Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19177
Title: Thử nghiệm nhân giống vô tính cây keo dậu lai KX2(leucaena KX2 Hybrid) và tác dụng của nó đến cải tạo môi trường đất đồi thoái hoá ở Ba Vì, Hà Tây : Đề tài NCKH. QT01.24
Authors: Lê, Văn Khoa
Nguyễn, Mạnh Khải
Trần, Thiện Cường
Keywords: Cải tạo đất;Keo dậu lai;Nhân giống vô tính;Thực vật
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Từ những kết quả trên cho thấy cây keo dậu lai KX2 cho nhiều đặc tính ưu việt và hứa hẹn nhiều triển vọng, đặc biệt là trong việc cải tạo đất và sử dụng làm thức ăn chất lượng cao cho gia súc. Do đó, có thể phát triển để đưa vào sản xuất đại trà Nghiên cứu sự biến đổi các đặc tính lý, hoá, sinh học của đất và đánh giá tác động cải tạo đất và lượng chất xanh để làm thức ăn gia súc hoặc làm phân xanh Đề tài thử nghiệm nhân giống vô tính cây keo dậu lai KX2 (Leucaena KX2 hybrid) và tác dụng của nó đến cải tạo môi trường đất đồi thoái hoá. Nó được thử nghiệm nồng độ axít butylic đến tỷ lệ ra rễ của keo dậu lai KX2 bằng phương pháp dâm hom; Trồng cây trình diễn ngoài đồng ở các hộ gia đình; Theo dõi năng suất chất xanh Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Tạo giống keo dậu lai KX2 bằng phương pháp giâm hom đạt hiệu suất cao, với giống keo dậu lai KX2 còn có khả năng cải tạo đất cao
Description: 29 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19177
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00121.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.