USSH - Conference Papers : [1153]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1153
 • KY_01280.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Bá Thịnh; Nguyễn, Kim Thúy (2011)

 • Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với các cơ sở đào tạo xã hội học tại các trường đại học trên cả nước, Khoa xã hội học đã góp phần đào tạo hàng ngàn cử nhân, hàng trăm thạc sỹ và tiến sỹ xã hội học, hiện đang làm việc trong rất nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa... trên phạm vi cả nước.

 • KY_01279.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, An Lịch (2011)

 • Xã hội học được hình thành và phát triển ở Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia với hình thức là ban xã hội học vào những năm 1970. Thời gian này, vào năm 1976, xã hội học cũng được đưa vào giảng dạy tại Đại học Tổng Hợp Hà Nội với môn Xã hội học đại cương, Phương pháp xã hội học và Xã hội học chuyên ngành (thuộc bộ môn Xã hội học - Khoa Triết học).

 • KY_01278.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Xuân Hồng (2011)

 • Khoa xã hội học là 1 trong 3 khoa của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đi đầu trong việc chuyển đổi thành công 2 khung chương trình đào tạo cử nhân xã hội học và công tác xã hội từ học chế niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Hiện nay, khung chương trình tiếp tục được đơn vị điều chỉnh theo hướng đào tạo theo chuyên ngành, một mặt nhằm phát huy hết tiềm năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên cán bộ trong khoa đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của cử nhân khi ra trường, đáp ứng kịp thời thị trường lao động.

 • KY_01274.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2011)

 • Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo với nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với các nhóm đối tượng có liên quan tới công tác xã hội (CTXH), đặc biệt là biến cán bộ, nhân viên, cộng tác viên CTXH nhưng thiếu kỹ năng, phương pháp chuyên nghiệp trở thành những người có kỹ năng, có khả năng thực hành CTXH chuyên nghiệp là hoạt động quan trọng bậc nhất trong việc phát triển CTXH tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

 • KY_01273.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Văn Quyết; Đỗ, Thị Thu Hương (2011)

 • Ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội, đối với bậc đại học tuy mới đưa vào đào tạo được 6 năm và bậc sau đại học mới được năm đầu tiên nhưng ngành công tác xã hội đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống các ngành đào tạo của nhà trường, trở thành một trong những ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở cả phương diện phát triển ngành nghề đào tạo và phương diện người học, phương diện số lượng và phương diện chất lượng đào tạo.

 • KY_01269.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Hường; Hines, Alice (2011)

 • Năm 2011, trường Đại học quốc gia Hà Nội mở chương trình đào tạo thạc sỹ công tác xã hội (CTXH) đầu tiên trong cả nước. Nó có ý nghĩa lớn và lâu dài với ngành CTXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, do sự mới mẻ, có rất nhiều tranh luận xung quanh mô hình này. Bài viết này, chúng tôi muốn góp phần tháo gỡ những tranh luận bằng cách giới thiệu mô hình luận văn thạc sỹ CTXH ở các trường đại học tiêu biểu ở Mỹ, trong đó có trường San Jose State - đối tác của Đại học quốc gia.

 • KY_01267.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Tấn (2011)

 • Cơ cấu xã hội được hiểu như là "một hệ thống đa cơ cấu tự nhiên" cơ cấu xã hội nhiều chiều, nhiều khía cạnh, nhiều cấp độ, trong đó, các đơn vị cấu thành của nó được sắp xếp, phân bố liên hệ với nhau không phải một cách tùy tiện ngẫu nhiên mà theo một trật tự xác định hợp lý, tương đối ổn định và có sự lặp lại như vậy ở những xã hội khác nhau.

 • KY_01266.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tô, Duy Hợp (2011)

 • Nhà triết học có thể tư duy siêu hình hoặc tư duy không siêu hình, như có tư duy thực chứng chẳng hạn. Nhà xã hội học cũng vậy, có thể tư duy thực chứng hoặc tư duy phản thực chứng, như tư duy siêu hình chẳng hạn. Trong triết học, có trường phái triết học siêu hình và cũng có trường phái triết học thực chứng. Trong xã hội học cũng có tình trạng tương tự, có trường phái xã hội học thực chứng và có cả trường phái xã hội học phản thực chứng, trong đó có khuynh hướng tư duy siêu hình.

 • KY_01265.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Hạnh (2011)

 • Ngành Xã hội học (XHH) Việt Nam đã hình thành và phát triển trong gần 35 năm qua. Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo, phổ biến và ứng dụng khoa học XHH trong phạm vi cả nước. Lực lượng những người được đào tạo XHH, hoạt động trong lĩnh vực XHH không ngừng tăng lên và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • KY_01263.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2011)

 • Văn hóa không bao giờ bất biến và làm mới, thay đổi các giá trị văn hóa là một dòng chảy tự nhiên bất tận trong xã hội loài người. Trong thời đại toàn cầu hóa, sự thay đổi các giá trị văn hóa thông qua các quá trình giao lưu, tương tác, học hỏi giữa các quốc gia, dân tộc trở thành hiện tượng khách quan và phổ biến với mức độ sâu rộng và mức độ nhanh chóng hơn bao giờ hết. Một khía cạnh của quá trình tương tác, giao lưu với kết quả tác động là sự tiếp nhận và thay đổi các giá trị văn hóa ấy chính là quá trình tiếp biến văn hóa.

 • KY_01262.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Hào Quang (2011)

 • Hiện tượng di cư đã có từ lâu trong lịch sử loài người. Sự di cư và nhập cư là một hiện tượng phổ biến của đời sống xã hội và có liên quan trực tiếp tới biến đổi xã hội về qui mô dân số cũng như các yếu tố văn hóa, các tiểu văn hóa trong nền văn hóa. Sự hình thành các nét văn hóa đặc trưng của các cộng đồng người nhập cư tại một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó thường có mối liên hệ mật thiết với văn hóa gốc. Do vậy, về mặt phương pháp luận, việc lựa chọn các phương pháp tiếp cận nào cho phù hợp với việc nghiên cứu các đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa thiết thực đối với sự thành công của đề tài.

 • KY_01261.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoài Sơn (2011)

 • Trong đời sống thường nhật và nghiên cứu khoa học người ta vẫn nói đến một loạt các tình trạng xã hội ở những dạng khác nhau: sự nghèo khổ, tình trạng phạm tội... Những khái niệm này đều mang hàm ý có tác động tiêu cực, phương hại đến hoạt động xã hội của con người và thường được gọi là các vấn đề xã hội. Tìm lời giải cho các vấn đề xã hội là nhiệm vụ quan trọng của các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1153

USSH - Conference Papers : [1153]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1153
 • KY_01280.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Bá Thịnh; Nguyễn, Kim Thúy (2011)

 • Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với các cơ sở đào tạo xã hội học tại các trường đại học trên cả nước, Khoa xã hội học đã góp phần đào tạo hàng ngàn cử nhân, hàng trăm thạc sỹ và tiến sỹ xã hội học, hiện đang làm việc trong rất nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa... trên phạm vi cả nước.

 • KY_01279.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, An Lịch (2011)

 • Xã hội học được hình thành và phát triển ở Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia với hình thức là ban xã hội học vào những năm 1970. Thời gian này, vào năm 1976, xã hội học cũng được đưa vào giảng dạy tại Đại học Tổng Hợp Hà Nội với môn Xã hội học đại cương, Phương pháp xã hội học và Xã hội học chuyên ngành (thuộc bộ môn Xã hội học - Khoa Triết học).

 • KY_01278.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Xuân Hồng (2011)

 • Khoa xã hội học là 1 trong 3 khoa của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đi đầu trong việc chuyển đổi thành công 2 khung chương trình đào tạo cử nhân xã hội học và công tác xã hội từ học chế niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Hiện nay, khung chương trình tiếp tục được đơn vị điều chỉnh theo hướng đào tạo theo chuyên ngành, một mặt nhằm phát huy hết tiềm năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên cán bộ trong khoa đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của cử nhân khi ra trường, đáp ứng kịp thời thị trường lao động.

 • KY_01274.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2011)

 • Đào tạo, đào tạo lại và đào tạo với nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với các nhóm đối tượng có liên quan tới công tác xã hội (CTXH), đặc biệt là biến cán bộ, nhân viên, cộng tác viên CTXH nhưng thiếu kỹ năng, phương pháp chuyên nghiệp trở thành những người có kỹ năng, có khả năng thực hành CTXH chuyên nghiệp là hoạt động quan trọng bậc nhất trong việc phát triển CTXH tại Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

 • KY_01273.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Văn Quyết; Đỗ, Thị Thu Hương (2011)

 • Ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học quốc gia Hà Nội, đối với bậc đại học tuy mới đưa vào đào tạo được 6 năm và bậc sau đại học mới được năm đầu tiên nhưng ngành công tác xã hội đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống các ngành đào tạo của nhà trường, trở thành một trong những ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở cả phương diện phát triển ngành nghề đào tạo và phương diện người học, phương diện số lượng và phương diện chất lượng đào tạo.

 • KY_01269.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Hường; Hines, Alice (2011)

 • Năm 2011, trường Đại học quốc gia Hà Nội mở chương trình đào tạo thạc sỹ công tác xã hội (CTXH) đầu tiên trong cả nước. Nó có ý nghĩa lớn và lâu dài với ngành CTXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, do sự mới mẻ, có rất nhiều tranh luận xung quanh mô hình này. Bài viết này, chúng tôi muốn góp phần tháo gỡ những tranh luận bằng cách giới thiệu mô hình luận văn thạc sỹ CTXH ở các trường đại học tiêu biểu ở Mỹ, trong đó có trường San Jose State - đối tác của Đại học quốc gia.

 • KY_01267.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Tấn (2011)

 • Cơ cấu xã hội được hiểu như là "một hệ thống đa cơ cấu tự nhiên" cơ cấu xã hội nhiều chiều, nhiều khía cạnh, nhiều cấp độ, trong đó, các đơn vị cấu thành của nó được sắp xếp, phân bố liên hệ với nhau không phải một cách tùy tiện ngẫu nhiên mà theo một trật tự xác định hợp lý, tương đối ổn định và có sự lặp lại như vậy ở những xã hội khác nhau.

 • KY_01266.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tô, Duy Hợp (2011)

 • Nhà triết học có thể tư duy siêu hình hoặc tư duy không siêu hình, như có tư duy thực chứng chẳng hạn. Nhà xã hội học cũng vậy, có thể tư duy thực chứng hoặc tư duy phản thực chứng, như tư duy siêu hình chẳng hạn. Trong triết học, có trường phái triết học siêu hình và cũng có trường phái triết học thực chứng. Trong xã hội học cũng có tình trạng tương tự, có trường phái xã hội học thực chứng và có cả trường phái xã hội học phản thực chứng, trong đó có khuynh hướng tư duy siêu hình.

 • KY_01265.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Hạnh (2011)

 • Ngành Xã hội học (XHH) Việt Nam đã hình thành và phát triển trong gần 35 năm qua. Hiện nay, ở Việt Nam đã có nhiều cơ sở nghiên cứu, đào tạo, phổ biến và ứng dụng khoa học XHH trong phạm vi cả nước. Lực lượng những người được đào tạo XHH, hoạt động trong lĩnh vực XHH không ngừng tăng lên và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 • KY_01263.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2011)

 • Văn hóa không bao giờ bất biến và làm mới, thay đổi các giá trị văn hóa là một dòng chảy tự nhiên bất tận trong xã hội loài người. Trong thời đại toàn cầu hóa, sự thay đổi các giá trị văn hóa thông qua các quá trình giao lưu, tương tác, học hỏi giữa các quốc gia, dân tộc trở thành hiện tượng khách quan và phổ biến với mức độ sâu rộng và mức độ nhanh chóng hơn bao giờ hết. Một khía cạnh của quá trình tương tác, giao lưu với kết quả tác động là sự tiếp nhận và thay đổi các giá trị văn hóa ấy chính là quá trình tiếp biến văn hóa.

 • KY_01262.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Hào Quang (2011)

 • Hiện tượng di cư đã có từ lâu trong lịch sử loài người. Sự di cư và nhập cư là một hiện tượng phổ biến của đời sống xã hội và có liên quan trực tiếp tới biến đổi xã hội về qui mô dân số cũng như các yếu tố văn hóa, các tiểu văn hóa trong nền văn hóa. Sự hình thành các nét văn hóa đặc trưng của các cộng đồng người nhập cư tại một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó thường có mối liên hệ mật thiết với văn hóa gốc. Do vậy, về mặt phương pháp luận, việc lựa chọn các phương pháp tiếp cận nào cho phù hợp với việc nghiên cứu các đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa thiết thực đối với sự thành công của đề tài.

 • KY_01261.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoài Sơn (2011)

 • Trong đời sống thường nhật và nghiên cứu khoa học người ta vẫn nói đến một loạt các tình trạng xã hội ở những dạng khác nhau: sự nghèo khổ, tình trạng phạm tội... Những khái niệm này đều mang hàm ý có tác động tiêu cực, phương hại đến hoạt động xã hội của con người và thường được gọi là các vấn đề xã hội. Tìm lời giải cho các vấn đề xã hội là nhiệm vụ quan trọng của các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1153