Browsing by Author Phạm, Hồng Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 4139-133-7954-3-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • V_L2_01520.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Trang (2009)

 • Trình bày khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học, hệ thống đổi mới quốc gia, chính sách đổi mới, lý thuyết liên kết và kinh nghiệm của một số trường đại học về đảm bảo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên vào thực tiễn ở Trường đại học Lao động - Xã hội. Đề xuất các nhóm giải pháp đảm bảo kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Lao động - Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn: Nhóm giải pháp đảm bảo cầu về vấn đề nghiên cứu gồm: xây dựng định hướng nghiên cứu, tìm đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu và quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường; Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng nghiên cứ...

 • 02050005319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2018)

 • Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới. Theo đó, đổi mới là tập hợp các hoạt động xã hội phức tạp nhằm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế. Tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới (cấu trúc của hệ thống đổi mới, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành) để xây dựng một mô hình liên kết đảm bảo được hiệu quả liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đạt mục tiêu của đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. Luận án đã phân tích tiến trình phát triển của mối li...

Browsing by Author Phạm, Hồng Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 4139-133-7954-3-10-20180806.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Hồng Trang; Phạm, Hồng Nhung (2018)

 • Liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở Việt Nam, mặc dù đã có cơ chế tự chủ trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) song mối liên kết này thực tế chưa mạnh. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan cản trở việc hình thành và phát triển mối liên kết giữa nghiên cứu và sản xuất. Trên cơ sở khảo sát 4 trường đại học, 4 viện nghiên cứu ở miền Bắc Việt Nam, bài viết phân tích nguyên nhân cản trở liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường liên kết nghiên cứu – sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là nhà đầu tư và tiêu thụ sản p...

 • V_L2_01520.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Trang (2009)

 • Trình bày khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học, hệ thống đổi mới quốc gia, chính sách đổi mới, lý thuyết liên kết và kinh nghiệm của một số trường đại học về đảm bảo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên vào thực tiễn ở Trường đại học Lao động - Xã hội. Đề xuất các nhóm giải pháp đảm bảo kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Lao động - Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn: Nhóm giải pháp đảm bảo cầu về vấn đề nghiên cứu gồm: xây dựng định hướng nghiên cứu, tìm đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu và quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường; Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng nghiên cứ...

 • 02050005319.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Trang;  Advisor: Nguyễn, Văn Học (2018)

 • Về khía cạnh lý thuyết, Luận án đưa ra khái niệm đổi mới, tiếp cận hệ thống đổi mới. Theo đó, đổi mới là tập hợp các hoạt động xã hội phức tạp nhằm tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, thực hiện qui trình theo phương pháp mới hoặc áp dụng cách thức mới để đưa một sáng chế ra thị trường, đem lại lợi ích kinh tế. Tiếp cận hệ thống đổi mới là việc sử dụng các tri thức về hệ thống đổi mới (cấu trúc của hệ thống đổi mới, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành) để xây dựng một mô hình liên kết đảm bảo được hiệu quả liên kết giữa trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, đạt mục tiêu của đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay. Luận án đã phân tích tiến trình phát triển của mối li...