Browsing by Author Phạm, Linh Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Linh Chi (2015)

 • Mục đích của luận văn là đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Để hoàn thành mục đích của đề tài đã đặt ra như trên, nhiệm vụ của đề tài cần tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau: - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại thị trường nội địa. - Thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty, đưa ra các ưu điểm và tồn tại trong quá trình cạnh tranh cũng như các nguyên nhân của tồn tại đó. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại thị trường nội địa.

 • 00050008557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Linh Chi (2017)

 • Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.

Browsing by Author Phạm, Linh Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Linh Chi (2015)

 • Mục đích của luận văn là đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Để hoàn thành mục đích của đề tài đã đặt ra như trên, nhiệm vụ của đề tài cần tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau: - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại thị trường nội địa. - Thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty, đưa ra các ưu điểm và tồn tại trong quá trình cạnh tranh cũng như các nguyên nhân của tồn tại đó. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May 10 tại thị trường nội địa.

 • 00050008557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Linh Chi (2017)

 • Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.