Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/791
Title: Cơ chế kiểm tra, giám sát trong hoạt động tố tụng hình sự Việt Nam - thực trạng và phương hướng hoàn thiện
Other Titles: Mechanism of control and supervision of criminal proceedings in Vietnam
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Keywords: Tố tụng hình sự;Kiểm tra;Giám sát;Việt Nam
Issue Date: 2011
Abstract: Bài viết đề cập đến việc kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự mang tính tất yếu trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nội dung nguyên tắc giám sát của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử đối với hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng (Điều 32 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003), việc giám sát đối với hoạt động tố tụng hình sự của Viện kiểm sát và của Tòa án. Trên cơ sở này, tác giả có một vài đánh giá về thực trạng cơ chế kiểm tra, giám sát trong tố tụng hình sự qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/791
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bai 5. Nguyen Ngoc Chi.pdf
  • Description : 
  • Size : 429.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.