Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1000
Title: Dự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xám
Other Titles: Predicting the Student Learning Outcomes Based on the Combination of Taylor Approximation Method and Grey Models
Authors: Nguyễn, Phước Hải
Sheu, Tian-Wei
Keywords: Kết quả học tập;phương pháp gần đúng Taylor;mô hình xám;hộp công cụ MATLAB;quá trình học tập
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 70-83
Series/Report no.: Tập 31, Số 2;
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là dự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor với hai mô hình xám GM(1,1) và GM(2,1). Hai mô hình kết hợp T-GM(1,1) và T-GM(2,1) có thể đạt được các giá trị dự báo tối ưu nhất bằng cách tính gần đúng nhiều lần để cải thiện độ chính xác dự báo của hai mô hình xám. Ngoài ra, người nghiên cứu đã sử dụng phần mềm MATLAB để thiết kế một hộp công cụ MATLAB cho hai mô hình kết hợp này. Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin rất quan trọng cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục giúp cho họ tuyển chọn học sinh có quá trình học tập ổn định để bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời cải thiện kết quả học tập đối với học sinh có quá trình học tập không ổn định nhằm đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của giáo dục.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1000
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 849.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.