Browsing by Author Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 - 1985 : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn; Trần, Thị Minh Giới
2013Thi pháp tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh (qua so sánh với tiểu thuyết Phía Tây không có gì lạ của Erich Maria Remarque và tiểu thuyết Khói lửa của Henri Barbusse) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn; Vũ, Thị Thúy Vân
2011Thơ Nguyên Khoa Điềm nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn; Lại, Thị Hương
2013Thơ Nguyễn Trọng Tạo từ góc nhìn tư duy nghệ thuật : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mừng
2011Thơ Trần Đăng Khoa dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn; Trần, Thị Thùy Linh
2012Thơ Viễn Phương nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Nga
2013Thơ Đinh Hùng nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn; Phạm, Thị Huyền