Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_01085_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Minh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn (2006)

 • 115 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm; Giới thiệu những vấn đề chung về bảo hiểm và bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển quốc tế . Trình bày những điểm cơ bản của hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển quốc tế, nêu đặc trưng và cơ sở pháp lý, nội dung chủ yếu của hợp đồng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_01208_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn (2006)

 • 154 tr. + Đĩa mềm; Nghiên cứu khái quát các cơ sở lý luận của quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá quốc tế; nguyên tắc cơ bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về đánh gi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L0_01085_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Minh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn (2006)

 • 115 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm; Giới thiệu những vấn đề chung về bảo hiểm và bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển quốc tế . Trình bày những điểm cơ bản của hợp đồng bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển quốc tế, nêu đặc trưng và cơ sở pháp lý, nội dung chủ yếu của hợp đồng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_01208_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn (2006)

 • 154 tr. + Đĩa mềm; Nghiên cứu khái quát các cơ sở lý luận của quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá quốc tế; nguyên tắc cơ bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về đánh gi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006