Browsing by Author Nguyễn, Phương Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 04051001163_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lựu;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2014; 2015-05-29)

 • In recent time, there has been an increasing number of those who want to sit a TOEIC test to get a desirable score for their college graduation or job application in Vietnam. This has resulted in the fact that many English centers have included TOEIC preparation courses in their training program. These centers usually state strongly about the effectiveness of their TOEIC preparation classes; however, there has been little investigation on this so far. This study is intended to explore the improve ments made by TOEIC learners in terms of (1) their test - taking strategies, and (2) their test scores. The participants selected for the study included ...

 • DT_00496.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Công Khanh; Bùi, Trung Kiên; Nguyễn, Phương Nga; Đào, Thị Oanh (2005)

 • Đề tài nghiên cứu đo lường chỉ số thông minh IQ của sinh viên các khoa thuộc các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Cử nhân tài năng thuộc ĐHQGHN nhằm tìm ra những điểm khác biệt, điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiềm năng về trí tuệ của họ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tiềm năng trí tuệ của sinh viên

Browsing by Author Nguyễn, Phương Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 04051001163_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lựu;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2014; 2015-05-29)

 • In recent time, there has been an increasing number of those who want to sit a TOEIC test to get a desirable score for their college graduation or job application in Vietnam. This has resulted in the fact that many English centers have included TOEIC preparation courses in their training program. These centers usually state strongly about the effectiveness of their TOEIC preparation classes; however, there has been little investigation on this so far. This study is intended to explore the improve ments made by TOEIC learners in terms of (1) their test - taking strategies, and (2) their test scores. The participants selected for the study included ...

 • DT_00496.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Công Khanh; Bùi, Trung Kiên; Nguyễn, Phương Nga; Đào, Thị Oanh (2005)

 • Đề tài nghiên cứu đo lường chỉ số thông minh IQ của sinh viên các khoa thuộc các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Cử nhân tài năng thuộc ĐHQGHN nhằm tìm ra những điểm khác biệt, điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiềm năng về trí tuệ của họ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tiềm năng trí tuệ của sinh viên