Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • DT_00959.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hồng Hà; Nguyễn, Ngọc Long; Phùng, Thị Lành; Phạm, Văn Tuấn; Trịnh, Thị Loan (2009)

 • Nghiên cứu điều kiện công nghệ chế tạo vật liệu spinel và các oxít thành phần kích thước nanô (5-20 nm) bằng phương pháp thủy nhiệt. Tổng hợp vật liệu spinel ZnAl2O4/ Mg Al2O4 và các oxít Al2O3, ZnO bằng phương pháp hóa: sol-gel và thủy nhiệt. Pha tạp kim loại chuyển tiếp (Cr3+, Co2+ và đất hiếm (Eu3+) vào vật liệu nền ZnAl2O4/ Mg Al2O4 và Al2O3, ZnO). Khảo sát sự ảnh hưởng của quy trình công nghệ tới cấu trúc, hình thái học và kích thước của vật liệu qua phép đo giản đồ nhiễu xạ tia X, SEM, TEM. Nghiên cứu tính chất quang của các tâm quang kim loại chuyển tiếp và đất hiếm trong các nền tinh thể spinel và oxit thành phần qua phép đo phổ huỳnh quang, kích thích huỳnh quang và truyền qu...

 • DT_00201.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Nguyễn, Hạnh; Nguyễn, Ngọc Long; Phạm, Quốc Triệu; Tạ, Đình Cảnh (2003)

 • Có thể thử nghiệm chế tạo cảm biến quang trên cơ sở tiếp xúc màng ZnO và Si Chế tạo các màng mỏng đơn lớp và đa lớp như ZnO, SnO2, CdS và Cdte bằng các công nghệ khác nhau để tìm ra công nghệ tối ưu nhất Nghiên cứu các quá trình công nghệ cũng như các tính chất vật lý của các màng đã chế tạo Tìm hiểu khả năng ứng dụng các màng trong việc chế tạo các cảm biến , các dụng cụ quang điện tử

 • 00558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Long;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2005)

 • Trình bày các giai đoạn của quá trình phát hiện tri thức, xem xét tới một kiến trúc mới về lưu trữ CSDL Data warehouse cùng với việc sử dụng nó cho khai phá dữ liệu. Nêu mục tiêu, nhiệm vụ, các phương pháp và kỹ thuật khai phá dữ liệu và trình bày chi tiết các vấn đề chính yếu của khai phá luật kết hợp. Từ đó thử nghiệm khai phá luật kết hợp, xây dựng ứng dụng "Tìm hiểu nhu cầu môn học"

 • V_L0_00558_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Long;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2005)

 • Trình bày các giai đoạn của quá trình phát hiện tri thức, xem xét tới một kiến trúc mới về lưu trữ CSDL Data warehouse cùng với việc sử dụng nó cho khai phá dữ liệu. Nêu mục tiêu, nhiệm vụ, các phương pháp và kỹ thuật khai phá dữ liệu và trình bày chi tiết (...)

 • DT_00565.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Long; Nguyễn, Văn Nhã; Nguyễn, Văn Vượng; Đoàn, Minh Thủy (2006)

 • Mô phỏng hiệu suất xúc tác của vật liệu xúc tác dùng lý thuyết fractal, công cụ mô phỏng dựa trên phương pháp Monte Carlo. Mô phỏng tính chất từ vòng từ trễ của nam châm tổ hợp hai pha cứng mềm cấu trúc nanô dựa trên lý thuyết vi từ học, phương pháp yếu tố hữu hạn và phần mềm phát số ngẫu nhiên chuyên dụng để khẳng định khả năng thu nhận được giá trị dự đoán lý thuyết của tích năng lượng từ trong các mẫu nam châm thực tế. Đề xuất định hướng cho công nghệ chế tạo hai vật liệu cấu trúc nanô, đặc biệt là vật liệu từ

 • DT_00216.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Trần, Vĩnh Thắng; Đàm, Trung Đồn (2002)

 • Các photodiode được chế tạo theo hai loại. Thứ nhất được chế tạo từ chuyển tiếp p-n của bán dẫn Si và loại thứ hai tạo tiếp xúc kim loại - bán dẫn Au-CdTe loại n Nghiên cứu cải tiến phần mềm để hoàn thiện hơn trong quá trình sử dụng The photodiodes have been made by two types. The first is based on Si p-n junction and the second is contact of Au-CdTe n-type To find the best softway for composition To make photoreristors and photod Tomake photoreristors and photodiodes from photosensitivity semiconductors such as CdTe, Si.The photoresistors have been made from a single crystal CdTe n-type with rather high resistivity Tạo các quang trở từ các đơn tinh thể CdTe loại n có điện trở s...

 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...

 • 01050000571_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2012)

 • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano, về các phương pháp chế tạo vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano. Trình bày về thực nghiệm chế tạo các loại tinh thể nano ZnS, ZnS:Mn, các cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG, ZnS:Mn/ZnS và các phương pháp nghiên cứu tính chất của chúng. Trình bày về các tính chất của các mẫu ZnS chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm. Trình bày các tính chất của các tinh thể nano nền ZnS, các tinh thể nano ZnS pha tạp Mn chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Trình bày các tính chất của tinh thể nano cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG chế tạo bằng phương pháp hóa...

 • 01050002767.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long (2015)

 • Hợp chất nền lantan florua. Các tính chất quang của tâm đất hiếm. Lý thuyết Judd-Ofelt. Quá trình truyền năng lượng. Các phương pháp chế tạo vật liệu. THỰC NGHIỆM: Phương pháp chế tạo CeF3 pha tạp đất hiếm; Các phép đo khảo sát các tính chất của mẫu CeF3 pha tạp đất hiếm ; Vật liệu nano CeF3:Sm3+chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa ; Vật liệu nano CeF3:Sm3+chế tạo bằng phương pháp lò vi sóng ; Vật liệu nano CeF3:Sm3+ ; Mẫu CeF3: Eu3+.

 • 01050000422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Bá Dũng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Đào, Khắc An (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về vật liệu Si và khuếch tán trong vật liệu Si. Nghiên cứu mở rộng định luật lực tổng quát, định luật Onsager và định luật Fick, tìm ra sự tương thích và đồng nhất giữa định luật Onsager và định luật Fick làm cơ sở để áp dụng cho bài toán khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển, hoàn thiện bài toán và hệ phương trình khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển lý thuyết giải số hệ phương trình khuếch tán đồng thời B, I và V trong Si để tìm ra được phân bố cuả B và sai hỏng điểm trong Si. Thảo luận kết quả, áp dụng để lý giải các kết quả thực nghiệm và các hiện tượng khuếch tán dị thường. Mô phỏng quá trình khuếch tán động của ...

 • 01050000422_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Bá Dũng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Đào, Khắc An (2011)

 • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu tổng quan về vật liệu Si và khuếch tán trong vật liệu Si. Nghiên cứu mở rộng định luật lực tổng quát, định luật Onsager và định luật Fick, tìm ra sự tương thích và đồng nhất giữa định luật Onsager và định luật Fick làm cơ sở để áp dụng cho bài toán khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển, hoàn thiện bài toán và hệ phương trình khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển lý thuyết giải số hệ phương trình khuếch tán đồng thời B, I và V trong Si để tìm ra được phân bố cuả B và sai hỏng điểm trong Si. Thảo luận kết quả, áp dụng để lý giải các kết...

 • 01050001435_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Thị Thanh Bình (2013)

 • Chương 1: Tổng quan lý thuyết về vật liệu SnO2 và SnO2 pha tạp. Chương 2: Các phương pháp thực nghiệm. Chương 3: Nghiên cứu tính chất của vật liệu SnO2 được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Chương 4: Nghiên cứu tính chất của vật liệu SnO2 và SnO2 pha tạp Sb được chế tạo bằng phương pháp sol-gel.

 • DT_00322.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hồng Hà; Lê, Duy Khánh; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Thị Quỳnh Chi; Trịnh, Thị Loan (2005)

 • Tổng hợp mẫu bột spinel MgAl2O4, ZnAl2O4 chứa tạp kim loại chuyển tiếp Cr3+, Mn2+ và Co2+ bằng phương pháp sol-gel. Nghiên cứu sự khác biệt về tính chất quang của các mẫu spinel MgAl2O4 tự nhiên và mẫu spinel tổng hợp MgAl2O4 Cr3+. Đề tài cũng tìm hiểu bản chất của các tâm quang liên quan đến các ion tạp Cr3+, Mn2+ và Co2+ qua phép đo phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang. Ngoài ra đề tài còn khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đo, chế độ tạo mẫu tới một số tính chất vật lý của các vật liệu tổng hợp. Từ đó chế tạo bột spinel MgAl2O4, ZnAl2O4 bằng phương pháp sol-gel

 • 02050002032_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhạn, 1984-;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Tác giả luận văn đã làm rõ cái phổ biến và cái đặc thù của Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề bất cập, hạn chế của nhà nước ta hiện nay và giải pháp điều chỉnh, khắc phục. Góp phần tìm hiểu sâu thêm nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam. Nêu một số đề xuất, kiến nghị và bằng cách đó thể hiện nguyện vọng góp phần vào hoạt động cụ thể hóa định hướng xây dựng nhà nước ta hiện nay. Luận văn xác định cơ sở lý luận là chủ nghĩa duy vật biện chứng về phạm trù cái phổ biến và cái đặc thù, lý luận về nhà nước,...,quan điểm của Đản...

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • DT_00959.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hồng Hà; Nguyễn, Ngọc Long; Phùng, Thị Lành; Phạm, Văn Tuấn; Trịnh, Thị Loan (2009)

 • Nghiên cứu điều kiện công nghệ chế tạo vật liệu spinel và các oxít thành phần kích thước nanô (5-20 nm) bằng phương pháp thủy nhiệt. Tổng hợp vật liệu spinel ZnAl2O4/ Mg Al2O4 và các oxít Al2O3, ZnO bằng phương pháp hóa: sol-gel và thủy nhiệt. Pha tạp kim loại chuyển tiếp (Cr3+, Co2+ và đất hiếm (Eu3+) vào vật liệu nền ZnAl2O4/ Mg Al2O4 và Al2O3, ZnO). Khảo sát sự ảnh hưởng của quy trình công nghệ tới cấu trúc, hình thái học và kích thước của vật liệu qua phép đo giản đồ nhiễu xạ tia X, SEM, TEM. Nghiên cứu tính chất quang của các tâm quang kim loại chuyển tiếp và đất hiếm trong các nền tinh thể spinel và oxit thành phần qua phép đo phổ huỳnh quang, kích thích huỳnh quang và truyền qu...

 • DT_00201.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Nguyễn, Hạnh; Nguyễn, Ngọc Long; Phạm, Quốc Triệu; Tạ, Đình Cảnh (2003)

 • Có thể thử nghiệm chế tạo cảm biến quang trên cơ sở tiếp xúc màng ZnO và Si Chế tạo các màng mỏng đơn lớp và đa lớp như ZnO, SnO2, CdS và Cdte bằng các công nghệ khác nhau để tìm ra công nghệ tối ưu nhất Nghiên cứu các quá trình công nghệ cũng như các tính chất vật lý của các màng đã chế tạo Tìm hiểu khả năng ứng dụng các màng trong việc chế tạo các cảm biến , các dụng cụ quang điện tử

 • 00558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Long;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2005)

 • Trình bày các giai đoạn của quá trình phát hiện tri thức, xem xét tới một kiến trúc mới về lưu trữ CSDL Data warehouse cùng với việc sử dụng nó cho khai phá dữ liệu. Nêu mục tiêu, nhiệm vụ, các phương pháp và kỹ thuật khai phá dữ liệu và trình bày chi tiết các vấn đề chính yếu của khai phá luật kết hợp. Từ đó thử nghiệm khai phá luật kết hợp, xây dựng ứng dụng "Tìm hiểu nhu cầu môn học"

 • V_L0_00558_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Long;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2005)

 • Trình bày các giai đoạn của quá trình phát hiện tri thức, xem xét tới một kiến trúc mới về lưu trữ CSDL Data warehouse cùng với việc sử dụng nó cho khai phá dữ liệu. Nêu mục tiêu, nhiệm vụ, các phương pháp và kỹ thuật khai phá dữ liệu và trình bày chi tiết (...)

 • DT_00565.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Long; Nguyễn, Văn Nhã; Nguyễn, Văn Vượng; Đoàn, Minh Thủy (2006)

 • Mô phỏng hiệu suất xúc tác của vật liệu xúc tác dùng lý thuyết fractal, công cụ mô phỏng dựa trên phương pháp Monte Carlo. Mô phỏng tính chất từ vòng từ trễ của nam châm tổ hợp hai pha cứng mềm cấu trúc nanô dựa trên lý thuyết vi từ học, phương pháp yếu tố hữu hạn và phần mềm phát số ngẫu nhiên chuyên dụng để khẳng định khả năng thu nhận được giá trị dự đoán lý thuyết của tích năng lượng từ trong các mẫu nam châm thực tế. Đề xuất định hướng cho công nghệ chế tạo hai vật liệu cấu trúc nanô, đặc biệt là vật liệu từ

 • DT_00216.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Trần, Vĩnh Thắng; Đàm, Trung Đồn (2002)

 • Các photodiode được chế tạo theo hai loại. Thứ nhất được chế tạo từ chuyển tiếp p-n của bán dẫn Si và loại thứ hai tạo tiếp xúc kim loại - bán dẫn Au-CdTe loại n Nghiên cứu cải tiến phần mềm để hoàn thiện hơn trong quá trình sử dụng The photodiodes have been made by two types. The first is based on Si p-n junction and the second is contact of Au-CdTe n-type To find the best softway for composition To make photoreristors and photod Tomake photoreristors and photodiodes from photosensitivity semiconductors such as CdTe, Si.The photoresistors have been made from a single crystal CdTe n-type with rather high resistivity Tạo các quang trở từ các đơn tinh thể CdTe loại n có điện trở s...

 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...

 • 01050000571_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2012)

 • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano, về các phương pháp chế tạo vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano. Trình bày về thực nghiệm chế tạo các loại tinh thể nano ZnS, ZnS:Mn, các cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG, ZnS:Mn/ZnS và các phương pháp nghiên cứu tính chất của chúng. Trình bày về các tính chất của các mẫu ZnS chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm. Trình bày các tính chất của các tinh thể nano nền ZnS, các tinh thể nano ZnS pha tạp Mn chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Trình bày các tính chất của tinh thể nano cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG chế tạo bằng phương pháp hóa...

 • 01050002767.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long (2015)

 • Hợp chất nền lantan florua. Các tính chất quang của tâm đất hiếm. Lý thuyết Judd-Ofelt. Quá trình truyền năng lượng. Các phương pháp chế tạo vật liệu. THỰC NGHIỆM: Phương pháp chế tạo CeF3 pha tạp đất hiếm; Các phép đo khảo sát các tính chất của mẫu CeF3 pha tạp đất hiếm ; Vật liệu nano CeF3:Sm3+chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa ; Vật liệu nano CeF3:Sm3+chế tạo bằng phương pháp lò vi sóng ; Vật liệu nano CeF3:Sm3+ ; Mẫu CeF3: Eu3+.

 • 01050000422.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Bá Dũng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Đào, Khắc An (2011)

 • Nghiên cứu tổng quan về vật liệu Si và khuếch tán trong vật liệu Si. Nghiên cứu mở rộng định luật lực tổng quát, định luật Onsager và định luật Fick, tìm ra sự tương thích và đồng nhất giữa định luật Onsager và định luật Fick làm cơ sở để áp dụng cho bài toán khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển, hoàn thiện bài toán và hệ phương trình khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển lý thuyết giải số hệ phương trình khuếch tán đồng thời B, I và V trong Si để tìm ra được phân bố cuả B và sai hỏng điểm trong Si. Thảo luận kết quả, áp dụng để lý giải các kết quả thực nghiệm và các hiện tượng khuếch tán dị thường. Mô phỏng quá trình khuếch tán động của ...

 • 01050000422_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Bá Dũng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Đào, Khắc An (2011)

 • Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu tổng quan về vật liệu Si và khuếch tán trong vật liệu Si. Nghiên cứu mở rộng định luật lực tổng quát, định luật Onsager và định luật Fick, tìm ra sự tương thích và đồng nhất giữa định luật Onsager và định luật Fick làm cơ sở để áp dụng cho bài toán khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển, hoàn thiện bài toán và hệ phương trình khuếch tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Phát triển lý thuyết giải số hệ phương trình khuếch tán đồng thời B, I và V trong Si để tìm ra được phân bố cuả B và sai hỏng điểm trong Si. Thảo luận kết quả, áp dụng để lý giải các kết...

 • 01050001435_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Thị Thanh Bình (2013)

 • Chương 1: Tổng quan lý thuyết về vật liệu SnO2 và SnO2 pha tạp. Chương 2: Các phương pháp thực nghiệm. Chương 3: Nghiên cứu tính chất của vật liệu SnO2 được chế tạo bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Chương 4: Nghiên cứu tính chất của vật liệu SnO2 và SnO2 pha tạp Sb được chế tạo bằng phương pháp sol-gel.

 • DT_00322.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hồng Hà; Lê, Duy Khánh; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Thị Quỳnh Chi; Trịnh, Thị Loan (2005)

 • Tổng hợp mẫu bột spinel MgAl2O4, ZnAl2O4 chứa tạp kim loại chuyển tiếp Cr3+, Mn2+ và Co2+ bằng phương pháp sol-gel. Nghiên cứu sự khác biệt về tính chất quang của các mẫu spinel MgAl2O4 tự nhiên và mẫu spinel tổng hợp MgAl2O4 Cr3+. Đề tài cũng tìm hiểu bản chất của các tâm quang liên quan đến các ion tạp Cr3+, Mn2+ và Co2+ qua phép đo phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang. Ngoài ra đề tài còn khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đo, chế độ tạo mẫu tới một số tính chất vật lý của các vật liệu tổng hợp. Từ đó chế tạo bột spinel MgAl2O4, ZnAl2O4 bằng phương pháp sol-gel

 • 02050002032_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhạn, 1984-;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Tác giả luận văn đã làm rõ cái phổ biến và cái đặc thù của Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề bất cập, hạn chế của nhà nước ta hiện nay và giải pháp điều chỉnh, khắc phục. Góp phần tìm hiểu sâu thêm nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam. Nêu một số đề xuất, kiến nghị và bằng cách đó thể hiện nguyện vọng góp phần vào hoạt động cụ thể hóa định hướng xây dựng nhà nước ta hiện nay. Luận văn xác định cơ sở lý luận là chủ nghĩa duy vật biện chứng về phạm trù cái phổ biến và cái đặc thù, lý luận về nhà nước,...,quan điểm của Đản...