Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19380
Title: Nhân tố Phật giáo trong cuộc đấu tranh làm chủ thành phố 76 ngày đêm của nhân dân Đà Nẵng : Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1966
Authors: Trần Thuý, Hiền
Keywords: Phật giáo;Đà Nẵng;Năm 1966;76 ngày đêm
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Description: tr. 26-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19380
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhân tố Phật giáo trong cuộc đấu tranh làm chủ thành phố 76 ngày đêm của nhân dân Đà Nẵng.pdf
  • Description : 
  • Size : 320.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.