Browsing by Author Nguyễn, Bích Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 51-Hoàng Yến, Nguyễn Thị Bích Hạnh-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Yến; Nguyễn, Bích Hạnh (2017)

 • Công tác xử lý thông tin trong kỷ nguyên số cần thiết phải thay đổi để có thể đối diện với những dạng thức số mới và những thách thức mới. Xây dựng một hệ thống thông tin thư mục toàn cầu, thiết lập các dữ liệu liên kết, các siêu dữ liệu, tạo nên những bộ sưu tập số có giá trị. Nhờ đó, các nguồn thông tin trở nên hấp dẫn, sinh động, có sự tương tác đa chiều và lôi cuốn người dùng tin hơn.

 • 11. Nguyễn Bích Hạnh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hạnh;  Advisor: Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • Hoàng liên: Coptis chinensis Franch là cây thân thảo, sống nhiều năm, cao 10-25 cm. Thân rễ có màu vàng thường phân nhánh, lá có cuống dài mọc tập trung ở gốc, lá dài và mảnh chia thành 3 thùy chính. Mép khía răng không đều, thùy giữa gần giống tam giác cân xẻ thùy hình dạng lông chim, không đều. Hai thùy bên giống nhau có cuống lá ngắn hơn thùy giữa. Lá có màu xanh lục, nhẵn bóng, cụm hoa gồm 3-5 hoa mọc tụ trên 1 cuống chung dài khoảng 25 cm. Hoa nhỏ có màu vàng, lá bắc nhỏ, bao hoa màu lục. Năm lá đài có hình mác, 5 cánh hoa thon dài, hoa có khoảng 20 nhị. Lá noãn rời nhau khoảng 8-12 noãn. Cây ra hoa từ tháng 10-12. Quả có màu đen từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, nh...

Browsing by Author Nguyễn, Bích Hạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 51-Hoàng Yến, Nguyễn Thị Bích Hạnh-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Yến; Nguyễn, Bích Hạnh (2017)

 • Công tác xử lý thông tin trong kỷ nguyên số cần thiết phải thay đổi để có thể đối diện với những dạng thức số mới và những thách thức mới. Xây dựng một hệ thống thông tin thư mục toàn cầu, thiết lập các dữ liệu liên kết, các siêu dữ liệu, tạo nên những bộ sưu tập số có giá trị. Nhờ đó, các nguồn thông tin trở nên hấp dẫn, sinh động, có sự tương tác đa chiều và lôi cuốn người dùng tin hơn.

 • 11. Nguyễn Bích Hạnh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Hạnh;  Advisor: Bùi, Thanh Tùng (2017)

 • Hoàng liên: Coptis chinensis Franch là cây thân thảo, sống nhiều năm, cao 10-25 cm. Thân rễ có màu vàng thường phân nhánh, lá có cuống dài mọc tập trung ở gốc, lá dài và mảnh chia thành 3 thùy chính. Mép khía răng không đều, thùy giữa gần giống tam giác cân xẻ thùy hình dạng lông chim, không đều. Hai thùy bên giống nhau có cuống lá ngắn hơn thùy giữa. Lá có màu xanh lục, nhẵn bóng, cụm hoa gồm 3-5 hoa mọc tụ trên 1 cuống chung dài khoảng 25 cm. Hoa nhỏ có màu vàng, lá bắc nhỏ, bao hoa màu lục. Năm lá đài có hình mác, 5 cánh hoa thon dài, hoa có khoảng 20 nhị. Lá noãn rời nhau khoảng 8-12 noãn. Cây ra hoa từ tháng 10-12. Quả có màu đen từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, nh...