Browsing by Author Trần, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Ảnh hưởng của Đạo Phật tới các giá trị đạo đức con người Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 85Trần, Nguyên Việt, người hướng dẫn; Trần, Thị Huyền
2016Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong trường đại học theo định hướng đại học nghiên cứu ( Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 12Trịnh, Thị Thúy Giang, người hướng dẫn; Trần, Thị Huyền
2010High school teachers' perceptions and attitudes towards applying communicative language teaching in teaching grammar = Nhận thức và thái độ của giáo viên cấp ba đối với việc áp dụng đường hướng giao tiếp trong dạy học ngữ pháp. M.A. Thesis Linguistics: 60Dương, Thị Nụ , Supervisor; Trần, Thị Huyền
2012Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng Bắc Bộ tại Việt Nam phục vụ phát triển du lịchTrần, Thị Huyền
2016Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Quản lý kinh tế (Chương trình định hướng thực hành)Trần, Thị Huyền
2013Quản lý tài chính theo mô hình công ty mẹ công ty con tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long. ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20Nguyễn, Văn Định; Trần, Thị Huyền
2016Sự biến đổi vai trò của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóaTrần, Thị Huyền
2016Sự biến đổi vai trò của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóaTrần, Thị Huyền
2016Sự biến đổi vai trò của nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Nguyễn, Vũ Hảo; Trần, Thị Huyền
2017Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60380Trần, Thị Huyền
2016Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học nguyên hàm – tích phân và ứng dụng lớp 12 trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Toán học)Trần, Thị Huyền