Browsing by Author Lê, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • V_L0_01825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy (2008)

 • Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay, các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, các điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng loại tài sản này. Nghiên cứu tình hình thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, đánh giá nhu cầu, những vướng mắc liên quan đến bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và hoạt động thực tiễn. Đề xuất quan điểm, phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả bảo đảm tiền vay như hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật, tổ chức tín dụng tự hoà...

 • V_L0_01825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy (2008)

 • Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay, các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, các điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng loại tài sản này. Nghiên cứu tình hình thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, đánh giá nhu cầu, những vướng mắc liên quan đến bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và hoạt động thực tiễn. Đề xuất quan điểm, phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả bảo đảm tiền vay như hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật, tổ chức tín dụng tự hoà...

 • V_L0_01825_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2008)

 • Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay, các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, các điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng loại tài sản này. Nghiên cứu tình hình thực hiện (...)

 • 02050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2015)

 • Đây là nơi lưu giữ những di sản văn hóa vô giá với dấu tích thanh quách và những ngọn tháp rêu phong đứng vững trước thử thách của thời gian cùng những giá trị văn hoá-nghệ thuật đích thực. Ai đã một lần đến Bình Định sẽ nhớ mãi những ngọn Tháp Chămpa ngạo nghễ, đẹp đến ngây ngất bởi lối kiến trúc cho đến bây giờ cũng còn chứa đựng nhiều bí ẩn. Những nhà khảo cổ và nghiên cứu nghệ thuật Chăm đánh giá những cụm tháp Chăm Bình Định đã đạt tới độ chín muồi của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, và đã dung hòa được những phong cách nghệ thuật Champa và Khmer khiến chúng khác với những quần thể tháp Chăm có trước và sau chúng. Với 13 ngọn tháp còn lại, Bình Định là địa phương thứ 2 sau Quả...

 • 02050000749_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu, khám phá những giá trị nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn G.G.Marquez ở ba nội dung: thế giới nhân vật đa sắc màu, không – thời gian huyền thoại và tự sự nhiều điểm nhìn và nghệ thuật kể chuyện dân gian. Qua đó, rút ra những bài học bổ ích từ m (...); Electronic Resources

 • 00060000198.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Bùi, Thị Hồng Thái; Lê, Thị Thanh Thủy (2012)

 • Trình bày tổng quan những hướng nghiên cứu lý luận về cố vấn học tập (CVHT), những mô hình CVHT trên thế giới, những bàn luận về CVHT ở Việt Nam và làm rõ các khái niệm công cụ về CVHT và mô hình CVHT. Phân tích hoạt động CVHT ở một số trường ĐH lớn của Việt Nam. Làm rõ nhận thức của SV và GV về những quy định hiện hành và hoạt động CVHT thực tế. Phân tích các mô hình CVHT hiện có ở các trường ĐH, trình bày mô hình CVHT đề xuất chung cho các trường ĐH và giới thiệu mô hình CVHT được đề xuất áp dụng thử nghiệm ở trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Browsing by Author Lê, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • V_L0_01825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy (2008)

 • Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay, các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, các điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng loại tài sản này. Nghiên cứu tình hình thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, đánh giá nhu cầu, những vướng mắc liên quan đến bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và hoạt động thực tiễn. Đề xuất quan điểm, phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả bảo đảm tiền vay như hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật, tổ chức tín dụng tự hoà...

 • V_L0_01825.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy (2008)

 • Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay, các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, các điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng loại tài sản này. Nghiên cứu tình hình thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, đánh giá nhu cầu, những vướng mắc liên quan đến bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, mâu thuẫn giữa quy định pháp luật và hoạt động thực tiễn. Đề xuất quan điểm, phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả bảo đảm tiền vay như hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật, tổ chức tín dụng tự hoà...

 • V_L0_01825_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2008)

 • Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, tài sản hình thành từ vốn vay, các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, các điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng loại tài sản này. Nghiên cứu tình hình thực hiện (...)

 • 02050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2015)

 • Đây là nơi lưu giữ những di sản văn hóa vô giá với dấu tích thanh quách và những ngọn tháp rêu phong đứng vững trước thử thách của thời gian cùng những giá trị văn hoá-nghệ thuật đích thực. Ai đã một lần đến Bình Định sẽ nhớ mãi những ngọn Tháp Chămpa ngạo nghễ, đẹp đến ngây ngất bởi lối kiến trúc cho đến bây giờ cũng còn chứa đựng nhiều bí ẩn. Những nhà khảo cổ và nghiên cứu nghệ thuật Chăm đánh giá những cụm tháp Chăm Bình Định đã đạt tới độ chín muồi của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, và đã dung hòa được những phong cách nghệ thuật Champa và Khmer khiến chúng khác với những quần thể tháp Chăm có trước và sau chúng. Với 13 ngọn tháp còn lại, Bình Định là địa phương thứ 2 sau Quả...

 • 02050000749_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu, khám phá những giá trị nghệ thuật đặc sắc của truyện ngắn G.G.Marquez ở ba nội dung: thế giới nhân vật đa sắc màu, không – thời gian huyền thoại và tự sự nhiều điểm nhìn và nghệ thuật kể chuyện dân gian. Qua đó, rút ra những bài học bổ ích từ m (...); Electronic Resources

 • 00060000198.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Minh Đức; Bùi, Thị Hồng Thái; Lê, Thị Thanh Thủy (2012)

 • Trình bày tổng quan những hướng nghiên cứu lý luận về cố vấn học tập (CVHT), những mô hình CVHT trên thế giới, những bàn luận về CVHT ở Việt Nam và làm rõ các khái niệm công cụ về CVHT và mô hình CVHT. Phân tích hoạt động CVHT ở một số trường ĐH lớn của Việt Nam. Làm rõ nhận thức của SV và GV về những quy định hiện hành và hoạt động CVHT thực tế. Phân tích các mô hình CVHT hiện có ở các trường ĐH, trình bày mô hình CVHT đề xuất chung cho các trường ĐH và giới thiệu mô hình CVHT được đề xuất áp dụng thử nghiệm ở trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)