Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13993
Title: Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Thu
Vũ, Thanh Hương
Vũ, Văn Trung
Lê, Thị Thanh Xuân
Keywords: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hội nhập trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC, đặc biệt là các hoạt động nhằm tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, được đánh giá là một trong ba nước có tỷ lệ hoàn thành cao nhất các biện pháp đề ra trong AEC Blueprint. Bài viết sử dụng mô hình trọng lực để phân tích tác động của các hoạt động hội nhập này đến luồng thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13993
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thương mại Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 232.68 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.