Browsing by Author Trần, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • V_L2_01948_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Nguyên Việt (2010)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày sự ra đời của Phật giáo và những nội dung tư tưởng cơ bản của nó. Khái quát về khái niệm đạo đức, giá trị đạo đức, hệ thống giá trị đạo đức của người Việt Nam trong truyền thống và hiện đại. Qua đó thấy được hệ chuẩn các giá trị đạo đức của người (...); Electronic Resources

 • 02050000774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về ca trù, lịch sử phát triển của nghệ thuật ca trù, nghệ thuật ca trù tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và giá trị văn hoá của nghệ thuật ca trù. Nghiên cứu thực trạng khai thác các giá trịvăn hoá của nghệ thuật ca trù vào hoạt động kinh doanh du lịch hiện nay Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lch của nghệ thuật ca trù

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Vũ, Tiến Dũng (2017)

 • Bài toán biểu diễn thưa xuất hiện rất nhiều trong các bài toán thực tế và thu hút rất nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Các thuật toán dựa trên lý thuyết biểu diễn thưa tiết kiệm được một lượng đáng kể thời gian thực thi và thuận lợi trong việc lưu trữ mẫu đã được đề xuất để giải quyết hiệu quả các bài toán xử lý tín hiệu.

 • 00050008182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Hà, Văn Hội (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Phân tích thực trạng quảng lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương 4: Kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tại Đại học Quốc gia

 • 00050008735.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền (2017)

 • Đề tài nghiên cứu quá trình pháp điển hóa chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự năm 2015; Đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động của pháp nhân trong thời gian từ 2012 đến 2016; qua đó làm rõ những điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả áp dụng TNHS đối với pháp nhân; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc có thể có trong áp dụng chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân xuất phát từ thực tiễn.

Browsing by Author Trần, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • V_L2_01948_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Nguyên Việt (2010)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày sự ra đời của Phật giáo và những nội dung tư tưởng cơ bản của nó. Khái quát về khái niệm đạo đức, giá trị đạo đức, hệ thống giá trị đạo đức của người Việt Nam trong truyền thống và hiện đại. Qua đó thấy được hệ chuẩn các giá trị đạo đức của người (...); Electronic Resources

 • 02050000774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về ca trù, lịch sử phát triển của nghệ thuật ca trù, nghệ thuật ca trù tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và giá trị văn hoá của nghệ thuật ca trù. Nghiên cứu thực trạng khai thác các giá trịvăn hoá của nghệ thuật ca trù vào hoạt động kinh doanh du lịch hiện nay Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lch của nghệ thuật ca trù

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Vũ, Tiến Dũng (2017)

 • Bài toán biểu diễn thưa xuất hiện rất nhiều trong các bài toán thực tế và thu hút rất nhiều sự chú ý trong những năm gần đây. Các thuật toán dựa trên lý thuyết biểu diễn thưa tiết kiệm được một lượng đáng kể thời gian thực thi và thuận lợi trong việc lưu trữ mẫu đã được đề xuất để giải quyết hiệu quả các bài toán xử lý tín hiệu.

 • 00050008182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Hà, Văn Hội (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Phân tích thực trạng quảng lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương 4: Kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tại Đại học Quốc gia

 • 00050008735.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền (2017)

 • Đề tài nghiên cứu quá trình pháp điển hóa chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự năm 2015; Đánh giá thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động của pháp nhân trong thời gian từ 2012 đến 2016; qua đó làm rõ những điều kiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả áp dụng TNHS đối với pháp nhân; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc có thể có trong áp dụng chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân xuất phát từ thực tiễn.