Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19278
Title: Hình vị tiếng Thái Lan trong sự đối chiếu với tiếng Việt : Đề tài NCKH. QX.2002.14
Authors: Nguyễn, Tương Lai
Keywords: Hình vị;Ngôn ngữ;Tiếng Thái Lan;Từ
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xác định hình vị và từ tiếng Thái Lan. Phân loại vốn từ tiếng Thái Lan. Nghiên cứu những đơn vị mà các thành tố có hình thức ngữ âm tương tự nhau trong tiếng Việt và tiếng Thái Lan
Description: 125 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19278
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00240.pdf
  • Description : 
  • Size : 78.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.