ULIS - Conference Proceedings : [378]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 378
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Trọng Hiền (1999)

 • Trình bày những tác động xã hội đòi hỏi sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy bộ môn. Chức năng cơ bản của hoạt động dạy – học là dạy cách tiếp cận tri thức và vận dụng tri thức. Vị trí của giờ giảng trên lớp trong quy trình dạy và học trong trường đại học. Đặc thù môn lý thuyết và giờ giảng môn lý thuyết. Chuẩn bị cho một bài giảng Lý thuyết tiếng. Đơn vị giảng dạy và phương thức miêu tả ngữ liệu.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nga (1999)

 • Trình bày bức tranh toàn cảnh của vấn đề dạy nói. Giúp các giáo viên dạy nói có dịp hiểu biết thêm hoặc ôn lại những vấn đề lý luận giáo dục pháp của dạy nói, đồng thời cũng mong mọi người có quan tâm đến vấn đề này cùng trao đổi thêm về phương pháp và thủ thuật dạy nói trong điều kiện cụ thể hiện nay ở khoa Nga để việc giảng dạy ngày một hiệu quả hơn

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Kế Thế (1999)

 • Ngôn ngữ phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Những thay đổi trong đời sống xã hội của một dân tộc cũng làm cho ngôn ngữ của dân tộc đó có những biến đổi theo. Trong 3 bộ phận cấu thành của ngôn ngữ là ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp thì từ vựng là bộ phận biến đổi nhiều nhất, nhanh nhất và rõ nét nhất. Giáo trình Từ vựng học phải thể hiện được đặc thù của từ vựng.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hòa (1999)

 • Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu, theo cách hiểu thông thường, là một đường hướng so sánh bên ngoài ngôn ngữ một cách hệ thống. Nói cách khác, nó có đối tượng là so sánh hai hoặc ba ngôn ngữ không có quan hệ về họ hàng, loại hình hay địa lý: đây có thể là các ngôn ngữ bất kỳ nào đó như tiếng Anh với tiếng Việt, hoặc tiếng Nga với tiếng Việt … Đã có lúc, người ta kỳ vọng rất nhiều ở kết quả của việc ứng dụng của các thành tựu của so sánh – đối chiếu đối với việc giảng dạy và học ngoại ngữ

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà (1999)

 • Đọc hiểu là một kỹ năng không hoàn toàn thụ động như người ta vẫn nghĩ. Đọc hiểu có tác động qua lại chặt chẽ với việc hình thành và phát triển các kỹ năng tiếng khác. Để dạy đọc hiểu một cách có hiệu quả, chúng ta phải đầu tư công sức và thời gian để tìm cách cải tiến phương pháp dạy – học cho phù hợp

 • 周小兵.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: 周, 小兵 (2018-11-17)

 • 本文从汉语二语习得的角度,运用相关理论和偏误分析方法,考察外国人学 习汉语的中介语与以下语言系统的对比: 1)静态语言,包括汉语普通话,学习者 第一语言,学习者第一外语,汉语方言,中国汉族之外的民族语言; 2)动态语 言,包括汉语儿童语言,古代、近代汉语。通过考察证实两点: 1)外国人学汉语 过程中出现的中介语,具有语言系统价值; 2)通过这一中介语与其他相关语言系 统的对比,可以发现许多有价值、有意思的语言现象和语言规律。如,中介语里一 些偏离目标语的现象,符合人类认知规则,折射出语言的普遍性,反映了中介语系 统的特点。 This article examines the interlanguage produced by learners who learn Chinese as a foreign language and compares the following language systems: 1) static language, including Mandarin Chinese, learners’ frst languages, learners’ frst foreign language, Chinese dialects and minority languages in China; 2) dynamic language, including Chinese as a frst language, modern and ancient Chinese. The purpose of the research...

 • PHẠM HẢI YẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hải Yến (2018-11-17)

 • This article is about Matthew Clarke’s points of view in applying discourse analysis to explore language teacher identities through her work ‘Language teacher identities: Coconstructing Discourse and community’ (Clark, 2008). The writing only focuses on some following issues of the book. Firstly, it analizes which defnition of discourse Matthew chose for his study among different ones and how she used it openly, flexibly and eclecticically, meanwhile a limited amount of my personal opinions of this issue are added. Besides, it mentions her analysis of four common misunderstandings about discourse-based theories related to the wide usage of the term, four points which all discourse...

 • PHẠM THỊ YÊN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Yên (2018-11-17)

 • Bài viết phân tích những cơ sở cho sự phát triển quan hệ Việt - Ấn trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Bài viết chỉ ra rằng, lịch sử tốt đẹp của tình hữu nghị Việt - Ấn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam cũng như của Ấn Độ trong bối cảnh mới, đặc biệt là nhu cần cần có nhau của hai quốc gia trước mối đe dọa chung về an ninh, là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này phát triển. Tuy nhiên, thực trạng về hợp tác kinh tế là một vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, có thể làm giảm tính thực chất của quan hệ chính trị - an ninh Việt - Ấn. The paper analyzes the founda...

 • NGUYỄN THANH VÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Vân (2018-11-17)

 • There has been an increasing body of research that suggests teachers to do research in their own classrooms in order to improve the quality of teaching and learning. In this sense, action research has been considered an effective professional development tool by several educational researchers, and English language teaching profession is of no exception. However, there usually exists the distance between researchers’ suggested practices and practitioner’s beliefs and real actions. This study is aimed at investigating how Vietnamese EFL teachers at a university (N=30) perceive action research itself and the roles action research can play in those teachers’ professional developmen...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tuyến (2018-11-17)

 • Concepts are the core of terminology because any term essentially reflects a specialized concept that belongs to a concept system. In the world, terminologists have investigated concept systems in some disciplines including chemistry, automobile industry, computer engineering, legislature, etc. but there has been little terminological literature discussing concept systems in Transport Construction Engineering (TCE). Most of terminology works in Vietnam tend to focus on statistical surveys of term forms rather than term contents, which represent specialized concepts. These authors have looked at terms as discrete units rather than interconnected ones within conceptual systems. Th...

 • PHAN THỊ LOAN TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phan, Thị Loan Trang (2018-11-17)

 • This paper attempts to explore the characteristics of teacher’s using language in the classroom as well as the influences of teacher talk on the students’ learning process in primary school context. Within the scope of this paper, three teachers and the students in six classes from three distinctive primary schools in Hanoi participated in the study. Data was collected by non-participant observation with six video recordings which were transcribed carefully later. Different aspects of teacher talk such as Question strategies; Encouraging expanded answering; Giving feedback; Elicitation; Repetition; and Explaining were analyzed according to the recognized frameworks by Gower et al...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper; Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tuyến; Nguyễn, Thị Hồng Tuyến (2018-11-17; 2018-11-17)

 • Concepts are the core of terminology because any term essentially reflects a specialized concept that belongs to a concept system. In the world, terminologists have investigated concept systems in some disciplines including chemistry, automobile industry, computer engineering, legislature, etc. but there has been little terminological literature discussing concept systems in Transport Construction Engineering (TCE). Most of terminology works in Vietnam tend to focus on statistical surveys of term forms rather than term contents, which represent specialized concepts. These authors have looked at terms as discrete units rather than interconnected ones within conceptual systems. Th...

 • PHÙNG THỊ THU TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phùng, Thị Thu Trang (2018-11-17)

 • 语序是一种语法手段,它不是显性的,而是一种潜在的制约。汉语语序是表达 语法意义的重要手段。正如汉语语素的词序对于词义具有重要意义一样,汉语的词 序对于汉语的句子的意义也具有非常重要的意义,其具体的表现为:第一、句子成 分之间的语义关系的表达手段之一是语序,不同的语序有时会表达出不同的语义关 系。第二、有时变换词序,是为了强调句子中某个成分的意义。第三、在一定的句 法、语义条件下,特定的语序能给句子结构赋予特定的句式意义。汉语和越语都属 于分析型语言,都靠语序来表达语法意义和语法功能,因此越南语句子语序的语义 功能跟现代汉语语序的语义功能一样强。

 • NGUYỄN THỊ THÙY TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang (2018-11-17)

 • Vietnam, comprehensive education reforms, and the project entitled “Teaching and Learning Foreign Languages in the National Education System, Period 2008-2020” have drawn much attention to teacher training. More considerably, much concern has been paid to three pilot English curricula for Vietnamese schools. Several challenges may arise for English teachers who directly work with the new set of textbooks in their application of the pilot textbooks in various provinces with quite distinguished economic, social and cultural features. Addressing teachers’ concerns in order to help them in their real teaching practice is of great signifcance. However, literature review reveals litt...

 • NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG TIÊN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Đông Phương Tiên (2018-11-17)

 • That languages, with different viewpoints towards different colors, view the world rather differently through their native languages and reflect specifc cultural characteristics of different nations. The frst aim of this article is to introduce fundamental physical and linguistic features of basic color terms. The second one is to present international and domestic researches performed on basic colors terms, particularly in terms of lexical analysis as well as in connection with culture and cognition. Hopefully, more knowledge regarding to distinctive cognitive systems between English and Vietnamese languages can be provided to native speakers in both nations in raising their awaren...

 • TRẦN THỊ HIẾU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Hiếu Thủy (2018-11-17)

 • This case study presents a courageous attempt of the researcher to investigate into tourism discourse, particularly travel blog posts, from a multimodal approach. Analysis of four blog posts by British travelers who toured Hanoi seek to fnd out: (1) What aspects of Hanoi were described by the British travellers; (2) In what ways texts and images in the blog posts help the travelers expressed their positive appreciation of Hanoi; and (3) Which sociological perspective(s) of tourism discourse can be found prominent in those travel blog posts. The researcher hopes that this analysis will present a source of feedback from international travelers to tourism practice in Hanoi. She al...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 378

ULIS - Conference Proceedings : [378]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 378
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Trọng Hiền (1999)

 • Trình bày những tác động xã hội đòi hỏi sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy bộ môn. Chức năng cơ bản của hoạt động dạy – học là dạy cách tiếp cận tri thức và vận dụng tri thức. Vị trí của giờ giảng trên lớp trong quy trình dạy và học trong trường đại học. Đặc thù môn lý thuyết và giờ giảng môn lý thuyết. Chuẩn bị cho một bài giảng Lý thuyết tiếng. Đơn vị giảng dạy và phương thức miêu tả ngữ liệu.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nga (1999)

 • Trình bày bức tranh toàn cảnh của vấn đề dạy nói. Giúp các giáo viên dạy nói có dịp hiểu biết thêm hoặc ôn lại những vấn đề lý luận giáo dục pháp của dạy nói, đồng thời cũng mong mọi người có quan tâm đến vấn đề này cùng trao đổi thêm về phương pháp và thủ thuật dạy nói trong điều kiện cụ thể hiện nay ở khoa Nga để việc giảng dạy ngày một hiệu quả hơn

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Kế Thế (1999)

 • Ngôn ngữ phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Những thay đổi trong đời sống xã hội của một dân tộc cũng làm cho ngôn ngữ của dân tộc đó có những biến đổi theo. Trong 3 bộ phận cấu thành của ngôn ngữ là ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp thì từ vựng là bộ phận biến đổi nhiều nhất, nhanh nhất và rõ nét nhất. Giáo trình Từ vựng học phải thể hiện được đặc thù của từ vựng.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hòa (1999)

 • Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu, theo cách hiểu thông thường, là một đường hướng so sánh bên ngoài ngôn ngữ một cách hệ thống. Nói cách khác, nó có đối tượng là so sánh hai hoặc ba ngôn ngữ không có quan hệ về họ hàng, loại hình hay địa lý: đây có thể là các ngôn ngữ bất kỳ nào đó như tiếng Anh với tiếng Việt, hoặc tiếng Nga với tiếng Việt … Đã có lúc, người ta kỳ vọng rất nhiều ở kết quả của việc ứng dụng của các thành tựu của so sánh – đối chiếu đối với việc giảng dạy và học ngoại ngữ

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà (1999)

 • Đọc hiểu là một kỹ năng không hoàn toàn thụ động như người ta vẫn nghĩ. Đọc hiểu có tác động qua lại chặt chẽ với việc hình thành và phát triển các kỹ năng tiếng khác. Để dạy đọc hiểu một cách có hiệu quả, chúng ta phải đầu tư công sức và thời gian để tìm cách cải tiến phương pháp dạy – học cho phù hợp

 • 周小兵.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: 周, 小兵 (2018-11-17)

 • 本文从汉语二语习得的角度,运用相关理论和偏误分析方法,考察外国人学 习汉语的中介语与以下语言系统的对比: 1)静态语言,包括汉语普通话,学习者 第一语言,学习者第一外语,汉语方言,中国汉族之外的民族语言; 2)动态语 言,包括汉语儿童语言,古代、近代汉语。通过考察证实两点: 1)外国人学汉语 过程中出现的中介语,具有语言系统价值; 2)通过这一中介语与其他相关语言系 统的对比,可以发现许多有价值、有意思的语言现象和语言规律。如,中介语里一 些偏离目标语的现象,符合人类认知规则,折射出语言的普遍性,反映了中介语系 统的特点。 This article examines the interlanguage produced by learners who learn Chinese as a foreign language and compares the following language systems: 1) static language, including Mandarin Chinese, learners’ frst languages, learners’ frst foreign language, Chinese dialects and minority languages in China; 2) dynamic language, including Chinese as a frst language, modern and ancient Chinese. The purpose of the research...

 • PHẠM HẢI YẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Hải Yến (2018-11-17)

 • This article is about Matthew Clarke’s points of view in applying discourse analysis to explore language teacher identities through her work ‘Language teacher identities: Coconstructing Discourse and community’ (Clark, 2008). The writing only focuses on some following issues of the book. Firstly, it analizes which defnition of discourse Matthew chose for his study among different ones and how she used it openly, flexibly and eclecticically, meanwhile a limited amount of my personal opinions of this issue are added. Besides, it mentions her analysis of four common misunderstandings about discourse-based theories related to the wide usage of the term, four points which all discourse...

 • PHẠM THỊ YÊN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Yên (2018-11-17)

 • Bài viết phân tích những cơ sở cho sự phát triển quan hệ Việt - Ấn trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Bài viết chỉ ra rằng, lịch sử tốt đẹp của tình hữu nghị Việt - Ấn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam cũng như của Ấn Độ trong bối cảnh mới, đặc biệt là nhu cần cần có nhau của hai quốc gia trước mối đe dọa chung về an ninh, là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này phát triển. Tuy nhiên, thực trạng về hợp tác kinh tế là một vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, có thể làm giảm tính thực chất của quan hệ chính trị - an ninh Việt - Ấn. The paper analyzes the founda...

 • NGUYỄN THANH VÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Vân (2018-11-17)

 • There has been an increasing body of research that suggests teachers to do research in their own classrooms in order to improve the quality of teaching and learning. In this sense, action research has been considered an effective professional development tool by several educational researchers, and English language teaching profession is of no exception. However, there usually exists the distance between researchers’ suggested practices and practitioner’s beliefs and real actions. This study is aimed at investigating how Vietnamese EFL teachers at a university (N=30) perceive action research itself and the roles action research can play in those teachers’ professional developmen...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tuyến (2018-11-17)

 • Concepts are the core of terminology because any term essentially reflects a specialized concept that belongs to a concept system. In the world, terminologists have investigated concept systems in some disciplines including chemistry, automobile industry, computer engineering, legislature, etc. but there has been little terminological literature discussing concept systems in Transport Construction Engineering (TCE). Most of terminology works in Vietnam tend to focus on statistical surveys of term forms rather than term contents, which represent specialized concepts. These authors have looked at terms as discrete units rather than interconnected ones within conceptual systems. Th...

 • PHAN THỊ LOAN TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phan, Thị Loan Trang (2018-11-17)

 • This paper attempts to explore the characteristics of teacher’s using language in the classroom as well as the influences of teacher talk on the students’ learning process in primary school context. Within the scope of this paper, three teachers and the students in six classes from three distinctive primary schools in Hanoi participated in the study. Data was collected by non-participant observation with six video recordings which were transcribed carefully later. Different aspects of teacher talk such as Question strategies; Encouraging expanded answering; Giving feedback; Elicitation; Repetition; and Explaining were analyzed according to the recognized frameworks by Gower et al...

 • NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾN.pdf.jpg
 • Working Paper; Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tuyến; Nguyễn, Thị Hồng Tuyến (2018-11-17; 2018-11-17)

 • Concepts are the core of terminology because any term essentially reflects a specialized concept that belongs to a concept system. In the world, terminologists have investigated concept systems in some disciplines including chemistry, automobile industry, computer engineering, legislature, etc. but there has been little terminological literature discussing concept systems in Transport Construction Engineering (TCE). Most of terminology works in Vietnam tend to focus on statistical surveys of term forms rather than term contents, which represent specialized concepts. These authors have looked at terms as discrete units rather than interconnected ones within conceptual systems. Th...

 • PHÙNG THỊ THU TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phùng, Thị Thu Trang (2018-11-17)

 • 语序是一种语法手段,它不是显性的,而是一种潜在的制约。汉语语序是表达 语法意义的重要手段。正如汉语语素的词序对于词义具有重要意义一样,汉语的词 序对于汉语的句子的意义也具有非常重要的意义,其具体的表现为:第一、句子成 分之间的语义关系的表达手段之一是语序,不同的语序有时会表达出不同的语义关 系。第二、有时变换词序,是为了强调句子中某个成分的意义。第三、在一定的句 法、语义条件下,特定的语序能给句子结构赋予特定的句式意义。汉语和越语都属 于分析型语言,都靠语序来表达语法意义和语法功能,因此越南语句子语序的语义 功能跟现代汉语语序的语义功能一样强。

 • NGUYỄN THỊ THÙY TRANG.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Trang (2018-11-17)

 • Vietnam, comprehensive education reforms, and the project entitled “Teaching and Learning Foreign Languages in the National Education System, Period 2008-2020” have drawn much attention to teacher training. More considerably, much concern has been paid to three pilot English curricula for Vietnamese schools. Several challenges may arise for English teachers who directly work with the new set of textbooks in their application of the pilot textbooks in various provinces with quite distinguished economic, social and cultural features. Addressing teachers’ concerns in order to help them in their real teaching practice is of great signifcance. However, literature review reveals litt...

 • NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG TIÊN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Đông Phương Tiên (2018-11-17)

 • That languages, with different viewpoints towards different colors, view the world rather differently through their native languages and reflect specifc cultural characteristics of different nations. The frst aim of this article is to introduce fundamental physical and linguistic features of basic color terms. The second one is to present international and domestic researches performed on basic colors terms, particularly in terms of lexical analysis as well as in connection with culture and cognition. Hopefully, more knowledge regarding to distinctive cognitive systems between English and Vietnamese languages can be provided to native speakers in both nations in raising their awaren...

 • TRẦN THỊ HIẾU THỦY.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Trần, Thị Hiếu Thủy (2018-11-17)

 • This case study presents a courageous attempt of the researcher to investigate into tourism discourse, particularly travel blog posts, from a multimodal approach. Analysis of four blog posts by British travelers who toured Hanoi seek to fnd out: (1) What aspects of Hanoi were described by the British travellers; (2) In what ways texts and images in the blog posts help the travelers expressed their positive appreciation of Hanoi; and (3) Which sociological perspective(s) of tourism discourse can be found prominent in those travel blog posts. The researcher hopes that this analysis will present a source of feedback from international travelers to tourism practice in Hanoi. She al...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 378