Browsing by Author Đỗ, Quang Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39
 • TC_001207.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Đàm, Quốc Khánh; Nghiêm, Xuân Trường; Nguyễn, Đức Huệ (2007)

 • Tro than bay của nhà máy nhiệt điện Phả Lại được xử lý với dung dịch NaOH 3,5M có thể sử dụng làm chất hấp phụ trong phân tích môi trường. Các phổ XRD và SEM đã được dùng để phân tích đánh giá vật liệu này. Kết quả phân tích cho thấy vật liệu thu được sau xử lý kiềm có chứa các hạt rất nhỏ, hình cầu. Quartz, Mullite và Zeolite P1 (Na) là các thành phần chính được hình thành trong quá trình xử lý tro than bay bằng dung dịch kiềm. 0,5 gam chất hấp phụ tro than bay đã xử lý với dung dịch kiềm được nạp vào cột sắc ký có kích thước 300mm x 6 mm dùng để thử nghiệm tách hỗn hợp M1 và M2. Kết quả nhận được cho thấy, vật liệu sử dụng trong nghiên cứu có khả năng làm giầu và tách các chất cần p...

 • 01050002666.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Dinh;  Advisor: Đỗ, Quang Huy (2015)

 • Đề tài được tiến hành với các mục đích biến tính phụphẩm từ cây đay để xử lý một số ion kim loại nặng KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) trong nước. Nội dung nghiên cứu tập trung vào một sốvấn đề sau: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính bột gỗ thân cây đaytheo phương pháp amidoximehóa; Khảo sát các đặc tính cơ bản của bột thân đay và vật liêu biến tính; Đánh giá khả năng xử lý KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+)trong nước của vật liệu đã biến tính.

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách chiết c...

 • 01050002567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách...

 • 00060000104.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Kiều Hưng; Nguyễn, Văn Thường; Phạm, Văn Thức; Hoàng, Thu Hà; Đỗ, Thị Việt Hương; Phạm, Hoàng Giang (2011)

 • Sử dụng set bentonit Di Linh biến tính bằng 3% NaHCO3 để trao đổi hấp thu các cation Cu(II), Ni(II), Fe(III) và Cr(III). Sử dụng các kết quả đo phổ X-ray, phổ nhiệt vi sai để đánh giá các đặc trựng của MB và MB-M. Nghiên cứu khả năng hấp phụ PCBs trên MB và MB-M; kết quả nhận thấy khi lượng cation trao đổi hấp thu trên MB tăng thì lượng PCBs hấp phụ cũng tăng. So sánh phân hủy PCBs trên SiO2, MB và MB-M ở các điều kiện nhiệt độ, thời gian duy trì phản ứng khác nhau, tốc độ dòng không khí 1ml/phút và sử dụng 1,0 gam CaO. Khi sử dụng SiO2 hoặc SiO2 kết hợp với chất phản ứng CaO để thực hiện phân hủy PCBs ở 600oC thì hiệu suất chỉ đạt tương ứng là 38,34 và 48,92%. Trong khi đó sử dụng MB...

 • 01050000139.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hoàng Giang;  Advisor: Đỗ, Quang Huy (2012)

 • Thử nghiệm nghiên cứu quá trình cracking cao su phế thải trên xúc tác zeolit, tập trung vào một số vấn đề sau: khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình cracking cao su phế thải. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phần trăm xúc tác so với lượng cao su đến hiệu suất quá trình cracking cao su phế thải. Xác định đặc điểm hỗn hợp dầu thu được sau phản ứng. Đánh giá tính chọn lọc của xúc tác đên phản ứng phân hủy nhiệt đối với cao su.

 • DT_00855.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kiều Hưng; Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Đắc Vinh; Phạm, Văn Thức; Đỗ, Quang Huy (2009)

 • Đề tài tập trung tìm kiếm, sử dụng các vật liệu có sẵn rẻ tiền để xử lý Polyclobiphenyl (PCBs) bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác. Kết quả bước đầu đã thiết kế hệ thống xử lý PCBs quy mô phòng thí nghiệm, đã chọn được điều kiện tối ưu để xử lý PCBs là nhiệt độ phản ứng 600oC và thời gian phản ứng 6 giờ, hiệu suất xử lý PCBs là khoảng 95,92-96,84%. Khi xử lý PCBs bằng phương pháp hóa nhiệt có sử dụng xúc tác niken, đồng thì hiệu suất xử lý PCBs đạt đến mức ổn định khoảng 99%. Với hỗn hợp hai xúc tác niken và đồng tỷ lệ khối lượng 1:1 cho hiệu suất xử lý PCBs cao, hiệu suất cao nhất đạt được trong các mẫu nghiên cứu là 99,4% khi lượng xúc tác gồm 4g Ni(CH3COO)2 và 4g Cu(CH3COO)2. Kết qu...

 • 01050003663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Linh;  Advisor: Nguyễn, Kiều Hưng; Đỗ, Quang Huy (2017)

 • 1. Bước đầu đã chọn điều kiện để xử lý tro than bay của nhà máy nhiệt điện Phả Lại bằng NaOH 3,5M với mục đích làm vật liệu hấp phụ sử dụng trong phân tích môi trường. 2. Đã khảo sát đặc tính của tro than bay trước và sau khi xử lý bằng phổ nhiễu xạ tia X và phổ vi điện tử quét SEM, các phổ này cho tháy tro than bay sau xử lý kiềm là một loại vật liệu với Zeolit Na – P1, và có bề mặt phát triển thuận lợi cho việc hấp phụ chất. 3. Đã lựa chọn điều kiện tách 17 chất OCPs trên tro than bay, sau khi sử dụng 0,5 gam tro than bay đã xử lý kiềm để tách hỗn hợp 16 chất OCPs nồng độ 0,10 ppm, dùng 10 ml n – hexan làm dung môi rửa giải ban đầu thì sẽ tách được 7 chất có độ thu hồi cao > 89%...

 • 01050000768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Đỗ, Quang Huy (2012)

 • Xây dựng quy trình xử lý mẫu và tách chiết metyl thủy ngân từ ngao. Xây dựng điều kiện phân tích theo phương pháp sắc ký khí detectơ cộng kết điện tử (GC/ECD) để xác định metyl thủy ngân. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để xác định metyl thủy ngân trong mẫu ngao nuôi thực tế tại vùng nghiên cứu. Xem xét mối tương quan giữa hàm lượng metyl thủy ngân trong ngao với các yếu tố thủy ngân tổng số, hàm lượng chất hữu cơ, hàm lượng nitơ trong trầm tích tại vùng khảo sát.

 • DT_00329.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Chu, Nhật Huy; Lê, Thị Thanh Vinh; Nguyễn, Đình Thái (2005)

 • Hiệu quả tách loại được đánh giá qua độ thu hồi và số liệu định lượng Dioxin là tương đương nhau. Đã sử dụng phương pháp chiết dòng ngưng liên tục để tách loại Dioxin ra khỏi môi trường đất phục vụ xác định định tính và định lượng Đioxin trong các mẫu thực tế Đã chế tạo ống đựng mẫu chiết dòng ngưng liên tục và sử dụng ống đựng mẫu chiết dòng ngưng liên tục phù hợp để khảo sát việc tách loại Dioxin ra khỏi môi trường đất Đã khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của độ ẩm mẫu tới độ thu hồi Dioxin khi thực hiện tách loại bằng phương pháp chiết dòng ngưng liên tục Đã khảo sát ảnh hưởng các nội dung môi trường khác nhau trong việc tách loại Dioxin ra khỏi môi trường đất. Đã so sánh hiệ...

 • Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính axit photphoric.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hoàng Giang; Đỗ, Quang Huy (2016)

 • Trong thời gian qua, các nghiên cứu về việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để xử lý kim loại nặng (KLN) trong nước đang được quan tâm bởi tính kinh tế cũng như hiệu quả mà nó mang lại. Nghiên cứu tiến hành biến tính một số vật liệu phụ phẩm nông nghiệp bằng axit H3PO4, từ đó nhận thấy vật liệu sau biến tính có khả năng hấp phụ xanh metylen cao hơn so với vật liệu gốc từ 2 đến 5 lần. Qua đó, lựa chọn 2 vật liệu có hiệu suất hấp phụ tốt nhất là vỏ chuối và rơm để tiến hành thí nghiệm hấp phụ KLN. Ảnh SEM của vật liệu cho thấy quá trình biến tính đã làm thay đổi cấu trúc của vật liệu theo hướng làm tăng tổng diện tích bề mặt vật liệu dẫn tới khả năng hấp phụ tăng. Khảo sát ảnh hưởng của nồ...

Browsing by Author Đỗ, Quang Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39
 • TC_001207.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Đàm, Quốc Khánh; Nghiêm, Xuân Trường; Nguyễn, Đức Huệ (2007)

 • Tro than bay của nhà máy nhiệt điện Phả Lại được xử lý với dung dịch NaOH 3,5M có thể sử dụng làm chất hấp phụ trong phân tích môi trường. Các phổ XRD và SEM đã được dùng để phân tích đánh giá vật liệu này. Kết quả phân tích cho thấy vật liệu thu được sau xử lý kiềm có chứa các hạt rất nhỏ, hình cầu. Quartz, Mullite và Zeolite P1 (Na) là các thành phần chính được hình thành trong quá trình xử lý tro than bay bằng dung dịch kiềm. 0,5 gam chất hấp phụ tro than bay đã xử lý với dung dịch kiềm được nạp vào cột sắc ký có kích thước 300mm x 6 mm dùng để thử nghiệm tách hỗn hợp M1 và M2. Kết quả nhận được cho thấy, vật liệu sử dụng trong nghiên cứu có khả năng làm giầu và tách các chất cần p...

 • 01050002666.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Dinh;  Advisor: Đỗ, Quang Huy (2015)

 • Đề tài được tiến hành với các mục đích biến tính phụphẩm từ cây đay để xử lý một số ion kim loại nặng KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) trong nước. Nội dung nghiên cứu tập trung vào một sốvấn đề sau: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình biến tính bột gỗ thân cây đaytheo phương pháp amidoximehóa; Khảo sát các đặc tính cơ bản của bột thân đay và vật liêu biến tính; Đánh giá khả năng xử lý KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+)trong nước của vật liệu đã biến tính.

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách chiết c...

 • 01050002567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách...

 • 00060000104.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Kiều Hưng; Nguyễn, Văn Thường; Phạm, Văn Thức; Hoàng, Thu Hà; Đỗ, Thị Việt Hương; Phạm, Hoàng Giang (2011)

 • Sử dụng set bentonit Di Linh biến tính bằng 3% NaHCO3 để trao đổi hấp thu các cation Cu(II), Ni(II), Fe(III) và Cr(III). Sử dụng các kết quả đo phổ X-ray, phổ nhiệt vi sai để đánh giá các đặc trựng của MB và MB-M. Nghiên cứu khả năng hấp phụ PCBs trên MB và MB-M; kết quả nhận thấy khi lượng cation trao đổi hấp thu trên MB tăng thì lượng PCBs hấp phụ cũng tăng. So sánh phân hủy PCBs trên SiO2, MB và MB-M ở các điều kiện nhiệt độ, thời gian duy trì phản ứng khác nhau, tốc độ dòng không khí 1ml/phút và sử dụng 1,0 gam CaO. Khi sử dụng SiO2 hoặc SiO2 kết hợp với chất phản ứng CaO để thực hiện phân hủy PCBs ở 600oC thì hiệu suất chỉ đạt tương ứng là 38,34 và 48,92%. Trong khi đó sử dụng MB...

 • 01050000139.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hoàng Giang;  Advisor: Đỗ, Quang Huy (2012)

 • Thử nghiệm nghiên cứu quá trình cracking cao su phế thải trên xúc tác zeolit, tập trung vào một số vấn đề sau: khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình cracking cao su phế thải. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phần trăm xúc tác so với lượng cao su đến hiệu suất quá trình cracking cao su phế thải. Xác định đặc điểm hỗn hợp dầu thu được sau phản ứng. Đánh giá tính chọn lọc của xúc tác đên phản ứng phân hủy nhiệt đối với cao su.

 • DT_00855.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kiều Hưng; Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Đắc Vinh; Phạm, Văn Thức; Đỗ, Quang Huy (2009)

 • Đề tài tập trung tìm kiếm, sử dụng các vật liệu có sẵn rẻ tiền để xử lý Polyclobiphenyl (PCBs) bằng phương pháp hóa nhiệt xúc tác. Kết quả bước đầu đã thiết kế hệ thống xử lý PCBs quy mô phòng thí nghiệm, đã chọn được điều kiện tối ưu để xử lý PCBs là nhiệt độ phản ứng 600oC và thời gian phản ứng 6 giờ, hiệu suất xử lý PCBs là khoảng 95,92-96,84%. Khi xử lý PCBs bằng phương pháp hóa nhiệt có sử dụng xúc tác niken, đồng thì hiệu suất xử lý PCBs đạt đến mức ổn định khoảng 99%. Với hỗn hợp hai xúc tác niken và đồng tỷ lệ khối lượng 1:1 cho hiệu suất xử lý PCBs cao, hiệu suất cao nhất đạt được trong các mẫu nghiên cứu là 99,4% khi lượng xúc tác gồm 4g Ni(CH3COO)2 và 4g Cu(CH3COO)2. Kết qu...

 • 01050003663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Linh;  Advisor: Nguyễn, Kiều Hưng; Đỗ, Quang Huy (2017)

 • 1. Bước đầu đã chọn điều kiện để xử lý tro than bay của nhà máy nhiệt điện Phả Lại bằng NaOH 3,5M với mục đích làm vật liệu hấp phụ sử dụng trong phân tích môi trường. 2. Đã khảo sát đặc tính của tro than bay trước và sau khi xử lý bằng phổ nhiễu xạ tia X và phổ vi điện tử quét SEM, các phổ này cho tháy tro than bay sau xử lý kiềm là một loại vật liệu với Zeolit Na – P1, và có bề mặt phát triển thuận lợi cho việc hấp phụ chất. 3. Đã lựa chọn điều kiện tách 17 chất OCPs trên tro than bay, sau khi sử dụng 0,5 gam tro than bay đã xử lý kiềm để tách hỗn hợp 16 chất OCPs nồng độ 0,10 ppm, dùng 10 ml n – hexan làm dung môi rửa giải ban đầu thì sẽ tách được 7 chất có độ thu hồi cao > 89%...

 • 01050000768.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Đỗ, Quang Huy (2012)

 • Xây dựng quy trình xử lý mẫu và tách chiết metyl thủy ngân từ ngao. Xây dựng điều kiện phân tích theo phương pháp sắc ký khí detectơ cộng kết điện tử (GC/ECD) để xác định metyl thủy ngân. Áp dụng phương pháp đã xây dựng để xác định metyl thủy ngân trong mẫu ngao nuôi thực tế tại vùng nghiên cứu. Xem xét mối tương quan giữa hàm lượng metyl thủy ngân trong ngao với các yếu tố thủy ngân tổng số, hàm lượng chất hữu cơ, hàm lượng nitơ trong trầm tích tại vùng khảo sát.

 • DT_00329.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Chu, Nhật Huy; Lê, Thị Thanh Vinh; Nguyễn, Đình Thái (2005)

 • Hiệu quả tách loại được đánh giá qua độ thu hồi và số liệu định lượng Dioxin là tương đương nhau. Đã sử dụng phương pháp chiết dòng ngưng liên tục để tách loại Dioxin ra khỏi môi trường đất phục vụ xác định định tính và định lượng Đioxin trong các mẫu thực tế Đã chế tạo ống đựng mẫu chiết dòng ngưng liên tục và sử dụng ống đựng mẫu chiết dòng ngưng liên tục phù hợp để khảo sát việc tách loại Dioxin ra khỏi môi trường đất Đã khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của độ ẩm mẫu tới độ thu hồi Dioxin khi thực hiện tách loại bằng phương pháp chiết dòng ngưng liên tục Đã khảo sát ảnh hưởng các nội dung môi trường khác nhau trong việc tách loại Dioxin ra khỏi môi trường đất. Đã so sánh hiệ...

 • Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nước bằng phương pháp hấp phụ trên phụ phẩm nông nghiệp biến tính axit photphoric.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hoàng Giang; Đỗ, Quang Huy (2016)

 • Trong thời gian qua, các nghiên cứu về việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để xử lý kim loại nặng (KLN) trong nước đang được quan tâm bởi tính kinh tế cũng như hiệu quả mà nó mang lại. Nghiên cứu tiến hành biến tính một số vật liệu phụ phẩm nông nghiệp bằng axit H3PO4, từ đó nhận thấy vật liệu sau biến tính có khả năng hấp phụ xanh metylen cao hơn so với vật liệu gốc từ 2 đến 5 lần. Qua đó, lựa chọn 2 vật liệu có hiệu suất hấp phụ tốt nhất là vỏ chuối và rơm để tiến hành thí nghiệm hấp phụ KLN. Ảnh SEM của vật liệu cho thấy quá trình biến tính đã làm thay đổi cấu trúc của vật liệu theo hướng làm tăng tổng diện tích bề mặt vật liệu dẫn tới khả năng hấp phụ tăng. Khảo sát ảnh hưởng của nồ...