Browsing by Author Nguyễn Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02HNKHCN TUOI TRE KHOA Y DUOC L2(1).pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn Văn Mạnh, Phan Kế Sơn; Nguyễn Thu Hương (2015)

  • Xây dựng mô hình động học giải phóng kéo dài của viên đa lóp dựa ừên động học Higuchi. Thiết kế các mô hình thực nghiệm để đánh giá tính phù hợp của mô hình động học đã xây dựng được. Phương pháp nghiên cứu: Xây dựng và chứng minh mô hình lý thuyết động học giải phóng kéo dài của viên đa lớp theo phương pháp giải tích đại số. Thiết kế và bào chế các viên nén hệ cốt trơ 1 lớp, 2 lớp với chất mô hình là sunset yellow. Sử dụng máy đo độ hòa tan để đánh giá động học giải phóng sunset yelIow từ các mẫu viên bào chế được. Kết quả'. Xây dựng được một mô hình lý thuyết động học Higuchi mở rộng cho hệ cốt trơ nhiều lớp, chứng minh được sự giải phóng dược chất tò hệ cốt nhiều lớp ...

Browsing by Author Nguyễn Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02HNKHCN TUOI TRE KHOA Y DUOC L2(1).pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn Văn Mạnh, Phan Kế Sơn; Nguyễn Thu Hương (2015)

  • Xây dựng mô hình động học giải phóng kéo dài của viên đa lóp dựa ừên động học Higuchi. Thiết kế các mô hình thực nghiệm để đánh giá tính phù hợp của mô hình động học đã xây dựng được. Phương pháp nghiên cứu: Xây dựng và chứng minh mô hình lý thuyết động học giải phóng kéo dài của viên đa lớp theo phương pháp giải tích đại số. Thiết kế và bào chế các viên nén hệ cốt trơ 1 lớp, 2 lớp với chất mô hình là sunset yellow. Sử dụng máy đo độ hòa tan để đánh giá động học giải phóng sunset yelIow từ các mẫu viên bào chế được. Kết quả'. Xây dựng được một mô hình lý thuyết động học Higuchi mở rộng cho hệ cốt trơ nhiều lớp, chứng minh được sự giải phóng dược chất tò hệ cốt nhiều lớp ...