Browsing by Author Vũ, Đức Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Nguyễn, Văn Lợi; Vũ, Đức Minh (2013)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ, bê tông bản mặt nói riêng, sau khi hồ tích nước giữa lớp bê tông bản mặt và đập đá đổ thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Đây là hiện tượng tách các lớp vật liệu khác nhau giữa tấm bê tông bản mặt, lớp vữa lót và lớp đệm tạo ra khoảng rỗng có thể chứa nước hoặc không khí. Khi gặp hiện tượng này việc phân bố ứng suất và cơ chế làm việc của các tấm bê tông bản mặt sẽ bị ảnh hưởng và tác động đến khả năng chống thấm và tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Ra đa đất để xác định nhanh hiện tượng “thoát không” dưới tấm bê tông bản mặt tại đập hồ chứa nước Cửa Đạt - huyện Th...

 • DT_00147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Lê, Viết Dư Khương (2002)

 • Các kết quả này trước hết có thể được áp dụng cho các cơ quan nghiên cứu địa vật lý, cũng như các cơ sở sản xuất trong ngành địa vật lý để tiến hành đo đạc, xử lý và phân tích tài liệu của phương pháp phân cực kích thích ở Việt Nam. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định cho mở các đề tài nghiên cứu thử nghiệm và áp dụng các đề xuất này vào sản xuất càng sớm càng tốt.

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2015)

 • Xác định được vị trí đường bão hòa trong thân đập đất làm cơ sở nhận định, phân tích tình hình thấm, cũng như đánh giá sự ổn định, an toàn của đập là một việc làm hết sức cần thiết. Bài báo trình bày một số kết quả thử nghiệm về ảnh hưởng của hệ thống ống pizomet đến số liệu của các phép đo điện đa cực trên thân đập. Đồng thời cũng trình bày các kết quả đo đạc và xử lý số liệu phương pháp Thăm dò điện đa cực truyền thống và Thăm dò điện đa cực tiên tiến để xác định đường bão hòa, so sánh với kết quả xác định theo các ống pizomet cùng thời điểm khảo sát. Từ đó rút ra các kết luận về hiệu quả áp dụng của phương pháp Thăm dò điện đa cực tiên tiến đối với việc xác định đường bão hòa. Các ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh (2006)

 • Nghiên cứu cải tiến các phép đo đạc mới của phương pháp phân cực kích thích (PCKT) lưỡng cực cải tiến và cách thức thu thập số liệu thực địa nhằm nâng cao hiệu quả của các phương pháp đo sâu PCKT cải tiến. Kết hợp với cơ sở sản xuất tiến hành đo thử nghiệm và áp dụng phương pháp mới đã đề xuất. Thiết lập các phép biến đổi, xây dựng thuật toán và hệ chương trình xử lý, phân tích tài liệu PCKT bằng ngôn ngữ MATLAB. Bước đầu nghiên cứu áp dụng kết hợp phương pháp đo sâu PCKT cải tiến với phương pháp đo sâu PCKT bằng hệ đo đa cực

 • 00060000103.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Nguyễn, Bá Duẩn (2010)

 • Tìm hiểu các thành tựu mới của thế giới liên quan đến việc áp dụng các phương pháp Địa Vật lý hiện đại trong nghiên cứu phát hiện các di tích cổ. Hoàn thiện nghiên cứu cải tiến hệ đo đa cực, xây dựng thuật toán, chương trình xử lý để đề xuất phương pháp Thăm dò điện đa cực, xây dựng thuật toán, chương trình xử lý để đề xuất phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến cho phù hợp với điều kiện khảo sát nhằm phục vụ cho mục đích phát hiện các di tích cổ. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng và đề xuất quy trình thiết kế khảo sát, thu thập và xử lý số liệu của tổ hợp các phương pháp Rađa xuyên đất và thăm dò điện đa cực cải tiến phù hợp với điều kiện áp dụng phát hiện các di tích cổ ở Việt Nam. S...

 • Vol 31 No1 32-46.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Vương, Duy Thọ (2015)

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng bằng phương pháp Ra đa đất. Theo TCVN 8227-2009 và kinh nghiệm thực tế, các tác giả đã lựa chọn các mô hình hang rỗng điển hình phù hợp với thực tế, sử dụng module modelling for the 2D-simulation thuộc phần mềm REFLEXW để xây dựng mô hình lý thuyết đối với các mô hình hang rỗng trên, sử dụng phương pháp Migration để xử lý tính toán mô hình, đồng thời đã kiểm nghiệm khảo sát, tìm kiếm tổ mối trên đê, đập đất tại một số khu vực bằng hệ thiết bị SIR - 10B và SIR-30 với ăng ten 400MHz do Công ty GSSI của Mỹ sản xuất. Từ đó, rút ra các kết luận bổ ích về tính đúng đắn và phù hợp của mô...

 • document(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Vương, Duy Thọ (2015)

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng bằng phương pháp Ra đa đất. Theo TCVN 8227-2009 và kinh nghiệm thực tế, các tác giả đã lựa chọn các mô hình hang rỗng điển hình phù hợp với thực tế, sử dụng module modelling for the 2D-simulation thuộc phần mềm REFLEXW để xây dựng mô hình lý thuyết đối với các mô hình hang rỗng trên, sử dụng phương pháp Migration để xử lý tính toán mô hình, đồng thời đã kiểm nghiệm khảo sát, tìm kiếm tổ mối trên đê, đập đất tại một số khu vực bằng hệ thiết bị SIR - 10B và SIR-30 với ăng ten 400MHz do Công ty GSSI của Mỹ sản xuất. Từ đó, rút ra các kết luận bổ ích về tính đúng đắn và phù hợp của mô hình ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • This paper presents some main results of the theoritical and physical models for seepage area in dams and dikes in conjunction with application of mathematics, Physics and EarthImage 2D software (for the Multi-electrode Resistivity Imaging method), Reflex software (for the Ground Penetrating Radar method). Also, it shows results study of selecting the optimal measuring array from different measuring arrays of the Multi-electrode Resistivity Imaging method for the theoritical and physical model. From those experimetnts, we conclude about effectiveness of applying the Ground Penetrating Radar and Improved Multi-electrode Resistivi...

 • V_L1_00160_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Minh;  Advisor: Lê, Viết Dư Khương, ngườì hướng dẫn; Tăng, Mười, ngườì hướng dẫn (2001)

 • 133 tr.+ Bản tóm tắt; Tổng quan về các phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều; trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất mới trong phương pháp đo sâu phân cực kích thích và hướng phát triển mới về xử lý, phân tích tài liệu đo sâu phân cực kích thích; tính toán và kiểm chứng tí (...); Electronic Resources; Luận án TS. Địa Vật lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

 • 00060000213.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • các phương pháp địa vật lý, đặc biệt là phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực trong nghiên cứu phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Xây dựng, nghiên cứu mô hình lý thuyết và thực tế đối với một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng và đề xuất quy trình khảo sát và thu thập số liệu để kết hợp hai phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất Việt Nam. Thiết lập chương trình xử lý, phân tích số liệu Ra đa đất, Thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất ở Việt Nam. Sử ...

 • TC_02681.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2011)

 • Small and shallow caves are frequently found on the dike and dam system inside our country, leading to some risks of subsidence, seepage, even dyke and dam rupture. The handling of this problem is relatively simple if we can accurately identify the location of these hollow caves. The question is how to study and find out the geophysical method to quickly and accurately determine the location and size of these caves for timely treatment in order to improve the efficiency of the survey. This paper presents some new results obtained when studying and applying the Improved multi-electrode (2D and 3D) and Ground penetrating radar methods to rapidly determine the hollow caves at K1...

 • TC_001202.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Nguyễn, Bá Duẩn (2007)

 • Bài báo trình bày các kết quả khảo sát, minh giải số liệu của các phương pháp Rađa xuyên đất và Thăm dò điện đa cực, cũng như các kết quả đào thám sát bước đầu của Viện Bảo tồn Di tích. Chúng tôi đã tìm ra các cổ vật trong khu vực đình Chu Quyến một cách khá chính xác bằng các phương pháp Địa Vật lý nói trên càng khẳng định tính ưu việt và hiệu quả của các phương pháp này đối với công tác khảo cổ. Kết quả này chắc chắn sẽ có những đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo đình Chu Quyến nói riêng và các công trình Di tích văn hoá khác nói chung.

 • DT_00533.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trọng Hiếu; Vũ, Tiến Dũng; Vũ, Đức Minh; Đinh, Quang Thắng (2005)

 • Trình bày một hệ thống hoàn chỉnh cho phép quản lý thi trắc nghiệm các môn học tự nhiên bao gồm: Xây dựng bộ câu hỏi; Xây dựng đề ngẫu nhiên; Tổ chức và quản lý thi; Giải quyết các vấn đề sau thi: in bảng điểm, phúc tra bài thi.. Xây dựng một hệ thống cho phép xây dựng bộ câu hỏi, tạo đề thi, tổ chức thi và giải quyết các vấn đề khác đối với hình thức thi trắc nghiệm cho các môn học tự nhiên Đã tổ chức được một số xêmina về các vấn đề liên quan đến E-learning, việc thiết kế bài thi trắc nghiệm, đánh giá độ khó câu hỏi

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Vũ, Đức Minh (2018)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ và bê tông lát máinói riêng, sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Những “thoát không” (lớp rỗng) này không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến mái đập gây ra thấm, rỏ rỉ làm giảm tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Nhiệt Hồng ngoại để đánh giá khả năng phát hiện “thoát không” dưới lớp bê tông lát mái trên đê và đậpthông qua việc nghiên cứu mô hình (Thời gian thuận tiện để xác định “thoát không”;Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu xác định được “thoát không”; Kích thước tối thiểu của “thoát không” có thểxác định được bằngphươ...

Browsing by Author Vũ, Đức Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Nguyễn, Văn Lợi; Vũ, Đức Minh (2013)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ, bê tông bản mặt nói riêng, sau khi hồ tích nước giữa lớp bê tông bản mặt và đập đá đổ thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Đây là hiện tượng tách các lớp vật liệu khác nhau giữa tấm bê tông bản mặt, lớp vữa lót và lớp đệm tạo ra khoảng rỗng có thể chứa nước hoặc không khí. Khi gặp hiện tượng này việc phân bố ứng suất và cơ chế làm việc của các tấm bê tông bản mặt sẽ bị ảnh hưởng và tác động đến khả năng chống thấm và tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Ra đa đất để xác định nhanh hiện tượng “thoát không” dưới tấm bê tông bản mặt tại đập hồ chứa nước Cửa Đạt - huyện Th...

 • DT_00147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Lê, Viết Dư Khương (2002)

 • Các kết quả này trước hết có thể được áp dụng cho các cơ quan nghiên cứu địa vật lý, cũng như các cơ sở sản xuất trong ngành địa vật lý để tiến hành đo đạc, xử lý và phân tích tài liệu của phương pháp phân cực kích thích ở Việt Nam. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định cho mở các đề tài nghiên cứu thử nghiệm và áp dụng các đề xuất này vào sản xuất càng sớm càng tốt.

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2015)

 • Xác định được vị trí đường bão hòa trong thân đập đất làm cơ sở nhận định, phân tích tình hình thấm, cũng như đánh giá sự ổn định, an toàn của đập là một việc làm hết sức cần thiết. Bài báo trình bày một số kết quả thử nghiệm về ảnh hưởng của hệ thống ống pizomet đến số liệu của các phép đo điện đa cực trên thân đập. Đồng thời cũng trình bày các kết quả đo đạc và xử lý số liệu phương pháp Thăm dò điện đa cực truyền thống và Thăm dò điện đa cực tiên tiến để xác định đường bão hòa, so sánh với kết quả xác định theo các ống pizomet cùng thời điểm khảo sát. Từ đó rút ra các kết luận về hiệu quả áp dụng của phương pháp Thăm dò điện đa cực tiên tiến đối với việc xác định đường bão hòa. Các ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh (2006)

 • Nghiên cứu cải tiến các phép đo đạc mới của phương pháp phân cực kích thích (PCKT) lưỡng cực cải tiến và cách thức thu thập số liệu thực địa nhằm nâng cao hiệu quả của các phương pháp đo sâu PCKT cải tiến. Kết hợp với cơ sở sản xuất tiến hành đo thử nghiệm và áp dụng phương pháp mới đã đề xuất. Thiết lập các phép biến đổi, xây dựng thuật toán và hệ chương trình xử lý, phân tích tài liệu PCKT bằng ngôn ngữ MATLAB. Bước đầu nghiên cứu áp dụng kết hợp phương pháp đo sâu PCKT cải tiến với phương pháp đo sâu PCKT bằng hệ đo đa cực

 • 00060000103.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Nguyễn, Bá Duẩn (2010)

 • Tìm hiểu các thành tựu mới của thế giới liên quan đến việc áp dụng các phương pháp Địa Vật lý hiện đại trong nghiên cứu phát hiện các di tích cổ. Hoàn thiện nghiên cứu cải tiến hệ đo đa cực, xây dựng thuật toán, chương trình xử lý để đề xuất phương pháp Thăm dò điện đa cực, xây dựng thuật toán, chương trình xử lý để đề xuất phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến cho phù hợp với điều kiện khảo sát nhằm phục vụ cho mục đích phát hiện các di tích cổ. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng và đề xuất quy trình thiết kế khảo sát, thu thập và xử lý số liệu của tổ hợp các phương pháp Rađa xuyên đất và thăm dò điện đa cực cải tiến phù hợp với điều kiện áp dụng phát hiện các di tích cổ ở Việt Nam. S...

 • Vol 31 No1 32-46.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Vương, Duy Thọ (2015)

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng bằng phương pháp Ra đa đất. Theo TCVN 8227-2009 và kinh nghiệm thực tế, các tác giả đã lựa chọn các mô hình hang rỗng điển hình phù hợp với thực tế, sử dụng module modelling for the 2D-simulation thuộc phần mềm REFLEXW để xây dựng mô hình lý thuyết đối với các mô hình hang rỗng trên, sử dụng phương pháp Migration để xử lý tính toán mô hình, đồng thời đã kiểm nghiệm khảo sát, tìm kiếm tổ mối trên đê, đập đất tại một số khu vực bằng hệ thiết bị SIR - 10B và SIR-30 với ăng ten 400MHz do Công ty GSSI của Mỹ sản xuất. Từ đó, rút ra các kết luận bổ ích về tính đúng đắn và phù hợp của mô...

 • document(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Vương, Duy Thọ (2015)

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng bằng phương pháp Ra đa đất. Theo TCVN 8227-2009 và kinh nghiệm thực tế, các tác giả đã lựa chọn các mô hình hang rỗng điển hình phù hợp với thực tế, sử dụng module modelling for the 2D-simulation thuộc phần mềm REFLEXW để xây dựng mô hình lý thuyết đối với các mô hình hang rỗng trên, sử dụng phương pháp Migration để xử lý tính toán mô hình, đồng thời đã kiểm nghiệm khảo sát, tìm kiếm tổ mối trên đê, đập đất tại một số khu vực bằng hệ thiết bị SIR - 10B và SIR-30 với ăng ten 400MHz do Công ty GSSI của Mỹ sản xuất. Từ đó, rút ra các kết luận bổ ích về tính đúng đắn và phù hợp của mô hình ...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • This paper presents some main results of the theoritical and physical models for seepage area in dams and dikes in conjunction with application of mathematics, Physics and EarthImage 2D software (for the Multi-electrode Resistivity Imaging method), Reflex software (for the Ground Penetrating Radar method). Also, it shows results study of selecting the optimal measuring array from different measuring arrays of the Multi-electrode Resistivity Imaging method for the theoritical and physical model. From those experimetnts, we conclude about effectiveness of applying the Ground Penetrating Radar and Improved Multi-electrode Resistivi...

 • V_L1_00160_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Minh;  Advisor: Lê, Viết Dư Khương, ngườì hướng dẫn; Tăng, Mười, ngườì hướng dẫn (2001)

 • 133 tr.+ Bản tóm tắt; Tổng quan về các phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều; trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất mới trong phương pháp đo sâu phân cực kích thích và hướng phát triển mới về xử lý, phân tích tài liệu đo sâu phân cực kích thích; tính toán và kiểm chứng tí (...); Electronic Resources; Luận án TS. Địa Vật lý -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

 • 00060000213.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2013)

 • các phương pháp địa vật lý, đặc biệt là phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực trong nghiên cứu phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Xây dựng, nghiên cứu mô hình lý thuyết và thực tế đối với một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất. Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng và đề xuất quy trình khảo sát và thu thập số liệu để kết hợp hai phương pháp Ra đa đất và thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất Việt Nam. Thiết lập chương trình xử lý, phân tích số liệu Ra đa đất, Thăm dò điện đa cực cải tiến phục vụ cho việc phát hiện một số đối tượng ẩn họa điển hình trong đê đập đất ở Việt Nam. Sử ...

 • TC_02681.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Đỗ, Anh Chung (2011)

 • Small and shallow caves are frequently found on the dike and dam system inside our country, leading to some risks of subsidence, seepage, even dyke and dam rupture. The handling of this problem is relatively simple if we can accurately identify the location of these hollow caves. The question is how to study and find out the geophysical method to quickly and accurately determine the location and size of these caves for timely treatment in order to improve the efficiency of the survey. This paper presents some new results obtained when studying and applying the Improved multi-electrode (2D and 3D) and Ground penetrating radar methods to rapidly determine the hollow caves at K1...

 • TC_001202.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Minh; Nguyễn, Bá Duẩn (2007)

 • Bài báo trình bày các kết quả khảo sát, minh giải số liệu của các phương pháp Rađa xuyên đất và Thăm dò điện đa cực, cũng như các kết quả đào thám sát bước đầu của Viện Bảo tồn Di tích. Chúng tôi đã tìm ra các cổ vật trong khu vực đình Chu Quyến một cách khá chính xác bằng các phương pháp Địa Vật lý nói trên càng khẳng định tính ưu việt và hiệu quả của các phương pháp này đối với công tác khảo cổ. Kết quả này chắc chắn sẽ có những đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo đình Chu Quyến nói riêng và các công trình Di tích văn hoá khác nói chung.

 • DT_00533.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trọng Hiếu; Vũ, Tiến Dũng; Vũ, Đức Minh; Đinh, Quang Thắng (2005)

 • Trình bày một hệ thống hoàn chỉnh cho phép quản lý thi trắc nghiệm các môn học tự nhiên bao gồm: Xây dựng bộ câu hỏi; Xây dựng đề ngẫu nhiên; Tổ chức và quản lý thi; Giải quyết các vấn đề sau thi: in bảng điểm, phúc tra bài thi.. Xây dựng một hệ thống cho phép xây dựng bộ câu hỏi, tạo đề thi, tổ chức thi và giải quyết các vấn đề khác đối với hình thức thi trắc nghiệm cho các môn học tự nhiên Đã tổ chức được một số xêmina về các vấn đề liên quan đến E-learning, việc thiết kế bài thi trắc nghiệm, đánh giá độ khó câu hỏi

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Anh Chung; Vũ, Đức Minh (2018)

 • Trong các công trình thủy lợi nói chung, các đập đá đổ và bê tông lát máinói riêng, sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện hiện tượng “thoát không”. Những “thoát không” (lớp rỗng) này không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến mái đập gây ra thấm, rỏ rỉ làm giảm tuổi thọ công trình. Bài báo giới thiệu một số kết quả mới thu được khi ứng dụng phương pháp Nhiệt Hồng ngoại để đánh giá khả năng phát hiện “thoát không” dưới lớp bê tông lát mái trên đê và đậpthông qua việc nghiên cứu mô hình (Thời gian thuận tiện để xác định “thoát không”;Nhiệt độ chênh lệch tối thiểu xác định được “thoát không”; Kích thước tối thiểu của “thoát không” có thểxác định được bằngphươ...