Browsing by Author Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Kỹ thuật lưu lượng trong mạng chuyển dịch nhãn đa giao thức : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Vũ, Văn Trưởng
2009Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng MPLS/VPN : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Thanh Huyền
2007Nghiên cứu giải pháp phát triển và nâng cao năng lực thông tin đường sắt thuộc tổng công ty đường sắt Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Vũ, Thị Thu Hằng
2009Nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Phúc
2015Nghiên cứu phương pháp tổng hợp cảm biến dùng cho kỹ thuật dẫn đường các Robot di động : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 02Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn; Trần, Thuận Hoàng
2015Nghiên cứu thiết kế mảng tái cấu hình kiến trúc thô CGRA ứng dụng cho kỹ thuật điều khiển : Luận văn ThS. Công nghệ điện tử viễn thông: 60 52 02 03Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Nguyễn, Kiêm Hùng, người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Nam
2006Nghiên cứu thử nghiệm một hệ điều khiển tự cân bằng trên cơ sở sử dụng cảm biến gia tốc và cảm biến vận tốc góc : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Phạm, Duy Hưng
2007Nghiên cứu truyền tin bằng giao thức RTP và ứng dụng thực tiễn : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Nguyễn, Công Minh
2016Study on supervision and control of robot over computer network = Nghiên cứu vấn đề giám sát và điều khiển robot qua mạng máy tính. Luận án TS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Phùng Mạnh Dương
2009Thiết kế bộ chuyển đổi số - tương tự 8 bít sử dụng công nghệ bán dẫn CMOS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Nguyễn, Mạnh Phương
2007Thiết kế tạo bộ điều khiển PID điều khiển mạch điện : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-viễn thông : 2 07 00Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Đoàn, Hữu Chức
2014Ứng dụng cảm biến 3D Kinect trong nhận diện ngôn ngữ cử chỉ Tiếng Việt hỗ trợ việc giao tiếp với người khuyết tật khiếm thính :Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 02 03Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Quách, Công Hoàng
2007Ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm trong mạng Viettel Mobile : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Bùi, Thị Mai Hương
2010Ứng dụng DSC 16 bit trong hệ thống điều khiển tự động tòa nhà : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Phạm, Đình Tuân
2008Xây dựng hệ giám sát, điều khiển vi kẹp : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Thắng
2012Điều khiển các thiết bị điện từ xa qua mạng internet : Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử - Viễn thôngTrần, Quang Vinh, người hướng dẫn; Phạm, Duy Hưng