Browsing by Author Bùi, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • V_L2_01839.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Duyên (2009)

  • Trình bày cơ sở hình thành giá trị đạo đức và làm rõ các giá trị đạo đức truyền thống của gia đình (GĐ) Việt Nam: Quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em ruột, quan hệ với dòng họ, và trong quan hệ làng xã. Nghiên cứu những yêu cầu khách quan của việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống của GĐ Việt nam trong xây dựng gia đình văn hóa ở Hưng Yên. Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng GĐ Hưng Yên trong nền kinh tế thị trường cũng như những khó khăn cơ bản với vấn đề giáo dục gia đình (GDGĐ) ở Hưng Yên hiện nay. Đề xuất các giải pháp sau: Tiếp thu và kế thừa những di sản đạo đức truyền thống của gia đìnhViệt Nam thông qua GDGĐ Hưng Yên hiện đại; đổi mới nội dung v...

Browsing by Author Bùi, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • V_L2_01839.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Bùi, Thị Duyên (2009)

  • Trình bày cơ sở hình thành giá trị đạo đức và làm rõ các giá trị đạo đức truyền thống của gia đình (GĐ) Việt Nam: Quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em ruột, quan hệ với dòng họ, và trong quan hệ làng xã. Nghiên cứu những yêu cầu khách quan của việc kế thừa giá trị đạo đức truyền thống của GĐ Việt nam trong xây dựng gia đình văn hóa ở Hưng Yên. Tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng GĐ Hưng Yên trong nền kinh tế thị trường cũng như những khó khăn cơ bản với vấn đề giáo dục gia đình (GDGĐ) ở Hưng Yên hiện nay. Đề xuất các giải pháp sau: Tiếp thu và kế thừa những di sản đạo đức truyền thống của gia đìnhViệt Nam thông qua GDGĐ Hưng Yên hiện đại; đổi mới nội dung v...