Browsing by Author Nguyễn, Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • V_L0_00923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2006)

 • Tổng quan các công nghệ truyền dẫn trên đường dây thuê bao số và giới thiệu các loại DSL hiện đang sử dụng trong truyền thông; Trình bày nhiễu xuyên ký hiệu ISI và các bộ làm bằng, trình bày hệ thống truyền dẫn đa gồm kỹ thuật điều chế vectơ và kỹ thuật DMT, dung năng kênh. Giới thệu các thuật toán cấp phát bít cho các kênh truyền con của hệ thống truyền đa kênh theo các tiêu chí hệ thống là RA và MA. Trình bày nhiễu xuyên âm, vấn đề UPBO trong hệ thống DSL và các giải pháp cho vấn đề UPBO. trình bày thuật toán điều khiển công suất kết hợp với phân bố bit dựa trên thuật toán đổ nước water-filling, đồng thời giới thiệu thuật toán điều khiển công suất dựa trên thuật toán phân bố bít rời...

 • 02050003555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Trần, Ngọc Long (2015)

 • Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến trường Trị Thiên luôn là nơi đọ sức hết sức quyết liệt và phức tạp giữa ta và địch, là chiến trường trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai phía. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, quân và dân Thành phố Huế đã kiên cường chiến đấu, làm lên chiến thắng lịch sử, chiếm giữ được Thành phố Huế 25 ngày đêm. Huế trở thành địa bàn mà quân giải phóng chiếm giữ được lâu nhất so với các thành phố thị xã ở miền Nam. Chính phía Mỹ cũng phải khẳng định: “Cố đô Huế là một thành phố duy nhất mà người Cộng sản đã chiếm giữ tương đối lâu dài, đủ để bắt đầu thay đổi hệ thống chính trị đối với người Việt Nam, giống như Tô-ki-ô trái ...

 • DT_00918.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Dương, Ngọc Bách; Lương, Thị Mai Ly; Nguyễn, Thị Quyên; Trần, Hồng Côn (2008)

 • Thu thập tài liệu và tổng quan các công trình nghiên cứu chế tạo xúc tác TiO2. Nghiên cứu điều chế TiO2 có tỷ lệ anatas cao, kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel trong môi trường nước - dung môi hữu cơ. Chế tạo xúc tác dạng hạt rắn bằng cách mang TiO2 dạng nano nói trên lên trên các hạt laterit biến tính. Nghiên cứu đánh giá một số tính chất quan trọng của xúc tác TiO2 mang trên laterit. Kết quả đề tài đã xây dựng quy trình và điều chế TiO2 có kích thước nanomet bằng thủy phân muối titan vô cơ trong môi trường nước - dung môi hữu cơ có mặt và không có mặt chất phân tán. Đã tiến hành lắp đặt thiết bị bể phân hủy đứng và thử nghiệm quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm cation trong ...

 • 00050002609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2013)

 • Tìm hiểu một cách khái quát về thực tại ảo, phân loại các hệ thống, các thành phần và ứng dụng của hệ thống thực tại ảo, tìm hiểu về cấu tạo của hệ hô hấp nói chung và hệ hô hấp phổi nói riêng. Nghiên cứu một số kỹ thuật xây dựng mô hình 3D trên cơ sở 2 phần mềm tạo mô hình 3 chiều thông dụng hiện nay là Maya và 3DS Max, đó là kỹ thuật tạo mô hình (modelling), kỹ thuật kết xuất (rendering). Trong đó, ltập trung tìm hiểu các kĩ thuật tạo đối tượng và kết xuất. Ứng dụng vào để xây dựng mô phỏng hệ hô hấp bao gồm có bài toán và chương trình thử nghiệm..

 • 00050002609_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2013)

 • Khái quát về thực tại ảo và bài toán mô phỏng cấu tạo hệ hô hấp, trong đó trình bày sơ lược về lịch sử quá trình phát triển và các lĩnh vực ứng dụng chính hiện nay của thực tại ảo, đồng thời tìm hiểu cấu tạo của hệ hô hấp nói chung và hệ hô hấp phổi nói riêng. Nghiên cứu kỹ thuật dựng mô hình, đó là kỹ thuật tạo mô hình (modelling), kỹ thuật hoạt hoá nhân vật (animation) và kỹ thuật kết xuất (rendering). Trong đó, với ứng dụng mô phỏng về cấu tạo của hệ hô hấp thì luận văn dừng lại ở tìm hiểu các kĩ thuật tạo đối tượng và kết xuất. Phần cuối cùng sẽ xây dựng mô hình ảo mô phỏng cấu tạo hệ hô hấp, phục vụ cho việc giảng dạy môn “Giải phẫu” ở trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.

 • 00060000020.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Anh Vũ; Nguyễn, Viết Kính; Trần, Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn, Thị Quyên; Vũ, Xuân Thắng; Tạ, Đức Tuyên (2010)

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa theo chuẩn 802.11b thiết kế và thử nghiệm modem vô tuyến đơn giản. Các kết quả đạt được: Kết quả phục vụ thực tế (1 phần mềm thiết kế và 1 phần mềm nhúng (file.bit)); Kết quả nâng cao tiềm lực khoa học (Nâng cao tiềm lực nhóm nghiên cứu thông qua các phần việc thực hiện)

 • 00050004499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2014)

 • - Luận văn góp phần làm rõ những điều kiện cần thiết để phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình - Luận văn phân tích rõ những hạn chế gây trở ngại đối với phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để khắc phục.

 • 02050001535_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Lan (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu lý luận, làm rõ thực trạng tâm trạng của cha mẹ khi có con tự kỷ trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và những yếu tố ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp tâm lý giúp cha mẹ có con tự kỷ có tâm trạng tích cực để thích ứng với hoàn cảnh mới nhanh hơn và góp phần chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ tốt hơn; Electronic Resources

 • V_L0_01509.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2007)

 • Nghiên cứu vấn đề chống phá giá hàng xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Mỹ và Liên minh Châu Âu, các vụ kiện chống phá giá, phân tích những thiệt hại, tổn thất đối với các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất một số biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam đối phó với các vụ kiện nước ngoài

 • V_L0_01340.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2007)

 • Mô tả khái quát bài toán và cách thức xây dựng hệ trích chọn thông tin. Trình bày khái niệm, cách thức và các ưu nhược điểm của các phương pháp học thống kê như: HMMs, CRFs và perceptron, đồng thời xây dựng hệ trích chọn tên riêng cho văn bản tiếng Việt vào CRFs và thuật toán percenptron; Mô tả cách thức xây dựng một hệ trích chọn tên riêng trong văn bản tiếng Việt sử dụng công cụ CRF++ của Taku Kudo và đưa ra một số kết qủa thực nghiệm mô hình xây dựng được

Browsing by Author Nguyễn, Thị Quyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • V_L0_00923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính (2006)

 • Tổng quan các công nghệ truyền dẫn trên đường dây thuê bao số và giới thiệu các loại DSL hiện đang sử dụng trong truyền thông; Trình bày nhiễu xuyên ký hiệu ISI và các bộ làm bằng, trình bày hệ thống truyền dẫn đa gồm kỹ thuật điều chế vectơ và kỹ thuật DMT, dung năng kênh. Giới thệu các thuật toán cấp phát bít cho các kênh truyền con của hệ thống truyền đa kênh theo các tiêu chí hệ thống là RA và MA. Trình bày nhiễu xuyên âm, vấn đề UPBO trong hệ thống DSL và các giải pháp cho vấn đề UPBO. trình bày thuật toán điều khiển công suất kết hợp với phân bố bit dựa trên thuật toán đổ nước water-filling, đồng thời giới thiệu thuật toán điều khiển công suất dựa trên thuật toán phân bố bít rời...

 • 02050003555.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Trần, Ngọc Long (2015)

 • Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến trường Trị Thiên luôn là nơi đọ sức hết sức quyết liệt và phức tạp giữa ta và địch, là chiến trường trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai phía. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, quân và dân Thành phố Huế đã kiên cường chiến đấu, làm lên chiến thắng lịch sử, chiếm giữ được Thành phố Huế 25 ngày đêm. Huế trở thành địa bàn mà quân giải phóng chiếm giữ được lâu nhất so với các thành phố thị xã ở miền Nam. Chính phía Mỹ cũng phải khẳng định: “Cố đô Huế là một thành phố duy nhất mà người Cộng sản đã chiếm giữ tương đối lâu dài, đủ để bắt đầu thay đổi hệ thống chính trị đối với người Việt Nam, giống như Tô-ki-ô trái ...

 • DT_00918.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Dương, Ngọc Bách; Lương, Thị Mai Ly; Nguyễn, Thị Quyên; Trần, Hồng Côn (2008)

 • Thu thập tài liệu và tổng quan các công trình nghiên cứu chế tạo xúc tác TiO2. Nghiên cứu điều chế TiO2 có tỷ lệ anatas cao, kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel trong môi trường nước - dung môi hữu cơ. Chế tạo xúc tác dạng hạt rắn bằng cách mang TiO2 dạng nano nói trên lên trên các hạt laterit biến tính. Nghiên cứu đánh giá một số tính chất quan trọng của xúc tác TiO2 mang trên laterit. Kết quả đề tài đã xây dựng quy trình và điều chế TiO2 có kích thước nanomet bằng thủy phân muối titan vô cơ trong môi trường nước - dung môi hữu cơ có mặt và không có mặt chất phân tán. Đã tiến hành lắp đặt thiết bị bể phân hủy đứng và thử nghiệm quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm cation trong ...

 • 00050002609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2013)

 • Tìm hiểu một cách khái quát về thực tại ảo, phân loại các hệ thống, các thành phần và ứng dụng của hệ thống thực tại ảo, tìm hiểu về cấu tạo của hệ hô hấp nói chung và hệ hô hấp phổi nói riêng. Nghiên cứu một số kỹ thuật xây dựng mô hình 3D trên cơ sở 2 phần mềm tạo mô hình 3 chiều thông dụng hiện nay là Maya và 3DS Max, đó là kỹ thuật tạo mô hình (modelling), kỹ thuật kết xuất (rendering). Trong đó, ltập trung tìm hiểu các kĩ thuật tạo đối tượng và kết xuất. Ứng dụng vào để xây dựng mô phỏng hệ hô hấp bao gồm có bài toán và chương trình thử nghiệm..

 • 00050002609_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2013)

 • Khái quát về thực tại ảo và bài toán mô phỏng cấu tạo hệ hô hấp, trong đó trình bày sơ lược về lịch sử quá trình phát triển và các lĩnh vực ứng dụng chính hiện nay của thực tại ảo, đồng thời tìm hiểu cấu tạo của hệ hô hấp nói chung và hệ hô hấp phổi nói riêng. Nghiên cứu kỹ thuật dựng mô hình, đó là kỹ thuật tạo mô hình (modelling), kỹ thuật hoạt hoá nhân vật (animation) và kỹ thuật kết xuất (rendering). Trong đó, với ứng dụng mô phỏng về cấu tạo của hệ hô hấp thì luận văn dừng lại ở tìm hiểu các kĩ thuật tạo đối tượng và kết xuất. Phần cuối cùng sẽ xây dựng mô hình ảo mô phỏng cấu tạo hệ hô hấp, phục vụ cho việc giảng dạy môn “Giải phẫu” ở trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.

 • 00060000020.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Anh Vũ; Nguyễn, Viết Kính; Trần, Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn, Thị Quyên; Vũ, Xuân Thắng; Tạ, Đức Tuyên (2010)

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa theo chuẩn 802.11b thiết kế và thử nghiệm modem vô tuyến đơn giản. Các kết quả đạt được: Kết quả phục vụ thực tế (1 phần mềm thiết kế và 1 phần mềm nhúng (file.bit)); Kết quả nâng cao tiềm lực khoa học (Nâng cao tiềm lực nhóm nghiên cứu thông qua các phần việc thực hiện)

 • 00050004499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2014)

 • - Luận văn góp phần làm rõ những điều kiện cần thiết để phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình - Luận văn phân tích rõ những hạn chế gây trở ngại đối với phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để khắc phục.

 • 02050001535_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Mai Lan (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu lý luận, làm rõ thực trạng tâm trạng của cha mẹ khi có con tự kỷ trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống và những yếu tố ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp tâm lý giúp cha mẹ có con tự kỷ có tâm trạng tích cực để thích ứng với hoàn cảnh mới nhanh hơn và góp phần chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ tốt hơn; Electronic Resources

 • V_L0_01509.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2007)

 • Nghiên cứu vấn đề chống phá giá hàng xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường Mỹ và Liên minh Châu Âu, các vụ kiện chống phá giá, phân tích những thiệt hại, tổn thất đối với các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất một số biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam đối phó với các vụ kiện nước ngoài

 • V_L0_01340.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quyên (2007)

 • Mô tả khái quát bài toán và cách thức xây dựng hệ trích chọn thông tin. Trình bày khái niệm, cách thức và các ưu nhược điểm của các phương pháp học thống kê như: HMMs, CRFs và perceptron, đồng thời xây dựng hệ trích chọn tên riêng cho văn bản tiếng Việt vào CRFs và thuật toán percenptron; Mô tả cách thức xây dựng một hệ trích chọn tên riêng trong văn bản tiếng Việt sử dụng công cụ CRF++ của Taku Kudo và đưa ra một số kết qủa thực nghiệm mô hình xây dựng được