Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19311
Title: Câu đối Hán Nôm trong các di tích lịch sử
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Câu đối Hán Nôm;Di tích lịch sử;Hà Nội;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu, khảo sát, phân loại và dịch thuật câu đối của 52 di tích lịch sử-văn hoá tiêu biểu nội thành Hà Nội với tổng số 824 câu đối chữ Hán và chữ Nôm
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19311
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00249.pdf
  • Description : 
  • Size : 59.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.