Browsing by Author Phạm, Ngọc Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050008883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thành (2017)

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND). Nêu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra; kết quả áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 05 năm (2012 - 2016); những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra thuộc lực lượng CSND; đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng các q...

 • 00050003369.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thành;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2014)

 • Đây là công trình chuyên khảo đầu tiên từ sau khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 đến nay trong khoa học luật hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam ở cấp luận văn thạc sĩ luật học. Trong luận văn này đã có những đóng góp mới về khoa học sau đây: Một là, xây dựng khái niệm thực tiễn xét xử, phân tích các đặc điểm cơ bản và hình thức của thực tiễn xét xử; cũng như làm sáng tỏ v ai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện quy định pháp luật; Hai là, phân tích vai trò của thực ...

Browsing by Author Phạm, Ngọc Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050008883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thành (2017)

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND). Nêu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra; kết quả áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 05 năm (2012 - 2016); những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra thuộc lực lượng CSND; đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng các q...

 • 00050003369.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thành;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2014)

 • Đây là công trình chuyên khảo đầu tiên từ sau khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 đến nay trong khoa học luật hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện các quy định của Phần chung luật hình sự Việt Nam ở cấp luận văn thạc sĩ luật học. Trong luận văn này đã có những đóng góp mới về khoa học sau đây: Một là, xây dựng khái niệm thực tiễn xét xử, phân tích các đặc điểm cơ bản và hình thức của thực tiễn xét xử; cũng như làm sáng tỏ v ai trò của thực tiễn xét xử trong việc phát triển và hoàn thiện quy định pháp luật; Hai là, phân tích vai trò của thực ...