Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22404
Title: Chế tạo, nghiên cứu các màng vật liệu bán dẫn quang điện tử và triển khai khả năng ứng dụng : Đề tài NCKH. QG.01.03
Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền
Lê, Hồng Hà
Nguyễn, Hạnh
Nguyễn, Ngọc Long
Phạm, Quốc Triệu
Tạ, Đình Cảnh
Keywords: Màng vật liệu bán dẫn;Chế tạo màng mỏng;Quang điện tử;Vật liệu bán dẫn
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Có thể thử nghiệm chế tạo cảm biến quang trên cơ sở tiếp xúc màng ZnO và Si Chế tạo các màng mỏng đơn lớp và đa lớp như ZnO, SnO2, CdS và Cdte bằng các công nghệ khác nhau để tìm ra công nghệ tối ưu nhất Nghiên cứu các quá trình công nghệ cũng như các tính chất vật lý của các màng đã chế tạo Tìm hiểu khả năng ứng dụng các màng trong việc chế tạo các cảm biến , các dụng cụ quang điện tử
Description: 25 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22404
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00201.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.