Browsing by Author Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Bảo vệ trật tự quản lý kinh tế bằng pháp luật hình sự (Trên cơ sở số liệu, thực tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Đoàn, Quang Huy
2015Các tội phạm tham nhũng trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Nguyễn, Đình Triết
2014Các tội phạm về ma túy trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2000-2010: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Thảo
2012Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Thu Chang
2013Người đại diện trong pháp luật tố tụng dân sự hiện nay ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Trần, Vũ Toàn
2015Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thanh Hoan
2016Thi hành án phạt tù ở Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp: Luận án TS. Luật: 62 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Phượng, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Nam
2017Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04Dương, Văn Thịnh; Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn
2016Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Bùi, Thanh Phương
2016Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn xét xử tại địa bàn thành phố Đà Nẵng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Phạm, Hồng Thủy
2012Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Đinh, Thị Kiều My
2015Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lăk ) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Phan, Thị Dương Thanh
2014Vấn đề áp dụng pháp luật hình sự trong việc giải quyết tranh chấp thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Ngọc
2015Xóa án tích theo Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Nguyễn, Cao Cường
2015Định tội danh đối với tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Luật hình sự Việt Nam ( Trên cơ sở số liệu thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Bùi, Thị Nhung
2015Định tội danh đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Võ, Thanh Hà
2014Định tội danh đối với tội đánh bạc theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Trịnh, Quốc Toản, người hướng dẫn; Vũ, Thị Phương Lan; User