Browsing by Author Hoàng, Thị Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00981.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Đoàn Long; Hoàng, Thị Hòa; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Trần, Thị Thùy Anh; Trịnh, Đình Đạt; Đinh, Hồng Liên (2009)

 • Thu thập các mẫu sinh phẩm để tách chiết và phân tích gen từ các đối tượng người Việt Nam khác nhau về lứa tuổi, giới tính, nguyên quán … Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết AND (gen) từ các mẫu sinh phẩm phục vụ cho phân tích gen mã hóa thụ thể thuộc hệ thần kinh trung ương tham gia điều hòa hoạt động của một số nhóm thuốc giảm đau và gây nghiện quan trọng. Xây dựng phương pháp khuếch đại và phân tích gen mã hóa thụ thể được quan tâm, bao gồm việc thiết kế mồi đặc hiệu của gen, phản ứng khuếch đại gen (PRC), phương pháp phân tích và xác định các dạng đa hình khác nhau (alen) của gen đó. Bước đầu áp dụng để xác định tần số alen trong một nhóm nhỏ quần thể người Việt Nam (khoảng 1...

 • KY_01114.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa (2007)

 • Trình bày thực trạng áp dụng Marc 21 tại trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN. Từ đó các hình thức biên mục gốc, biên mục qua mạng Internet theo Marc 21 và các sản phẩm, dịch vụ thông tin khi biên mục MARC 21 và các vấn đề sử dụng chỉ thị với các trường mô tả. Đồng thời chỉ ra những thuận lợi, những mặt còn tồn tại và hướng áp dụng Marc 21 trong thời gian tới tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • KY_00652.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa (2002)

 • Mục tiêu hàng đầu của các thư viện không chỉ là lưu giữ vốn tài liệu, mà quan trọng hơn là tổ chức truyền bá, thu hút rộng rãi các đối tượng người sử dụng đến với thư viện. Sách báo không chỉ là phương tiện hiệu quả nhất trong giáo dục và đào tạo. Để thực hiện được mục tiêu này, các thư viện thường sử dụng hai hình thức tổ chức tiếp cận tài liệu: tiếp cận gián tiếp và tiếp cận tự do. Hai hình thức tổ chức này nhằm thỏa mãn các nhu cầu và mục đích khác nhau.

 • KY_01165.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa (2002)

 • Thực tế sử dụng ký hiệu xếp giá ờ một số thư viện và tại Trung tâm TT-TV ĐHQGHN. Đề nghị các thư viện và cơ quan thông tin Việt Nam cần nhanh chóng đi đến thống nhất sử dụng một chuẩn nghiệp vụ chung, cụ thể là áp dụng bảng Phân loại Thập phân Dewey và chỉ số Cutter trong tổ chức kho mở

 • KY_00810.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa; Trần, Thị Nhuận; Ngô, Thị Hoan; Nguyễn, Thị Biên (2004)

 • Lúa có tầm quan trọng sống còn đối với đời sống của hơn một nửa dân số thế giới.Việt Nam bắt đầu nghiên cứu lúa lai từ những năm 1980. Trung tâm nghiên cứu lúa lai của Việt Nam và một số Viện, Trường đại học đang đảm trách việc tạo ra các tổ hợp lúa lai của Việt Nam có những tính trạng quý để ngày càng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Browsing by Author Hoàng, Thị Hòa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00981.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Đoàn Long; Hoàng, Thị Hòa; Nguyễn, Thị Hồng Vân; Trần, Thị Thùy Anh; Trịnh, Đình Đạt; Đinh, Hồng Liên (2009)

 • Thu thập các mẫu sinh phẩm để tách chiết và phân tích gen từ các đối tượng người Việt Nam khác nhau về lứa tuổi, giới tính, nguyên quán … Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết AND (gen) từ các mẫu sinh phẩm phục vụ cho phân tích gen mã hóa thụ thể thuộc hệ thần kinh trung ương tham gia điều hòa hoạt động của một số nhóm thuốc giảm đau và gây nghiện quan trọng. Xây dựng phương pháp khuếch đại và phân tích gen mã hóa thụ thể được quan tâm, bao gồm việc thiết kế mồi đặc hiệu của gen, phản ứng khuếch đại gen (PRC), phương pháp phân tích và xác định các dạng đa hình khác nhau (alen) của gen đó. Bước đầu áp dụng để xác định tần số alen trong một nhóm nhỏ quần thể người Việt Nam (khoảng 1...

 • KY_01114.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa (2007)

 • Trình bày thực trạng áp dụng Marc 21 tại trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN. Từ đó các hình thức biên mục gốc, biên mục qua mạng Internet theo Marc 21 và các sản phẩm, dịch vụ thông tin khi biên mục MARC 21 và các vấn đề sử dụng chỉ thị với các trường mô tả. Đồng thời chỉ ra những thuận lợi, những mặt còn tồn tại và hướng áp dụng Marc 21 trong thời gian tới tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • KY_00652.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa (2002)

 • Mục tiêu hàng đầu của các thư viện không chỉ là lưu giữ vốn tài liệu, mà quan trọng hơn là tổ chức truyền bá, thu hút rộng rãi các đối tượng người sử dụng đến với thư viện. Sách báo không chỉ là phương tiện hiệu quả nhất trong giáo dục và đào tạo. Để thực hiện được mục tiêu này, các thư viện thường sử dụng hai hình thức tổ chức tiếp cận tài liệu: tiếp cận gián tiếp và tiếp cận tự do. Hai hình thức tổ chức này nhằm thỏa mãn các nhu cầu và mục đích khác nhau.

 • KY_01165.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa (2002)

 • Thực tế sử dụng ký hiệu xếp giá ờ một số thư viện và tại Trung tâm TT-TV ĐHQGHN. Đề nghị các thư viện và cơ quan thông tin Việt Nam cần nhanh chóng đi đến thống nhất sử dụng một chuẩn nghiệp vụ chung, cụ thể là áp dụng bảng Phân loại Thập phân Dewey và chỉ số Cutter trong tổ chức kho mở

 • KY_00810.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa; Trần, Thị Nhuận; Ngô, Thị Hoan; Nguyễn, Thị Biên (2004)

 • Lúa có tầm quan trọng sống còn đối với đời sống của hơn một nửa dân số thế giới.Việt Nam bắt đầu nghiên cứu lúa lai từ những năm 1980. Trung tâm nghiên cứu lúa lai của Việt Nam và một số Viện, Trường đại học đang đảm trách việc tạo ra các tổ hợp lúa lai của Việt Nam có những tính trạng quý để ngày càng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.