Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19291
Title: Ngữ pháp tiếng Việt dưới góc độ thực hành giao tiếp ứng dụng trong dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ : Đề tài NCKH. CB-02-18
Authors: Đinh, Thanh Huệ
Keywords: Câu giao tiếp;Ngôn ngữ;Ngữ pháp;Tiếng Việt
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý thuyết về câu ngôn ngữ, câu giao tiếp, tình thái từ trong cấu tạo câu giao tiếp và đặc điểm tiếng Việt chi phối cú pháp - ngữ nghĩa của câu giao tiếp. Tiến hành khảo sát, điều chỉnh và bổ sung câu giao tiếp cơ bản, phổ dụng trong tiếng Việt. Nghiên cứu kết cấu cú pháp và tiểu từ tình thái phổ dụng trong cấu tạo câu giao tiếp
Description: 194 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19291
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00244.pdf
  • Description : 
  • Size : 94.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.