Luật & Tội phạm học : [10]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
 • V_G0_49016.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Tài liệu gồm các nội dung: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - Nhà nước Văn lang - Âu lạc; Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc; Nhà nước và pháp luật phong kiến Đại Việt; Nhà nước và pháp luật Ngô - Đinh - Tiền Lê giao đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền

 • V_G0_41383.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2013)

 • Tài liệu gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Các hợp đồng dân sự thông dụng; Thưởng và giải thưởng ; Thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

 • V_G0_44732.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2012)

 • Trình bày luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam; nêu lên quan hệ pháp luật an sinh xã hội; khái quát về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội. Đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên các trường Đại học nói chung và giảng viên, sinh viên ngành luật nói riêng.

 • V_G0_47091_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trường Đại học Luật Hà Nội (2003)

 • Cùng với sự ra đời của Nhà nước La mã cổ đại, hệ thống pháp luật La mã cũng được hình thành và phát triển. Đây là hệ thông pháp luật hoàn chỉnh nhất của Nhà nước chiếm hữu nô lệ. Việc nghiên cứu Luật La mã có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên luật, giúp cho sinh viên hiểu thêm về nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu Luật La mã giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về lý luận của Luật dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10

Luật & Tội phạm học : [10]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
 • V_G0_49016.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2009)

 • Tài liệu gồm các nội dung: Quá trình hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - Nhà nước Văn lang - Âu lạc; Nhà nước và pháp luật giai đoạn đấu tranh chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc; Nhà nước và pháp luật phong kiến Đại Việt; Nhà nước và pháp luật Ngô - Đinh - Tiền Lê giao đoạn củng cố nền độc lập dân tộc và bước đầu xác lập nhà nước trung ương tập quyền

 • V_G0_41383.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2013)

 • Tài liệu gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Các hợp đồng dân sự thông dụng; Thưởng và giải thưởng ; Thực hiện công việc không có ủy quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

 • V_G0_44732.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2012)

 • Trình bày luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam; nêu lên quan hệ pháp luật an sinh xã hội; khái quát về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ ưu đãi xã hội, trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội. Đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên các trường Đại học nói chung và giảng viên, sinh viên ngành luật nói riêng.

 • V_G0_47091_01.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trường Đại học Luật Hà Nội (2003)

 • Cùng với sự ra đời của Nhà nước La mã cổ đại, hệ thống pháp luật La mã cũng được hình thành và phát triển. Đây là hệ thông pháp luật hoàn chỉnh nhất của Nhà nước chiếm hữu nô lệ. Việc nghiên cứu Luật La mã có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên luật, giúp cho sinh viên hiểu thêm về nguồn gốc của nhà nước và pháp luật. Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu Luật La mã giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về lý luận của Luật dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10