UEB - Conference Papers : [178]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 178
 • Bài 46_NguyenAnhThu_2020_p582-584.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Anh Thu; Stoffers, Andreas (2020)

 • “Manchmal ist es der reine Zufall, der Menschen zusammenbringt, welche die gleichen Ideen und Werte teilen.” So bceann der Epilog von uns beiden Herausgebern bei unserem ersten Projekt vor funf Jahren. Anfang 2015 hatte uns der damalige Landesdirektor Vietnam der Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Preiheit (FNF) Hans-Georg Jonek einander vorgestellt. Es entvvickelte sich daraus nicht nur der Vorgãnger zu dieser vorliegenden Festschrift, sondem eine jahrelange wissenschaftliche und freundschaftliche Verbindung ũber alle Grenzen hinweg. Als Professorin und Vize-Rektorin der VNU University of Economics and Business hat Nguyen Anh Thu bereits intensive Studien Z11 europă...

 • Bài 45_NguyenAnhThu_2020_p573-581.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trinh, Binh Minh (2020)

 • Nguyen Dinh Vu ist Jahrgang 1980. In einer burgerlichen Familie in Thai Nguyen (nốrdliches Hochland von Vietnam) geboren, wuchs Vũ in einer Zeit auf, in der der Beruf des Malers oder des Kíinstlers im Allgemeinen gesellschaftlich noch nicht geachtet wurde. Die Eltern unterstũtzten selten ihre Kinder bei dieser Berufswahl, wenn sie es ihnen nicht gar verboten. Vu hatte Glũck, seine Eltem íồrderten ihn mit ihrer vollen Kraft, als sie seine Leidenschaữ fúr die Malerei entdeckten.

 • Bài 44_NguyenAnhThu_2020_p560-572.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Eckstein, Wilfried (2020)

 • Das Goethe-Institut besteht in Vietnam seit 1997. Es ist ein Ort der Begegnung zwischen Vietnam, Deutschland und Europa. Es bietet einen Zugang zum kulturellen Leben Deưtschlands durch eine Vielfalt von Kulturangeboten, durch einen lebendigen Sprachunterricht und eine Deutsch - Vietnamesische Speisekarte des Goethe-Cafés. Jãhrlich bereiten sich hier ein paar tausend junge Vietnamesen durch sprachliches und interkulturelles Training auf Studium oder Berufsausbildung in Deutschland vor.

 • Bài 43_NguyenAnhThu_2020_p550-559.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trong Hieu (2020)

 • Ich kam in einer Vietnamesischen Familie in Deutschland zur Welt. Aufgewachsen bin ich zwischen zwei Kulturen, die nicht Linterschiedlicher sein kốnnten. Wenn Deutschland, meine Heimat mir deutsche Tugenden wie Punktlichkeit, Beharrlichkeit und die volle Hingabe fur eine Sache mitgegeben hat, dann schenkt Vietnam, mein Herkunữsland, mir charakterliche Zủge wie Feinfìihligkeit, FleiB und Flexibilitãt

 • Bài 42_NguyenAnhThu_2020_p538-548.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ha, Thuc Vien; Vu, Quoc Huy (2020)

 • Die vietnamesisch-deutsche Universitãt (VGU) wurde 2008 gegriindet als lănderủbergreifendes Bildungskooperationsprojekt zwischen der Vietnamesischen Regierung und der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Modcll geht auf die von der Vietnamesischen Regierung erkannte Notwendigkeit zuruck, das nationale Hochschulsystem mittels Kombination eines modemen, effektiven Governance-Modells und einer Zusammenarbeit mit Lãndern mit tortgeschrittener Hochschulbildung in der Welt sowie der Notwendigkeit der Internationalisierung und grenziiberschreitenden Bildungszusammenarbeit von Industrielãndern zu modemisieren. Dieser Ansatz ist die am besten geeignet hinsichtlich des Trends zur Intem...

 • Bài 41_NguyenAnhThu_2020_p527-537.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hase-Bergen, Stefan (2020)

 • In einem langwierigen Reformprozess entfernen sich die Vietnamesischen Universităten zunehmend von einem sowjetisch geprăgten Hochschulmodell hin zu einem wettbewerbsorientierten Hochschulsystem, in dem die Universităten zunehmend autonom handeln kốnnen. Dadurch soll ihre Leistungsfáhigkeit gesteigert wevdcn, um vor allem dic dringend benồtigten Fachkrăfte íur einen sich rasch wandelnden Arbeitsmarkt auszubilden. Deutsche Hochschulen vor allem aus der friiheren DDR, aber zunehmend auch aus ganz Deutschland, ptlegen teilweise schon seit Jahrzehnten enge Kontakte zu ihren Partnern in Vietnam. Der DAAD strebt eine weitere Vertiefung der akademischen Beziehungen beider Lănder an...

 • Bài 16_NguyenAnhThu_2020_p200-213.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lưu, Quốc Đạt; Nguyễn, Thị Phan Thu; Nguyễn, Đức Lâm (2020)

 • Phát triển năng lượng tái tạo có vai trò quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng mục tiêu của thòa thuận khí hậu Paris (ra đời năm 2015) nhằm giữ nhiệt độ của Trái đất đến năm 2100 tăng không quá 2°c (Yu và cộng sự, 2020). Điều này đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng trong đầu tư năng lượng tái tạo và sản xuất điện tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn mà theo chuẩn mực cua con người là vô hạn, như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt... Năm 2017, tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản lượng điện toàn cầu đạt 24,3%, tăng 6,5% so với năm 2005 (BP, 2019).

 • Bài 15_NguyenAnhThu_2020_p188-199.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Tiến; Nguyễn, An Thịnh (2020)

 • Thuật ngữ tăng trưởng xanh những năm gần đây đã nổi lên như là câu chuyện toàn cầu được dùng trong nhiều bài phát biểu về phát triển bền vừng. Nhiều học giả đã chí ra rằng tăng trướng xanh không mới nhưng được phát triển từ câu chuyện “phát triển bền vững” được đề cập từ Báo cáo của Brundtland năm 1987 và tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất năm 1992 (Jacob và cộng sự, 2013) trong đó các vấn đề về giới hạn đối với tăng trưởng, biến đổi khí hậu, tác động môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên được bàn luận sôi nổi.

 • Bài 14_NguyenAnhThu_2020_p176-187.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Nguyễn, Hồng Minh (2020)

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hệ thống tài chính xanh và ngân hàng xanh ở Đức. Kinh nghiệm thành công của Đức cho thấy Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo, tạo dựng, thúc đây các thành phân tham gia tích cực, chủ động trong hệ thông tài chính xanh, ngân hàng xanh, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trong hàng thập kỉ qua. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam được thể hiện qua: Vai trò dẫn dất của một Chính phủ kiến tạo sẽ quyết định sự thành công của phát triển tài chính xanh và kinh tế xanh, Cách tiếp cận xây dựng mô hình ngân hàng xanh ở Việt Nam - kết họp từ trên xuống “Top down” và từ dưới lên “Bottom up”, Các ngân hàng cần đó...

 • Bài 13_NguyenAnhThu_2020_p172-175.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dutt, Elmar (2020)

 • Ngôi nhà Đức tại Thành phổ Hồ Chí Minh được hoàn thành vào năm 2017. Đây là một công trình cao ốc văn phòng cao cấp, bắt kịp xu thế và chất lượng cao. Ngôi nhà tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tại vị trí chiến lược ở góc đường Lê Duẩn và phổ Lê Văn Hưu. Tòa nhà gồm 25 tầng cung cấp khoảng 40.000m2 diện tích văn phòng cao cấp, bao gồm không gian bán lẻ, triên lãm đa chức năng, không gian tổ chức sự kiện và hội nghị, Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu phục vụ ăn uống có sân hiên bên ngoài.

 • Bài 12_NguyenAnhThu_2020_p161-171.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Thanh Mai (2020)

 • Chương trình nghị sự 2030 của Liên họp quốc đưa ra các mục tiêu phát triển bền vừng (SDGs) trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vừng hơn điều đó tạo ra một động lực mạnh mẽ để các quốc gia chuyển từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong mô hình kinh tế tuyến tính (lineạr economy) truyền thống, các nhà sản xuất chỉ quan tâm đến việc khai thác tài nguyên, sản xuất và vứt bỏ sau tiêu thụ. Điều này sẽ tạo ra một lượng phế thải khổng lồ. Kinh tế tuần hoàn với cốt lõi là kết nổi điểm cuối với điểm đầu của hệ thống kinh tế, giúp các vật liệu được thu hồi trở lại thành đầu vào cho hệ thống kinh tế. Mô hình này chú trọng tới vi...

 • Bài 11_NguyenAnhThu_2020_p143-158.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Bùi, Ngọc Tú Thanh (2020)

 • Các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang trải qua một giai đoạn với những thách thức lớn chưa tùng có kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, đó là sự đứt gầy của hàng loạt chuỗi cung ứng toàn cầu, sự sụt giảm không phanh của dòng doanh thu, nhiều thương hiệu lớn lâu đời đóng cưa hoặc chìm sâu vào khung hoang, thậm chí những công ty startup kỳ lân như Wework, Airbnb với mô hình kinh doanh đột phá từng truyền cảm húng trên toàn thế giới cũng đúng trên bờ vực phá sản. Tất cả là do đại dịch COVID-19 gây ra.

 • Bài 10_NguyenAnhThu_2020_p130-142.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Hà Linh (2020)

 • Chặng đường 34 năm sau “Đôi mới” chứng minh ý chí và nghị lực của Việt Nam nhằm nâng cao sức cạnh tranh và theo đuôi những tiến bộ vượt bậc của thế giới. Từ một nước nghèo, thuần nông, một nền kinh tế khép kín, kế hoạch hóa tập trung trong những năm 1980, Việt Nam đà tăng GDP bình quân đầu người từ 100 USD (1990) lên gần 2.800 USD (2019), tỷ trọng khu vực nông nehiệp chỉ chiếm hơn 15%, tỷ trọng thương mại trên GDP gần 200% (2018), định hướng kinh tế thị trường với hơn 710.000 doanh nghiệp (2019). Mặc dù quá trình chuyển đôi, cải cách để lại không ít những vấn đề, nhưng đó vẫn là thành tựu và nền tảng vững chắc đề Việt Nam tham gia vào Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư với ...

 • Bài 8_NguyenAnhThu_2020_p110-114.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Debelic, Thomas (2020)

 • Vị thế quốc tế và chiến lược cải cách cua Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi các ngân hàng nước ngoài quyết định gia nhập thị trường Việt Nam. Các vấn đề mà các ngân hàng nước ngoài quan tâm khi quyết định gia nhập thị trường luôn là các mối quan hệ thương mại quốc tế, môi trường chính trị và pháp luật, chẳng hạn như quy định về thỏa thuận đảm bảo tín dụng và bất động sản tư nhân. Do đó, lịch sử hoạt động của các ngân hàng Đức và ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ không đầy đủ nếu không nhìn lại một cách khái quát về lịch sử kinh tế Việt Nam. Sau khi kết thúc chiến tranh và sau khi các lực lượng vũ trang của Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam được tái cấu trúc theo mô hình...

 • Bài 7_NguyenAnhThu_2020_p099-109.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2020)

 • Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một nguồn ngoại lực quan trọng ở Việt Nam. ODA đã xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1993 đã hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế là các lĩnh vực nhận được ODA nhiều nhất. ODA vào Việt Nam chủ yếu là nguồn vốn vay, thông qua Khu vực công. Tuy nhiên, khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình thì số vốn ODA cam kết và giải ngân vào Việt Nam đã sụt giảm hãn. Năm 2017, nếu theo các tiêu chuẩn của WB thì Việt Nam không còn nhận được các khoan vay vốn ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA). Đây là một cách thức không nhỏ trong việc thu hút và sử dụ...

 • Bài 22_NguyenAnhThu_2020_p271-276.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Vũ (2020)

 • Nguyễn Đình Vũ sinh năm 1980 trong một gia đình trung lưu ở Thái Nguyên. Trước đây, ở Việt Nam, họa sĩ không phải là một nghề được xã hội coi trọng và vô cùng hiếm phụ huynh mong muốn con cái mình theo đuổi. Vậy mà, ba mẹ của Nguyễn Đình Vũ đã ủng hộ anh hết mình khi anh ngỏ ý muốn theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Năm 15 tuổi, khi tham dự một trại hè sáng tác, Nguyễn Đình Vũ đã phát hiện ra niềm đam mê đối với màu sắc. Sở hữu một sự nhạy cảm đặc biệt đối với hội họa, Nguyễn Đình Vũ đã thuyết phục bố mẹ cho phép anh dừng chương trình văn hóa để theo học tại một ngôi trường nghệ thuật ở Thái Nguyên. Trong thời gian này, anh đã thu nạp những kỹ thuật cơ bản và những kiến thức cần thiết g...

 • Bài 6_NguyenAnhThu_2020_p89-98.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2020)

 • EU là một trong những đối tác đầu tư lâu đời và lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ EU vào Việt Nam trong thời gian qua có sự gia tăng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, dòng vốn này vẫn còn khiêm tốn, chưa ổn định và tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn FDI chất lượng cao từ EU vào Việt Nam. Bài viết này đánh giá luồng vốn FDI từ EU vào Việt Nam, đặc biệt những cơ hội để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao dưới tác động của EVFTA...

 • Bài 5_NguyenAnhThu_2020_p75-88.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2020)

 • Năm 2020 đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đức sau 45 năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2020 cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng với hai nước khi cả Việt Nam và Đức cùng là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (UN), Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Đức là Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU). Do đó, năm 2020 được hy vọng sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên một giai đoạn phát triển mới, nhất là với các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và đào tạo lao động có tay nghề. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã chính thức được hai bên ký kết vào ngày 30/6/20...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 178

UEB - Conference Papers : [178]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 178
 • Bài 46_NguyenAnhThu_2020_p582-584.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Anh Thu; Stoffers, Andreas (2020)

 • “Manchmal ist es der reine Zufall, der Menschen zusammenbringt, welche die gleichen Ideen und Werte teilen.” So bceann der Epilog von uns beiden Herausgebern bei unserem ersten Projekt vor funf Jahren. Anfang 2015 hatte uns der damalige Landesdirektor Vietnam der Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Preiheit (FNF) Hans-Georg Jonek einander vorgestellt. Es entvvickelte sich daraus nicht nur der Vorgãnger zu dieser vorliegenden Festschrift, sondem eine jahrelange wissenschaftliche und freundschaftliche Verbindung ũber alle Grenzen hinweg. Als Professorin und Vize-Rektorin der VNU University of Economics and Business hat Nguyen Anh Thu bereits intensive Studien Z11 europă...

 • Bài 45_NguyenAnhThu_2020_p573-581.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trinh, Binh Minh (2020)

 • Nguyen Dinh Vu ist Jahrgang 1980. In einer burgerlichen Familie in Thai Nguyen (nốrdliches Hochland von Vietnam) geboren, wuchs Vũ in einer Zeit auf, in der der Beruf des Malers oder des Kíinstlers im Allgemeinen gesellschaftlich noch nicht geachtet wurde. Die Eltern unterstũtzten selten ihre Kinder bei dieser Berufswahl, wenn sie es ihnen nicht gar verboten. Vu hatte Glũck, seine Eltem íồrderten ihn mit ihrer vollen Kraft, als sie seine Leidenschaữ fúr die Malerei entdeckten.

 • Bài 44_NguyenAnhThu_2020_p560-572.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Eckstein, Wilfried (2020)

 • Das Goethe-Institut besteht in Vietnam seit 1997. Es ist ein Ort der Begegnung zwischen Vietnam, Deutschland und Europa. Es bietet einen Zugang zum kulturellen Leben Deưtschlands durch eine Vielfalt von Kulturangeboten, durch einen lebendigen Sprachunterricht und eine Deutsch - Vietnamesische Speisekarte des Goethe-Cafés. Jãhrlich bereiten sich hier ein paar tausend junge Vietnamesen durch sprachliches und interkulturelles Training auf Studium oder Berufsausbildung in Deutschland vor.

 • Bài 43_NguyenAnhThu_2020_p550-559.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trong Hieu (2020)

 • Ich kam in einer Vietnamesischen Familie in Deutschland zur Welt. Aufgewachsen bin ich zwischen zwei Kulturen, die nicht Linterschiedlicher sein kốnnten. Wenn Deutschland, meine Heimat mir deutsche Tugenden wie Punktlichkeit, Beharrlichkeit und die volle Hingabe fur eine Sache mitgegeben hat, dann schenkt Vietnam, mein Herkunữsland, mir charakterliche Zủge wie Feinfìihligkeit, FleiB und Flexibilitãt

 • Bài 42_NguyenAnhThu_2020_p538-548.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ha, Thuc Vien; Vu, Quoc Huy (2020)

 • Die vietnamesisch-deutsche Universitãt (VGU) wurde 2008 gegriindet als lănderủbergreifendes Bildungskooperationsprojekt zwischen der Vietnamesischen Regierung und der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Modcll geht auf die von der Vietnamesischen Regierung erkannte Notwendigkeit zuruck, das nationale Hochschulsystem mittels Kombination eines modemen, effektiven Governance-Modells und einer Zusammenarbeit mit Lãndern mit tortgeschrittener Hochschulbildung in der Welt sowie der Notwendigkeit der Internationalisierung und grenziiberschreitenden Bildungszusammenarbeit von Industrielãndern zu modemisieren. Dieser Ansatz ist die am besten geeignet hinsichtlich des Trends zur Intem...

 • Bài 41_NguyenAnhThu_2020_p527-537.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hase-Bergen, Stefan (2020)

 • In einem langwierigen Reformprozess entfernen sich die Vietnamesischen Universităten zunehmend von einem sowjetisch geprăgten Hochschulmodell hin zu einem wettbewerbsorientierten Hochschulsystem, in dem die Universităten zunehmend autonom handeln kốnnen. Dadurch soll ihre Leistungsfáhigkeit gesteigert wevdcn, um vor allem dic dringend benồtigten Fachkrăfte íur einen sich rasch wandelnden Arbeitsmarkt auszubilden. Deutsche Hochschulen vor allem aus der friiheren DDR, aber zunehmend auch aus ganz Deutschland, ptlegen teilweise schon seit Jahrzehnten enge Kontakte zu ihren Partnern in Vietnam. Der DAAD strebt eine weitere Vertiefung der akademischen Beziehungen beider Lănder an...

 • Bài 16_NguyenAnhThu_2020_p200-213.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lưu, Quốc Đạt; Nguyễn, Thị Phan Thu; Nguyễn, Đức Lâm (2020)

 • Phát triển năng lượng tái tạo có vai trò quan trọng góp phần giảm phát thải khí nhà kính và đáp ứng mục tiêu của thòa thuận khí hậu Paris (ra đời năm 2015) nhằm giữ nhiệt độ của Trái đất đến năm 2100 tăng không quá 2°c (Yu và cộng sự, 2020). Điều này đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng trong đầu tư năng lượng tái tạo và sản xuất điện tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn mà theo chuẩn mực cua con người là vô hạn, như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt... Năm 2017, tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản lượng điện toàn cầu đạt 24,3%, tăng 6,5% so với năm 2005 (BP, 2019).

 • Bài 15_NguyenAnhThu_2020_p188-199.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Tiến; Nguyễn, An Thịnh (2020)

 • Thuật ngữ tăng trưởng xanh những năm gần đây đã nổi lên như là câu chuyện toàn cầu được dùng trong nhiều bài phát biểu về phát triển bền vừng. Nhiều học giả đã chí ra rằng tăng trướng xanh không mới nhưng được phát triển từ câu chuyện “phát triển bền vững” được đề cập từ Báo cáo của Brundtland năm 1987 và tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất năm 1992 (Jacob và cộng sự, 2013) trong đó các vấn đề về giới hạn đối với tăng trưởng, biến đổi khí hậu, tác động môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên được bàn luận sôi nổi.

 • Bài 14_NguyenAnhThu_2020_p176-187.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tú; Nguyễn, Hồng Minh (2020)

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu kinh nghiệm phát triển hệ thống tài chính xanh và ngân hàng xanh ở Đức. Kinh nghiệm thành công của Đức cho thấy Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo, tạo dựng, thúc đây các thành phân tham gia tích cực, chủ động trong hệ thông tài chính xanh, ngân hàng xanh, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh trong hàng thập kỉ qua. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam được thể hiện qua: Vai trò dẫn dất của một Chính phủ kiến tạo sẽ quyết định sự thành công của phát triển tài chính xanh và kinh tế xanh, Cách tiếp cận xây dựng mô hình ngân hàng xanh ở Việt Nam - kết họp từ trên xuống “Top down” và từ dưới lên “Bottom up”, Các ngân hàng cần đó...

 • Bài 13_NguyenAnhThu_2020_p172-175.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dutt, Elmar (2020)

 • Ngôi nhà Đức tại Thành phổ Hồ Chí Minh được hoàn thành vào năm 2017. Đây là một công trình cao ốc văn phòng cao cấp, bắt kịp xu thế và chất lượng cao. Ngôi nhà tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh tại vị trí chiến lược ở góc đường Lê Duẩn và phổ Lê Văn Hưu. Tòa nhà gồm 25 tầng cung cấp khoảng 40.000m2 diện tích văn phòng cao cấp, bao gồm không gian bán lẻ, triên lãm đa chức năng, không gian tổ chức sự kiện và hội nghị, Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu phục vụ ăn uống có sân hiên bên ngoài.

 • Bài 12_NguyenAnhThu_2020_p161-171.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Thanh Mai (2020)

 • Chương trình nghị sự 2030 của Liên họp quốc đưa ra các mục tiêu phát triển bền vừng (SDGs) trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vừng hơn điều đó tạo ra một động lực mạnh mẽ để các quốc gia chuyển từ mô hình kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong mô hình kinh tế tuyến tính (lineạr economy) truyền thống, các nhà sản xuất chỉ quan tâm đến việc khai thác tài nguyên, sản xuất và vứt bỏ sau tiêu thụ. Điều này sẽ tạo ra một lượng phế thải khổng lồ. Kinh tế tuần hoàn với cốt lõi là kết nổi điểm cuối với điểm đầu của hệ thống kinh tế, giúp các vật liệu được thu hồi trở lại thành đầu vào cho hệ thống kinh tế. Mô hình này chú trọng tới vi...

 • Bài 11_NguyenAnhThu_2020_p143-158.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Bùi, Ngọc Tú Thanh (2020)

 • Các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang trải qua một giai đoạn với những thách thức lớn chưa tùng có kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, đó là sự đứt gầy của hàng loạt chuỗi cung ứng toàn cầu, sự sụt giảm không phanh của dòng doanh thu, nhiều thương hiệu lớn lâu đời đóng cưa hoặc chìm sâu vào khung hoang, thậm chí những công ty startup kỳ lân như Wework, Airbnb với mô hình kinh doanh đột phá từng truyền cảm húng trên toàn thế giới cũng đúng trên bờ vực phá sản. Tất cả là do đại dịch COVID-19 gây ra.

 • Bài 10_NguyenAnhThu_2020_p130-142.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Hà Linh (2020)

 • Chặng đường 34 năm sau “Đôi mới” chứng minh ý chí và nghị lực của Việt Nam nhằm nâng cao sức cạnh tranh và theo đuôi những tiến bộ vượt bậc của thế giới. Từ một nước nghèo, thuần nông, một nền kinh tế khép kín, kế hoạch hóa tập trung trong những năm 1980, Việt Nam đà tăng GDP bình quân đầu người từ 100 USD (1990) lên gần 2.800 USD (2019), tỷ trọng khu vực nông nehiệp chỉ chiếm hơn 15%, tỷ trọng thương mại trên GDP gần 200% (2018), định hướng kinh tế thị trường với hơn 710.000 doanh nghiệp (2019). Mặc dù quá trình chuyển đôi, cải cách để lại không ít những vấn đề, nhưng đó vẫn là thành tựu và nền tảng vững chắc đề Việt Nam tham gia vào Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư với ...

 • Bài 8_NguyenAnhThu_2020_p110-114.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Debelic, Thomas (2020)

 • Vị thế quốc tế và chiến lược cải cách cua Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi các ngân hàng nước ngoài quyết định gia nhập thị trường Việt Nam. Các vấn đề mà các ngân hàng nước ngoài quan tâm khi quyết định gia nhập thị trường luôn là các mối quan hệ thương mại quốc tế, môi trường chính trị và pháp luật, chẳng hạn như quy định về thỏa thuận đảm bảo tín dụng và bất động sản tư nhân. Do đó, lịch sử hoạt động của các ngân hàng Đức và ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ không đầy đủ nếu không nhìn lại một cách khái quát về lịch sử kinh tế Việt Nam. Sau khi kết thúc chiến tranh và sau khi các lực lượng vũ trang của Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam được tái cấu trúc theo mô hình...

 • Bài 7_NguyenAnhThu_2020_p099-109.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà (2020)

 • Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một nguồn ngoại lực quan trọng ở Việt Nam. ODA đã xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1993 đã hỗ trợ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế là các lĩnh vực nhận được ODA nhiều nhất. ODA vào Việt Nam chủ yếu là nguồn vốn vay, thông qua Khu vực công. Tuy nhiên, khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình thì số vốn ODA cam kết và giải ngân vào Việt Nam đã sụt giảm hãn. Năm 2017, nếu theo các tiêu chuẩn của WB thì Việt Nam không còn nhận được các khoan vay vốn ưu đãi từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA). Đây là một cách thức không nhỏ trong việc thu hút và sử dụ...

 • Bài 22_NguyenAnhThu_2020_p271-276.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Vũ (2020)

 • Nguyễn Đình Vũ sinh năm 1980 trong một gia đình trung lưu ở Thái Nguyên. Trước đây, ở Việt Nam, họa sĩ không phải là một nghề được xã hội coi trọng và vô cùng hiếm phụ huynh mong muốn con cái mình theo đuổi. Vậy mà, ba mẹ của Nguyễn Đình Vũ đã ủng hộ anh hết mình khi anh ngỏ ý muốn theo đuổi bộ môn nghệ thuật này. Năm 15 tuổi, khi tham dự một trại hè sáng tác, Nguyễn Đình Vũ đã phát hiện ra niềm đam mê đối với màu sắc. Sở hữu một sự nhạy cảm đặc biệt đối với hội họa, Nguyễn Đình Vũ đã thuyết phục bố mẹ cho phép anh dừng chương trình văn hóa để theo học tại một ngôi trường nghệ thuật ở Thái Nguyên. Trong thời gian này, anh đã thu nạp những kỹ thuật cơ bản và những kiến thức cần thiết g...

 • Bài 6_NguyenAnhThu_2020_p89-98.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2020)

 • EU là một trong những đối tác đầu tư lâu đời và lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ EU vào Việt Nam trong thời gian qua có sự gia tăng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, dòng vốn này vẫn còn khiêm tốn, chưa ổn định và tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn FDI chất lượng cao từ EU vào Việt Nam. Bài viết này đánh giá luồng vốn FDI từ EU vào Việt Nam, đặc biệt những cơ hội để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao dưới tác động của EVFTA...

 • Bài 5_NguyenAnhThu_2020_p75-88.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thanh Hương (2020)

 • Năm 2020 đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đức sau 45 năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2020 cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng với hai nước khi cả Việt Nam và Đức cùng là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (UN), Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Đức là Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU). Do đó, năm 2020 được hy vọng sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên một giai đoạn phát triển mới, nhất là với các lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và đào tạo lao động có tay nghề. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã chính thức được hai bên ký kết vào ngày 30/6/20...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 178