Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19293
Title: Nghiên cứu cố định Proteinaza thực vật và bước đầu thăm dò khả năng ứng dụng của chúng : Đề tài NCKH. QG.95.21
Authors: Nguyễn, Thị Nền
Lê, Đức Ngọc
Keywords: Enzim;Hoá sinh;Phản ứng hoá học;Protein
Issue Date: 1997
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu tìm được vật liệu thích hợp để cố định Proteaza bí đao, đó là Aga-Aga. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Enzim tới hiệu suất cố định Proteaza. Kết quả nghiên cứu độ ổn định của chế phẩm cho thấy chế phẩm có độ ổn định cần thiết để sử dụng trong điều trị vết thương, vết bỏng Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN
Description: 10 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19293
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00019.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.