Browsing by Author Bùi, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Duyên (2009)

 • Trình bày cơ sở hình thành giá trị đạo đức và làm rõ các giá trị đạo đức truyền thống của gia đình (GĐ) Việt Nam: Quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em ruột, quan hệ với dòng họ, và trong quan hệ làng xã. Nghiên cứu những yêu cầu khách quan của việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống của GĐ Việt nam trong xây dựng gia đình văn hóa ở Hưng Yên. Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng GĐ Hưng Yên trong nền kinh tế thị trường cũng như những khó khăn cơ bản với vấn đề giáo dục gia đình (GDGĐ) ở Hưng Yên hiện nay. Đề xuất các giải pháp sau: Tiếp thu và kế thừa những di sản đạo đức truyền thống của gia đìnhViệt Nam thông qua GDGĐ Hưng Yên hiện đại; đổi mới nội dung v...

 • 01050002298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cự, 1952- (2014)

 • Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng không chỉ đối với con người và các loài sinh vật mà nước còn có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của loài người. Nước đảm bảo sự tồn tại cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất, nước phục vụ cho phát triển nông-lâm-ngư nghiệp và rất nhiều ngành kinh tế khác. Do đó, tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng cao đòi hỏi lượng nước cung cấp cho sinh hoạt và các hoạt động công nghiệp ngày càng nhiều đã ảnh hưởng x...

Browsing by Author Bùi, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L2_01839.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Duyên (2009)

 • Trình bày cơ sở hình thành giá trị đạo đức và làm rõ các giá trị đạo đức truyền thống của gia đình (GĐ) Việt Nam: Quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em ruột, quan hệ với dòng họ, và trong quan hệ làng xã. Nghiên cứu những yêu cầu khách quan của việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống của GĐ Việt nam trong xây dựng gia đình văn hóa ở Hưng Yên. Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng GĐ Hưng Yên trong nền kinh tế thị trường cũng như những khó khăn cơ bản với vấn đề giáo dục gia đình (GDGĐ) ở Hưng Yên hiện nay. Đề xuất các giải pháp sau: Tiếp thu và kế thừa những di sản đạo đức truyền thống của gia đìnhViệt Nam thông qua GDGĐ Hưng Yên hiện đại; đổi mới nội dung v...

 • 01050002298.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cự, 1952- (2014)

 • Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng không chỉ đối với con người và các loài sinh vật mà nước còn có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của loài người. Nước đảm bảo sự tồn tại cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất, nước phục vụ cho phát triển nông-lâm-ngư nghiệp và rất nhiều ngành kinh tế khác. Do đó, tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế, xã hội của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày càng cao đòi hỏi lượng nước cung cấp cho sinh hoạt và các hoạt động công nghiệp ngày càng nhiều đã ảnh hưởng x...