Browsing by Author User

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050004049_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Xuân Hạ; User;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2014; 2014-12-31)

 • Chương 1: Một số vấn đề chung về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Thực trạng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân từ năm 1999 đến nay. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

 • 00050003704_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trọng Lâm; User;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2014; Mon Dec 29 14:09:22 2014)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. Chương 2: Cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 3: Thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, liên hệ với thực tiễn Thành phố Hà Nội. Chương 4: Quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, liên hệ thực tiễn với Thành phố Hà Nội.; Electronic Resources

Browsing by Author User

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050004049_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Xuân Hạ; User;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2014; 2014-12-31)

 • Chương 1: Một số vấn đề chung về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Thực trạng quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và thực tiễn xét xử tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân từ năm 1999 đến nay. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân

 • 00050003704_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trọng Lâm; User;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2014; Mon Dec 29 14:09:22 2014)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. Chương 2: Cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương 3: Thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, liên hệ với thực tiễn Thành phố Hà Nội. Chương 4: Quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, liên hệ thực tiễn với Thành phố Hà Nội.; Electronic Resources