Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Bảo hộ nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam và pháp luật của Liên minh Châu Âu : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Hồ, Vĩnh Thịnh
2014Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Bành, Quốc Tuấn
2006Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Ngọc Minh
2006Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa : Luận văn ThS. Luật: 60.38.60Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Duy Phương
2014Vấn đề sử dụng cơ quan tài phán quốc tế theo phụ lục VI phụ lục VII và phụ lục VIII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Thảo
2006Về việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Luật: 60.38.60Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Phạm, Thị Nhị
2006Về việc thực hiện thi quyền sở hữu trí tuệ theo hiệp định Trips trong tương quan so sánh với pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 5.05.12Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Lê, Thành Trung
2015Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc dưới góc độ pháp lý quốc tế và giải pháp cho Việt Nam trong đấu tranh, phản bác lại yêu sách này : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Phương
2008Điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài trong pháp luật Việt Nam : luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn; Phạm, Vũ Thắng