Browsing by Author Hà, Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050003624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Hương (2017)

 • Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường 3D thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối có độ tin cậy cao làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán hoàn lưu cho Vịnh Bắc Bộ. - Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải được một cách có cơ sở và logic về một số cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng đặc thù ở các khu vực khác nhau trong vịnh, như sự phân hóa dòng chảy, các xoáy đ...

 • DT_00718.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Huấn; Hà, Thanh Hương; Lê, Thị Thanh (2007)

 • Tìm hiểu cơ chế vận chuyển trầm tích của khu vực cửa sông Bạch Đằng. Lựa chọn mô hình mô phỏng trường thuỷ động lực vùng cửa sông chịu tác động tổng cộng của các yếu tố như: thuỷ triều, sống gió, nước sông, chế độ khí hậu và địa hình. Lựa chọn mô hình vận chuyển bùn cát chú trọng tới khả năng mô phỏng quá trình vận chuyển đối với trầm tích bở rời kết hợp kết dính. Ứng dụng các mô hình đã lựa chọn tính toán thử nghiệm cho vùng cửa sông Bạch Đằng. Phân tích kết quả, đã tìm hiểu cơ chế vận chuyển trầm tích của khu vực nghiên cứu; đã nghiên cứu tìm hiểu cơ sở lý thuyết của mô hình thuỷ động lực và vận chuyển trầm tích; mô phỏng được quá trình vận chuyển trầm tích tại khu vực cửa sông Bạch...

 • Xác định cấu trúc nhiệt độ Vịnh Bắc Bộ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Thanh Hương (2016)

 • Vịnh Bắc Bộ là khu vực có cấu trúc nhiệt độ phức tạp do vùng này chịu các tác động của các sông, sự phân hóa trường gió và chế độ nhiệt trên mặt biển thay đổi lớn. Trong thời gian qua chúng tôi đã ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số (LOWESS) xây dựng mặt cong trơn thể hiện sự phân hóa cấu trúc nhiệt độ theo trường bề mặt và theo độ sâu áp dụng cho khu vực Vịnh Bắc Bộ nhằm xác định cấu trúc nhiệt độ gần đúng nhất làm trường ban đầu cho các mô hình nghiên cứu các trường thủy văn biển trên khu vực nghiên cứu. Trong bài báo này áp dụng phương pháp xây dựng mặt cong trơn biến thiên của nhiệt độ theo độ sâu thông qua sử dụng các số liệu khảo sát đo đạc thu thập để xác đị...

Browsing by Author Hà, Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050003624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Hương (2017)

 • Đã phát triển và ứng dụng quy trình tính toán các trường 3D thủy văn và động lực biển thông qua triển khai kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số địa phương (LOWESS). Kết quả cho thấy kỹ thuật LOWESS đã chứng tỏ khả năng tích hợp tốt trong xây dựng các trường chế độ 3D nhiệt độ, độ muối có độ tin cậy cao làm đầu vào cho mô hình GHER tính toán hoàn lưu cho Vịnh Bắc Bộ. - Thông qua kết quả triển khai mô hình đã phát hiện và lý giải được một cách có cơ sở và logic về một số cấu trúc nhiệt độ, độ muối và hoàn lưu biển quy mô tháng đặc thù ở các khu vực khác nhau trong vịnh, như sự phân hóa dòng chảy, các xoáy đ...

 • DT_00718.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Huấn; Hà, Thanh Hương; Lê, Thị Thanh (2007)

 • Tìm hiểu cơ chế vận chuyển trầm tích của khu vực cửa sông Bạch Đằng. Lựa chọn mô hình mô phỏng trường thuỷ động lực vùng cửa sông chịu tác động tổng cộng của các yếu tố như: thuỷ triều, sống gió, nước sông, chế độ khí hậu và địa hình. Lựa chọn mô hình vận chuyển bùn cát chú trọng tới khả năng mô phỏng quá trình vận chuyển đối với trầm tích bở rời kết hợp kết dính. Ứng dụng các mô hình đã lựa chọn tính toán thử nghiệm cho vùng cửa sông Bạch Đằng. Phân tích kết quả, đã tìm hiểu cơ chế vận chuyển trầm tích của khu vực nghiên cứu; đã nghiên cứu tìm hiểu cơ sở lý thuyết của mô hình thuỷ động lực và vận chuyển trầm tích; mô phỏng được quá trình vận chuyển trầm tích tại khu vực cửa sông Bạch...

 • Xác định cấu trúc nhiệt độ Vịnh Bắc Bộ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Thanh Hương (2016)

 • Vịnh Bắc Bộ là khu vực có cấu trúc nhiệt độ phức tạp do vùng này chịu các tác động của các sông, sự phân hóa trường gió và chế độ nhiệt trên mặt biển thay đổi lớn. Trong thời gian qua chúng tôi đã ứng dụng phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số (LOWESS) xây dựng mặt cong trơn thể hiện sự phân hóa cấu trúc nhiệt độ theo trường bề mặt và theo độ sâu áp dụng cho khu vực Vịnh Bắc Bộ nhằm xác định cấu trúc nhiệt độ gần đúng nhất làm trường ban đầu cho các mô hình nghiên cứu các trường thủy văn biển trên khu vực nghiên cứu. Trong bài báo này áp dụng phương pháp xây dựng mặt cong trơn biến thiên của nhiệt độ theo độ sâu thông qua sử dụng các số liệu khảo sát đo đạc thu thập để xác đị...