Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4429
Title: Đặc trưng cường độ mode và lưỡng ổn định trong LASER đa mode chứa chất hấp thụ bão hòa
Authors: Võ, Đức Lương
Đinh, Văn Hoàng
Keywords: Chất hấp thụ bão hòa;Vật lý quang phổ;Quang học;LASER đa mode;Cường độ mode
Issue Date: 1988
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 16-20
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4429
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_000030.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.