Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: La, Thế Phúc; Lương, Thị Tuất; Trương, Quang Hải; Nguyễn, Thị Minh Ngọc (2015)

 • Caves have always been creating a mysterious and fascinating beauty for geoheritages, natural heritages, as well as geoparks. Caves in sedimentary rocks, especially in karst in Vietnam are diverse, often breaking new records in length, depth and distribution region wide and world wide. Meanwhile, caves in basaltic rocks in Vietnam were discovered in 2007 in the area of Trinh Nữ waterfall, Krông Nô District, Đắk Nông province. The Trinh Nữ waterfall area is an attractive heritage complex on both natural and socio-cultural aspects. It comprises 3 waterfalls and the famous associated scenery in the Central Highlands, the craters, columnar basalts, resurgences of underground springs, prim...

 • V_L2_01418.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung: đặc điểm, nội dung, chất lượng dịch vụ và dịch vụ hướng dẫn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa. Nghiên cứu thực trạng chất lượng hướng dẫn dịch vụ tại các di tích lịch sử văn hóa Hà Nội nói chung và các di tích phục vụ cho hoạt động du lịch nói riêng. Trong đó lựa chọn những di tích tiêu biểu, có tổ chức dịch vụ phục vụ hướng dẫn tham quan tại điểm để nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhằm đánh giá thực trạng việc cung cấp và tổ chức thực hiện dịch vụ. Từ đó, rút ra những ưu điểm và hạn chế của dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, phân tích những nguyên nhân chủ quan ...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • KY_01030.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc (2010)

 • Đánh giá sự phát triển của một thư viện hay cơ quan thông tin điều quan trọng là thấy được khả năng cung cấp thông tin của cơ quan đó, khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng tin. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phục vụ bạn đọc, trong nhiều năm qua Trung tâm đã có nhiều cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc.

 • V_L0_02410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2009)

 • Khái quát hoạt động của Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay và hiện trạng của hệ thống VHF (Very High Frequency: Tần số rất cao) tại FIR (Flight Information Region: Vùng thông báo bay) Hà Nội. Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật trong quản lý bay: VHF Datalink, B - VHF, VHF offset. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam - một kỹ thuật thông tin liên lạc thoại giữa kiểm soát viên không lưu và phi công sử dụng sóng vô tuyến VHF được làm trễ, có thể phát cùng một tần số trên nhiều trạm và giải quyết bài toán xây dựng tuyến truyền thông VHF offset giữa các trạm với nhau cũng như giữa các trạm với máy bay. Đây là một trong nhiều kỹ thuật được đề ra...

 • V_L0_02410_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2009)

 • Khái quát hoạt động của Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay và hiện trạng của hệ thống VHF (Very High Frequency: Tần số rất cao) tại FIR (Flight Information Region: Vùng thông báo bay) Hà Nội. Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật trong quản lý bay: VHF Datalin (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: La, Thế Phúc; Lương, Thị Tuất; Trương, Quang Hải; Nguyễn, Thị Minh Ngọc (2015)

 • Caves have always been creating a mysterious and fascinating beauty for geoheritages, natural heritages, as well as geoparks. Caves in sedimentary rocks, especially in karst in Vietnam are diverse, often breaking new records in length, depth and distribution region wide and world wide. Meanwhile, caves in basaltic rocks in Vietnam were discovered in 2007 in the area of Trinh Nữ waterfall, Krông Nô District, Đắk Nông province. The Trinh Nữ waterfall area is an attractive heritage complex on both natural and socio-cultural aspects. It comprises 3 waterfalls and the famous associated scenery in the Central Highlands, the craters, columnar basalts, resurgences of underground springs, prim...

 • V_L2_01418.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung: đặc điểm, nội dung, chất lượng dịch vụ và dịch vụ hướng dẫn, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa. Nghiên cứu thực trạng chất lượng hướng dẫn dịch vụ tại các di tích lịch sử văn hóa Hà Nội nói chung và các di tích phục vụ cho hoạt động du lịch nói riêng. Trong đó lựa chọn những di tích tiêu biểu, có tổ chức dịch vụ phục vụ hướng dẫn tham quan tại điểm để nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhằm đánh giá thực trạng việc cung cấp và tổ chức thực hiện dịch vụ. Từ đó, rút ra những ưu điểm và hạn chế của dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, phân tích những nguyên nhân chủ quan ...

 • TC_001048.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Thị Thu Hà; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Thùy Linh; Nguyễn, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Thị Hồng Huệ; Phạm, Bảo Ngọc (2008)

 • The Vietnamese Wetlands Classification System is an important basis for governmental agencies, non-governmental organizations, and scientists to identify wetlands that are under-represented in the List of Wetlands of International and National Importance in order to encourage their designation and appropriate long term management. The classification also serves as a broad framework to aid the rapid identification of the main wetland habitats represented at each site, to provide units for mapping, and to encourage uniformity of concepts and terms in national wetland inventory. The Vietnamese Wetlands Classification System is a hierarchy of systems, subsystems, classes, and types or sub...

 • KY_01030.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc (2010)

 • Đánh giá sự phát triển của một thư viện hay cơ quan thông tin điều quan trọng là thấy được khả năng cung cấp thông tin của cơ quan đó, khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của người dùng tin. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phục vụ bạn đọc, trong nhiều năm qua Trung tâm đã có nhiều cố gắng để không ngừng nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc.

 • V_L0_02410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2009)

 • Khái quát hoạt động của Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay và hiện trạng của hệ thống VHF (Very High Frequency: Tần số rất cao) tại FIR (Flight Information Region: Vùng thông báo bay) Hà Nội. Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật trong quản lý bay: VHF Datalink, B - VHF, VHF offset. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật VHF offset trong liên lạc hàng không dân dụng Việt Nam - một kỹ thuật thông tin liên lạc thoại giữa kiểm soát viên không lưu và phi công sử dụng sóng vô tuyến VHF được làm trễ, có thể phát cùng một tần số trên nhiều trạm và giải quyết bài toán xây dựng tuyến truyền thông VHF offset giữa các trạm với nhau cũng như giữa các trạm với máy bay. Đây là một trong nhiều kỹ thuật được đề ra...

 • V_L0_02410_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2009)

 • Khái quát hoạt động của Tổng công ty bảo đảm hoạt động bay và hiện trạng của hệ thống VHF (Very High Frequency: Tần số rất cao) tại FIR (Flight Information Region: Vùng thông báo bay) Hà Nội. Giới thiệu các giải pháp kỹ thuật trong quản lý bay: VHF Datalin (...)