Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4652
Title: Những thách thức với các nhà nước phúc lợi châu Âu trong thế kỷ XXI
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp
Keywords: Nhà nước phúc lợi;các nước Tây - Bắc Âu;nợ công;cải cách mô hình
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 60‐67
Abstract: Mô hình nhà nước phúc lợi gắn liền với sựphát triển của một sốnước Tây - Bắc Âu trong nhiều thập kỷqua đã đem lại thịnh vượng và tăng trưởng kinh tếcho các nước này. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tếquốc tế, nhiều vấn đềvềhiệu quảkinh tếvà tính khảthi của các mô hình nhà nước phúc lợi đang được đặt ra ngay tại các nước phát triển. Cuộc khủng hoảng nợcông năm 2010 ởchâu Âu càng tạo thêm nhiều thách thức cho các nhà nước phúc lợi. Mô hình nhà nước phúc lợi đòi hỏi phải được cải cách mạnh mẽvà toàn diện để đáp ứng với những yêu cầu mới. Bài viết trình bày một số đặc điểm cơbản của các mô hình nhà nước phúc lợi châu Âu, phân tích những thành công và những thách thức đối với các mô hình này trong thế kỷXXI, đồng thời chỉra một sốxu hướng cải cách các mô hình nhà nước phúc lợi đang diễn ra hiện nay ởchâu Âu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4652
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02708.pdf
  • Description : 
  • Size : 276.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.