closely confor...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Nguyệt (2022-10-28)

 • Nghiên cứu này xuất phát từ quan điểm cho rằng quản trị thủy lợi không chỉ đơn thuần là các giải pháp có tính kỹ thuật mà nó có mối liên hệ chặt chẽ với thể chế nhà nước và hệ thống chính trị. Các vấn đề quản trị phải gắn với bối cảnh chính trị xã hội và các vấn đề liên quan đến nguồn nước, để từ đó, tìm ra giải pháp hiệu quả và bền vững. Điều này có nghĩa rằng một dự án thủy lợi được cho là tốt về các thông số kỹ thuật và kinh tế nhưng có thể không hiệu quả nếu bỏ qua các khía cạnh chính trị - xã hội, nhất là tương tác và phản hồi từ những người dùng nước. Bài viết này vận dụng tiếp cận chính trị hàng ngày (everyday politics) để tìm hiểu quan hệ tương tác giữa nhà nước với tư cách là...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn (2022-10-28)

 • Kinh tế công nghiệp Hà Đông (2009-2018) biến chuyển toàn diện nhưng chưa xuất hiện nghề mới. Công nghiệp là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Đông, giá trị sản lượng chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm kinh tế Hà Đông và cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp toàn thành phố Hà Nội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến biến chuyển công nghiệp Hà Đông. Bên cạnh những diện mạo tích cực, công nghiệp Hà Đông vẫn còn một số hạn chế.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn (2022-10-28)

 • Bài viết nghiên cứu nguyên nhân và đặc điểm biến chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp thị xã Hà Đông (1986–2008). Giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1986 đạt 1.129 triệu đồng, chiếm 53,74% giá trị tổng sản phẩm kinh tế; năm 2008 đạt 214.023 triệu đồng, chiếm 2,13% giá trị tổng sản phẩm kinh tế. Sự biến chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp Hà Đông có những nguyên nhân và đặc điểm khác biệt với những địa phương trong cùng tỉnh Hà Tây. Bài viết là cơ sở khoa học góp phần làm rõ bức tranh kinh tế – xã hội thị xã Hà Đông (1986–2008).

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thị Kiều Oanh (2022-10-28)

 • Trên cơ sở khẳng định lại các giá trị đa dạng của thông tin trong tài liệu lưu trữ và khả năng phục vụ các nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội, bài viết nêu lên những hệ lụy nếu không có các tài liệu lưu trữ cần thiết để giải quyết công việc. Từ đó, bài viết nhấn mạnh những phẩm chất cần có của các cán bộ lưu trữ mà người ta gọi là đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Biểu hiện đạo đức công vụ đối với nghề lưu trữ là lòng yêu nghề và sự sẵn sàng chấp nhận khó khăn để phấn đấu làm cho nghề nghiệp của mình thực sự có ích cho xã hội. Do tính chất của nghề lưu trữ là thầm lặng, ít được xã hội biết đến và quan tâm đầy đủ, người làm lưu trữ phải lấy lòng yêu nghề nuôi khát vọng vươn lên,...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Tăng (2022-10-28)

 • Bài viết đặt mục tiêu khảo sát cảnh huống ngôn ngữ của huyện Điện Biên Đông. Để thực hiện mục tiêu này, bài viết sử dụng phương pháp điền dã kết hợp với việc khảo cứu các tư liệu lưu trữ, các niên giám thống kê để có những cứ liệu định lượng và định tính. Trên cơ sở xác lập những nhân tố cơ bản để miêu tả một cảnh huống ngôn ngữ, bài viết đã miêu tả cảnh huống ngôn ngữ ở Điện Biên Đông theo các tiêu chí về lượng, chất và thái độ. Theo đó, việc miêu tả tập trung vào các nội dung: (1) Số lượng người nói các ngôn ngữ; (2) Nguồn gốc và loại hình các ngôn ngữ đang hành chức trong cộng đồng; (3) Các ngôn ngữ nổi trội về mặt chức năng trong giao tiếp của cộng đồng người Thái; (4) Năng lực n...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Đông (2022-10-28)

 • Phật giáo là nền luân lý giáo dục có sự soi sáng bởi trí tuệ, không chấp nhận tính quy chiếu của tập quán hoặc quyền lực áp đặt bắt phải tin theo, không cần thẩm định. Trong khi nhận thức cảm quan phải thông qua bằng mắt, tai, mũi... ; nhận thức gián tiếp phải thông qua khái niệm, phán đoán, suy luận… ; còn nhận thức Phật giáo thực chất là nhận ra bản thể, chân tâm của chính mình, giác ngộ thông qua con đường trực giác mà thiền tông rất nhấn mạnh. Bài tham luận đi vào triển khai sáu luận điểm chính qua nghiên cứu về Nhận thức giáo dục Phật giáo mang tính nhân quả bình đẳng cho tất cả nhân loại: Thứ nhất, điểm qua vài nét về nhận thức luận Phật giáo; thứ hai, ba, bốn, năm khẳng đ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Hằng (2022-10-28)

 • Văn học Việt Nam thế kỷ XXI chứng kiến sự thay đổi tư duy nghệ thuật, thể hiện ở lối viết sáng tạo, mang cảm quan hậu hiện đại của nhiều nhà văn, đặc biệt, ở thể loại tiểu thuyết. Nguyễn Bình Phương là một trong những người nghệ sĩ đã “mới hoá” bút pháp của mình, thể hiện rõ tinh thần hậu hiện đại trong sáng tác của anh. Bắt đầu từ Vào cõi, Những đứa trẻ chết già, Người đi vắng… đến Mình và Họ, chất tự sự với dấu ấn hậu hiện đại ngày càng rõ nét, đã bộc lộ ở những bình diện như: kết cấu tự sự, xây dựng nhân vật, phương thức trần thuật. Ở bài viết này, chúng tôi khai thác những yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ở khía cạnh nhân vật với những ký ức ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thành An (2022-05)

 • Nhiều địa phương, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu... đã và đang trong giai đoạn triển khai xây dựng các CSDL và số hóa quản lý thư viện. Các thư viện chuyên ngành, thư viện công cộng có nhu cầu sử dụng cao đã và đang được xây dựng CSDL, số hóa chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các hệ thống. Bộ VHTTDL đã và đang lên kế hoạch, chiến lược xây dựng Trung tâm dữ liệu, hệ thống CSDL quốc gia về thư viện nhằm phục vụ thu nhận, quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu thư viện trên toàn quốc.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Đình Hòa (2022-05)

 • Số hóạ tài liệu là việc chuyển đổi các dạnq tài liệu truyền thống: chữ viết tay, bản in, hình ảnh,... sang chuẩn tài liệụ mà máy tính có thể nhận biết được. Các tài liệu đã số hóa sẽ được lưu trữ trên máy chủ riêng hoặc trên nền tảng đám mây. Số hóa tài liệu là một phần quan trọng trong Chuyển đổi số, đặc biệt với ngành thư viện.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Bích Phượng; Phạm, Xuân Thu (2022-05)

 • Chuyển đổi số trong các hoạt động thư viện là một phương thức nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số cũng cần triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; quản lý và giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao lưu, phục hồi máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan, đặc biệt, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn tài liệu số, phần mềm ứng dụng thích hợp với môi trường chuyển đổi số Thư viện. Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn thành phố.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Trinh; Phạm, Thành Được (2022-05)

 • Hiện nay, thế giới đang có sự chuyển biến và thay đổi nhanh chóng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - một cuộc cách mạng công nghệ mới, đặc biệt khác với các cuộc cách mạng trước đây. Về tốc độ, tăng theo hàm lũy thừa. Về phạm vi và chiều sâu, đây là cuộc cách mạng dựa trên cách mạng số và kết hợp nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội. Đối với ngành thư viện, việc chuyển đổi số và liên thông thư viện mang tính cấp thiết nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Nhã (2022-05)

 • Trong giai đoạn 2020-2030, ngành Thư viện đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và thể hiện ý chí đầy đủ trong Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, ngành Thư viện đã có Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 11/02/2021, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện Quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/7/2021, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện... Trong nội dung Kế hoạch đã đưa ra danh mục nhiệm vụ trọng tâm và tiến độ thực hiện trong 2 giai đoạn: 2021-2025 và 2025-2030.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Sơn (2022-05)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra một chân trời kết nối giữa con người với con người. Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thư viện. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây đựng nền tảng thư viện số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới xây dựng, phát triển trở thành một hệ thống thư viện số thông minh. Đồng thời, nó còn kết nối liên thông để trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các thư viện. Thư viện tỉnh Bắc Kạn cũng không nằm ngoài xu thế chung của chuyển đổi số.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Sinh (2022-05)

 • Thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện (CĐSNTV) ở địa phương được nghiên cứu tỉ mỉ, có bước đi cụ thể phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện hạ tầng và nguồn nhân lực ở địa phương. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với những tỉnh nghèo như Bình Định, luôn đầu tư cho CĐS một cách nhỏ giọt, phân tán. Nhưng đã đầu tư dù nhỏ đều phải phục vụ cho đại cục. Đã đầu tư là sẽ phải hướng tới sử dụng để hoàn chỉnh thành các hệ thống rộng lớn hơn của toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất phải bỏ đi làm lại. Tránh đầu tư, triển khai theo kiểu dàn trải, chộp giật, khuếch trương thành tích, không đi vào thực tế dễ dẫn đến hậu quả lãng phí, tốn kém. Trong đầu tư phải mạnh dạn, có tiến đến đâu làm đến ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Thư viện Quốc gia Việt Nam (2022-05)

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông thư viện là những yêu cầu cấp thiết của ngành thư viện hiện nay, thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số sẽ tiếp tục tạo đà cho thư viện phát triển lên một cấp bậc cao hơn, còn liên thông thư viện sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong bối cảnh kết nối, liên kết, tích hợp đang là xu thế bắt buộc. Bài viết khái quát bối cảnh, đánh giá thực trạng về kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong công tác chuyển đổi số và liên thông thư viện và đề xuất một số giải pháp cụ thể cho vấn đề này tại các thư viện Việt Nam.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mạc, Thùy Dương; Trần, Nữ Quế Phương (2022-05)

 • Trình bày cơ cấu tổ chức của hệ thống thư viện quân đội cùng với thực trạng liên thông thư viện trong hệ thống thư viện quân đội, từ đó, đề xuất một số giải pháp chính để triển khai liên thông thư viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam một cách hiệu quả, kịp thời.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2022-05)

 • Dùng chung tài liệu, chia sẻ thông tin là bản chất, là chức năng đặc trưng, cũng là nguyên nhân cho sự ra đời và tồn tại của các tổ chức thông tin - thư viện từ hàng nghìn năm trước. Trong kỷ nguyên số, dùng chung, chia sẻ tài nguyên thông tin/tri thức chính là quá trình tạo mạng kết nối nhằm huy động một cách tối đa các tiềm năng về thông tin/tri thức của các thư viện trong mạng. Nó còn có nghĩa là sự kết tụ năng lực quản lý của từng nhà quản lý mạng thông tin - thư viện nhằm tạo ra một sức mạnh thông tin mới lớn hơn gấp nhiều lần các sức mạnh riêng lẻ. Có thể hình dung về quá trình này như quá trình phối hợp sức mạnh quản trị thông tin/tri thức theo cách nói của người Anh “two heads...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1366

USSH - Conference Papers : [1366]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1366
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thanh Vũ; Quan, Minh Nhựt (2022-10-28)

 • Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê mô tả cùng với phân tích hồi quy bình phương bé nhất (OLS) để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế của người dân tộc Khmer tại tỉnh Kiên Giang. Sau khi khảo sát 83 hộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, kết quả cho thấy tỷ lệ chủ hộ là nam giới chiếm đến 81,93%, độ tuổi trung bình của chủ hộ là 52, trình độ học vấn trung bình là lớp 6, số người trung bình trong gia đình là 4 người, những chủ hộ được đào tạo nghề chỉ chiếm 1,2%, số hộ có phương tiện sản xuất chiếm tỷ lệ 39,7%, tỷ lệ hộ gia đình có vay vốn chiếm 25,3%, diện tích đất sản xuất trung bình là 17.849,88m2, tỷ lệ người có tham gia các hiệp hội, tổ chức xã hội chiếm 15,66%...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Tố Loan; Nguyễn, Thị Phương Thùy (2022-10-28)

 • This research examines the rhetorical structure of introduction section of research articles in English and Vietnamese in Economics, adopting Swales’ Create - A -Research - Space framework (1990, 2004). The data encompassed introduction sections of 20 English and 20 Vietnamese journal articles. The articles are all indexed in reputable Economics journals nationally and internationally. Frequencies of moves, move patterns and steps are statistically synthesized in the two corpora for analysis. Results indicated that all English articles and the majority of Vietnamese counterparts utilize all the moves in the model. However, it also revealed that English - medium articles closely confor...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Nguyệt (2022-10-28)

 • Nghiên cứu này xuất phát từ quan điểm cho rằng quản trị thủy lợi không chỉ đơn thuần là các giải pháp có tính kỹ thuật mà nó có mối liên hệ chặt chẽ với thể chế nhà nước và hệ thống chính trị. Các vấn đề quản trị phải gắn với bối cảnh chính trị xã hội và các vấn đề liên quan đến nguồn nước, để từ đó, tìm ra giải pháp hiệu quả và bền vững. Điều này có nghĩa rằng một dự án thủy lợi được cho là tốt về các thông số kỹ thuật và kinh tế nhưng có thể không hiệu quả nếu bỏ qua các khía cạnh chính trị - xã hội, nhất là tương tác và phản hồi từ những người dùng nước. Bài viết này vận dụng tiếp cận chính trị hàng ngày (everyday politics) để tìm hiểu quan hệ tương tác giữa nhà nước với tư cách là...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn (2022-10-28)

 • Kinh tế công nghiệp Hà Đông (2009-2018) biến chuyển toàn diện nhưng chưa xuất hiện nghề mới. Công nghiệp là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Đông, giá trị sản lượng chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm kinh tế Hà Đông và cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp toàn thành phố Hà Nội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến biến chuyển công nghiệp Hà Đông. Bên cạnh những diện mạo tích cực, công nghiệp Hà Đông vẫn còn một số hạn chế.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn (2022-10-28)

 • Bài viết nghiên cứu nguyên nhân và đặc điểm biến chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp thị xã Hà Đông (1986–2008). Giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1986 đạt 1.129 triệu đồng, chiếm 53,74% giá trị tổng sản phẩm kinh tế; năm 2008 đạt 214.023 triệu đồng, chiếm 2,13% giá trị tổng sản phẩm kinh tế. Sự biến chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp Hà Đông có những nguyên nhân và đặc điểm khác biệt với những địa phương trong cùng tỉnh Hà Tây. Bài viết là cơ sở khoa học góp phần làm rõ bức tranh kinh tế – xã hội thị xã Hà Đông (1986–2008).

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thị Kiều Oanh (2022-10-28)

 • Trên cơ sở khẳng định lại các giá trị đa dạng của thông tin trong tài liệu lưu trữ và khả năng phục vụ các nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội, bài viết nêu lên những hệ lụy nếu không có các tài liệu lưu trữ cần thiết để giải quyết công việc. Từ đó, bài viết nhấn mạnh những phẩm chất cần có của các cán bộ lưu trữ mà người ta gọi là đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Biểu hiện đạo đức công vụ đối với nghề lưu trữ là lòng yêu nghề và sự sẵn sàng chấp nhận khó khăn để phấn đấu làm cho nghề nghiệp của mình thực sự có ích cho xã hội. Do tính chất của nghề lưu trữ là thầm lặng, ít được xã hội biết đến và quan tâm đầy đủ, người làm lưu trữ phải lấy lòng yêu nghề nuôi khát vọng vươn lên,...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Tăng (2022-10-28)

 • Bài viết đặt mục tiêu khảo sát cảnh huống ngôn ngữ của huyện Điện Biên Đông. Để thực hiện mục tiêu này, bài viết sử dụng phương pháp điền dã kết hợp với việc khảo cứu các tư liệu lưu trữ, các niên giám thống kê để có những cứ liệu định lượng và định tính. Trên cơ sở xác lập những nhân tố cơ bản để miêu tả một cảnh huống ngôn ngữ, bài viết đã miêu tả cảnh huống ngôn ngữ ở Điện Biên Đông theo các tiêu chí về lượng, chất và thái độ. Theo đó, việc miêu tả tập trung vào các nội dung: (1) Số lượng người nói các ngôn ngữ; (2) Nguồn gốc và loại hình các ngôn ngữ đang hành chức trong cộng đồng; (3) Các ngôn ngữ nổi trội về mặt chức năng trong giao tiếp của cộng đồng người Thái; (4) Năng lực n...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Đông (2022-10-28)

 • Phật giáo là nền luân lý giáo dục có sự soi sáng bởi trí tuệ, không chấp nhận tính quy chiếu của tập quán hoặc quyền lực áp đặt bắt phải tin theo, không cần thẩm định. Trong khi nhận thức cảm quan phải thông qua bằng mắt, tai, mũi... ; nhận thức gián tiếp phải thông qua khái niệm, phán đoán, suy luận… ; còn nhận thức Phật giáo thực chất là nhận ra bản thể, chân tâm của chính mình, giác ngộ thông qua con đường trực giác mà thiền tông rất nhấn mạnh. Bài tham luận đi vào triển khai sáu luận điểm chính qua nghiên cứu về Nhận thức giáo dục Phật giáo mang tính nhân quả bình đẳng cho tất cả nhân loại: Thứ nhất, điểm qua vài nét về nhận thức luận Phật giáo; thứ hai, ba, bốn, năm khẳng đ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Hằng (2022-10-28)

 • Văn học Việt Nam thế kỷ XXI chứng kiến sự thay đổi tư duy nghệ thuật, thể hiện ở lối viết sáng tạo, mang cảm quan hậu hiện đại của nhiều nhà văn, đặc biệt, ở thể loại tiểu thuyết. Nguyễn Bình Phương là một trong những người nghệ sĩ đã “mới hoá” bút pháp của mình, thể hiện rõ tinh thần hậu hiện đại trong sáng tác của anh. Bắt đầu từ Vào cõi, Những đứa trẻ chết già, Người đi vắng… đến Mình và Họ, chất tự sự với dấu ấn hậu hiện đại ngày càng rõ nét, đã bộc lộ ở những bình diện như: kết cấu tự sự, xây dựng nhân vật, phương thức trần thuật. Ở bài viết này, chúng tôi khai thác những yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết Mình và Họ của Nguyễn Bình Phương ở khía cạnh nhân vật với những ký ức ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Thành An (2022-05)

 • Nhiều địa phương, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu... đã và đang trong giai đoạn triển khai xây dựng các CSDL và số hóa quản lý thư viện. Các thư viện chuyên ngành, thư viện công cộng có nhu cầu sử dụng cao đã và đang được xây dựng CSDL, số hóa chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các hệ thống. Bộ VHTTDL đã và đang lên kế hoạch, chiến lược xây dựng Trung tâm dữ liệu, hệ thống CSDL quốc gia về thư viện nhằm phục vụ thu nhận, quản lý, kết nối chia sẻ dữ liệu thư viện trên toàn quốc.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Đình Hòa (2022-05)

 • Số hóạ tài liệu là việc chuyển đổi các dạnq tài liệu truyền thống: chữ viết tay, bản in, hình ảnh,... sang chuẩn tài liệụ mà máy tính có thể nhận biết được. Các tài liệu đã số hóa sẽ được lưu trữ trên máy chủ riêng hoặc trên nền tảng đám mây. Số hóa tài liệu là một phần quan trọng trong Chuyển đổi số, đặc biệt với ngành thư viện.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Bích Phượng; Phạm, Xuân Thu (2022-05)

 • Chuyển đổi số trong các hoạt động thư viện là một phương thức nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số cũng cần triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; quản lý và giám sát an toàn thông tin; bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao lưu, phục hồi máy chủ, máy trạm, các thiết bị đầu cuối liên quan, đặc biệt, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn tài liệu số, phần mềm ứng dụng thích hợp với môi trường chuyển đổi số Thư viện. Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng đã và đang chuyển đổi số mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn thành phố.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Mỹ Trinh; Phạm, Thành Được (2022-05)

 • Hiện nay, thế giới đang có sự chuyển biến và thay đổi nhanh chóng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - một cuộc cách mạng công nghệ mới, đặc biệt khác với các cuộc cách mạng trước đây. Về tốc độ, tăng theo hàm lũy thừa. Về phạm vi và chiều sâu, đây là cuộc cách mạng dựa trên cách mạng số và kết hợp nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình kinh tế - văn hóa - xã hội. Đối với ngành thư viện, việc chuyển đổi số và liên thông thư viện mang tính cấp thiết nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Nhã (2022-05)

 • Trong giai đoạn 2020-2030, ngành Thư viện đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và thể hiện ý chí đầy đủ trong Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, ngành Thư viện đã có Quyết định số 206/QĐ-TTg, ngày 11/02/2021, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện Quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL, ngày 23/7/2021, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện... Trong nội dung Kế hoạch đã đưa ra danh mục nhiệm vụ trọng tâm và tiến độ thực hiện trong 2 giai đoạn: 2021-2025 và 2025-2030.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Sơn (2022-05)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra một chân trời kết nối giữa con người với con người. Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thư viện. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây đựng nền tảng thư viện số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới xây dựng, phát triển trở thành một hệ thống thư viện số thông minh. Đồng thời, nó còn kết nối liên thông để trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các thư viện. Thư viện tỉnh Bắc Kạn cũng không nằm ngoài xu thế chung của chuyển đổi số.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Sinh (2022-05)

 • Thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện (CĐSNTV) ở địa phương được nghiên cứu tỉ mỉ, có bước đi cụ thể phù hợp với tình hình kinh tế, điều kiện hạ tầng và nguồn nhân lực ở địa phương. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với những tỉnh nghèo như Bình Định, luôn đầu tư cho CĐS một cách nhỏ giọt, phân tán. Nhưng đã đầu tư dù nhỏ đều phải phục vụ cho đại cục. Đã đầu tư là sẽ phải hướng tới sử dụng để hoàn chỉnh thành các hệ thống rộng lớn hơn của toàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất phải bỏ đi làm lại. Tránh đầu tư, triển khai theo kiểu dàn trải, chộp giật, khuếch trương thành tích, không đi vào thực tế dễ dẫn đến hậu quả lãng phí, tốn kém. Trong đầu tư phải mạnh dạn, có tiến đến đâu làm đến ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Thư viện Quốc gia Việt Nam (2022-05)

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông thư viện là những yêu cầu cấp thiết của ngành thư viện hiện nay, thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số sẽ tiếp tục tạo đà cho thư viện phát triển lên một cấp bậc cao hơn, còn liên thông thư viện sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong bối cảnh kết nối, liên kết, tích hợp đang là xu thế bắt buộc. Bài viết khái quát bối cảnh, đánh giá thực trạng về kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong công tác chuyển đổi số và liên thông thư viện và đề xuất một số giải pháp cụ thể cho vấn đề này tại các thư viện Việt Nam.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mạc, Thùy Dương; Trần, Nữ Quế Phương (2022-05)

 • Trình bày cơ cấu tổ chức của hệ thống thư viện quân đội cùng với thực trạng liên thông thư viện trong hệ thống thư viện quân đội, từ đó, đề xuất một số giải pháp chính để triển khai liên thông thư viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam một cách hiệu quả, kịp thời.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2022-05)

 • Dùng chung tài liệu, chia sẻ thông tin là bản chất, là chức năng đặc trưng, cũng là nguyên nhân cho sự ra đời và tồn tại của các tổ chức thông tin - thư viện từ hàng nghìn năm trước. Trong kỷ nguyên số, dùng chung, chia sẻ tài nguyên thông tin/tri thức chính là quá trình tạo mạng kết nối nhằm huy động một cách tối đa các tiềm năng về thông tin/tri thức của các thư viện trong mạng. Nó còn có nghĩa là sự kết tụ năng lực quản lý của từng nhà quản lý mạng thông tin - thư viện nhằm tạo ra một sức mạnh thông tin mới lớn hơn gấp nhiều lần các sức mạnh riêng lẻ. Có thể hình dung về quá trình này như quá trình phối hợp sức mạnh quản trị thông tin/tri thức theo cách nói của người Anh “two heads...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1366