Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19285
Title: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm dinh dưỡng nhằm nâng cao khả năng sinh trưởng và nở hoa của cây trồng ở khu vực công viên Hà Nội : Đề tài NCKH. QT 00300
Authors: Văn, Huy Hải
Nguyễn, Ngọc Hải
Keywords: Chế phẩm dinh dưỡng;Cây cảnh;Kỹ thuật trồng cây không đất;Hà Nội
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát những đặc điểm cơ bản của đất và nước ở khu vực Hà Nội. Sử dụng phương pháp chỉ thị sinh học và chẩn đoán lá để đánh giá trạng thái sinh trưởng cũng như rối loạn dinh dưỡng của cây trồng ở khu vực Hà Nội, trên cơ sở đó lựa chọn thành phần của chế phẩm dinh dưỡng; Thử nghiệm chế phẩm dinh dưỡng bằng cách phun đại trà với hoa ngũ sắc, bón với cây trồng trong chậu như chanh, ớt, cà chua, cây hoa. Thử nghiệm chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng (nuôi cây không đất) với cây thuốc lá, cà chua
Description: 17 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19285
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00242.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.