Browsing by Author Trần, Thị Nhuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00530.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Hoà; Trần, Thị Nhuận; Đinh, Đoàn Long; Phạm, Thanh Huyền (2005)

 • Nghiên cứu tổng quan về hình thái học, tế bào học, phân bố, thành phần hóa học, tác dụng dược lý của hai loài cây thuốc diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus) và diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria) ở Việt Nam. Sử dụng kỹ thuật phân tích izozym SOD, EST và PO để đánh giá mức độ đa dạng, khoảng cách di truyền và phân loại nhanh 2 loài cây thuốc trên. Góp phần xác định đa hình di truyền, dấu chuẩn di truyền phân loại loài và mối quan hệ di truyền giữa một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam Góp phần xác định đa hình di truyền, dấu chuẩn di truyền phân loại loài và mối quan hệ di truyền giữa một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam

 • KY_00810.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa; Trần, Thị Nhuận; Ngô, Thị Hoan; Nguyễn, Thị Biên (2004)

 • Lúa có tầm quan trọng sống còn đối với đời sống của hơn một nửa dân số thế giới.Việt Nam bắt đầu nghiên cứu lúa lai từ những năm 1980. Trung tâm nghiên cứu lúa lai của Việt Nam và một số Viện, Trường đại học đang đảm trách việc tạo ra các tổ hợp lúa lai của Việt Nam có những tính trạng quý để ngày càng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Browsing by Author Trần, Thị Nhuận

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00530.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Thị Hoà; Trần, Thị Nhuận; Đinh, Đoàn Long; Phạm, Thanh Huyền (2005)

 • Nghiên cứu tổng quan về hình thái học, tế bào học, phân bố, thành phần hóa học, tác dụng dược lý của hai loài cây thuốc diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus) và diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria) ở Việt Nam. Sử dụng kỹ thuật phân tích izozym SOD, EST và PO để đánh giá mức độ đa dạng, khoảng cách di truyền và phân loại nhanh 2 loài cây thuốc trên. Góp phần xác định đa hình di truyền, dấu chuẩn di truyền phân loại loài và mối quan hệ di truyền giữa một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam Góp phần xác định đa hình di truyền, dấu chuẩn di truyền phân loại loài và mối quan hệ di truyền giữa một số loài cây dược liệu bản địa ở Việt Nam

 • KY_00810.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Hòa; Trần, Thị Nhuận; Ngô, Thị Hoan; Nguyễn, Thị Biên (2004)

 • Lúa có tầm quan trọng sống còn đối với đời sống của hơn một nửa dân số thế giới.Việt Nam bắt đầu nghiên cứu lúa lai từ những năm 1980. Trung tâm nghiên cứu lúa lai của Việt Nam và một số Viện, Trường đại học đang đảm trách việc tạo ra các tổ hợp lúa lai của Việt Nam có những tính trạng quý để ngày càng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.