Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4653
Title: Phân tích chuỗi giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam
Authors: Hà, Văn Hội
Keywords: Chuỗi giá trị;xuất khẩu;dệt may;toàn cầu
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 49‐59
Abstract: Bài viết trình bày bản chất của chuỗi giá trịdệt may toàn cầu, đồng thời chỉra các giai đoạn cụthểcủa chuỗi giá trịdệt may toàn cầu gồm các giai đoạn nhưsản xuất nguyên liệu, kéo sợi, dệt vải, nhuộm, in vải, cắt may và phân phối sản phẩm, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của sự liên kết giữa ngành dệt và ngành may trong chuỗi giá trịdệt may toàn cầu. Bài viết cũng dựa trên cách tiếp cận từsản phẩm đầu ra đểphân tích và làm rõ chuỗi giá trịxuất khẩu dệt may gồm bốn thành phần chính: khách hàng quốc tế, nhà sản xuất trong nước, nguồn cung ứng đầu vào và trung gian. Trong mỗi thành phần đó, bài viết chỉrõ những nguyên nhân làm cho giá trịgia tăng của hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam còn thấp trong chuỗi giá trịxuất khẩu mặt hàng này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4653
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TC_02709.pdf
  • Description : 
  • Size : 352.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.