USSH - Conference Proceedings : [142]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142
 • 02050000768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đặng, Bá Minh (2012)

 • Làm rõ cơ sở để Đảng bộ tỉnh Hà Tây hoạch định chủ trương, chính sách đề ra giải pháp và chỉ đạo thực hiện công tác Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của tỉnh. Làm sáng tỏ chủ trương, chính sách và quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tây chỉ đạo công tác XHHGD trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH từ năm 1996 đến năm 2008. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và từ đó rút ra một số kinh nghiệm của quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo công tác XHHGD từ năm 1996 đến năm 2008.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lỉnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nyuồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ m ì tỉnh Hồ Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ở, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có được vi...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Văn Trường (2016)

 • Với mục tiêu tập trung làm rõ những tác động tích cực và hạn chế của quá trình di cư lao động (DCLĐ) đến phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôrỉ huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa hiện nay; nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: "Biến đổi cơ cấu lao động nông thôn dưới tác động của DCLĐ hiện nay - Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa" năm 2015. Qua đó, đề xuất và gợi mở chính sách nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa bàn nghiên cứu.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(16).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Lệ Thu (2016)

 • Với mục đích tìm hiểu về thực trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra xã hội học đối với toàn bộ 355 học sinh trường giáo dưỡng tại thời điểm điều tra (những người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính bằng cách đưa vào trường giáo dưỡng) tại Trường Giáo dưỡng số 02- Bộ Công an (xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình). Chúng tôi cho rằng, đây là cách khai thác dữ liệu khách quan, chuẩn xác nhất, do thông tin được lấy từ chính những người trong cuộc - những người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến thái độ của cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HIV của một người, cách ly người có HIV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(27).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt (2015)

 • Thế kỷ X V đánh dấu một thời kỳ phát triển thịnh đạt của các quốc gia châu Âu thông qua các hoạt động trao đổi hàng hóa, thương mại mang tính chất toàn cầu. ch i tính riêng tại khu vực Đai T ây Dương, sau các phát kiến địa lý cuối thập niên 1490, một tam giác thương mại kết nối ba châu lục Âu - Phi - Mỹ đã sớm định hình và phát triển mạnh mẽ, không thua kém hệ thống thương mại liên hoàn nối liền Tây Âu và Viễn Đông. Từ thời điểm này, những trung tâm buôn bán quốc tế sôi động ra đời và lần lượt thay thế nhau phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn ba thế kỷ của giai đoạn cận đại sơ kỳ.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(26).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Thảo Ngân (2015)

 • Thế kỷ X - XV đánh dấu bước ngoặt đầy ý nghĩa đối với lịch sử Đông Nam Á. N hững biến động to lớn diễn ra trong giai đoạn này không chi đưa đến bước chuyển mình mạnh mẽ ở nhiểu quốc gia mà còn ảnh hướng sâu sắc tới mối quan hệ giữa các chính thể trong khu vực. Không nằm ngoài bối cảnh chung, dưới sự dẫn dắt của những vị vua kiệt xuất, dù phải vượt qua thách thức lịch sử cam go, cả Đại Việt và Champa đểu đã đạt được một đỉnh cao trong sự phát triển của mình. Hai vương quốc đã vươn lên mạnh mẽ và không ngừng khảng định vị thế trên vũ đài chính trị Đông Nam Á. Và hệ quả là trong 5 thế kỷ ấy, quốc gia Đại Việt cùng với Cham pa đã tạo nên cảnh quan rực rỡ của một thời đại hùng mạnh, thịnh ...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(25).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hồng Nga (2015)

 • Giáo dục đại học theo mẫu hình phương Tây của Việt Nam hình thành trong thời kỳ Pháp thuộc do chính người Pháp thiết lập ở Đông Dương. Là một thành tựu của nhân loại có tính cách phổ quát, giáo dục đại học Việt Nam cũng vươn lên tiếp thu những mẫu hình đại học của nhiểu quốc gia trên thế giới trong quá trình phát triển của mình. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đặt giáo dục đại học ở miển Nam Việt N am dưới chính quyển Việt N am Cộng hòa (1955-1975) trong dòng chảy của các m ẫu hình đại học phương Tây để nhìn thấy rõ quá trình chuyển biến của giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa dưới ảnh hưởng của các trào lưu cơ bản trong giáo dục đại học thế giới.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(24).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tạ, Thị Bích Liên (2015)

 • Năm 1950; Hội Phật giáo thế giới được thành lập và Phật giáo Việt Nam là thành viên sáng lập, được đặt chi bộ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Năm 1951, Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời, thay vào "Hội Phật giáo" ở ba kỳ là ba danh xưng "Giáo hội Tăng Già Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt" đểu trực thuộc Tổng hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Hội chủ. Dưới sự tổ chức đó; Ni giới ngay từ đầu đã có mặt trong hàng ngủ lãnh đạo - đó là ni sư Thích Nữ Như Thanh (Diệu Tánh). Vai trò ấy bắt đầu được nhận lãnh khi Giáo hội Tăng Già Nam Việt được hình thành năm 1952, do Hòa thượng Thiện Hòa làm Trị sự hưởng. Qua tài liệu ít ỏi có được chưa đủ để khẳng định dứt khoát, nhưng qua điểu 1...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nguồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ tỉnh Hà Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(23).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyên; Lê, Thị Quỳnh Nga (2015)

 • Cùng với nhiéu địa phương miền Bắc, sau khi hòa bình lập lại, Bắc Ninh bước vào công cuộc cải cách ruộng đất ở những đợt cuối cùng rất rầm rộ trên phạm vi 146 xã trong toàn tỉnh. Một mặt hoàn thành xong cải cách ruộng đất nhưng Bắc Ninh đã mắc phải sai lẩm to lớn. Bài viết sẻ đi sầu mô tả những chuyển đổi của tình hình sở hữu ruộng đất của tỉnh Bắc Ninh sau kháng chiến, đưa ra cái nhìn so sánh với kết quả sau cải cách ruộng đất và nêu lên những đánh giá về cải cách ruộng đất ở tỉnh Bắc Ninh.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ò, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Văn Trường (2016)

 • Với mục tiêu tập trung làm rõ những tác động tích cực và hạn chế của quá trình di cư lao động (DCLĐ) đến phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôrỉ huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa hiện nay; nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: "Biến đổi cơ cấu lao động nông thôn dưới tác động của DCLĐ hiện nay - Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa" năm 2015. Qua đó, đề xuất và gợi mở chính sách nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa bàn nghiên cứu

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(16).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Lệ Thu (2016)

 • Theo thống kê của cơ quan Cảnh sát điều trci, diễn biến của tội phạm do người chưa thành niên gây ra có nhiều điểm đáng lo ngại: "Ởgiai đoạn 2008- 2012: trong 5 năm đã phát hiện 49.235 vụ phạm tội do người chưa thành niên gây ra, gồm 75.594 người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự (tăng 3.070 vụ = 6,7% so với 5 năm trước đó (...) số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm gần 20% so với tổng số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc" [14, tập 2, trang 1463]. số liệu của Cơ quan công an đồng thời nhận định tình hình tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Những con số trên cho thấy, người chưa thành niên vi phạm pháp luật ...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(22).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Thị Bích Hạnh (2015)

 • Tại Việt Nam , từ đẩu thế kỷ XX; đặc biệt từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, đã xuất hiện m ột số chính đảng với những tư tưởng khác nhau. Các chính đảng ở Việt Nam ngoài những đặc điểm chung với các chính đảng trên thế giới còn có những đặc thù riêng của m ột xứ thuộc địa. Nghiên cứu các chính đảng ở Việt Nam từ góc độ lý thuvết chính đảng góp phấn làm rõ nhiểu vấn để về lịch sử nói chung, lịch sử chính trị nói riêng.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến thái độ cùa cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HỉV của một người, cách ly người cổ HỈV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía. Người bình thường chưa thực sự hiểu về HIV/AIDS, trong khi bản thân người có HIV luôn có xu hướng thu mình lại như một biện pháp tự vệ. Một phần từ những thiếu hụt trong kiến thức về HIV cộng với những mặ...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(21).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Ngọc (2015)

 • Từ việc phân tích những đặc điểm trên, có thể thấy rằng giới trí thức tinh hoa Việt Nam thời kỳ hiện đại đã hội tụ được những điểm sáng cả về trí tuệ, nhân cách và nghể nghiệp để trở thành bộ phận cốt lõi của cộng đổng trí thức và đóng một vai trò trung tâm đối với việc thúc đẩy tiến trình đi lên của lịch sử Việt Nam. Thật khó hình dung đất nước sẽ phát triển ra sao, sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức thế nào nếu thiếu đi những nhà trí thức này. Điều đáng lưu tầm là do nhiều nguyên nhân, cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể xây dựng được cho mình một tấng lớp trí thức tinh hoa đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng đê’ có thể cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa như kỳ vọng. B...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(20).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng; Vũ, Thị Minh Thắng (2015)

 • Có thể thấy rằng, các tờ báo trước năm 1945 là những nguổn sử liệu vô giá, cung cấp thông tin một cách sống động vé đời sống cộng đồng - các nhà báo cũng như độc giả của họ dưới chế độ thực dân. Báo chí cũng cho ta một cái nhìn sầu sắc về những nhà báo - những người là cẩu nối cho những khát vọng và mong mỏi của công chúng, và tờ báo là diễn đàn cho các cuộc thảo luận về chính sách của chính quyền, thúc giục quần chúng xuống đường, phát động các phong trào cách mạng quốc gia... Và chỉ có thể thực hiện được nghiên cứu này, khi kết hợp một cách hài hòa các phương pháp nghiên cứu liên ngành, giữa Báo chí học, chính trị học và Sử học

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Vinh (2015)

 • Sự biến đổi của quan hệ sở hữu ở Việt Nam dưới tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế trong những năm gẩn đây đã trở thành để tài được giới nghiên cứu triết học, kinh tế học, luật học... đặc biệt quan tâm. Trong thời đại "tổng hợp mới” (chữ dùng của Alvin Toffler trong Đợt sóng Thứ ba) hiện nay, để có được những đánh giá khái quát và phần tích thấu đáo sự biến đổi của quan hệ sở hữu ở Việt Nam cùng những nhân tố tác động đến sự biến đổi ấy, việc sử dụng phương pháp và tri thức liên ngành là vô cùng cẩn thiết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không bàn đến cụ thể vấn để phương pháp, mà chi tập trung chỉ ra những tác động của quá trình toàn cầu hóa đến quan hệ sở hữu ở Việt Nam h...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142

USSH - Conference Proceedings : [142]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142
 • 02050000768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Đặng, Bá Minh (2012)

 • Làm rõ cơ sở để Đảng bộ tỉnh Hà Tây hoạch định chủ trương, chính sách đề ra giải pháp và chỉ đạo thực hiện công tác Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của tỉnh. Làm sáng tỏ chủ trương, chính sách và quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tây chỉ đạo công tác XHHGD trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH từ năm 1996 đến năm 2008. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và từ đó rút ra một số kinh nghiệm của quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo công tác XHHGD từ năm 1996 đến năm 2008.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lỉnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nyuồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ m ì tỉnh Hồ Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ở, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có được vi...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Văn Trường (2016)

 • Với mục tiêu tập trung làm rõ những tác động tích cực và hạn chế của quá trình di cư lao động (DCLĐ) đến phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôrỉ huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa hiện nay; nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: "Biến đổi cơ cấu lao động nông thôn dưới tác động của DCLĐ hiện nay - Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa" năm 2015. Qua đó, đề xuất và gợi mở chính sách nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa bàn nghiên cứu.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(16).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Lệ Thu (2016)

 • Với mục đích tìm hiểu về thực trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra xã hội học đối với toàn bộ 355 học sinh trường giáo dưỡng tại thời điểm điều tra (những người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính bằng cách đưa vào trường giáo dưỡng) tại Trường Giáo dưỡng số 02- Bộ Công an (xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình). Chúng tôi cho rằng, đây là cách khai thác dữ liệu khách quan, chuẩn xác nhất, do thông tin được lấy từ chính những người trong cuộc - những người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến thái độ của cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HIV của một người, cách ly người có HIV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(27).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt (2015)

 • Thế kỷ X V đánh dấu một thời kỳ phát triển thịnh đạt của các quốc gia châu Âu thông qua các hoạt động trao đổi hàng hóa, thương mại mang tính chất toàn cầu. ch i tính riêng tại khu vực Đai T ây Dương, sau các phát kiến địa lý cuối thập niên 1490, một tam giác thương mại kết nối ba châu lục Âu - Phi - Mỹ đã sớm định hình và phát triển mạnh mẽ, không thua kém hệ thống thương mại liên hoàn nối liền Tây Âu và Viễn Đông. Từ thời điểm này, những trung tâm buôn bán quốc tế sôi động ra đời và lần lượt thay thế nhau phát triển mạnh mẽ trong suốt hơn ba thế kỷ của giai đoạn cận đại sơ kỳ.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(26).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Thảo Ngân (2015)

 • Thế kỷ X - XV đánh dấu bước ngoặt đầy ý nghĩa đối với lịch sử Đông Nam Á. N hững biến động to lớn diễn ra trong giai đoạn này không chi đưa đến bước chuyển mình mạnh mẽ ở nhiểu quốc gia mà còn ảnh hướng sâu sắc tới mối quan hệ giữa các chính thể trong khu vực. Không nằm ngoài bối cảnh chung, dưới sự dẫn dắt của những vị vua kiệt xuất, dù phải vượt qua thách thức lịch sử cam go, cả Đại Việt và Champa đểu đã đạt được một đỉnh cao trong sự phát triển của mình. Hai vương quốc đã vươn lên mạnh mẽ và không ngừng khảng định vị thế trên vũ đài chính trị Đông Nam Á. Và hệ quả là trong 5 thế kỷ ấy, quốc gia Đại Việt cùng với Cham pa đã tạo nên cảnh quan rực rỡ của một thời đại hùng mạnh, thịnh ...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(25).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hồng Nga (2015)

 • Giáo dục đại học theo mẫu hình phương Tây của Việt Nam hình thành trong thời kỳ Pháp thuộc do chính người Pháp thiết lập ở Đông Dương. Là một thành tựu của nhân loại có tính cách phổ quát, giáo dục đại học Việt Nam cũng vươn lên tiếp thu những mẫu hình đại học của nhiểu quốc gia trên thế giới trong quá trình phát triển của mình. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đặt giáo dục đại học ở miển Nam Việt N am dưới chính quyển Việt N am Cộng hòa (1955-1975) trong dòng chảy của các m ẫu hình đại học phương Tây để nhìn thấy rõ quá trình chuyển biến của giáo dục đại học thời Việt Nam Cộng hòa dưới ảnh hưởng của các trào lưu cơ bản trong giáo dục đại học thế giới.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(24).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tạ, Thị Bích Liên (2015)

 • Năm 1950; Hội Phật giáo thế giới được thành lập và Phật giáo Việt Nam là thành viên sáng lập, được đặt chi bộ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội). Năm 1951, Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời, thay vào "Hội Phật giáo" ở ba kỳ là ba danh xưng "Giáo hội Tăng Già Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt" đểu trực thuộc Tổng hội Phật giáo do Hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm Hội chủ. Dưới sự tổ chức đó; Ni giới ngay từ đầu đã có mặt trong hàng ngủ lãnh đạo - đó là ni sư Thích Nữ Như Thanh (Diệu Tánh). Vai trò ấy bắt đầu được nhận lãnh khi Giáo hội Tăng Già Nam Việt được hình thành năm 1952, do Hòa thượng Thiện Hòa làm Trị sự hưởng. Qua tài liệu ít ỏi có được chưa đủ để khẳng định dứt khoát, nhưng qua điểu 1...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nguồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ tỉnh Hà Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(23).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyên; Lê, Thị Quỳnh Nga (2015)

 • Cùng với nhiéu địa phương miền Bắc, sau khi hòa bình lập lại, Bắc Ninh bước vào công cuộc cải cách ruộng đất ở những đợt cuối cùng rất rầm rộ trên phạm vi 146 xã trong toàn tỉnh. Một mặt hoàn thành xong cải cách ruộng đất nhưng Bắc Ninh đã mắc phải sai lẩm to lớn. Bài viết sẻ đi sầu mô tả những chuyển đổi của tình hình sở hữu ruộng đất của tỉnh Bắc Ninh sau kháng chiến, đưa ra cái nhìn so sánh với kết quả sau cải cách ruộng đất và nêu lên những đánh giá về cải cách ruộng đất ở tỉnh Bắc Ninh.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Kham; Nguyễn, Văn Chiều (2016)

 • Bài viết này là một phần trong chương trình nghiên cứu về thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp và khu đô thị ở Việt Nam hiện nay nhằm phác họa được một bức tranh cụ thể về cuộc sống của người dân tộc thiểu số trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa hiện nay. Qua việc nhận diện các mô hình mạng lưới xã hội quan hệ xã hội, tương tác xã hội với các chủ thể xã hội khác nhau trong cuộc sống đô thị cũng như những trái nghiệm xã hội tại nơi làm việc và nơi ò, nghiên cứu này chỉ rõ người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dựng cuộc sống mới nhưng họ vẫn tỏ xu hướng gắn kết và thỏa mãn với điều kiện sống vì mục tiêu mưu sinh và có...

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Văn Trường (2016)

 • Với mục tiêu tập trung làm rõ những tác động tích cực và hạn chế của quá trình di cư lao động (DCLĐ) đến phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôrỉ huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa hiện nay; nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng từ dữ liệu điều tra của đề tài: "Biến đổi cơ cấu lao động nông thôn dưới tác động của DCLĐ hiện nay - Nghiên cứu trường hợp tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa" năm 2015. Qua đó, đề xuất và gợi mở chính sách nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa bàn nghiên cứu

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(16).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Thị Lệ Thu (2016)

 • Theo thống kê của cơ quan Cảnh sát điều trci, diễn biến của tội phạm do người chưa thành niên gây ra có nhiều điểm đáng lo ngại: "Ởgiai đoạn 2008- 2012: trong 5 năm đã phát hiện 49.235 vụ phạm tội do người chưa thành niên gây ra, gồm 75.594 người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự (tăng 3.070 vụ = 6,7% so với 5 năm trước đó (...) số vụ án do người chưa thành niên gây ra chiếm gần 20% so với tổng số vụ phạm pháp hình sự trong toàn quốc" [14, tập 2, trang 1463]. số liệu của Cơ quan công an đồng thời nhận định tình hình tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Những con số trên cho thấy, người chưa thành niên vi phạm pháp luật ...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(22).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Thị Bích Hạnh (2015)

 • Tại Việt Nam , từ đẩu thế kỷ XX; đặc biệt từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, đã xuất hiện m ột số chính đảng với những tư tưởng khác nhau. Các chính đảng ở Việt Nam ngoài những đặc điểm chung với các chính đảng trên thế giới còn có những đặc thù riêng của m ột xứ thuộc địa. Nghiên cứu các chính đảng ở Việt Nam từ góc độ lý thuvết chính đảng góp phấn làm rõ nhiểu vấn để về lịch sử nói chung, lịch sử chính trị nói riêng.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Hồng Giang (2016)

 • Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến thái độ cùa cộng đồng trong việc công khai hay không tình trạng nhiễm HỉV của một người, cách ly người cổ HỈV ra khỏi cộng đồng, nhận xét về người có HIV. Trên thực tế, pháp luật Việt Nam quỵ định người có HIV có quyền giữ bí mật đời tư, chỉ có họ mới có quyền nói ra tình trạng cún mình. Nhìn chung, thái độ kỳ thị vẫn còn tòn tại, nhưng hình thức biểu hiện không công khai như trước. Nguyên nhân cùa thái độ kỳ thị xuất phát từ cả hai phía. Người bình thường chưa thực sự hiểu về HIV/AIDS, trong khi bản thân người có HIV luôn có xu hướng thu mình lại như một biện pháp tự vệ. Một phần từ những thiếu hụt trong kiến thức về HIV cộng với những mặ...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(21).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Ngọc (2015)

 • Từ việc phân tích những đặc điểm trên, có thể thấy rằng giới trí thức tinh hoa Việt Nam thời kỳ hiện đại đã hội tụ được những điểm sáng cả về trí tuệ, nhân cách và nghể nghiệp để trở thành bộ phận cốt lõi của cộng đổng trí thức và đóng một vai trò trung tâm đối với việc thúc đẩy tiến trình đi lên của lịch sử Việt Nam. Thật khó hình dung đất nước sẽ phát triển ra sao, sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức thế nào nếu thiếu đi những nhà trí thức này. Điều đáng lưu tầm là do nhiều nguyên nhân, cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể xây dựng được cho mình một tấng lớp trí thức tinh hoa đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng đê’ có thể cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa như kỳ vọng. B...

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(20).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng; Vũ, Thị Minh Thắng (2015)

 • Có thể thấy rằng, các tờ báo trước năm 1945 là những nguổn sử liệu vô giá, cung cấp thông tin một cách sống động vé đời sống cộng đồng - các nhà báo cũng như độc giả của họ dưới chế độ thực dân. Báo chí cũng cho ta một cái nhìn sầu sắc về những nhà báo - những người là cẩu nối cho những khát vọng và mong mỏi của công chúng, và tờ báo là diễn đàn cho các cuộc thảo luận về chính sách của chính quyền, thúc giục quần chúng xuống đường, phát động các phong trào cách mạng quốc gia... Và chỉ có thể thực hiện được nghiên cứu này, khi kết hợp một cách hài hòa các phương pháp nghiên cứu liên ngành, giữa Báo chí học, chính trị học và Sử học

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Vinh (2015)

 • Sự biến đổi của quan hệ sở hữu ở Việt Nam dưới tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế trong những năm gẩn đây đã trở thành để tài được giới nghiên cứu triết học, kinh tế học, luật học... đặc biệt quan tâm. Trong thời đại "tổng hợp mới” (chữ dùng của Alvin Toffler trong Đợt sóng Thứ ba) hiện nay, để có được những đánh giá khái quát và phần tích thấu đáo sự biến đổi của quan hệ sở hữu ở Việt Nam cùng những nhân tố tác động đến sự biến đổi ấy, việc sử dụng phương pháp và tri thức liên ngành là vô cùng cẩn thiết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không bàn đến cụ thể vấn để phương pháp, mà chi tập trung chỉ ra những tác động của quá trình toàn cầu hóa đến quan hệ sở hữu ở Việt Nam h...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142